СОР ЖБ БЖБ Қазақ әдебиеті 9 сынып

«Қазақ әдебиеті» пәнінен (оқыту қазақ тілінде) бөлім бойынша жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар 9-сынып

МАЗМҰНЫ
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР………………………4
«Атадан қалған асыл сөз» бөлімі бойынша жиынтық бағалау…………………….4
«Атадан қалған асыл сөз» бөлімі бойынша жиынтық бағалау…………………….7
2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР……………………..10
«Тарихи шындық пен көркемдік шешім» бөлімі бойынша жиынтық бағалау………….10
«Тарихи шындық пен көркемдік шешім» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың
нәтижесіне қатысты ата-аналарға арналған ақпарат (рубрика)…………………..13
«Тарихи шындық пен көркемдік шешім» бөлімі бойынша жиынтық бағалау………….14
«Тарихи шындық пен көркемдік шешім» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың
нәтижесіне қатысты ата-аналарға арналған рубрика……………………………16
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР……………………..17
«Адам жанының құпиясы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау……………………..17
«Адам жанының құпиясы» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты
ата-аналарға арналған ақпарат (рубрика)……………………………………19
«Адам жанының құпиясы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау……………………..20
4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР……………………..23
«Мәңгілік ел — мәңгілік мұрат» бөлімі бойынша жиынтық бағалау………………23
«Мәңгілік ел — мәңгілік мұрат» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты
ата-аналарға арналған ақпарат (рубрика)……………………………………25
«Мәңгілік ел — мәңгілік мұрат» бөлімі бойынша жиынтық бағалау………………26
«Мәңгілік ел — мәңгілік мұрат» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға арналған ақпарат (рубрика)……………………………………28
3
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Атадан қалған асыл сөз» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқылатын шығарма Ж. Баласағұн «Құтты білік»;
Шешендік өнер: Майқы би мен Мөңке бидің шешендік сөздері, Әнет баба «Не арсыз? Не ғайып? Не даусыз?»;
Төле би «Ердің бақыты -әйел», Әйтеке би «Қасқакөл дауы», Қазыбек би «Кім жақын? Не қымбат? Не қиын?»
9.1.1.1 әдеби шығармаға сюжеттік-композициялық талдау жасау
9.2.4.1 автор стиліне сүйене отырып, шығармашылық жұмыс жазу
Білім алушы
• Шығармаға сюжеттік-композициялық талдау жасайды
• Автор стиліне сүйеніп, шығармашылық жұмыс жазады
Ойлау дағдыларының Жоғары деңгей дағдылары деңгейі
Орындау уақыты 15-20 минут
Тапсырма
1. Шығарманың сюжеттік желісі бойынша кестені толтырыңыз.
Ж.Баласағұнның адам бойындағы жағымды-жағымсыз қасиеттері туралы ойын жазыңыз. Адал достық пен амал достықтың сипаты қандай? Ақыл-білім туралы не айтылды? Тіл туралы не деді?

2. Сұраққа жауап бере отырып, автор стилі бойынша өз нұсқаңызды жазыңыз.
Сұрақ Қазыбек бидің жауабы Менің жауабым
Кім жақын? Не қымбат? Не қиын?
Оқу мақсаты
Бағалау критерийі
4
Бағалау критерийі Тапсырма Дескриптор Балл
Білім алушы
шығармаға сюжеттік-композициялық талдау жасайды 1 ақын ойын талдайды; 1
достықты сипаттайды; 1
ақыл-білім туралы ой айтады; 1
шығарма сюжетіндегі тіл туралы ойды жазады; 1
автор стиліне сүйеніп, шығармашылық жұмыс жазады 2 сұрақтарға жауап береді; 1
шығармашылық жұмысты орындайды; 1
автор стилін сақтайды. 1
Барлығы 7
5
«Атадан қалған асыл сөз» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға арналған ақпарат (рубрика)
Ж. Баласағұн «Құтты білік»; Шешендік өнер: Майқы би мен Мөңке бидің шешендік сөздері, Әнет баба «Не арсыз? Не ғайып? Не даусыз?»; Төле би «Ердің бақыты -әйел», Әйтеке би «Қасқакөл дауы», Қазыбек би «Кім жақын? Не қымбат? Не қиын?»
Білім алушының аты-жөні________________________________________
Бағалау критерийі Оқу жетістігі деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Әдеби шығарманың сюжеттік желілерін анықтап, талдайды Шығарма сюжетіндегі ақынның жақсы-жаман қасиет, достық, ақыл-білім, тіл туралы ойын анықтап, сипаттауда қиналады. |^| Шығарма сюжетіндегі ақынның жақсы-жаман қасиет, достық, ақыл-білім, тіл туралы ойын анықтап, сипаттауда қателеседі. □ Шығарма сюжетіндегі ақынның жақсы-жаман қасиет, достық, ақыл-білім, тіл туралы ойды дұрыс айқындайды, нақты сипаттайды. □
Автор стиліне сүйене отырып, шығармашылық жұмыс жазады Сұрақтарға жауап беруде, автор стилін сақтап, шығармашылық жұмысты орындауда қиналады. |——| Сұрақтарға жауап беруде, автор стилін сақтап, шығармашылық жұмысты орындауда қателеседі. □ Сұрақтарға жауап береді, автор стилін сақтап, шығармашылық жұмысты орындайды. □
6
«Атадан қалған асыл сөз» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқылатын шығарма Сырым Датұлы «Бала би мен Сырым»; Бұқар жырау
«Тілек», «Әй, Абылай, Абылай», «Асқар таудың өлгені»; «Біржан-Сара» айтысы
Оқу мақсаты 9.3.1.1 шығарманы басқа өнер түрлеріндегі осы мазмұндас
туындылармен салыстырып, тарихи және көркемдік
құндылығын бағалау Бағалау критерийі Білім алушы
• Шығарманы мазмұндас туындылармен
салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығына баға береді
Ойлау дағдыларының Жоғары деңгей дағдылары деңгейі
Орындау уақыты 15-20 минут
Тапсырма
1. Берілген формула бойынша «Біржан — Сара» айтысының тарихи құндылығына баға беріңіз.
Менің ойымша ___________________________________________________________________
Себебі мен оны былай түсіндіремін
Оны мен мына мысалдармен, фактілермен дәлелдей аламын
Осыған байланысты мен мынадай шешімге келдім
2. Бұқар жыраудың «Тілек» толғауы несімен құнды? Шығарманың көркемдік құндылығы туралы ойыңызды 5-6 сөйлеммен сабақтап, нақты 2 мысал келтіріңіз.
7
Бағалау критерийі Тапсырма Дескриптор Балл
Білім алушы
Шығарманы мазмұндас туындылармен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығына баға береді 1 өз ойын шаблонға сүйеніп жеткізеді; 1
айтыстың тарихи құндылығына баға береді; 1
өз ойын мысалдармен, фактілермен дәлелдейді; 1
қорытынды жасайды; 1
2 шығарманың көркемдік құндылығын анықтайды; 1
өз ойын нақты 2 мысалмен дәлелдейді; 2
ойын 5-6 сөйлеммен жинақы жеткізеді. 1
Барлығы 8
8
«Атадан қалған асыл сөз» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға арналған ақпарат (рубрика)
Сырым Датұлы «Бала би мен Сырым»; Бұқар жырау «Тілек», «Әй, Абылай, Абылай», «Асқар таудың өлгені»; «Біржан-Сара» айтысы
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийі Оқу жетістігі деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Шығарманы мазмұндас туындылармен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығына баға береді Өз ойын шаблонға сүйеніп жеткізуде, шығармалардың тарихи-көркемдік құндылығына баға беру үшін ойын мысалдармен, фактілермен дәлелдеуде, өзіндік қорытынды жасауда қиналады. |^| Өз ойын шаблонға сүйеніп жеткізуде, шығармалардың тарихи-көркемдік құндылығына баға беру үшін ойын мысалдармен, фактілермен дәлелдеуде, өзіндік қорытынды жасауда қателеседі. □ Өз ойын шаблонға сүйеніп жеткізеді, шығармалардың тарихи-көркемдік құндылығына баға беру үшін ойын мысалдармен, фактілермен дәлелдейді, өзіндік қорытынды жасайды. □
9
2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР «Тарихи шындық пен көркемдік шешім» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқылатын шығарма Нысанбай жырау «Кенесары — Наурызбай»,
Махамбет Өтемісұлы «Махамбеттің Баймағамбетке айтқаны», «Мен, мен, мен едім», «Бағаналы терек»
Оқу мақсаты 9.1.3.1 көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер
жүйесін анықтау
9.2.2.1 автор бейнесінің идеялық-стилистикалық тұтастырушы ретіндегі рөліне талдау жасау
Бағалау критерийі Білім алушы
• Шығарманың идеясы бойынша кейіпкерлер жүйесін анықтайды
• Идеялық-стилистикалық тұтастырушы ретінде автор рөліне баға береді
Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейі Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уақыты 15-20 минут
Тапсырма
1. Нысанбай жыраудың «Кенесары — Наурызбай» шығармасында кездесетін 3 кейіпкерді атап, байқалған басты құндылықтарды анықтаңыз. «Кейіпкер кестесін» толтырыңыз.
Шығарма кейіпкерлері Кейіпкерлер өміріндегі құндылықтар Менің ойым
1.
2.
3.
2. Махамбет Өтемісұлының «Мен, мен едім, мен едім» өлеңінің идеясын анықтаңыз. Ақын қолданған «меннің» мағынасын ашыңыз.
Өлеңнің идеясы________________________________________________________________________
МЕН -МЕН -МЕН —
3. Махамбет өлеңдеріндегі ақынның заманға деген көзқарасын анықтап, өлеңдеріндегі ортақ тақырыпты, ой үндестігін табыңыз, 2 сөйлеммен түйін сөз жазыңыз.
10
Ортақ тақырып
Ой үндестігі
Түйін сөз
11
Бағалау критерийі Тапсырма Дескриптор Балл
Білім алушы
Шығарманың идеясы бойынша кейіпкерлер жүйесін анықтайды 1 3 кейіпкерді атайды; 1
басты құндылықтарды анықтайды; 1
өз ойын білдіреді; 1
2 өлеңнің идеясын анықтайды; 1
«мен» ұғымының мағынасын ашады; 1
ойын жинақы жеткізеді; 1
Идеялық-стилистикалық тұтастырушы ретінде автор рөліне баға береді 3 ақынның заманға деген көзқарасын анықтайды; 1
өлеңдердегі ортақ тақырыпты анықтайды; 1
ой үндестігін табады; 1
түйін сөзді 2 сөйлеммен жазады. 1
Барлығы 10
12
«Тарихи шындық пен көркемдік шешім» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға арналған ақпарат (рубрика)
Нысанбай жырау «Кенесары — Наурызбай», Махамбет Өтемісұлы «Махамбеттің Баймағамбетке айтқаны»,
«Мен, мен, мен едім», «Бағаналы терек»
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийі Оқу жетістігі деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Шығарманың идеясы бойынша кейіпкерлер жүйесін анықтайды Шығарма кейіпкерлері мен басты құндылықтарды, өлең идеясын анықтауда, өз ойын білдіруде, ақын қолданған «мен» сөзінің мағынасын ашуда қиналады. |——| Шығарма кейіпкерлері мен басты құндылықтарды, өлең идеясын анықтауда, өз ойын білдіруде, ақын қолданған «мен» сөзінің мағынасын ашуда қателеседі. □ Шығарма кейіпкерлері мен басты құндылықтарды, өлең идеясын анықтайды, өз ойын білдіріп, ақын қолданған «мен» сөзінің мағынасын ашады. □
Идеялық-стилистикалық тұтастырушы ретінде автор рөліне баға береді Ақынның заманға деген көзқарасын, өлеңдердегі ортақ тақырыпты анықтауда, шығармаларындағы ой үндестігін тауып, ойын түйіндеуде қиналады. |——| Ақынның заманға деген көзқарасын, өлеңдердегі ортақ тақырыпты анықтауда, шығармаларындағы ой үндестігін тауып, ойын түйіндеуде қателеседі. □ Ақынның заманға деген көзқарасын, өлеңдердегі ортақ тақырыпты анықтайды, шығармаларындағы ой үндестігін тауып, ойын түйіндейді. □
13
«Тарихи шындық пен көркемдік шешім» бөлімі бойынша жиынтық бағалау Оқылатын шығарма Ш.Уәлиханов «Ыстықкөл күнделігі»
Оқу мақсаты 9.3.2. 1 шығармадағы ұрпақтар сабақтастығы көрінісін
заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру
Бағалау критерийі Білім алушы
• Шығармадағы ұрпақтар сабақтастығының
көрінісін салыстырып, жаңашылдығына баға береді
Ойлау дағдыларының Жоғары деңгей дағдылары деңгейі
Орындау уақыты 15-20 минут
Тапсырма
1. «Ыстықкөл күнделігінде» сол уақыттағы тұтас халықтың тұрмыс-тіршілігінің көрінісі қалай сипатталды? Халықтың қазіргі жағдайымен салыстырыңыз.
2. «Ыстықкөл күнделігінің» ерекшелігі неде деп ойлайсыз? 3 ерекшелігін жазыңыз.
1._____________________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________________
3. Шоқанның өзге еңбектерімен салыстырғанда «Ыстықкөл күнделігінен» қандай жаңашылдықты байқай алдыңыз, сіз оны қалай бағалайсыз? (6-7 сөйлем)
14
Бағалау критерийі Тапсырма Дескриптор Балл
Білім алушы
Шығармадағы ұрпақтар сабақтастығының көрінісін салыстырып, жаңашылдығына баға береді 1 халықтың тұрмыс-тіршілігінің көрінісін сипаттайды; 1
халықтың қазіргі жағдайымен салыстырады; 1
ұрпақтар арасындағы заман көріністерін анықтайды; 1
өз ойын жеткізеді; 1
2-3 3 ерекшелігін көрсетеді; 1
автордың басқа еңбектерімен салыстырады; 1
өзіндік жаңашылдығын анықтайды; 1
жаңашылдығына пікір білдіреді. 1
Барлығы 8
15
«Тарихи шындық пен көркемдік шешім» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға арналған рубрика
Ш.Уәлиханов «Ыстықкөл күнделігі»
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийі Оқу жетістігі деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Шығармадағы сабақтастығының салыстырып, жаңашылдығына береді ұрпақтар көрінісін баға Халықтың тұрмыс-тіршілігінің көрінісін сипаттап, қазіргі жағдайымен салыстыруда, ұрпақтар арасындағы заман көріністерін анықтап, ойын тиімді жеткізуде қиналады. □ Халықтың тұрмыс-тіршілігінің көрінісін сипаттап, қазіргі жағдайымен салыстыруда, ұрпақтар арасындағы заман көріністерін анықтап, ойын тиімді жеткізуде қателеседі. □ Халықтың тұрмыс-тіршілігінің көрінісін сипаттап, қазіргі жағдайымен салыстырады, ұрпақтар арасындағы заман көріністерін анықтап, ойын тиімді жеткізеді. □
Шығарманың 3 ерекшелігін атап, автордың өзге шығармаларымен салыстыруда, өзіндік жаңашылдығын анықтап, оған пікір білдіруде қиналады. |~| Шығарманың 3 ерекшелігін атап, автордың өзге шығармаларымен салыстыруда, өзіндік жаңашылдығын анықтап, оған пікір білдіруде қателеседі. □ Шығарманың 3 ерекшелігін атап, автордың өзге шығармаларымен салыстырады, өзіндік жаңашылдығын анықтап, оған пікір білдіреді. □
16
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Адам жанының құпиясы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқылатын шығарма Оқу мақсаты
Бағалау критерийі
Ойлау деңгейі
Орындау уақыты
дағдыларының
І.Жансүгіров «Құлагер» поэмасы,
Б.Майлин «Шүғаның белгісі» хикаяты
9.1.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді шығармашылық жүмыстарда қолдану
9.2.4.1 автор стиліне сүйене отырып, шығармашылық жүмыс жазу
Білім алушы
• Үзінділерді шығармашылық жүмыстарда қолданады
• Автор стиліне сүйеніп, шығармашылық жүмыс жазады
Қолдану
Жоғары деңгей дағдылары
15-20 минут
Тапсырма
1. «Бүл күнде ондай қыз қайда? Ажары тәуірлеу біреу болса, соны көтере алмайды ма, білмейсің ешкіге үқсап шошаңдап жүргені. Заман бүзылған ғой… иә…». «Шүғаның белгісі» шығармасынан алынған үзіндідегі асты сызылған тіркестерді қолданып, қазіргі қазақ қыздарының бейнесі туралы ойыңызды жазыңыз. (7-8 сөйлем)
2. Автор стиліне сүйене отырып, Ақанның Қүлагерді емірене жоқтауын әрі қарай өз шығармашылығыңызбен жалғастырыңыз. (Өлең немесе қарасөз түрінде)
Не болды-ай, бай — бай, саған Қүлагерім?!
Суалдың, сорлы иеңнің бүлағы едің…
Тірегі көңілімнің, бәйтерегім,
Бүл жерге қалайынша қүлап едің?!
17
Бағалау критерийі Тапсырма Дескриптор Балл
Білім алушы
Үзінділерді шығармашылық жұмыстарда қолданады 1 қазіргі қазақ қыздарының бейнесі туралы өз ойын жазады; 1
үзіндідегі ұсынылған тіркестерді қолданады; 1
шығармашылығын көрсетеді; 1
Автор стиліне сүйеніп, шығармашылық жұмыс жазады 2 шумақты жалғастырады; 1
үзіндідегі ойды сақтайды; 1
автор стиліне сай жазады; 1
шығармашылық танытады. 1
Барлығы 8
18
«Адам жанының құпиясы» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға арналған ақпарат (рубрика)
І.Жансүгіров «Құлагер» поэмасы, Б.Майлин «Шұғаның белгісі» хикаяты
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийі Оқу жетістігі деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Үзінділерді шығармашылық жұмыстарда қолданады Үзіндідегі ұсынылған тіркестерді қолданып, шығармашылық жұмысты орындауда, өз ойын жеткізуде қиналады. |——| Үзіндідегі ұсынылған тіркестерді қолданып, шығармашылық жұмысты орындауда, өз ойын жеткізуде қателеседі. □ Үзіндідегі ұсынылған тіркестерді қолданып, шығармашылық жұмысты орындайды, өз ойын еркін жекізеді. □
Автор стиліне сүйеніп, шығармашылық жұмыс жазады Автор стилін, ойын сақтап, шумақты шығармашылықпен жалғастыруда қиналады. |——| Автор стилін, ойын сақтап, шумақты шығармашылықпен жалғастыруда қателеседі. |——| Автор стилін, ойын сақтап, шумақты шығармашылықпен жалғастырады. |——|
19
«Адам жанының құпиясы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқылатын шығарма Ғ.Мүсірепов «Ұлпан» романы, Т.Айбергенов «Сағыныш»,
Ф.Оңғарсынова «Өлең, мен сені аялап өтем»
Оқу мақсаты 9.3.1.1 шығарманы басқа өнер түрлеріндегі осы мазмұндас
туындылармен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығын бағалау Бағалау критерийі Білім алушы
• Шығарманы өзге өнер түрлеріндегі мазмұндас
туындылармен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығына баға береді
Ойлау дағдыларының Жоғары деңгей дағдылары деңгейі
Орындау уақыты 15-20 минут
Тапсырма
1. Берілген сілтеме бойынша Нұржан Тажикеновтің «Сағыныш» күйін тыңдаңыз. Т.Айбергеновтің «Сағыныш» өлеңімен үндестігі неде деп ойлайсыз? Екі туындыны салыстырып, өз көзқарасыңызды білдіріңіз. Шығарманың көркемдік құндылығына баға беріңіз.
ҺЦр5://^^^.уои1иЬе.сош/^а1сһ?ү=і44^гМӨ1КСо
20
Бағалау критерийі Тапсырма Дескриптор Балл
Білім алушы
Шығарманы өзге өнер шығарманы күймен салыстырады; 1
түрлеріндегі мазмүндас екі туындының үқсастығын анықтайды; 1
туындылармен 1 екі туындының өзіндік ерекшеліктерін 1
салыстырып, тарихи анықтайды;
және көркемдік өзіндік көзқарасын білдіреді; 1
қүндылығына баға береді шығарманың көркемдік қүндылығын анықтайды; -жанрлық ерекшелігі -тілі, сөз айшықтары -өлең өлшемі (ырғақ,буын, үйқас, т.б.) 1 1 1
тарихи түрғыдан пікір білдіреді; 1
мысалдармен дәлелдер келтіреді. 1
Барлығы 9
21
Адам жанының құпиясы жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға арналған ақпарат (рубрика)
Ғ.Мүсірепов «Ұлпан» романы, Т.Айбергенов «Сағыныш», Ф.Оңғарсынова «Өлең, мен сені аялап өтем»
Білім алушының аты-жөні____________________________________________________
Бағалау критерийі Оқу жетістігі деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Шығарманы өзге өнер түрлеріндегі мазмүндас туындылармен салыстырып, тарихи және көркемдік қүндылығына баға береді Шығарманы күймен салыстырып, өзара үқсастықтары мен өзіндік ерекшеліктерін анықтауда, көзқарасын білдіруде қиналады. |——| Шығарманы күймен салыстырып, өзара үқсастықтары мен өзіндік ерекшеліктерін анықтауда, көзқарасын білдіруде қателеседі. □ Шығарманы күймен салыстырып, өзара үқсастықтары мен өзіндік ерекшеліктерін анықтайды, көзқарасын білдіреді. □
Шығарманың көркемдік қүндылығын жанры, тілі, т.б. және тарихи түрғыдан талдап, мысалдармен дәлелдер келтіруде қиналады. |^| Шығарманың көркемдік қүндылығын жанры, тілі, т.б. және тарихи түрғыдан талдап, мысалдармен дәлелдер келтіруде қателеседі. □ Шығарманың көркемдік қүндылығын жанры, тілі, т.б. және тарихи түрғыдан талдайды, мысалдармен дәлелдер келтіреді. □
22
4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Мәңгілік ел- мәңгілік мұрат» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқылатын шығарма Н.Айтұлы «Бәйтерек» поэмасы,
Қажығали Мұхамбетқалиев «Тар кезең» романы Оқу мақсаты 9.1.3. 1 көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер
жүйесін анықтау 9.2.4. 1 автор стиліне сүйене отырып, шығармашылық жұмыс жазу Бағалау критерийі Білім алушы
• Шығарманың идеясына сай кейіпкерлер жүйесін анықтайды
• Автор стиліне сүйеніп, шығармашылық жұмыс жазады
Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейі Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уақыты 15-20 минут
Тапсырма
1. Қажығали Мұхамбетқалиев «Тар кезең» романындағы кейіпкерлер бейнесін анықтаңыз.
Кейіпкерлер Шығармадағы бейнесі Эпизодтардан мысал

2. «Бақытым басымда тұр талай күткен,
Сеземін келмегенін оңайлықпен…» деп жырлаған ақын ойын өлең шумақтарымен немесе қарасөзбен жалғастырып жазыңыз. Автор стиліне сүйеніңіз.
23
Бағалау критерийі Тапсырма Дескриптор Балл
Білім алушы
Шығарманың идеясына сай кейіпкерлер жүйесін анықтайды 1 шығарма сюжеті арқылы кейіпкерлерді анықтайды; 2
кейіпкердің шығармадағы бейнесін сипаттайды; 2
эпизодтардан мысал келтіреді; 2
Автор стиліне сүйеніп, шығармашылық жұмыс жазады 2 үзіндіні шығармашылықпен дамытып жазады; 1
автор стиліне сүйенеді; 1
үзіндідегі ойды сақтайды. 1
Барлығы 9
24
«Мәңгілік ел- мәңгілік мұрат» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты
ата-аналарға арналған ақпарат (рубрика)
Н.Айтұлы «Бәйтерек» поэмасы, Кнут Гамсун «Аштық» романы
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийі Оқу жетістігі деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Шығарманың идеясына сай кейіпкерлер жүйесін анықтайды Шығарма сюжеті бойынша кейіпкерлердің бейнесін сипаттап, эпизодтардан мысал келтіруде қиналады. |——| Шығарма сюжеті бойынша кейіпкерлердің бейнесін сипаттап, эпизодтардан мысал келтіруде қателіктер жібереді. |——| Шығарма сюжеті бойынша кейіпкерлердің бейнесін сипаттап, эпизодтардан мысал келтіреді. □
Автор стиліне сүйеніп, шығармашылық жұмыс жазады Автор стилі мен ойын сақтап, үзіндіні шығармашылықпен дамытып жазуда қиналады. □ Автор стилі мен ойын сақтап, үзіндіні шығармашылықпен дамытып жазуда қателіктер жібереді. |——| Автор стилі мен ойын сақтап, үзіндіні шығармашылықпен дамытып жазады. □
25
«Мәңгілік ел- мәңгілік мұрат» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқылатын шығарма Н.Айтүлы «Бәйтерек» поэмасы,
Қажығали Мүхамбетқалиев «Тар кезең» романы Оқу мақсаты 9.3.4.1 әдеби шығарманы қазақ әдебиеті мен әлем әдебиеті
үлгілерімен салыстыра талдап, шағын сыни мақала жазу
Бағалау критерийі Білім алушы
• Әдеби шығарманы қазақ және әлем әдебиеті
үлгілерімен салыстырып, сыни мақала жазады
Ойлау дағдыларының Жоғары деңгей дағдылары деңгейі
Орындау уақыты 15-20 минут
Тапсырма
1. Қажығали Мүхамбетқалиев «Тар кезең» романы қазақ әдебиетінде қай шығармаға үқсас болып келеді? Өзіңіз білетін шығармалармен салыстыра талдап, шағын сыни мақала жазыңыз.
26
Бағалау критерийі Тапсырма Дескриптор Балл
Білім алушы
Әдеби шығарманы қазақ және әлем әдебиеті үлгілерімен салыстырып, сыни мақала жазады 1 шығарманы қазақ әдебиетіндегі мазмұндас шығармамен салыстырады; 2
ортақ идеясын көрсетеді; 1
тақырыпты ашады; 1
құрылымын сақтайды; 1
сыни пікірін білдіреді; 1
қорытынды жасайды. 1
Барлығы 7
27
«Мәңгілік ел- мәңгілік мұрат» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты
ата-аналарға арналған ақпарат (рубрика)
Н.Айтүлы «Бәйтерек» поэмасы, Қажығали Мүхамбетқалиев «Тар кезең» романы
Білім алушының аты-жөні_______________________________________
Бағалау критерийі Оқу жетістігі деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Әдеби шығарманы қазақ және әлем әдебиеті үлгілерімен салыстырып, сыни мақала жазады Шығарманы қазақ әдебиетіндегі үлгілерімен салыстырып, ортақ идеясын табуда, қүрылымын сақтап, тақырып бойынша өз көзқарасымен сыни мақала жазуда қиналады. |——| Шығарманы қазақ әдебиетіндегі үлгілерімен салыстырып, ортақ идеясын табуда, қүрылымын сақтап, тақырып бойынша өз көзқарасымен сыни мақала жазуда қателіктер жібереді. □ Шығарманы қазақ әдебиетіндегі үлгілерімен салыстырып, ортақ идеясын табады, қүрылымын сақтап, тақырып бойынша өз көзқарасымен сыни мақала жазады. □
28

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *