Жаңа бағдарлама Жаратылыстану 3 сынып КТЖ Күнтізбелік тақырыптық жоспарлау Обновленка

Жаратылыстану 3-сынып

Ортақ тақырыптар Бағдарлама
бөлімшелері Оқыту мақсаттары Сабақ тақырыбы Сағат саны Мерзімі Үй тапсыр
І тоқсан
1-бөлім. Мен зерттеушімін. Ғылым мен зерттеушілердің рөлі. Табиғатты тану әдістері
«Жанды табиғат»,

«Жақсы деген немене, жаман деген немене?»

1.1 Ғылым мен
зерттеушілердің ролі

1.2 Табиғаттытану әдістері
3.1.1.1 -маңызды ғылыми жаңалықтар мен олардың адамның күнделікті өміріне әсері туралы әңгімелеу
3.1.2.1ақпарат көзінің түрлерін анықтау
3.1.2.2 -ақпарат көздерінің артықшылықтары мен кемшіліктерінанықтау
3.1.2.3 -экспериментті жоспарлау және жүргізу
3.1.2.4 -жүргізілген эксперимент нәтижелерінқұрылған жоспарға сәйкес диаграмма түрінде көрсету, қорытындыжасау Ғажайып фабрика 1
5.09 7-10б
2-бөлім. Жанды табиғат. Өсімдіктер
2.1 Өсімдіктер

1.2 Табиғатты тану 3.1.1.1 -өсімдіктердіңфотосинтез үдерісіндеоттекбөлуін түсіндіру
3.1.2.1 — ақпарат көзінің түрлерін анықтау
3.1.2.2 — ақпарат көздерінің артықшылықтары мен кемшіліктерін анықтау
3.1.2.4 — жүргізілген эксперимент нәтижелерінқұрылғанжоспарға сәйкес диаграмма түрінде көрсету, қорытынды жасау Фотосинтез үдерісі 2 6,12.09 12-15б
16-19б
2.1 Өсімдіктер

1.2 Табиғатты тану 3.2.1.2 -өсімдіктердің қоршаған орта жағдайларына (жылу,жарық, ылғал) бейімделу жолдарынтүсіндіру;
3.1.2.2 — ақпарат көздерінің артықшылықтары мен кемшіліктерін анықтау Өсімдіктердің қоршаған ортаға бейімделу 1 13.09 22-23б
3.2.1.3 — өз өлкесіндегі табиғат бірлестіктерін сипаттау; Өсімдік бірлестігі қалай өзгереді? 1 19.09 24-25б
2.1 Өсімдіктер

1.2 Табиғатты тану 3.2.1.4 — адамның іс-әрекеттерінің өсімдіктердің саналуандығына әсерін түсіндіру
3.1.2.3 -экспериментті жоспарлау және жүргізу
3.1.2.4 — жүргізілген эксперимент нәтижелерінқұрылған жоспарға сәйкес диаграмма түрінде көрсету, қорытынды жасау Өсімдік әлемі 1 20.09 26-27б

2.1 Өсімдіктер
3.2.1.5 — сирек кездесетін және жойылып бара жатқан өсімдіктерді сақтаудағы Қызыл кітаптың рөлін анықтау Өсімдіктерді қорғаймыз
Бөлім бойынша ЖБ 1 26.09 28-29б
2-бөлім. Жанды табиғат. Жануарлар
2.2 Жануарлар

1.2 Табиғатты тану әдістері 3.2.2.1 -жануарларды омыртқалыларға және омыртқасыздарға жіктеу;
3.1.2.2ақпарат көздерінің артықшылығы мен кемшілігін анықтау;
3.1.2.3экспериментті жоспарлау және жүргізу; Омыртқалы және омыртқасыз жануарлар 1 27.09 34-35б
3.2.2.2 -жануарларды тіршілік ортасы бойынша ажырату;
3.1.2.2ақпарат көздерінің артықшылығымен кемшілігін анықтау; Жануарлар қайда тіршілік етеді?
1

3.10 36-37б

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *