СОР ЖБ БЖБ Қазақстан тарихы 9 сынып

«Қазақстан тарихы» пәнінен жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар 9-сынып

МАЗМҰНЫ I ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР… 4
«ХХ ғасырдың басындағы Қазақстан» бөлімі бойынша жиынтық бағалау……………..4
«Қазақстанда кеңестік биліктің орнығуы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау………..8
II ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР……………………………………………………………..11
«Қазақстан тоталитарлық жүйе кезеңінде» бөлімі бойынша жиынтық бағалау……….11
«Кеңестік Қазақстанның мәдениеті: білім мен ғылым» бөлімі бойынша жиынтық
бағалау……………………………………………………………….15
«Кеңестік Қазақстанның мәдениеті: әдебиет пен өнер» бөлімі бойынша жиынтық
бағалау……………………………………………………………….19
III ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН
ТАПСЫРМАЛАР……………………………………………………………..22
«Қазақстан Ұлы Отан соғысы жылдарында» бөлімі бойынша жиынтық бағалау………..22
«Қазақстан Ұлы Отан соғысынан кейінгі жылдарда (1946-1953 жылдар)» және «Қазақстан
Хрущевтық «жылымық» кезеңінде (1954-1964 жылдар)» бөлімдері бойынша жиынтық
бағалау …………………………………………………………….. 25
«Қазақстан «Тоқырау» кезеңінде (1965-1985 жылдар)» және «Кеңестік Қазақстанның
мәдениеті: әдебиет пен өнер» бөлімдері бойынша жиынтық бағалау………………29
IV ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР 34 «Қазақстан қайта құру кезеңінде (1986-1991 жылдар)» және «Қазақстан мемлекеттілігінің
қайта жаңғыруы (1991 — 1996 жылдар)» бөлімдері бойынша жиынтық бағалау……….34
«Қазақстан Республикасының дамуы (1997 жылдан бүгінгі күнге дейін)» бөлімі бойынша
жиынтық бағалау………………………………………………………..39
«Қазіргі заманғы Қазақстан мәдениеті (1991 жылдан бүгінге күнге дейін)» бөлімі бойынша жиынтық бағалау………………………………………………………43
3
І ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«ХХ ғасырдың басындағы Қазақстан» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Тақырып Қазақстанның ХХ ғасырдың басындағы әлеуметтік-
экономикалық жағдайы
«Алаш» қозғалысы және қазақ ұлттық идеясы
XX ғасырдың басындағы қазақ зиялыларының көрнекті
өкілдері
Оқу мақсаты 8.3.1.2 XX ғасыр басындағы Қазақстандағы қоғамдық-саяси
процестерге баға беру
8.1.2.1 Қазақ зиялыларының қоғамдағы рөлі мен қызметін
талдау
8.2.3.1 Ұлттық баспасөздің қоғамдық-саяси сананы
оятудағы рөліне баға беру
8.2.2.1 Қазақ зиялыларының шығармашылық мұрасын
талдау және қоғамдық санаға тигізген әсеріне баға
беру
Бағалау критерийі Білім алушы:
• ХХ ғасырдың басында Ресейдегі саяси жағдайдың Қазақстанға тигізген әсерін сипаттайды
• Қазақ зиялыларының қоғамдағы рөлі мен қызметін талдайды
• Ұлттық баспасөздің қалыптасуы мен дамуының маңыздылығын түсіндіреді
• Қазақ зиялыларының шығармашылық мұрасын
талдайды
Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейі Жоғарғы деңгей дағдылары
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырма
1. ХХ ғасырдың басында Ресейдегі саяси жағдайдың Қазақстанға тигізген әсерін берілген салалар бойынша сипаттаңыз.___________________________________________________________________
Қазақстанға әсері
Саяси
Экономикалық
Әлеуметтік
Мәдени
2. Қазақ зиялыларының үндеуін қолдаудың басты себептерін жазыңыз.
Революцияшыл топ өкілдері — Ә.Жангелдин, Ә.Иманов, Т.Бокин, Б.Әшекеев, Ж.Мәмбетов қара жұмысқа барудан бас тартып, халықты көтеріліске шақырды.
Мен осы топ өкілдерін қолдаймын, себебі…
Либералдық-демократиялық зиялылар — Ә.Бөкейханов, А.Байтұрсынов, М.Дулатов патша
4
үкіметімен келісімпаздық (компромистік) бағыт ұстанды. Мен осы топ өкілдерін қолдаймын, себебі…
3. Сұрақтарға жауап беріңіз.
Қазақ баспасөзінің қалыптасуына әсер еткен 2 факторды табыңыз.
Ұлттық баспасөздің қалыптасуын түсіндіріңіз.
Ұлттық баспасөздің маңызын дәлелдер келтіре отыра түсіндіріңіз.
4 Қазақ зиялыларының шығармашылық мұрасын талдап, оның қоғамдық санаға тигізген әсеріне баға беріңіз.
Шыгармалар Шыгармадагы негізгі ой Шығарман ың цогамдыц санаға тигізген әсеріне бага
Көзіңді аш, оян қазақ, көтер басты, Өткізбей қараңғыда бекер жасты. Жер кетті, дін нашарлап, хал арам боп, Қарағым, енді жату жарамас-ты. М.Дулатұлы, «Оян, қазақ»
Ызыңдап, ұшқан мынау біздің маса, Сап-сары, аяқтары ұзын маса. Өзіңе біткен түсі өзгерілмес, Дегенмен, қара яки қызыл маса. Үстінде ұйықтағанның айнала ұшып, Қаққы жеп қанаттары бұзылғанша. Ұйқысын аз да болса бөлмес пе екен, Қоймастан құлағына ызыңдаса? А.Байтұрсынұлы, «Маса»
5
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
ХХ ғасырдың басында Ресейдегі саяси жағдайдың Қазақстанға тигізген әсерін сипаттайды 1 саяси әсерін сипаттайды; 1
экономикалық әсерін сипаттайды; 1
әлеуметтік әсерін сипаттайды; 1
мәдени әсерін сипаттайды; 1
Қазақ зиялыларының қоғамдағы рөлі мен қызметін талдайды 2 Революцияшыл топ өкілдерін қолдау себептерін түсіндіреді; 1
Либералдық- демократиялық зиялыларды қолдау себептерін түсіндіреді; 1
Ұлттық баспасөздің қалыптасуы мен дамуының маңыздылығын түсіндіреді 3 Қазақ баспасөзінің қалыптасуына әсер еткен 1- факторды анықтайды; 1
Қазақ баспасөзінің қалыптасуына әсер еткен 2- факторды анықтайды; 1
Ұлттық баспасөздің қалыптасуын түсіндіреді; 1
Ұлттық баспасөздің дамуының маңыздылығын бағалайды; 1
Қазақ зиялыларының шығармашылық мұрасын талдайды 4 Міржақып Дулатовтың шығармасындағы негізгі ойды анықтайды; 1
Міржақып Дулатовтың шығармасының қоғамдық санаға әсерін бағалайды; 1
Ахмет Байтұрсынұлының шығармасындағы негізгі ойды анықтайды; 1
Ахмет Байтұрсынұлының шығармасының қоғамдық санаға әсерін бағалайды. 1
Барлығы 14
6
«ХХ ғасырдың басындағы Қазақстан» бөлімі бойынша
жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийлері Білім алушылардың оқу жетістігі деңгейлері
Төмен Орта Жоғары
ХХ ғасырдың басында Ресейдегі саяси жағдайдың Қазақстанға тигізген әсерін сипттайды ХХ ғасырдың басында Ресейдегі саяси жағдайдың Қазақстанға тигізген саяси, экономикалық, әлеуметтік, мәдени әсерін сипаттауда қиналалады □ ХХ ғасырдың басында Ресейдегі саяси жағдайдың Қазақстанға тигізген саяси, экономикалық, әлеуметтік, мәдени әсерін әсерін сипаттауда қателіктер жібереді □ ХХ ғасырдың басында Ресейдегі саяси жағдайдың Қазақстанға тигізген саяси, экономикалық, әлеуметтік, мәдени әсерін әсерін сипаттайды □
Қазақ зиялыларының қоғамдағы рөлі мен қызметін талдайды 1916 жылғы көтерілістегі революцияшыл, либерал-демократиялық зиялылар көзқарастарын қолдау себептерін түсіндіруде қиналады 1916 жылғы көтерілістегі революцияшыл, либерал-демократиялық зиялылар көзқарастарын қолдау себептерін түсіндіруде қателіктер жібереді 1916 жылғы көтерілістегі революцияшыл, либерал-демократиялық зиялылар көзқарастарын қолдау себептерін түсіндіреді п
Ұлттық баспасөздің қалыптасуы мен дамуының маңыздылығын түсіндіреді Қазақ баспасөзінің қалыптасуына әсер еткен 1-2 -факторларды анықтап, қалыптасуы мен дамуының маңыздылығын түсіндіруде қиналады □ Қазақ баспасөзінің қалыптасуына әсер еткен 1-2-факторларды анықтап, қалыптасуы мен дамуының маңыздылығын түсіндіруде қателіктер жібереді Қазақ баспасөзінің қалыптасуына әсер еткен 1-2- факторларды анықтап, қалыптасуы мен дамуының маңыздылығын түсіндіреді □
Қазақ зиялыларының шығармашылық мұрасын талдайды М.Дулатовтың/А.Байтұрсынұлыны ң шығармасындағы негізгі ойды анықтап, оның қоғамдық санаға әсерін бағалауда қиналады п М. Дулатовтың/А. Б айтұрсынұлы ның шығармасындағы негізгі ойды анықтап, оның қоғамдық санаға әсерін бағалауда қателіктер жібереді |—| М.Дулато втың/А. Б айтұрсынұлын ың шығармасындағы негізгі ойды анықтап, оның қоғамдық санаға әсерін бағалайды □
7
«Қазақстанда кеңестік биліктің орнығуы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Тақырып Қазақстан азаматтық қарсыластық жылдарында (1917-
1920 жылдар)
Қазақстандағы ұлттық автономиялар Қырғыз (Қазақ) АКСР-нің құрылуы
Оқу мақсаты
Бағалау критерийі
8.3.1.2 XX ғасырдың басындағы Қазақстандағы қоғамдық-саяси процестерге баға беру
8.1.2.1 Қазақ зиялыларының қоғамдағы рөлі мен қызметін талдау
Білім алушы
• Қазақстандағы қоғамдық-саяси процестерді талдайды
• Қазақ зиялыларының қоғамдағы рөлі мен қызметіне баға береді
Ойлау деңгейі
Орындау уақыты
дағдыларының Жоғары деңгей дағдылары 20 мин
Тапсырма
1. Қазан революциясының ұрандарының мәнін ашыңыз.
Ұрандары Мәні
«Жер шаруаларға, өнеркәсіп жұмысшыларға»
«Халыққа бейбітшілік»
«Ұлттар арасындағы теңдік»
2. Қырғыз (Қазақ) АКСР-нің құрылуындағы қазақ зиялыларының рөлі мен қызметін талдаңыз._______________________________________________________________________
Тұлғаның аты-жөні Р

Қызметі
Қазақ зияларының
қоғамдағы рөлін
бағалаңыз
8
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Қазақстандағы қоғамдық-саяси процестерді талдайды 1 «Жер шаруаларға, өнеркәсіп жұмысшыларға»ұранын түсіндіреді; 1
«Халыққа бейбітшілік «ұранын түсіндіреді; 1
«Ұлттар арасындағы теңдік «ұранын түсіндіреді; 1
Қазақ зиялыларының қоғамдағы рөлі мен қызметіне баға береді 2 1 -суреттегі тұлғаны анықтайды; 1
2- суреттегі тұлғаны анықтайды; 1
1- суреттегі зиялының қызметін талдайды; 1
2- суреттегі зиялының қызметін талдайды; 1
1- суреттегі зиялының қоғамдағы рөліне баға береді; 1
2- суреттегі зиялының қоғамдағы рөліне баға береді. 1
Барлығы 9
9
«Қазақстанда кеңестік биліктің орнығуы» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты
ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийлері Білім алушылардың оқу жетістігі деңгейлері
Төмен Орта Жоғары
Қазақстандағы қоғамдық-саяси процестерді талдайды Қазан революциясының 1\2\3 ұрандарын түсіндіруде қиналады □ Қазан революциясының 1\2\3 ұрандарын түсіндіруде қателіктер жібереді □ Қазан революциясының 1\2\3 ұрандарын түсіндіруді □
Қазақ зиялыларының қоғамдағы рөлі мен қызметіне баға береді 1 -2- суреттегі тұлғаны анықтап, қоғамдағы рөлі мен қызметіне баға беруде қиналады □ 1 -2- суреттегі тұлғаны анықтап, қоғамдағы рөлі мен қызметіне баға беруде қателіктер жібереді □ 1-2- суреттегі тұлғаны анықтап, қоғамдағы рөлі мен қызметіне баға береді □
10
II ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Қазақстан тоталитарлық жүйе кезеңінде» бөлімі бойынша жиынтық бағалау Тақырып
Оқу мақсаты
Бағалау критерийі
Ойлау дағдыларының деңгейі
Орындау уақыты Тапсырма
Қазақстандағы 1920-1930 жылдардағы индустрияландыру
Қазақстандағы ұжымдастыру
1920-1930 жылдардағы саяси репрессиялар
8.4.2.1 Қазақстандағы индустрияландырудың жетістіктері мен кемшіліктерін талдау
8.4.1.2 Күштеп ұжымдастыру саясатының ауыл шаруашылығына тигізген зардаптарын талдау
8.3.1.7 ХХ ғасырдың 20-30 жылдардағы әміршіл-әкімшіл жүйе саясатының зардаптарын талдау
Білім алушы:
• Қазақстандағы индустрияландырудың жетістіктері мен кемшіліктерін анықтайды
• Ұжымдастыру саясатының ауыл шаруашылығына тигізген зардаптарын талдайды
• 20-30 жылдардағы әміршіл-әкімшіл жүйе саясатының зардаптарын талдайды
Жоғары деңгей дағдылары
20 минут
1. Суретте бейнеленген тарихи оқиғаны табыңыз.
2. Қазақстандағы индустрияландырудың жетістіктері мен кемшіліктерін талдаңыз.
Жетістіктері Кемшіліктері

3. Ұжымдастыру саясатының ауыл шаруашылғына тиізген зардаптары туралы кемінде екі дәлел келтіріңіз.__________________________________________________________
4. Деректі және өз білімдеріңізді пайдаланып, 20-30 жылдардағы қуғын-сүргіннің зардаптарын РЕ8ТЬЕ арқылы талдаңыз.
1937 жылы БК(б)П ОК-нің И. В. Сталин мен оның айналасындағылардың «халық жауларын жою нұсқауы барлық жерде қолдау тапты. Осындай жағдайда И. В. Сталин мен оның серіктері мүмкін болатын оппозицияны орталықта ғана емес, ұлттық республикаларда да біржолата талқандауды ұйғарды. 1936-1938 жылдары Қазақстанда 25833 адам партиядан шығарылып, олардың 8544-іне «халық жаулары» немесе «халық
11
жауларының сыбайластары» т.б. айыптар тағылды. Танымал қазақ зиялылары, Алаш қайраткерлері саяси қуғын-сүргінге ұшырады.
Һіір5://кк.ткіребіа.ощ
Р — саяси
Е — экономикалық
8 — әлеуметтік
Т — технологиялық
Ь — құқықтық
Е — этникалық
12
Бағалау критерийі Тапсыр ма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Қазақстандағы индустрияландырудың жетістіктері мен кемшіліктерін анықтайды 1 тарихи оқиғаны анықтайды; 1
2 жетістіктерді анықтайды; 1
кемшілікті анықтайды; 1
Ұжымдастыру саясатының ауыл шаруашылығына тигізген зардаптарын талдайды 3 ұжымдастыру саясатының ауыл шаруашылығына тигізген зардаптары туралы 1-дәлел келтіреді; 1
ұжымдастыру саясатының ауыл шаруашылығына тигізген зардаптары туралы 2-дәлел келтіреді; 1
20-30 жылдардағы әміршіл-әкімшіл жүйе саясатының зардаптарын талдайды 4 Р-саяси зардаптарын талдайды; 1
Е — экономикалық зардаптарын талдайды; 1
8 — әлеуметтік зардаптарын талдайды; 1
Т — технологиялық зардаптарын талдайды; 1
Ь — құқықтық зардаптарын талдайды; 1
Е — этникалық зардаптарын талдайды. 1
Барлығы 11
13
«Қазақстан тоталитарлық жүйе кезеңінде» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты
ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийлері Білім алушылардың оқу жетістігі деңгейлері
Төмен Орта Жоғары
Қазақстандағы индустрияландырудың жетістіктері мен кемшіліктерін анықтайды Суретте бейнеленген тарихи оқиғаны табуда, индустрияландырудың жетістіктері, кемшіліктерін анықтауда қиналады □ Суретте бейнеленген тарихи оқиғаны табуда, индустрияландырудың жетістіктері, кемшіліктерін анықтауда қателіктер жібереді □ Суретте бейнеленген тарихи оқиғаны табады, индустрияландырудың жетістіктерін, кемшіліктерін анықтайды □
Ұжымдастыру саясатының ауыл шаруашылығына тигізген зардаптарын талдайды Ұжымдастыру саясатының ауыл шаруашылығына тигізген зардаптары туралы 1/2-дәлелдер келтіруде қиналады □ Ұжымдастыру саясатының ауыл шаруашылығына тигізген зардаптары туралы 1/2 — дәлелдер келтіруде қателіктер жібереді □ Ұжымдастыру саясатының ауыл шаруашылығына тигізген зардаптары туралы 1/2 — дәлелдер келтіреді □
20-30 жылдардағы қуғын-сүргіннің зардаптарын талдайды Саяси, экономикалық әлеуметтік, технологиялық, құқықтық, этникалық зардаптарын талдауда қиналады Саяси, экономикалық әлеуметтік, технологиялық, құқықтық, этникалық зардаптарын талдауда қателіктер жібереді □ Саяси, экономикалық әлеуметтік, технологиялық, құқықтық, этникалық зардаптарын талдайды
14
«Кеңестік Қазақстанның мәдениеті: білім мен ғылым»
бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Тақырып Ахмет Байтұрсынов — «ұлт ұстазы»
XX ғ. 20-30 жылдарындағы білім беру жүйесі мен ғылым
Оқу мақсаты 8.2.2.2 Ахмет Байтұрсыновты қазақ тіл білімінің
негізін салушы, қоғам қайраткері ретінде бағалау
8.2.3.3 XX ғасырдың бірінші жартысындағы білім мен ғылым саласындағы өзгерістерді талдау
Бағалау критерийі Білім алушы:
• Ахмет Байтұрсыновты қазақ тіл білімінің негізін салушы, қоғам қайраткері ретінде бағалайды
• XX ғасырдың бірінші жартысындағы білім мен ғылым саласындағы өзгерістерге баға береді
Ойлау дағдыларының деңгейі Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырма
1. Сұрақтарға жауап беріңіз.
Ахмет Байтұрсынов қазақ жазуына неліктен реформа жүргізді?
«Ахмет Байтұрсыновтың қазақ тіл білімінің негізін салушы» екеніне дәлел келтіріңіз.
2. Ахмет Байтұрсыновтың атқарған қызметтерін берілген салалар бойынша дәлелдеңіз.
Қо-ғам ңайраткері Іедагог а-ғаргушы

3. XX ғасырдың бірінші жартысындағы білім мен ғылым саласындағы өзгерістерді анықтаңыз
Өзгерістер Білім саласы Ғылым саласы
Жағымды
15
Жағымсыз
16
Бағалау критерийі Тапсыр ма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Ахмет Байтұрсыновты қазақ тіл білімінің негізін салушы, қоғам қайраткері ретінде бағалайды 1 Ахмет Байтұрсыновтың қазақ жазуына реформа жүргізудің себебін түсіндіреді; 1
Ахмет Байтұрсыновтың қазақ тіл білімінің негізін салушы екеніне дәлел келтіреді; 1
2 Ахмет Байтұрсыновтың қоғам қайраткері ретіндегі қызметін дәлелдейді; 1
Ахмет Байтұрсыновтың педагог-ағартушы ретіндегі қызметін дәлелдейді; 1
Ахмет Байтұрсыновты ақын, ғалым ретіндегі қызметін дәлелдейді; 1
XX ғасырдың бірінші жартысындағы білім мен ғылым саласындағы өзгерістерге баға береді 3 білім саласындағы жағымды өзгерістерді талдайды; 1
білім саласындағы жағымсыз өзгерістерді талдайды; 1
ғылым саласындағы жағымды өзгерістерді талдайды; 1
ғылым саласындағы жағымсыз өзгерістерді талдайды. 1
Барлығы 9
17
«Кеңестік Қазақстанның мәдениеті: білім мен ғылым» бөлімі бойынша
жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийлері Білім алушылардың оқу жетістігі деңгейлері
Төмен Орта Жоғары
Ахмет Байтұрсыновты қазақ тіл білімінің негізін салушы, қоғам қайраткері ретінде бағалайды Ахмет Байтұрсыновтың қазақ жазуына реформа жүргізудің себебін түсіндіруде, оның қазақ тіл білімінің негізін салушы екеніне дәлел келтіруде, қоғам қайраткері, педагог-ағартушы ақын, ғалым ретіндегі қызметін дәлелдеуде қиналады □ Ахмет Байтұрсыновтың қазақ жазуына реформа жүргізудің себебін түсіндіруде, оның қазақ тіл білімінің негізін салушы екеніне дәлел келтіруде, қоғам қайраткері, педагог-ағартушы ақын, ғалым ретіндегі қызметін дәлелдеуде қателіктер жібереді □ Ахмет Байтұрсыновтың қазақ жазуына реформа жүргізудің себебін түсіндіреді, оның қазақ тіл білімінің негізін салушы екеніне дәлел келтіреді, педагог-ағартушы ақын, ғалым ретіндегі қызметін дәлелдейді □
XX ғасырдың бірінші жартысындағы білім мен ғылым саласындағы өзгерістерге баға береді Қазақстанның XX ғасырға дейінгі ғылым мен білім салаларындағы жағымды, жағымсыз өзгерістерді талдауда қиналады □ Қазақстанның XX ғасырға дейінгі ғылым мен білім салаларындағы жағымды, жағымсыз өзгерістерді талдауда қателіктер жібереді □ Қазақстанның XX ғасырға дейінгі ғылым мен білім салаларындағы жағымды, жағымсыз өзгерістерді талдайды □
18
«Кеңестік Қазақстанның мәдениеті: әдебиет пен өнер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау Тақырып XX ғасырдың 20-30 жылдарындағы қазақ әдебиетінің
дамуы
Оқу мақсаты 8.2.2.4 Әміре Қашаубаев пен Қажымұқан
Мұңайтпасұлының қазақ халқын әлемге танытудағы рөліне баға беру
8.2.2.3 Өнер мен әдебиеттегі өзгерістерді анықтау Бағалау критерийі Білім алушы:
• Әміре Қашаубаев пен Қажымұқан Мұңайтпасұлының қазақ халқын әлемге танытудағы рөліне баға береді
• Өнер мен әдебиеттегі өзгерістерді анықтайды Ойлау дағдыларының Жоғары деңгей дағдылары
деңгейі
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырма
1. Төмендегі сұрақтарға жауап беріңіз.
Қажымұқан Мұңайтпасұлының қазақ халқын әлемге танытудағы қызметіне мысал келтіріп, бағалаңыз.
2. Әміре Қашаубаевтың қазақ халқын әлемге танытудағы қызметіне 2 мысал келтіріп, бағалаңыз.
3. XX ғасырдың бірінші жартысындағы өнер саласындағы өзгерістерді кестеге жазыңыз.
Кино саласында Өзгерістер —
Театр саласында Өзгерістер —
Бейнелеу өнерінде Өзгерістер —
Музыка саласында Өзгерістер —
19
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Әміре Қашаубаев пен Қажымұқан Мұңайтпасұлының қазақ халқын әлемге танытудағы рөліне баға береді 1 Қажымұқан Мұңайтпасұлының қазақ халқын әлемге танытудағы рөліне мысал келтіріп, бағалайды; 1
2 Әміре Қашаубаев қазақ халқын әлемге танытудағы рөліне 1-мысал келтіріп, бағалайды; 1
Әміре Қашаубаев қазақ халқын әлемге танытудағы рөліне 2-мысал келтіріп, бағалайды; 1
XX ғасырдың бірінші жартысындағы өнер мен әдебиеттегі өзгерістерді анықтайды 3 кинодағы басты өзгерістерді жазады; 1
театрдағы өзгерістерді жазады; 1
бейнелеу өнеріндегі өзгерістерді жазады; 1
музыкадағы өзгерістерді жазады. 1
Барлығы 7
20
«Кеңестік Қазақстанның мәдениеті: әдебиет пен өнер» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийлері Білім алушылардың оқу жетістігі деңгейлері
Төмен Орта Жоғары
Әміре Қашаубаев пен Қажымұқан Мұңайтпасұлының қазақ халқын әлемге танытудағы рөліне баға береді Қажымұқан Мұңайтпасұлы мен Әміре Қашаубаевтың қазақ халқын әлемге танытудағы рөліне 1-2 мысал келтіріп, бағалауда қиналады □ Қажымұқан Мұңайтпасұлы мен Әміре Қашаубаевтың қазақ халқын әлемге танытудағы рөліне 1-2 мысал келтіріп, бағалауда қателіктер жібереді □ Қажымұқан Мұңайтпасұлы мен Әміре Қашаубаевтың қазақ халқын әлемге танытудағы рөліне 1 -2 мысал келтіріп, бағалайды □
XX ғасырдың бірінші жартысындағы өнер мен әдебиеттегі өзгерістерді анықтайды XX ғасырдың бірінші жартысындағы кино, музыка, бейнелеу өнері, театр өнеріндегі, әдебиеттегі өзгерістерді анықтауда қиналады □ XX ғасырдың бірінші жартысындағы кино, музыка, бейнелеу өнері, театр өнеріндегі, әдебиеттегі өзгерістерді анықтауда қателіктер жібереді □ XX ғасырдың бірінші жартысындағы кино, музыка, бейнелеу өнері, театр өнеріндегі, әдебиеттегі өзгерістерді анықтайды □
21
III ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Қазақстан Ұлы Отан соғысы жылдарында» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Тақырып Қазақстан — майдан арсеналы
Ұлы Отан соғысы жылдарындағы Қазақ КСР мәдениеті Оқу мақсаты 8.4.2.2 Қазақстан экономикасының соғыс жағдайларына
бейімделгендігін дәлелдеу 8.2.2.5 Соғыс жылдарындағы өнер мен әдебиеттің халық рухын көтерудегі маңызын бағалау Бағалау критерийі Білім алушы:
• Экономиканы соғысқа бейімдеу және оның бағыттарын сипаттайды
• Соғыс жылдарындағы мәдени жетістіктерді
бағалайды
Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейі Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырма
1. Сұрақтарға жауап беріңіз.
Экономиканы соғысқа бейімдеу деген не?
Бағыты қандай болды?
2. Ұлы Отан соғысындағы еңбекшілердің тылдағы еңбегінің салаларын анықтап, дәлел келтіріңіз.___________
Тылдағы еңбек
салалар дәлел

3. Деректі қолданып, кестені толтырыңыз.
Қазақстан өнер шеберлерінің майдан жауынгерлеріне концерт қоюы
Көрнекті ақын-жазушылар Атақты кино туындылары Музыкалық шығармалар Ғылымдағы жаңалықтар

Соғыс жылдарындағы мәдени жетістіктерді бағалаңыз
22
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Экономиканы соғысқа бейімдеу және оның бағыттарын сипаттайды 1 Экономиканы соғысқа бейімдеу деген ұғымын сипаттайды; 1
Экономиканы бейімдеу бағытын анықтайды; 1
2 1-саланы жазады; 1
1-дәлел келтіреді; 1
2-саланы жазады; 1
2-дәлел келтіреді; 1
Соғыс жылдарындағы мәдени жетістіктерді бағалайды 3 көрнекті ақын-жазушыларды жазады; 1
атақты кино туындыларды жазады ; 1
музыкалық шығармаларды жазады; 1
ғылымдағы жаңалықтарды жазады; 1
мәдени жетістіктерге баға береді. 1
Барлығы 11
23
«Қазақстан Ұлы Отан соғысы жылдарында» бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты
ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийлері Білім алушылардың оқу жетістігі деңгейлері
Төмен Орта Жоғары
Экономиканы соғысқа бейімдеу және оның бағыттарын сипаттайды Экономиканы соғысқа бейімдеу деген ұғымды, бағытын сипаттауда, Ұлы Отан соғысындағы еңбекшілердің тылдағы еңбегіне 1\2-салаларын анықтап, 1/2-дәлелдер келтіруде қиналады [^] Экономиканы соғысқа бейімдеу деген ұғымды, бағытын сипаттауда, Ұлы Отан соғысындағы еңбекшілердің тылдағы еңбегіне 1\2-салаларын анықтап, 1/2-дәлелдер келтіруде қателіктер жібереді П Экономиканы соғысқа бейімдеу деген ұғымды, бағытын сипаттайды, Ұлы Отан соғысындағы еңбекшілердің тылдағы еңбегіне 1\2-салаларын анықтап, 1/2-дәлелдер келтіреді ^
Соғыс жылдарындағы мәдени жетістіктерді бағалайды Соғыс жылдарындағы көрнекті ақын-жазушыларды, атақты кино туындыларды, музыкалық шығармаларды ғылыми жаңалықтарды анықтап, мәдени жетістіктерді бағалауда қиналады п Соғыс жылдарындағы көрнекті ақын-жазушыларды, атақты кино туындыларды, музыкалық шығармаларды ғылыми жаңалықтарды анықтап, мәдени жетістіктерді бағалауда қателіктер жібереді п Соғыс жылдарындағы көрнекті ақын-жазушыларды, атақты кино туындыларды, музыкалық шығармаларды ғылыми жаңалықтарды анықтап, мәдени жетістіктерді бағалайды □
24
«Қазақстан Ұлы Отан соғысынан кейінгі жылдарда (1946-1953 жылдар)» және «Қазақстан Хрущевтық «жылымық» кезеңінде (1954-1964 жылдар)» бөлімдері
бойынша жиынтық бағалау Тақырып Соғыстан кейінгі Қазақ КСР-нің әлеуметтік-экономикалық
дамуы. «Жылымық» кезеңіндегі Қазақстанның қоғамдық-саяси дамуы. Қазақстандағы әскери-өнеркәсіп кешені. Сталиндік идеологияның Қазақстандағы қоғамдық-саяси өмірге әсері. Тың игеру жылдарындағы Қазақстан Оқу мақсаты 9.3.1.1 Қоғамдық-саяси өмірдің ерекшеліктерін түсіндіру
және өзіндік интерпретация жасау
9.1.1.1 Демографиялық өзгерістердің себеп-салдарлық байланысын талдау арқылы дәйекті қорытынды жасау
9.4.2.1 Өнеркәсіптің ахуалын анықтап, қорытынды жасау
9.4.1.1 Кеңес үкіметі кезіндегі ауыл шаруашылығында орын алған өзгерістерге баға беру
Бағалау критерийі Білім алушы:
• Қоғамдық-саяси өмірдің ерекшеліктерін түсіндіру және өзіндік интерпретация жасайды
• Демографиялық өзгерістердің себеп-салдарлық байланысын талдау арқылы дәйекті қорытынды жасайды
• Өнеркәсіптің ахуалын анықтап, қорытынды жасайды
• Кеңес үкіметі кезіндегі ауыл шаруашылығында орын алған өзгерістерге баға береді
Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейі Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырма
1. Соғыстан кейінгі саяси өмір мен «жылымық» кезеңіндегі ерекшеліктерді түсіндіріңіз. Согыстан кейінгі саяси өмірдің ерекшеліктер__________________________________
«Жылымық» кезеңіндегі ерекшеліктер
2. Қазақстандағы демографиялық өзгерістердің себеп-салдарын анықтап, қорытынды жасаңыз.
Себептері салдары

Қорытынды
3. Өнеркәсіптің дамуының күшті, әлсіз жақтарын талдаңыз.
Күшті жақтары Әлсіз жақтары

Қорытынды
25
4. Тың игерудің нәтижесіндегі өзгерістерді 8ТЕЕРЕЕ талдауымен анықтаңыз.
8 — әлеуметтік
Т — технологиялық
Е — экономикалық
Е — қоршаған орта
Р — саяси
һ — құқықтық
Е — этникалық
26
Бағалау критерийі Тапсыр ма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Қоғамдық-саяси өмірдің ерекшеліктерін түсіндіру және өзіндік интерпретация жасайды 1 соғыстан кейінгі саяси өмірді түсіндіреді; 1
«жылымық» кезеңіндегі ерекшеліктерді түсіндіреді; 1
Демографиялық өзгерістердің себеп-салдарлық байланысын талдау арқылы дәйекті қорытынды жасайды 2 демографиялық өзгерістердің себебін анықтайды; 1
демографиялық өзгерістердің салдарын анықтайды; 1
қорытынды жасайды; 1
Өнеркәсіптің ахуалын анықтап, қорытынды жасайды 3 күшті жақтарын талдайды; 1
әлсіз жақтарын талдайды; 1
қорытынды жасайды; 1
Кеңес үкіметі кезіндегі ауыл шаруашылығында орын алған өзгерістерге баға береді 4 әлеуметтік өзгерістерге баға береді; 1
технологиялық өзгерістерді баға береді; 1
экономикалық өзгерістерге баға береді; 1
қоршаған орта ортада өзгерістерге баға береді; 1
саяси өзгерістерге баға береді; 1
құқықтық өзгерістерге баға береді; 1
этникалық өзгерістерге баға береді. 1
Барлығы 15
27
«Қазақстан Ұлы Отан соғысынан кейінгі жылдарда (1946-1953 жылдар)» және «Қазақстан Хрущевтық «жылымық» кезеңінде (1954-1964 жылдар)» бөлімдері бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийлері Білім алушылардың оқу жетістігі деңгейлері
Төмен Орта Жоғары
Қоғамдық-саяси өмірдің ерекшеліктерін түсіндіру және өзіндік интерпретация жасайды Соғыстан кейінгі саяси өмірді, «жылымық» кезеңіндегі ерекшеліктерді түсіндіруде қиналады П Соғыстан кейінгі саяси өмірді, «жылымық» кезеңіндегі ерекшеліктерді түсіндіруде қателіктер жібереді П Соғыстан кейінгі саяси өмірді, «жылымық» кезеңіндегі ерекшеліктерді Түеіндіреді ^
Демографиялық өзгерістердің себеп-салдарлық байланысын талдау арқылы дәйекті қорытынды жасайды Демографиялық өзгерістердің себебін/ салдарын анықтап, қорытындылауда қиналады □ Демографиялық өзгерістердің себебін/ салдарын анықтап, қорытындылауда қателіктер жібереді |—| Демографиялық өзгерістердің себебін/ салдарын анықтап, қорытындылайды □
Өнеркәсіптің ахуалын анықтап, қорытынды жасайды Өнеркәсіптің күшті, әлсіз жақтарын талдап, қорытындылауда қиналады □ Өнеркәсіптің күшті,әлсіз жақтарын талдап, қорытындылауда қателіктер жібереді |—| Өнеркәсіптің күшті, әлсіз жақтарын талдап, қорытындылайды □
Кеңес үкіметі кезіндегі ауыл шаруашылығында орын алған өзгерістерге баға береді Тың игеру нәтижесінде әлеуметтік, технологиялық, экономикалық, қоршаған орта, саяси, құқықтық, этникалық өзгерістерге баға беруде қиналады □ Тың игеру нәтижесінде әлеуметтік, технологиялық, экономикалық, қоршаған орта, саяси, құқықтық, этникалық өзгерістерге баға беруде қателіктер жібереді □ Тың игеру нәтижесінде әлеуметтік, технологиялық, экономикалық, қоршаған орта, саяси, құқықтық, этникалық өзгерістерге баға береді □
28
«Қазақстан «Тоқырау» кезеңінде (1965-1985 жылдар)» және «Кеңестік Қазақстанның мәдениеті: әдебиет пен өнер» бөлімдері бойынша жиынтық бағалау
1965-1985 жылдардағы Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуы. XX ғасырдың 60-80-жылдарындағы Қазақстанның қоғамдық саяси дамуындағы қарама-қайшылықтар. XX ғасырдың 40-80-жылдарындағы әдебиет пен өнердің дамуы
9.4.2.1 Өнеркәсіптің ахуалын анықтап, қорытынды жасау
9.4.1.1 Кеңес үкіметі кезіндегі ауыл шаруашылығында орын алған өзгерістерге баға беру
9.3.1.2 Қоғамдық-саяси қайраткерлердің ұлттық мүддені қорғаудағы рөліне баға беру
9.2.2.1 Кеңестік әдебиет пен өнер туындыларында қоғамдық өмірдің бейнеленуін талдау Білім алушы:
• Өнеркәсіптің ахуалын анықтап, қорытынды
жасайды
• Кеңес үкіметі кезіндегі ауыл шаруашылығында
орын алған өзгерістерді түсіндіреді
• Қоғамдық-саяси қайраткерлердің ұлттық мүддені қорғаудағы рөлін бағалайды
• Кеңестік әдебиет пен өнер туындыларында
қоғамдық өмірдің бейнеленуін талдайды
Ойлау дағдыларының Жоғары деңгей дағдылары деңгейі
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырма
1. Өнеркәсіптің ахуалына байланысты өзгерістерді жазыңыз.
Өнеркәсіптегі оң өзгерістер
Өнеркәсіптегі теріс өзгерістер
Қорытынды жасаңыз
2. Берілген тұжырымды «ақиқат не жалған» екендігін түсіндіріңіз.
№ Тұжырымдар А Ж Түсіндіріңіз
1 1971-1980 жылдары республиканың ауыл шаруашылығына 18 млрд сомнан астам күрделі қаржы жұмсалды.
2 1965-1985 жылдар арасында ірі қара мал басы 4,2 млн-ға, қой мен ешкі 55 млн-ға дейін азайды.
3 И. Н. Худенко ауыл шаруашылығын басқарудың жаңа формаларын енгізе бастады.
4 1968 жылы Қазақстанға басқа республикалардан 30 мың комбайншы жіберілді
Тақырып
Оқу мақсаты
Бағалау критерийі
29
5 1965 жыл республика ауыл шаруашылығы үшін қолайлы болды
3. Қоғамдық-саяси қайраткерлердің ұлттық мүддені қорғаудағы рөліне баға беріңіз.
1960 жылдары «Жас тұлпар» ұйымының құрылудағы мақсаты Олжас Сүлейменовтің «Аз и Я» кітабының таралуына тиым салыну себебі 1979 жылғы Целиноградтағы оқиғасының нәтижесі

Қоғамдық-саяси қайраткерлердің ұлттық мүддені қорғаудағы рөліне баға беріңіз
4. Сұрақтарға жауап беріңіз.
Кеңестік идеология қазақ әдебиеті мен өнеріне қалай әсер етті?
Кеңестік әдебиет пен өнер туындыларында қоғамдық өмірдің бейнеленуін талдау жасаңыз.
Қорытынды
30
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Өнеркәсіптің ахуалын анықтап, қорытынды жасайды 1 өнеркәсіптің дамуындағы оң өзгерістерді анықтайды; 1
өнеркәсіптің дамуындағы кері анықтайды; 1
қорытынды жасайды; 1
Кеңес үкіметі кезіндегі ауыл шаруашылығында орын алған өзгерістерді түсіндіреді 2 1- тұжырымды түсіндіреді; 1
2- тұжырымды түсіндіреді; 1
3- тұжырымды түсіндіреді; 1
4- тұжырымды түсіндіреді; 1
5- тұжырымды түсіндіреді; 1
Қоғамдық-саяси қайраткерлердің ұлттық мүддені қорғаудағы рөлін бағалайды 3 1960 жылдары «Жас тұлпар» ұйымының құрылудағы мақсатын жазады; 1
Олжас Сүлейменовтің «Аз и Я» кітабының таралуына тиым салыну себебін анықтайды; 1
1979 жылғы Целиноградтағы оқиғалардың нәтижесін анықтайды; 1
Қоғамдық-саяси қайраткерлердің ұлттық мүддені қорғаудағы рөлін бағалайды; 1
Кеңестік әдебиет пен өнер туындыларында қоғамдық өмірдің бейнеленуін талдайды 4 кеңестік идеология қазақ әдебиеті мен өнеріне қалай әсер еткенін анықтайды; 1
кеңестік әдебиет пен өнер туындыларында қоғамдық өмірдің бейнеленуін талдайды; 1
қорытынды жасайды. 1
Барлығы 15
31
«Қазақстан «Тоқырау» кезеңінде (1965-1985 жылдар)» және «Кеңестік Қазақстанның мәдениеті: әдебиет пен өнер» бөлімдері бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийлері Білім алушылардың оқу жетістігі деңгейлері
Төмен Орта Жоғары
Өнеркәсіптің ахуалын анықтап, қорытынды жасайды Өнеркәсіптің дамуындағы оң және кері өзгерістерді анықтап, қорытындылауда қиналады □ Өнеркәсіптің дамуындағы оң және кері өзгерістерді анықтап, қорытындылауда қателіктер жібереді ШІ Өнеркәсіптің дамуындағы оң және кері өзгерістерді анықтап, қорытындылайды
Кеңес үкіметі кезіндегі ауыл шаруашылығында орын алған өзгерістерді түсіндіреді 1960-1980 жылдары жүргізілген ауыл шаруашылығындағы өзгерістердің 1\2\3\4\5 -тұжырымдарды түсіндіруде қиналады □ 1960-1980 жылдарыжүргізілген ауыл шаруашылығындағы өзгерістердің 1\2\3\4\5 -тұжырымдарды түсіндіруде қателіктер жібереді □ 1960-1980 жылдары жүргізілген ауыл шаруашылығындағы өзгерістердің 1\2\3\4\5 -тұжырымдарды түсіндіреді □
Қоғамдық-саяси қайраткерлердің ұлттық мүддені қорғаудағы рөлін бағалайды 1960 жылдары «Жас тұлпар» ұйымының құрылу мақсатын, О.Сүлейменовтың «Азия» кітабына таратылуына тиым салыну себебін, Целиноград оқиғасының нәтижесін, қоғамдық-саяси қайраткерлердің ұлттық мүддені қорғаудағы рөлін бағалауда қиналады □ 1960 жылдары «Жас тұлпар» ұйымының құрылу мақсатын, О.Сүлейменовтың «Азия» кітабына таратылуына тиым салыну себебін, Целиноград оқиғасының нәтижесін, қоғамдық-саяси қайраткерлердің ұлттық мүддені қорғаудағы рөлін бағалауда қателіктер жібереді п 1960 жылдары «Жас тұлпар» ұйымының құрылудағы мақсатын, О.Сүлейменовтың «Азия» кітабына таратылуына тиым салыну себебін, Целиноград оқиғасының нәтижесін, қоғамдық-саяси қайраткерлердің ұлттық мүддені қорғаудағы рөлін бағалайды □
32
Кеңестік әдебиет пен өнер туындыларында қоғамдық өмірдің бейнеленуін
талдайды
Кеңестік идеология қазақ эдебиеті мен өнеріне қалай әсер еткенін анықтап, қоғамдық өмірдің бейнеленуіне талдап, қорытындылауда қиналады

Кеңестік идеология қазақ эдебиеті Кеңестік идеология қазақ әдебиеті
мен өнеріне қалаи эсер еткенін мен өнеріне қалаи әсер еткенін
анықтап, қоғамдық өмірдщ анықтап, қоғамдық өмірдщ
бейнеленуіне талдап, бейнеленуін талдап,
қорытындылауда қателіктер қорытындылаиды □
жібереді □
33
IV ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Қазақстан қайта құру кезеңінде (1986-1991 жылдар)» және «Қазақстан мемлекеттілігінің қайта жаңғыруы (1991 — 1996 жылдар)» бөлімдері бойынша
жиынтық бағалау
Тақырып Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің жариялануы.
Қазақстан — халықаралық құқық субъектісі. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарындағы әлеуметтік-демографиялық процестер
Оқу мақсаты 9.3.1.6 Қазақстанның тәуелсіздік жолындағы алғашқы
қадамдарын анықтап, қорытындылау
9.3.1.10 Тәуелсіз мемлекеттің қалыптасуындағы Елбасы Н. Назарбаевтың рөліне баға беру
9.3.2.3 Қазақстанның аймақтық және халықаралық ұйымдарымен байланыстарын талдау
9.1.1.3 Қазақстанның даму стратегиясындағы демографиялық саясаттың бағыттарын талдау
Бағалау критерийі Білім алушы:
• Қазақстанның тәуелсіздік жолындағы алғашқы қадамдарын анықтап, қорытындылайды
• Тәуелсіз мемлекеттің қалыптасуындағы Елбасы Н. Назарбаевтың рөліне баға береді
• Қазақстанның аймақтық және халықаралық ұйымдарымен байланыстарын түсіндіреді
• Қазақстанның даму стратегиясындағы
демографиялық саясаттың бағыттарын талдайды
Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейі Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырма
1. Қазақстанның тәуелсіздік жолындағы алғашқы қадамдарын жазып, маңызын түсіндіріңіз, қорытынды жазыңыз._________________________________________________________________________
Алғашқы қадамдар Маңызы
1
2
Қорытынды
3. Елбасы Н.Ә.Назарбавтың көшбасшылық бастамаларының біріне баға беріңіз.
Елеулі/бетбұрысты бастама
Барлығының есінде сақталған бастама
Кең таралуға ие бастама
Болашаққа әсер еткен бастама
Баға беріңіз
34
3. Берілген ақпараттардың «ақиқат не жалған» екендігін түсіндіріңіз
№ Тұжырымдар А Ж Түсіндіріңіз
1 Қазақстан 1993 жылдан бастап беделді халықаралық ұйымдармен (БҰҰ, ЮНЕСКО, ЕҚЫҰ) байланыстарын нығайтты.
2 Бүгінде Қазақстан халықаралық ұйымдармен экономикалық, мәдени байланыстарды қалыптастырды
3 2015 жылдың 1 қаңтарынан Ресей, Қазақстан, Белоруссия арасында Кедендік үштік одақ құрылып, өз жұмысын бастады.
4 БҰҰ-ның 16 ұйымы Қазақстанда жұмыс жасайды
4. Сұрақтарға жауап беріңіз.
Қазақстанның демографиялық саясатының бағыттары қандай?___________________________________________
Демографиялық үдерістерді бағалаңыз
35
Бағалау критерийі Тапсыр ма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Қазақстанның тәуелсіздік жолындағы алғашқы қадамдарын анықтап, қорытындылайды 1 1- қадамды анықтайды; 1
2- қадамды анықтайды; 1
маңызын жазады; 1
қорытынды жасайды; 1
Тәуелсіз мемлекеттің қалыптасуындағы Елбасы Н. Назарбаевтың рөліне баға береді 2 елеулі/бастаманы талдайды; 1
барлығының есінде сақталған бастаманы талдайды; 1
кең таралуға ие болған бастаманы талдайды; 1
болашаққа әсер еткен бастаманы талдайды; 1
Елбасы Н. Назарбаевтың рөліне баға береді; 1
Қазақстанның аймақтық және халықаралық ұйымдарымен байланыстарын түсіндіреді 3 1- тұжырымды түсіндіреді; 1
2-тұжырымды түсіндіреді; 1
3- тұжырымды түсіндіреді; 1
4-тұжырымды түсіндіреді; 1
Қазақстанның даму стратегиясындағы демографиялық саясаттың бағыттарын талдайды 4 Қазақстанның демографиялық саясатының бағыттарын жазады; 1
демографиялық процестерді бағалайды. 1
Барлығы 15
36
«Қазақстан қайта құру кезеңінде (1986-1991 жылдар)» және «Қазақстан мемлекеттілігінің қайта жаңғыруы (1991 — 1996 жылдар)» бөлімдері бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийлері Білім алушылардың оқу жетістігі деңгейлері
Төмен Орта Жоғары
Қазақстанның тәуелсіздік жолындағы алғашқы қадамдарын анықтап, қорытындылайды Қазақстанның тәуелсіздік алудың 1 -2 қадамдарын анықтап, маңызын түсіндіруде, қорытындылауда қиналады □ Қазақстанның тәуелсіздік алудың 1 -2 қадамдарын анықтап, маңызын түсіндіруде, қорытындылауда қателіктер жібереді |—| Қазақстанның тәуелсіздік алудың 1 -2 қадамдарын анықтап, маңызын түсіндіреді, қорытындылайды □
Тәуелсіз мемлекеттің қалыптасуындағы Елбасы Н. Назарбаевтың рөліне баға береді Елбасы Н. Назарбаевтың көшбасшылық қызметіндегі елеулі/бетбұрысты, барлығының есінде сақталған, кең таралған, болашаққа әсер еткен бастамаларын талдауда, Елбасының рөліне баға беруде қиналады |—| Елбасы Н. Назарбаевтың көшбасшылық қызметіндегі елеулі/бетбұрысты, барлығының есінде сақталған, кең таралған, болашаққа әсер еткен бастамаларын талдауда, Елбасының рөліне баға беруде қателіктер жібереді П Елбасы Н. Назарбаевтың көшбасшылық қызметіндегі елеулі/бетбұрысты, барлығының есінде сақталған, кең таралған, болашаққа әсер еткен бастамаларын талдап, Елбасының рөліне баға береді □
Қазақстанның аймақтық және халықаралық ұйымдарымен байланыстарын түсіндіреді Қазақстанның аймақтық және халықаралық ұйымдарымен байланыстарына қатысты 1 -4 тұжырымдарды түсіндіруде қиналады □ Қазақстанның аймақтық және халықаралық ұйымдарымен байланыстарына қатысты 1 -4 тұжырымдарды түсіндіруде қателіктер жібереді □ Қазақстанның аймақтық және халықаралық ұйымдарымен байланыстарына қатысты 1 -4-тұжырымдарды түсіндіреді п
37
Қазақстанның даму
стратегиясындағы демографиялық саясаттың
бағыттарын талдайды
Қазақстанның демографиялық саясатының бағыттарын,
процестерін бағалауда
қиналады □
Қазақстанның демографиялық саясатының бағыттарын,
процестерін бағалауда
қателіктер жібереді ЕИ
Қазақстанның демографиялық
саясатының бағыттарын,
процестерін бағалайды
п
38
«Қазақстан Республикасының дамуы (1997 жылдан бүгінгі күнге дейін)» бөлімі
бойынша жиынтық бағалау
Тақырып Қазақстанның 1997 жылдан бастап әлеуметтік-
экономикалық дамуы. «Қазақстан — 2030, 2050»
стратегиялары
Оқу мақсаты 9.4.2.2 Нарықтық экономиканың өндірістік қатынастарға
әсерін талдау
9.1.2.1 Қазіргі кездегі Қазақстан халқының әлеуметтік жағдайын статистикалық мәліметтер негізінде талдау
9.3.1.11 Астананы жаңа Қазақстанның өркендеуінің нышаны ретінде айқындау 9.3.1.9 Ұзақ мерзімді мемлекеттік стратегияларды талдау
Бағалау критерийі Білім алушы:
• Нарықтық экономиканың өндірістік қатынастарға әсерін талдайды
• Қазіргі кездегі Қазақстан халқының әлеуметтік жағдайын статистикалық мәліметтер негізінде талдайды
• Астананы жаңа Қазақстанның өркендеуінің нышаны ретінде айқындайды
• Ұзақ мерзімді мемлекеттік стратегияларды талдайды
Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейі Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырма
1. Нарықтық экономиканың шаруашылықтың дамуына әсерін талдаңыз.
Жағымды әсері Жағымсыз әсері

Қорытынды
2. Дерек бойынша талдау жасаңыз.
Нарықтық қатынастарға өтудің алғашқы кезеңінде халықтың өмірі сүру деңгейі нашарлап, кедейшілік деңгейі біліне бастады. 1991-95 жылы жалпы еңбекпен қамтамасыз етілгендердің пайызы 3,7 %-ға төмендеді. Зейнетақы, жалақы төлемсіздігі созылмалы сипат алды. 1996 жылы 391,7 мың жұмыссыздар тіркелді. 2000 жылы жұмыссыздықпен күрес бағдарламасы жасалды. 2002 жылы жұмыссыздықты 9 %-ға қысқарту үшін 400 мың жұмыс орнын ашу белгіленді. 2009 жылы «Жол картасы» бағдарламасы қабылданды.
Қазақстан халқының әлеуметтік жагдайын талдаңыз
Мемлекеттің әлеуметтік саясатының багыттарын анықтаңыз Қорытынды___________________________________________________
39
3. Берілген тұжырымдардың «ақиқат не жалған» екендігін анықтаңыз.
№ Тұжырымдар А/ Ж
1 1999 жылы ЮНЕСКО шешімімен Қазақстан астанасына «Бейбітшілік қаласы» мәртебесі беріліп, медаль табыс етілді.
2 1999 жылдың 10 желтоқсанында Ақмола Қазақстан Республикасының астанасы болып танылды.
3 1995 жылы Астана қоры құрылды
4 Астананың ресми түсау кесері 1998 жылы 10 маусымда өтті
5 «Астана-Бәйтерек» монумент ескерткішінің биіктігі 100 метр болды.
4. Ұзақ мерзімді мемлекеттік стратегиялардың негізгі бағыттары мен маңызын жазыңыз.
«Қазақстан -2030» стратегиясының негізгі бағыттары «Қазақстан- 2050» стратегиясының міндеттері Ұзақ мерзімді стратегиялардың маңызы

Қорытынды
40
Бағалау критерийі Тапсыр ма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Нарықтық экономиканың шаруашылықтың дамуына әсерін талдайды 1 нарықтық экономиканың өндірістік қатынастарға жағымды әсерін жазады; 1
нарықтық экономиканың өндірістік қатынастарға жағымсыз әсерін жазады; 1
қорытынды жасайды; 1
Қазіргі кездегі Қазақстан халқының әлеуметтік жағдайын статистикалық мәліметтер негізінде талдайды 2 Қазақстан халқының әлеуметтік жағдайын сипаттайды; 1
Мемлекеттің әлеуметтік саясатының бағыттарын анықтайды; 1
қорытындылайды; 1
Астананы жаңа Қазақстанның өркендеуінің нышаны ретінде айқындайды 3 1- тұжырымды анықтайды; 1
2- тұжырымды анықтайды; 1
3-тұжырымды анықтайды; 1
4- тұжырымды анықтайды; 1
5- тұжырымды анықтайды; 1
Ұзақ мерзімді мемлекеттік стратегияларды талдайды 4 Қазақстан- 2030 стратегиясының негізгі бағыттарын анықтайды; 1
Қазақстан-2050 стратегиясының міндеттерін анықтайды; 1
ұзақ мерзімді стратегиялардың маңызын анықтайды; 1
қорытынды жасайды. 1
Барлығы 15
41
«Қазақстан Республикасының дамуы (1997 жылдан бүгінгі күнге дейін)» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийлері Білім алушылардың оқу жетістігі деңгейлері
Төмен Орта Жоғары
Нарықтық экономиканың өндірістік қатынастарға әсерін талдайды Нарықтық экономиканың өндірістік қатынастарға жағымды, жағымсыз әсерін талдауда қиналады |—| Нарықтық экономиканың өндірістік қатынастарға жағымды, жағымсыз әсерін талдауда қателіктер жібереді |—| Нарықтық экономиканың өндірістік қатынастарға жағымды, жағымсыз әсерін талдайды □
Қазіргі кездегі Қазақстан халқының әлеуметтік жағдайын статистикалық мәліметтер негізінде талдайды Қазақстан халқының әлеуметтік жағдайын, мемлекеттің әлеуметтік саясатының бағыттарын сипаттап, қорытындылауда қиналады П Қазақстан халқының әлеуметтік жағдайын, мемлекеттің әлеуметтік саясатының бағыттарын сипаттап, қорытындылауда қателіктер жібереді 1—1 Қазақстан халқының әлеуметтік жағдайын, мемлекеттің әлеуметтік саясатының бағыттарын сипаттап қорытындылайды □
Астананы жаңа Қазақстанның өркендеуінің нышаны ретінде айқындайды Астананы өркендету туралы 1\2\3\4\5 тұжырымдарды анықтауда қиналады □ Астананы өркендету туралы 1 \2\3 \4\5тұжырымдарды анықтауда қателіктер жібереді □ Астананы өркендету туралы 1\2\3\4\5 тұжырымдарды анықтайды □
Ұзақ мерзімді мемлекеттік стратегияларды талдайды Қазақстан — 2030 және Қазақстан -2050 стратегиясының ерекшелігін анықтауда қиналады ^ Қазақстан -2030 және Қазақстан — 2050 стратегиясының ерекшелігін анықтауда қателіктер |—| жібереді Қазақстан — 2030 және Қазақстан -2050 стратегиясының ерекшелігін анықтайды □
42
«Қазіргі заманғы Қазақстан мәдениеті (1991 жылдан бүгінге күнге дейін)» бөлімі
бойынша жиынтық бағалау
Тәуелсіздік жылдарындағы білім мен ғылымның және мәдениеттің дамуы. «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясы. Діннің қазіргі Қазақстан қоғамындағы рөлі
9.2.3.2 Білім мен ғылым саласындағы мемлекеттік саясатқа баға беру
9.2.2.3 Қазіргі кездегі өнер мен әдебиеттің даму тенденцияларын айқындау
9.2.2.4 Ұлттық құндылықтарды жаңғыртуға бағытталған мемлекеттік бағдарламалардың қажеттілігін негіздеу («Мәдени мұра», «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасы)
9.2.1.1 Дәстүрлі және деструктивті діни ағымдар мен ұйымдардың іс-әрекетін талдау
Бағалау критерийі Білім алушы:
• Білім мен ғылым саласындағы мемлекеттік саясатқа баға береді
• Қазіргі кездегі өнер мен әдебиеттің даму тенденцияларын айқындайды
• Ұлттық құндылықтарды жаңғыртуға бағытталған мемлекеттік бағдарламалардың қажеттілігін негіздейді
• Дәстүрлі және деструктивті діни ағымдар мен ұйымдардың іс-әрекетін талдайды
Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейі Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырма
1. Білім мен ғылым саласындағы мемлекеттік саясатқа екі дәлел келтіре отыра, баға беріңіз.________________________________________________________________________
2. Берілген ақпараттардың «ақиқат не жалған» екендігін анықтаңыз.
№ Тұжырымдар А/ Ж
1 Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаев 2004 жылғы 13 қаңтарда «2004-2006 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы» жарлыққа қол қойды.
2 2010 жылы «Еуразия» халықаралық кинофестивалі өтті.
3 1998-2000 жылдары мәдениетті қолдау бағдарламасы бойынша, мәдениет және өнер қолдауға ие болды
4 2011 жылы түсірілген Ақан Сатаевтың «Жаужүрек мың бала» фильмі бүгінгі қазақ өнерінде ірі жетістік саналады.
5 1999 жылы «Азия» байқауы сайысы өтті.
Тақырып
Оқу мақсаты
43
3. Мемлекеттік бағдарламалардың қажеттілігін түсіндіріңіз.
Бағдарламалар Қажеттілігі
Мәдени мұра
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасы
Қорытынды
4. Дәстүрлі және деструктивті ұйымдардың іс-әрекеті туралы кестені толтырыңыз.
Дәстүрлі және деструктивті ұйым атауы Мақсаты Қоғам үшін қауіптілігіне дәлел

Күресу жолдары
44
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Білім мен ғылым саласындағы мемлекеттік саясатқа баға береді 1 білім мен ғылым саласындағы саясатқа 1-дәлел келтіріп баға береді; 1
білім мен ғылым саласындағы саясатқа 2-дәлел келтіріп баға береді; 1
қорытынды жасайды; 1
Қазіргі кездегі өнер мен әдебиеттің даму тенденцияларын айқындайды 2 1-тұжырымды анықтайды; 1
2- тұжырымды анықтайды; 1
3- тұжырымды анықтайды; 1
4- тұжырымды анықтайды; 1
5- тұжырымды анықтайды; 1
Ұлттық құндылықтарды жаңғыртуға бағытталған мемлекеттік бағдарламалардың қажеттілігін негіздейді 3 мәдени мұра бағдарламасының қажеттілігін түсіндіреді; 1
рухани жаңғыру бағдарламасының қажеттілігін түсіндіреді; 1
қорытынды жасайды; 1
Дәстүрлі және деструктивті діни ағымдар мен ұйымдардың іс-әрекетін талдайды 4 діни ұйымның атауын жазады; 1
мақсатын жазады; 1
қоғам үшін қауіптілігіне дәлел келтіреді; 1
күресу жолдарын жазады. 1
Барлығы 15
45
«Қазіргі заманғы Қазақстан мәдениеті (1991 жылдан бүгінге күнге дейін)» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийлері Білім алушылардың оқу жетістігі деңгейлері
Төмен Орта Жоғары
Білім мен ғылым саласындағы мемлекеттік саясатқа баға береді Білім мен ғылым саласындағы саясатқа 1/2 — дәлел келтіріп, баға беруде қиналады □ Білім мен ғылым саласындағы саясатқа 1/2 — дәлел келтіріп, баға беруде қателіктер жібереді □ Білім мен ғылым саласындағы саясатқа 1/2 — дәлел келтіріп, баға береді □
Қазіргі кездегі өнер мен әдебиеттің даму тенденцияларын айқындайды Қазіргі кездегі өнер мен әдебиеттің дамуы бойынша 1\2\3\4\5 тұжырымдарды анықтауда қиналады ^ Қазіргі кездегі өнер мен әдебиеттің дамуы бойынша 1\2\3\4\5 тұжырымдарды анықтауда қателіктер жібереді Қазіргі кездегі өнер мен әдебиеттің дамуы бойынша 1\2\3\4\5 тұжырымдарды анықтайды
Ұлттық құндылықтарды жаңғыртуға бағытталған мемлекеттік бағдарламалардың қажеттілігін негіздейді Мемлекеттік бағдарламалардың қажеттілігін түсіндіруде қиналады Ц Мемлекеттік бағдарламалардың қажеттілігін түсіндіруде қателіктер жібереді □ Мемлекеттік бағдарламалардың қажеттілігін түсіндіреді □
Дәстүрлі және деструктивті діни ағымдар мен ұйымдардың іс-әрекетін талдайды Діни ұйымның атауын, мақсатын жазуда, қоғам үшін қауіптілігіне дәлел келтіруде күресу жолдарын ұсынуда қиналады Д Діни ұйымның атауын, мақсатын жазуда, қоғам үшін қауіптілігіне дәлел келтіруде күресу жолдарын ұсынуда қателіктер жібереді Ц Діни ұйымның атауын, мақсатын жазып, қоғам үшін қауіптілігіне дәлел келтіреді, күресу жолдарын ұсынады □
46

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *