Жаңа бағдарлама Қазақ тілі 2 сынып КТЖ Күнтізбелік тақырыптық жоспарлау Обновленка

Қазақ тілі 2-сынып, аптасына 4 сағат. Барлығы 136 сағат
№ р/с Ортақ тақырып Сабақтың тақырыптары Оқу мақсаттары Сағ саны Күні
Тыңдалым-айтылым Оқылым Жазылым Тілдік
нормалардың
қолданысы
1-тоқсан 32 сағат
1

Өзім туралы Менің ана тілім-қазақ тілі. Сөйлеу не үшін қажет? 2.1.1.1 — тыңдаған материал бойынша түсінбеген сөздерін белгілеу, мәтін мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға жауап беру
2.2.3.1 — мәтін мазмұнын анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру
2.3.5.1 — жіберілген пунктуациялық, орфографиялық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып түзету және құрастырған» сөйлемін толықтыру 2.4.1.1әріптерінің емлесін сақтап жазу
1
2 Ауызекі және жазбаша сөйлеу 2.1.1.1 — тыңдаған материал бойынша түсінбеген сөздерін белгілеу, мәтін мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға жауап беру 2.2.4.1 — мұғалімнің көмегімен мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойды анықтау
2.3.6.1 — бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап, оларды байланыстырып көлбеу және таза жазу 2.4.1.3* -дауыссыз дыбыс түрлерін (қатаң, ұяң, үнді) ажырату және дауыссыз п-б,
қ-ғ, к-г дыбыс
тарының емлесін сақтап жазу 1
3 Диалог. Монолог. 2.1.1.1 — тыңдаған материал бойынша түсінбеген сөздерін белгілеу, мәтін мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға жауап беру 2.2.4.1 — мұғалімнің көмегімен мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойды анықтау
2.3.4.1 мұғалімнің көмегімен тірек сөздерді, сөйлем, суреттерді пайдаланып, қарапайым постер құрастыру 2.4.1.1әріптерінің емлесін сақтап жазу
1
4 Өзіме киім үлгісін таңдаймын. У дыбысының дауысты және дауыссыз болып айтылуы. 2.1.4.1 — тірек сөздерді қатыстыра отырып,берілген тақырып бойынша әңгіме құрау
2.2.5.1-дереккөздерден (сөздік, анықтамалық, энциклопедия) мәліметті табу жолын анықтап, берілген тақырып, сұрақ бойынша мәліметті іріктеп алу 2.3.4.1 мұғалімнің көмегімен тірек сөздерді, сөйлем, суреттерді пайдаланып, қарапайым постер құрастыру 2.4.1.2* — у, и, й әріптерінің емлесін сақтап жазу
1
5 У дыбысының дауысты және дауыссыз болып айтылуы. (Дала гүлдері) 2.1.6.1 — интонацияны, вербалды емес тілдік құралдарды (қимыл, ым-ишара) қолданып, тақырыпқа (Сіз қалай ойлайсыз? Сіз не ұсынар едіңіз? ) назарын аударту 2.2.5.1-дереккөздерден (сөздік, анықтамалық, энциклопедия) мәліметті табу жолын анықтап, берілген тақырып, сұрақ бойынша мәліметті іріктеп алу
2.3.6.1 — бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап, оларды байланыстырып көлбеу және таза жазу 2.4.1.2* — у, и, й әріптерінің емлесін сақтап жазу
1
6 У әрпінің жазылуы 2.1.4.1 — тірек сөздерді қатыстыра отырып,берілген тақырып бойынша әңгіме құрау 2.2.4.1 — мұғалімнің көмегімен мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойды анықтау
2.3.6.1 — бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап, оларды байланыс
тырып көлбеу және таза жазу 2.4.1.2* — у, и, й әріптерінің емлесін сақтап жазу
1
7 У әрпінің жазылуы (Байлық пен ақыл) 2.1.4.1 — тірек сөздерді қатыстыра отырып,берілген тақырып бойынша әңгіме құрау 2.2.4.1 — мұғалімнің көмегімен мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойды анықтау
2.3.6.1 — бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап, оларды байланыс
тырып көлбеу және таза жазу 2.4.1.2* — у, и, й әріптерінің емлесін сақтап жазу
1
8 Кейіпкерлердің киім үлгісін, әшекей бұйымдармен суреттеймін.
И,й әріптерінің жазылуы 2.1.4.1 — тірек сөздерді қатыстыра отырып,берілген тақырып бойынша әңгіме құрау
2.2.5.1-дереккөздерден (сөздік, анықтамалық, энциклопедия) мәліметті табу жолын анықтап, берілген тақырып, сұрақ бойынша мәліметті іріктеп алу 2.3.4.1 мұғалімнің көмегімен тірек сөздерді, сөйлем, суреттерді пайдаланып, қарапайым постер құрастыру 2.4.1.2* — у, и, й әріптерінің емлесін сақтап жазу
1
9 И,й әріптерінің жазылуы (Жұмбақ өлеңді мәнерлеп оқы) 2.1.4.1 — тірек сөздерді қатыстыра отырып,берілген тақырып бойынша әңгіме құрау 2.2.4.1 — мұғалімнің көмегімен мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойды анықтау
2.3.6.1 — бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап, оларды байланыс
тырып көлбеу және таза жазу 2.4.1.2* — у, и, й әріптерінің емлесін сақтап жазу
1
10 И,й әріптерінің жазылуы (Қазақстан халқы) 2.1.4.1 — тірек сөздерді қатыстыра отырып,берілген тақырып бойынша әңгіме құрау
2.2.5.1-дереккөздерден (сөздік, анықтамалық, энциклопедия) мәліметті табу жолын анықтап, берілген тақырып, сұрақ бойынша мәліметті іріктеп алу 2.3.4.1 мұғалімнің көмегімен тірек сөздерді, сөйлем, суреттерді пайдаланып, қарапайым постер құрастыру 2.4.1.2* — у, и, й әріптерінің емлесін сақтап жазу
1

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *