КТЖ Әдебиеттік оқу 4 сынып Обновленка Жаңа бағдарлама Күнтізбелік-тақырыптық жоспар мазмұны бойынша

«ӘДЕБИЕТТІК ОҚУ» ПӘНІ БОЙЫНША КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАР Барлық сағат саны: 102 сағат (34 апта /аптасына 3 сағаттан) Ортақ тақырып № Сабақтың тақырыбы Оқу мақсаттары Сағат Мерзімі 1-бөлім. Менің Отаным – Қазақстан 1 Ешбірдұшпанбасынбағанелміз. «Қазыбекбидіңшешендігі». 4.2.4.1–аңыз,шешендіксөз,батырларжыры,фантастикалықәңгімелердіңжанрлықерекшеліктерінанықтау. 4.2.6.1–кейіпкердің,кейіпкерлердіңіс-әрекеті,мінез-құлқыныңөзгерусебептерінмәтіннентауып,салыстырыпбағалау. 1 03.09 2 Туғанжердейжерболмас… МағжанЖұмабаев. «Туғанжер».«Туған жерім – Сасықкөл». 4.2.1.1–шығарманыдауыстаптүсініп,рөлгебөліп,мәнерлепоқу,теріпоқу,шапшаңоқу. 4.2.3.1–шығарманыңтақырыбыжәненегізгіойдыанықтау,автордыңойынмәтіндеректеріненкелтіреотырыпдәлелдеу. 1 04 3 Атақонысым–алтынмекенім. ӨтебайҚанахин. «Атақоныс». 4.2.2.1–шығарманықайтақұруға,интерпретациялауғажәнебағалауғанегізделгенсұрақтарқоюжәнежауапберу. 4.2.7.1–шығармаданәдебикөркемдегішқұралдардытабужәнеолардықолдану. 1 […]