«ҚҰҚЫҚ НЕГІЗДЕРІ» ПӘНІНЕН 11 — СЫНЫПТЫҢ КҮНТІЗБЕЛІК- ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ (жаратылыстану-математикалық бағыт) жылына 68 с, аптасына 2 c.

«ҚҰҚЫҚ НЕГІЗДЕРІ» ПӘНІНЕН 11 — СЫНЫПТЫҢ КҮНТІЗБЕЛІК- ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ
(жаратылыстану-математикалық бағыт) жылына 68 с, аптасына 2 c.

Бөлім Бөлімше Тақырыптар Оқыту мақсаттары Сағат саны
1-тоқсан

Мемлекет және құқық

Заң шығару, құқықтық
мәдениет, мемлекет қоғамның саяси жүйесінде

Заң шығару жүйесі — нормативтік құқықтық актілердің негізгі элементтерін анықтау;
— нормативтік құқықтық актілердің әзірленуі, қабылдануы мен күшіне ену процесін зерттеу 2

Заңдылық және құқықтық тәртіп. Құқықтық сана және құқықтық мәдениет — заңдылық және құқықтық тәртіп ұғымдарын нақты мысалдармен түсіндіру;
— заңдарды білу және оларды орындаудың әлеуметтік пайдалылығы мен қажеттілігін түсіндіру 2
Мемлекет
қоғамның саяси жүйесінде 11.1.1.5 — қазақстандық қоғамның саяси жүйесінің негізгі элементін анықтау 1

Қазақстан Республикасында құқықтық мемлекет пен азаматтық қоғамның дамуы

Қазақстан Республикасы — құқықтық мемлекет 11.1.2.1 — Қазақстан Республикасының саяси-құқықтық актілері (Қазақстан
Республикасының құқықтық саясат концепциясы, Қазақстан Республикасының адам құқығы саласындағы ұлттық іс-қимыл жоспары концепциясы және тағы басқалар) негізінде құқықтық мемлекеттің принциптерінің жүзеге асырылуын түсіндіру 1

Қазақстан Республикасында азаматтық қоғам институттарының
дамуы — Қазақстан Республикасы азаматтық қоғамының негізгі функционалдық қажеттілігін түсіндіру;
— Қазақстан Республикасының азаматтық қоғам институттары қызметінің
тиімділігін бағалау (Үкіметтік 3

емес ұйымдар және тағы басқалар)

Қазақстан Республикасында адам құқығын қорғау

Қазақстан Республикасында адам және
азаматтың
құқықтары мен бостандықтарының қорғалуы — нақты мысал келтіре отырып, Қазақстан Республикасының адам және азаматтың құқығы мен бостандықтарын қорғау механизмін түсіндіру;
— азаматтардың құқығын қорғайтын (адвокат, медиатор және тағы басқа) тұлғалардың функциялары мен құқықтық мәртебесін анықтау 2

Қазақстан Республикасындағы ювеналды юстиция 11.1.3.3 — Қазақстан Республикасындағы кәмелетке толмағандардың құқығын қорғау механизмдерін нақты жағдаяттар мысалында түсіндіру 1
Мүмкіндігі шектеулі тұлғалар құқықтарының қорғалуы және жүзеге асырылуы 11.1.3.4 — Қазақстан Республикасындағы мүмкіндігі шектеулі адамдардың құқығын жүзеге асыру және қорғау механизмдерін нақты жағдаяттар мысалында түсіндіру 1

Сот жүйесі
Сот жүйесі және судьялардың мәртебесі — сот жүйесі элементтерін анықтау және оны графикалық түрде көрсету;
— судьялар мәртебесі және олардың қызметінің кепілдемесін ашып көрсету 2
Тоқсандық жиынтық бағалау (ТЖБ) I тоқсан бойынша оқу мақсаттары 1
2-тоқсан

Жария құқық

Қазақстан Республикасындағы азаматтық және сайлау Азаматтық — Қазақстан Республикасы конституция лық құқығының институты — азаматтық ұғымын ашу;
— қазақстандық азаматтықты алу және азаматтықтан айырылудың негіздемелерін нақты мысалдар арқылы түсіндіру 2

Қазақстан Республикасындағы сайлау құқығы 11.2.1.3 — Қазақстан Республикасы сайлаушыларының және сайлау процесінің басқа да субъектілерінің құқықтары мен міндеттерін анықтау 2
Әкімшілік құқық Қоғамдық тәртіпке 11.2.2.1 — Қазақстан 2

бұзушылық түрлері және
адамгершілікке қол сұғатын әкімшілік құқық бұзушылық түрлері Республикасының әкімшілік құқық нормаларына сәйкес адамдардың әрекетін саралау

Жер құқығы негіздері

Жер құқығының құқықтық реттелу түсінігі мен нысаны — жер құқығының құқықтық реттеу ұғымы мен нысанын түсіндіру;
— Қазақстан Республикасының Жер кодексі негізінде жерге меншік құқығы, пайдалану құқығы, және басқа да құқық түрлерін ажырату 2

Қылмыстық құқық бұзушылық түрлері Адам және азаматтардың конституциялық
және басқа да құқықтары мен бостандықтарына қарсы қылмыстық құқық бұзушылық

11.2.4.1 — Қазақстан Республикасының қылмыстық құқық нормаларына сәйкес адамдардың әрекетін саралау 2
Қоғамдық
қауіпсіздік пен қоғамдық тәртіпке қарсы қылмыстық құқық бұзушылық 11.2.4.1 — Қазақстан Республикасының қылмыстық құқық нормаларына сәйкес адамдардың әрекетін саралау 2

Сыбайлас
жемқорлық құқық бұзушылық үшін жауапкершілік
Сыбайлас
жемқорлық құқық бұзушылық үшін тәртіптік, әкімшілік және қылмыстық жауапкершілік — сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықты басқа құқық бұзушылық түрлерінен (заңсыз сыйақы алу, алаяқтық) ажырату;
— Қазақстан
Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама нормаларына сәйкес адамдардың әрекетін саралау 3
Тоқсандық жиынтық бағалау (ТЖБ) II тоқсан бойынша оқу мақсаттары 1
3-тоқсан

Жеке құқық
Азаматтық құқықтағы
келісімшарттар мен міндеттемелердің
жекелеген түрлері Сату-сатып алу келісімшарты.
Айырбас және
сыйға тарту келісімшарты — келісімшарттың ерекше белгілерін айқындай отырып мазмұнын түсіндіру;
— келісімшарттың негізгі шарттарын нақты мысалдар арқылы түсіндіру 2
Жалға беру 11.3.1.1 — келісімшарттың ерекше 3

келісімшарты.
Тұрғын үйді
жалдау. Қарыз келісімшарты.
Сақтандыру келісімшарты белгілерін айқындай отырып мазмұнын түсіндіру;
11.3.1.2 — келісімшарттың негізгі шарттарын нақты мысалдар арқылы түсіндіру

Мұрагерлік құқық — мұрагерлік құқықтың құқықтық реттелу ұғымы мен нысанын түсіндіру;
— заң және өсиет бойынша мұрагерлікке ие болуды ажырату 2

Тұтынушылар
құқығының жүзеге асырылуы

Қазақстан Республикасындағы тұтынушылар
құқығын қорғау механизмдері — қылмыстық, әкімшілік, азаматтық кодекстердің жеке нормаларын қолдана отырып, тұтынушылар құқығын қорғау механизмдерін түсіндіру;
— нақты мысалдар келтіре отырып сатушы (өндіруші, орындаушы) және басқа да жұмысты орындаушы (қызмет көрсету) тұлғалардың құқығы мен міндеттерін анықтау 2

Авторлық құқық негіздері
Авторлық және сабақтас құқықтың құқықтық реттелу түсінігі мен нысаны — авторлық және сабақтас құқықтарды құқықтық реттеу ұғымы мен нысанын түсіндіру;
— авторлық құқық саласында нақты жағдайды шешудің құқықтық жолдарын ұсыну 2

Отбасы құқығы институттары
Отбасы. Ерлі- зайыптылардың құқықтары мен міндеттемелері — Отбасын отбасы құқығының институты ретінде айқындау;
— ерлі-зайыптылардың жеке және мүліктік құқықтары мен міндеттерінің мазмұнын нақты мысалдар арқылы түсіндіру 2
Ата-анасының қамқорлығысыз қалған және жетім балалардың құқығы мен мүддесін қорғау түрлері
11.3.4.3 — жетім балалар мен ата- анасының қамқорлығысыз қалған балалардың құқығы мен мүддесін қорғау формаларын айқындау 2
Отбасы
мүшелерінің 11.3.4.4 — алименттік
қатынастардың субъекті лерін 1

алименттік
міндеттемелері және алименттік қатынастардың пайда болу негіздерін құқықтық жағдаяттар мысалында анықтау

Еңбек құқығының базалық нормалары Еңбек қарым- қатынасы субъектілерінің құқықтары мен міндеттемелері
және олардың мемлекеттік
кепілдіктері — еңбек құқығын қамтамасыз ету тәсілдерінің тиімділігін құқықтық жағдаяттар мысалында бағалау;
— кәмелетке толмағандардың еңбек құқығын жүзеге асыруын зерттеу 2

Еңбек дауларының қаралуы 11.3.5.3 — жеке және ұжымдық еңбек дауларын қарастыру механизмдерін құқықтық жағдаяттар мысалында анықтау 1
Тоқсандық жиынтық бағалау (ТЖБ) III тоқсан бойынша оқу мақсаттары 1
4-тоқсан

Іс жүргізу құқығының негіздері

Қылмыстық іс жүргізу құқығының институттары Қылмыстық қудалау –
қылмыстық іс жүргізу құқығының институты
11.4.1.1 — қылмыстық қудалауды жүзеге асыру шарттарын түсіндіру 1
Кәмелетке толмағандардың
қылмыстық құқық бұзушылығы
бойынша іс жүргізу 11.4.1.2 — кәмелетке толмағандардың қатысуымен болатын қылмыстық құқық бұзушылық істері бойынша іс жүргізу ерекшеліктерін айқындау 2
Алқабилер соты ұғымы және оның қызметінің
негіздері 11.4.1.3 – Қазақстан Республикасы алқабилер соты қызметінің құқықтық негіздерін анықтау 1

Азаматтық іс жүргізу құқығының институттары
Талап қою іс жүргізуінің
негіздері — талап қою шарттарын түсіндіру;
— талап қою арызын оның мазмұны мен формасына қойылатын шарттарға сәйкес құрастыру 2
Азаматтық іс жүргізу
құқығындағы соттық
талқылаудың 11.4.2.3 — Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу кодексіне сәйкес соттың істі қарау негіздері мен
ерекшеліктері бойынша білімдерін 2

негіздері шығармашылық түрде көрсету

Әкімшілік іс жүргізу құқығының институттары
Әкімшілік құқық бұзушылық
бойынша істерді қарастыратын
уәкілетті органдар 11.4.3.1 — әкімшілік құқық бұзушылық бойынша істерді қарастыратын уәкілеттті
органдардың (лауазымды тұлғалардың) құзыретін құқықтық жағдаяттар мысалында ажырата білу 2
Әкімшілік іс жүргізу
құқығындағы соттық
талқылаудың негіздері 11.4.3.2 — әкімшілік құқық бұзушылық бойынша соттың істі қарау ерекшеліктері туралы білімдерін шығармашылық түрде көрсету 2

Халықаралық құқық

Қазақстан Республикасы халықаралық құқық субъектісі

Халықаралық актілер негізінде Қазақстан Республикасы азаматтары
құқығының жүзеге асырылуы — Қазақстан Республикасы таныған халықаралық құқықтың қайнар көздері негізінде Қазақстан Республикасының халықаралық құқығы мен міндеттемелерін түсіндіру;
— Қазақстан Республикасы азаматтарының шетелде адам құқығы, еңбек қатынастары, білім беру салалалары бойынша құқықтарын жүзеге асыруын халықаралық актілер негізінде зерттеу. 3
Тоқсандық жиынтық бағалау (ТЖБ) IV тоқсан бойынша оқу мақсаттары 1

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *