СОР ЖБ БЖБ Қазақстан тарихы 10 сынып ҚГБ ЖМБ

«Қазақстан тарихы» пәнінен жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар 10-сынып
(жаратылыстану-математикалық бағыт, қоғамдық-гуманитарлық бағыт)

МАЗМҰНЫ
I ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР……………………4
«Өркениет: даму ерекшеліктері» бөлімі бойынша жиынтық бағалау……………..4
II ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР…………………..8
«Этникалық және әлеуметтік процестер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау……….8
III ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР…………………12
«Мемлекет, соғыс және революциялар тарихынан» бөлімі бойынша жиынтық бағалау.12
IV ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР………………….16
«Мәдениеттің дамуы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау………………………16
3
I ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Өркениет: даму ерекшеліктері» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Тақырып
Оқу мақсаты
Бағалау критерийі
Ойлау дағдыларының деңгейі
Орындау уақыты
Орталық Азия: ұғымының тарихи және географиялық аспектілері. «Ұлы Дала»: тарихи-географиялық
сипаттамасы. Ұлы дала өркениетінің қайнар көзі және қалыптасуының ерекшеліктері (энеолит, қола дәуірі)
10.1.1.1 «Орталық Азия» түсінігін аймақтың тарихи және географиялық ерекшеліктерін сипаттау үшін пайдалану
10.1.2.1 Картаны пайдаланып «Ұлы Дала» тарихи-географиялық аймағын анықтау
10.1.2.5 Ұлы Дала ежелгі мәдениеттерінің сабақтастығын және өзара байланысын талдау Білім алушы:
• «Орталық Азия» түсінігін аймақтың тарихы мен ерекшеліктерін айтуда қолданады
• «Ұлы Дала» аймағын картадан көрсетеді
• «Ұлы дала» өркениетінің сабақтастығы мен байланысын ажыратады
Қолдану
Жоғары деңгей дағдылары 20 минут
Тапсырма
1. Орталық Азия аймағының тарихи және географиялық ерекшеліктерін сипаттап жазыңыз.
Тарихи ерекшелігі Географиялық ерекшелігі

2. Берілген сұрақтарға жауап беріп, кескін картаға түсіріңіз.
а) «Ұлы Дала» аумағына қандай территория енеді? Кескін картаға белгілеңіз.
Ъ) Қазақ хандығы қай аймақта құрылды? Кескін картаға белгілеңіз.
с) «Ұлы Дала» ұғымының тарихи мәнін ашыңыз.
3. Берілген мәтінді қолдана отырып, қазақ даласындағы ежелгі дәуірдегі мәдениеттің жетістіктерін талдап, жазыңыз.
4
Қазақстанның көне қалалық және далалық материалдық мәдениеті, ежелгі сәулет және көркем өнері, қолөнері, археологиясы, этнографиясының жан-жақты дамығаны белгілі. Қазір еліміздегі мұражай қоры 2 млн. 56 мыңнан астам мәдени мұралардан тұрады. Оның көбісі -Сырдария, Талас, Шу өзендері бойындағы ежелгі қалалардың, Тараз, Сайран, Сауран сияқты көшпелі елдің отырықшы орталықтары қол жеткізген мәдени жетістіктерінің дәлелі болады. Ұлы Жібек жолымен Ұлы далаға ұлы ілім де келген. Бір заманда күллі мұсылман әлемін тамсандырып, арғы-бергі аты белгілі батыс ойшыл-оқымыстыларының ірі Александрия кітап қоймасындай таңдайын қақтырған Отырар кітапханасы.
«Мен әлемдегі барлық мәдениеттердің үйіме кедергісіз енуін қалаймын, десек те мені сүріндіргенін қаламаймын» деген екен Махатма Ганди. Мәңгілік еліміздің осы бір тарихи даму тұсындағы міндет — сол ата-бабаларымыздан қалған өркениеттік және мәдени жауһар-жәдігерлерімізді қазіргі заманға сай одан әрі дамытып, жас ұрпақтың санасына сіңдіру, оны әлемдік мәдениеттің жаңашыл үрдістерімен үнемі толықтырып, жаңартып отыру.
ҺЦр://е-ҺІ5Іогу.к2/к2/риЪ1іса1іоп5/үіе^/2238
4. «Ұлы Дала» мәдениеті — өткен мен бүгіннің сабақтастығы» берілген тұжырыммен қаншалықты келісесіз? Пікіріңізге 2 дәлел келтіріп, қорытынды жазыңыз.___________________
5
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
«Орталық Азия» түсінігін аймақтың тарихы мен ерекшеліктерін айтуда қолданады 1 Орталық Азияның тарихи ерекшелігін көрсетеді; 1
Орталық Азияның географиялық ерекшелігін көрсетеді; 1
«Ұлы Дала» аймағын картадан көрсетеді 2 «Ұлы Дала» өркениетінің территориясын анықтайды; 1
«Ұлы Дала» өркениетінің территориясын картада көрсетеді; 1
Қазақ хандығы алғаш құрылған аумақты жазады; 1
Қазақ хандығы алғаш құрылған аумақты картада көрсетеді; 1
«Ұлы Дала» ұғымының тарихи мәнін анықтайды; 1
«Ұлы дала» өркениетінің сабақтастығы мен байланысын ажыратады 3 Ежелгі қазақ жеріндегі мәдениеттің 1-жетістігін жазады; 1
Ежелгі қазақ жеріндегі мәдениеттің 2-жетістігін жазады; 1
Ежелгі қазақ жеріндегі мәдениеттің 3-жетістігін жазады; 1
4 берілген тұжырымға қатысты өзінің ойын білдіреді; 1
тақырып бойынша 1 -дәлел келтіреді; 1
тақырып бойынша 2-дәлел келтіреді; 1
тақырып бойынша қорытынды жазады. 1
Барлығы 14
6
«Өркениет: даму ерекшеліктері» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға
арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні________________________________________________
Бағалау критерийі Оқу жетістігі деңгейі
Төмен Орта Жоғары
«Орталық Азия» түсінігін аймақтың тарихы мен ерекшеліктерін айтуда қолданады Орталық Азия аймағының тарихи-географиялық ерекшеліктерін сипаттауда қиналады □ Орталық Азия аймағының тарихи-географиялық ерекшеліктерін сипаттауда қателіктер жібереді □ Орталық Азия аймағының тарихи-географиялық ерекшеліктерін жан-жақты сипаттайды □
«Ұлы Дала» аймағын картадан көрсетеді «Ұлы Дала» өркениеті бойынша берілген сұраққа жауап беріп, кескін картаға түсіруде, «Ұлы Дала» ұғымының тарихи мәнін анықтауда қиналады □ «Ұлы Дала» өркениеті бойынша берілген сұраққа жауап беріп, кескін картаға түсіруде, «Ұлы Дала» ұғымының тарихи мәнін анықтауда қателіктер жібереді □ «Ұлы Дала» өркениеті бойынша сұрақтарға жауап беріп, кескін картаға түсіреді, «Ұлы Дала» ұғымының тарихи мәнін анықтайды □
«Ұлы дала» өркениетінің сабақтастығы мен байланысын ажыратады Ежелгі қазақ даласындағы 1/2/3 мәдени жетістіктерді талдауда, «Ұлы дала» өркениетінің, бүгінгі күнмен сабақтастығына 1/2 дәлелдер келтіріп, пікірін білдіруде қиналады □ Ежелгі қазақ даласындағы 1/2/3 мәдени жетістіктерді талдауда, «Ұлы дала» өркениетінің, бүгінгі күнмен сабақтастығына 1/2 дәлелдер келтіріп, пікірін білдіруде қателіктер жібереді □ Ежелгі қазақ даласындағы мәдени жетістіктерді түсіндіреді, «Ұлы дала» өркениетінің, сабақтастығына 1/2 дәлелдер келтіріп, пікірін білдіреді □
7
II ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Этникалық және әлеуметтік процестер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Тақырып Қазақстандағы этногенез және этникалық процестер.
Қазақтардың ру-тайпалық құрылымы қалыптасуының тарихи шарттары Қазақтардың ру-тайпалық құрылымының ерекшеліктері Оқу мақсаты 10.2.1.1 Қазақстандағы этникалық процестерді түсіндіру
үшін «антропогенез», «этногенез», «этнос» ұғымдарын пайдалану
10.2.2.1 Қазақтардың этникалық құрылымын сипаттау үшін «ру», «тайпа», «жүз», «ата-жұрт», «атамекен» ұғымдарын пайдалану
10.2.2.4 Қазақ көшпелі өркениетінің ерекшеліктерін ескере отырып, туыстық принциптердің және рулық құрылымның функционалдық маңызын түсіндіру Бағалау критерийі Білім алушы:
• Қазақ жеріндегі этникалық процестерді ажыратуда «антропогенез», «этногенез», «этнос» ұғымдарын қолданады
• Этникалық құрылымды анықтауда «ру», «тайпа», «жүз», «ата-жұрт», «атамекен» ұғымдарын қолданады
• Қазақ халқының туыстық принциптері мен рулық құрылымының ерекшеліктерін ажыратады
Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейі Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырма
1. Берілген терминдердің мағынасын сипаттап, оларға мысал келтіріңіз.
Термин Антропогенез Этногенез Этнос
Терминнің магынасы
Мысал
2. Берілген ұғымдарды пайдаланып, қазақ ұлтының этникалық құрамын сипаттаңыз.
Ру Тайпа Жүз Ата-жұрт Атамекен
Сипаттама
8
3. Қазақ қоғамындағы туыстық, рулық қатынастардың ерекшелігін жазыңыз.
Г ■> Туыстық принцип ерекшеліктері ‘ \ Рулық құрылым ерекшеліктері

\ 1 г >
4. «Қазақ қоғамында туыстық принциптердің және рулық құрылымның функционалдық маңызы зор» деген пікірмен қаншалықты келісесіз? Нақты дәлел келтіріп, кілт сөздерді толық пайдаланып, ойыңызды жазыңыз.
Кілт сөздер: цазац жүздері, дәстүрлі қазақ қогамы, ел, саяси-әлеуметтік жагдай, шежіре.
9
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Қазақ жеріндегі этникалық процестерді ажыратуда «антропогенез», «этногенез», «этнос» ұғымдарын қолданады 1 «антропогонез» ұғымын сипаттап, мысал келтіреді; 1
«этногенез» ұғымын сипаттап, мысал келтіреді; 1
«этнос» ұғымын сипаттап, мысал келтіреді; 1
Этникалық құрылымды анықтауда «ру», «тайпа», «жүз», «ата-жұрт», «атамекен» ұғымдарын қолданады 2 «ру» ұғымын пайдаланып, қазақ ұлтының этникалық кұрамын сипаттайды; 1
«тайпа» ұғымын пайдаланып, қазақ ұлтының этникалық құрамын сипаттайды; 1
«жүз» ұғымын пайдаланып, қазақ ұлтының этникалық құрамын сипаттайды; 1
«ата-жұрт» ұғымын пайдаланып, қазақ ұлтының этникалық құрамын сипаттайды; 1
«атамекен» ұғымын пайдаланып, қазақ ұлтының этникалық құрамын сипаттайды; 1
Қазақ халқының туыстық принциптері мен рулық кұрылымының ерекшеліктерін ажыратады 3 туыстық принциптің ерекшелігін жазады; 1
рулық құрылымның ерекшелігін жазады; 1
4 тұжырымға қатысты өзінің пікірін білдіреді; 1
пікіріне дәлел келтіреді; 1
қажетті кілт сөздерді пайдаланады; 1
қорытынды ой жазады. 1
Барлығы 14
10
«Этникалық және әлеуметтік процестер» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға
ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні_________________________________________________
Бағалау критерийі Оқу жетістігі деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Қазақ жеріндегі этникалық процестерді ажыратуда «антропогенез», «этногенез», «этнос» ұғымдарын қолданады Қазақ жеріндегі этникалық терминдердің (антропогенез, этногенез, этнос) мағынасын сипаттап, мысал келтіруде қиналады □ Қазақ жеріндегі этникалық терминдердің (антропогенез, этногенез, этнос) мағынасын сипаттап, мысал келтіруде қателіктер жібереді |—| Қазақ жеріндегі этникалық терминдердің (антропогенез, этногенез, этнос) мағынасын сипаттап, мысал келтіреді □
Этникалық құрылымды анықтауда «ру», «тайпа», «жүз», «ата-жұрт», «атамекен» ұғымдарын қолданады Берілген ұғымдарды пайдаланып (ру, тайпа, жүз, ата-жұрт, ата-мекен), қазақ ұлтының этникалық құрамын сипаттауда қиналады □ Берілген ұғымдарды пайдаланып (ру, тайпа, жүз, ата-жұрт, ата-мекен), қазақ ұлтының этникалық құрамын сипаттауда қателіктер жібереді ^ Берілген ұғымдарды пайдаланып (ру, тайпа, жүз, ата-жұрт, ата-мекен), қазақ этникалық құрамын сипаттайды □
Қазақ халқының туыстық принциптері мен рулық құрылымының ерекшеліктерін ажыратады Қазақ халқының туыстық принциптері мен рулық құрылымының ерекшеліктерін көрсетіп, туыстық-рулық құрылымның маңызына кілт сөздерді қолданып, дәлел келтіруде, қорытынды ой жазуда қиналады □ Қазақ халқының туыстық принциптері мен рулық құрылымының ерекшеліктерін көрсетіп, туыстық-рулық құрылымның маңызына кілт сөздерді қолданып, дәлел келтіруде, қорытынды ой жазуда қателіктер жібереді |—| Қазақ халқының туыстық принциптері мен рулық құрылымының ерекшеліктерін көрсетіп, туыстық-рулық құрылымның маңызына кілт сөздерді қолданып, дәлел келтіреді, қорытынды ой жазады □
11
III ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Мемлекет, соғыс және революциялар тарихынан» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Тақырып
Оқу мақсаты
Бағалау критерийі
Ойлау дағдыларының деңгейі
Орындау уақыты
Шыңғысхан империясы және оның мұрагерлері. Ақ Орда -Қазақ хандығының негізі. Мемлекеттік егемендікті қалпына келтіру жолындағы қазақ халқының күресі. Қазақ мемлекеттілігінің кеңестік түрі
10.3.2.5 ХІІІ-ХҮ ғасырлардағы мемлекеттердің геосаяси белсенділігін сипаттау арқылы, олардың Еуразиядағы тарихи процестердің барысына әсер ету дәрежесін анықтау
10.3.3.1 Ақ Орда және Қазақ хандығының тарихи сабақтастығын анықтау
10.3.4.3 Түркістан (Қоқан) және Алаш автономиясы түрінде мемлекеттік егемендікті қалпына келтіру тарихын зерттеу
10.3.4.4 Қазақ мемлекеттілігінің кеңестік түрін түсіндіру үшін «автономдық кеңес республикасы», «кеңес одағы республикасы», «унитарлы мемлекет» ұғымдарын пайдалану
Білім алушы
• Еуразиядағы тарихи өзгерістерге әсерін ХІІІ-Х^ ғасырлардағы геосаяси жағдайлар арқылы көрсетеді
• Ақ Орда және Қазақ хандығының тарихи сабақтастығын көрсетеді
• Тұңғыш автономиялардың тарихы негізінде егемендікке қол жеткізу жолын зерттейді
• «Автономдық кеңес республикасы», «кеңес одағы республикасы», «унитарлы мемлекет» ұғымдарын мемлекеттіліктің кеңестік түрін көрсетуде қолданады
Қолдану
Жоғары деңгей дағдылары 20 минут
Тапсырма
1. Берілген карталарды пайдалана отырып, қазақ даласындағы өзгерістердің Еуразияға әсерін берілген салалар бойынша атап көрсетіңіз.
Қыпшақ хандығы С«п.-.у.;тлг- ^ ІАт ХІІ гасырдагы қазақ даласы (м ;; Шыцгыс хан ұлыстары
. -✓ > Моцгол шапқынш ыл ыгы (ХІІІ гасыр) ‘ XV гасырдагы цазац хандыгы
12
Экономикал ық
Саяси
Әлеуметтік
Мәдени
2. Ақ Орда мемлекеті мен Қазақ хандығының арасындағы сабақтастыққа 2 дәлел келтіріңіз.
1
2.
3. Түркістан және Алашорда автономияларының құрылуының маңызын түсіндіріңіз.
Түркістан автономиясы құрылуының маңызы
Алашорда автономиясы құрылуының маңызы
4. Берілген ұғымдарды ретімен орналастырып, Қазақ мемлекеттілігінде әр кезеңде орын алған өзгерістерді талдаңыз.
1. «Автономдық кеңес республикасы»
2. «Кеңес одағы»
3. «Унитарлы мемлекет»
13
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Еуразиядағы тарихи өзгерістерге әсерін ХІІІ-XV ғасырлардағы геосаяси жағдайлар арқылы көрсетеді 1 ХІІІ-Х^ ғғ. қазақ даласында болған экономикалық өзгерісті көрсетеді; 1
ХІІІ-Х^ ғғ. қазақ даласында болған саяси өзгерісті көрсетеді; 1
ХІІІ-Х^ ғғ. қазақ даласында болған әлеуметтік өзгерісті көрсетеді; 1
ХІІІ-Х^ ғғ. қазақ даласында болған мәдени өзгерісті көрсетеді; 1
Ақ Орда және Қазақ хандығының тарихи сабақтастығын көрсетеді 2 Ақ Орда мемлекеті мен Қазақ хандығы арасындағы сабақтастыққа 1 -дәлел келтіреді; 1
Ақ Орда мемлекеті мен Қазақ хандығы арасындағы сабақтастыққа 2-дәлел келтіреді; 1
Тұңғыш автономиялардың тарихы негізінде егемендікке қол жеткізу жолын зерттейді 3 Алашорда автономиясының құрылуының маңызын түсіндіреді; 1
Түркістан автономиясының құрылуының маңызын түсіндіреді; 1
«Автономдық кеңес республикасы», «кеңес одағы республикасы», «унитарлы мемлекет» ұғымдарын мемлекеттіліктің кеңестік түрін көрсетуде қолданады 4 1 -ұғымның реттілігін анықтайды; 1
2-ұғымның реттілігін анықтайды; 1
3-ұғымның реттілігін анықтайды; 1
1-өзгерісті талдайды; 1
2-өзгерісті талдайды; 1
3-өзгерісті талдайды. 1
Барлығы 14
14
«Мемлекет, соғыс және революциялар тарихынан» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға
ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні______________________________________________
Бағалау критерийлері Оқу жетістігі деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Еуразиядағы тарихи өзгерістерге әсерін ХІІІ-XV ғасырлардағы геосаяси жағдайлар арқылы көрсетеді ХІІІ-Х^ ғасырлардағы қазақ даласында болған өзгерістерді саяси/экономикалық/әлеуметтік/ мәдени аспектілер бойынша әсерін көрсетуде қиналады ІІІ-Х^ ғасырлардағы қазақ даласында болған өзгерістерді саяси/экономикалық/ әлеуметтік/ мәдени аспектілер бойынша әсерін көрсетуде қателіктер жібереді ХІІІ-Х^ ғасырлардағы қазақ даласында болған өзгерістерді саяси/экономикалық/әлеуметтік/ мәдени аспектілер бойынша әсерін көрсетеді |—|
Ақ Орда және Қазақ хандығының тарихи сабақтастығын көрсетеді Ақ Орда мемлекеті мен Қазақ хандығы арасындағы өзара сабақтастыққа 1/2 дәлел келтіруде қиналады ^ Ақ Орда мемлекеті мен Қазақ хандығы арасындағы өзара сабақтастыққа 1/2 дәлел келтіруде қателіктер жібереді ^ Ақ Орда мемлекеті мен Қазақ хандығы арасындағы өзара сабақтастыққа 1/2 дәлел келтіреді □
Тұңғыш автономиялардың тарихы негізінде егемендікке қол жеткізу жолын зерттейді Алғашқы автономиялардың (Алашорда, Түркістан) құрылуының маңызын түсіндіруде қиналады □ Алғашқы автономиялардың (Алашорда, Түркістан) құрылуының маңызын түсіндіруде қателіктер жібереді |—| Алғашқы автономиялардың құрылуының маңызын түсіндіреді □
«Автономдық кеңес республикасы», «кеңес одағы республикасы», «унитарлы мемлекет» ұғымдарын мемлекеттіліктің кеңестік түрін көрсетуде қолданады Кеңестік жүйе мен Тәуелсіздік жылдарындағы саяси жүйелерді ретімен қойып, өзгерістерді түсіндіруде қиналады □ Кеңестік жүйе мен Тәуелсіздік жылдарындағы саяси жүйелерді ретімен қойып, өзгерістерді түсіндіруде қателіктер жібереді □ Кеңестік жүйе мен Тәуелсіздік жылдарындағы саяси жүйелерді ретімен қойып, өзгерістерді түсіндіреді □
15
IV ТОҚСАН БОИЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Мәдениеттің дамуы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Бөлім
Оқу мақсаты
Бағалау критерийі
Ойлау дағдыларының деңгейі
Орындау уақыты Тапсырма
Қазақ халқының әдеби және музыкалық мұрасы. Кеңестік кезеңдегі мәдениет саласындағы жетістіктер мен қайшылықтар. Мәдениеттің қазіргі кезеңдегі дамуы 10.4.1.7 Қазақ халқының мәдени мұрасындағы ауыз әдебиетінің маңызын анықтау
10.4.2.1 Кеңестік дәуірдегі Қазақстан мәдениеті саласындағы жаңа бағыттарды және жанрларды анықтау
10.4.3.3 Ұлттық мәдениет туралы білімді қорытындылау Білім алушы:
• Мәдени мұралардағы халық ауыз әдебиетінің алатын орнын атап көрсетеді
• Кеңес үкіметі кезіндегі мәдениет саласындағы жаңалықтарды (бағыттар мен жанрлар) ажыратады
• Ұлттық мәдениетке қатысты қорытынды жасайды Қолдану
20 минут
1. Халық ауыз әдебиеті шығармаларының атын атап, тарих ғылымы үшін маңызына дәлелдер келтіріңіз.
Ғашықтық дастаны Қазақ ертегілері Батырлар жыры
Шыгарма атаулары
Тарих гылымындагы маңызы, дәлел келтіру
2. Кеңестік дәуірдегі мәдениет саласындағы болған өзгерістерді сипаттаңыз.
Әдебиет______________________________________________________________
Музыка_______________________________________________________________
Бейнелеу_____________________________________________________________
Кинематография ______________________________________________________
3. «Ұлттық жаңғыру кезеңіндегі Қазақстанның мәдениет саласының дамуы жоғары деңгейде» пікірімен қаншалықты келісесіз? Өз көзқарасыңызға 3 дәлел келтіре отырып қорытынды жазыңыз.
16
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Мәдени мұралардағы халық ауыз әдебиетінің алатын орнын атап көрсетеді 1 ғашықтық дастанының атауын жазады, маңызына дәлел келтіреді; 1
қазақ ертегісінің атауын жазады, маңызына дәлел келтіреді; 1
батырлық жырдың атауын жазады, маңызына дәлел келтіреді; 1
Кеңес үкіметі кезіндегі мәдениет саласындағы жаңалықтарды (бағыттар мен жанрлар) ажыратады 2 Кеңестік кезеңдегі әдебиет саласындағы өзгерісті сипаттайды; 1
Кеңестік кезеңдегі музыка саласындағы өзгерісті сипаттайды; 1
Кеңестік кезеңдегі бейнелеу өнері саласындағы өзгерісті сипаттайды; 1
Кеңестік кезеңдегі кинематография саласындағы өзгерісті сипаттайды; 1
Ұлттық мәдениетке қатысты қорытынды жасайды 3 берілген пікірге қатысты өз көзқарасын білдіреді; 1
1-дәлел келтіреді; 1
2-дәлел келтіреді; 1
3-дәлел келтіреді; 1
қорытынды жазады. 1
Барлығы 12
17
«Мәдениеттің дамуы» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийі Оқу жетістігі деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Мәдени мұралардағы халық ауыз әдебиетінің алатын орнын атап көрсетеді Халық ауыз әдебиеті бағыттарынан (ғашықтық дастан, қазақ ертегісі, батырлық жыры) шығармалардың атын атап, тарих ғылымы үшін маңызын талдауға қиналады □ алық ауыз әдебиеті бағыттарынан (ғашықтық дастан, қазақ ертегісі, батырлық жыры) шығармалардың атын атап, тарих ғылымы үшін маңызын талдауда қателіктер жібереді □ Халық ауыз әдебиеті бағыттарынан (ғашықтық дастан, қазақ ертегісі, батырлық жыры) шығармалардың атын атап, тарих ғылымы үшін маңызын талдайды □
Кеңес үкіметі кезіндегі мәдениет саласындағы жаңалықтарды (бағыттар мен жанрлар) ажыратады Кеңес үкіметінің кезіндегі мәдениет (әдебиет, музыка, бейнелеу өнері, кинематография) саласындағы өзгерістерді сипаттауда қиналады □ Кеңес үкіметінің кезіндегі мәдениет (әдебиет, музыка, бейнелеу өнері, кинематография) саласындағы өзгерістерді сипаттауда қателіктер жібереді. Кеңес үкіметінің кезіндегі мәдениет (әдебиет, музыка, бейнелеу өнері, кинематография) саласындағы өзгерістерді жан-жақты сипаттайды □
Ұлттық мәдениетке қатысты қорытынды жасайды Берілген пікірге қатысты өз көзқарасын білдіреді, оған 1/2/3-дәлел келтіре отырып қорытынды жазуда қиналады □ Берілген пікірге қатысты өз көзқарасын білдіреді, оған 1/2/3-дәлел келтіре отырып қорытынды жазуда қателіктер жібереді □ Берілген пікірге қатысты өз көзқарасын білдіреді, оған 1/2/3-дәлел келтіре отырып қорытынды жазады □
18

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *