«ҚҰҚЫҚ НЕГІЗДЕРІ» ПӘНІНЕН 11 — СЫНЫПТЫҢ КҮНТІЗБЕЛІК- ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ (қоғамдық-гуманитарлық бағыт) жылына 102 с, аптасына 3 c.

«ҚҰҚЫҚ НЕГІЗДЕРІ» ПӘНІНЕН 11 — СЫНЫПТЫҢ КҮНТІЗБЕЛІК- ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ
(қоғамдық-гуманитарлық бағыт)

жылына 102 с, аптасына 3 c.
Бөлім Бөлімше Тақырыптар Оқыту мақсаттары Сағат саны
1-тоқсан

Мемлеке т және құқық

Заң шығару, құқықтық
мәдениет, мемлекет қоғамның саяси жүйесінде

Заң шығару жүйесі — нормативтік құқықтық актілердің негізгі элементтерін анықтау;
— нормативтік құқықтық актілердің әзірленуі, қабылдануы мен күшіне ену процесін зерттеу 2

Заңдылық және
құқықтық тәртіп. Құқықтық сана және құқықтық мәдениет — заңдылық және құқықтық тәртіп ұғымдарын нақты мысалдармен түсіндіру;
— заңдарды білу және оларды орындаудың әлеуметтік пайдалылығы мен қажеттілігін түсіндіру 2
Мемлекет қоғамның саяси жүйесінде 11.1.1.5 — қазақстандық қоғамның саяси жүйесінің негізгі элементін анықтау 2

Қазақстан Республикасынд а құқықтық мемлекет пен азаматтық қоғамның дамуы

Қазақстан Республикасы — құқықтық мемлекет 11.1.2.1 — Қазақстан Республикасының саяси- құқықтық актілері (Қазақстан Республикасының құқықтық саясат концепциясы, Қазақстан Республикасының адам құқығы саласындағы ұлттық іс-қимыл жоспары концепциясы және тағы басқалар) негізінде құқықтық мемлекеттің принциптерінің жүзеге асырылуын түсіндіру 2

Қазақстан Республикасында азаматтық қоғам институттарының
дамуы — Қазақстан
Республикасы азаматтық қоғамының негізгі функционалдық қажеттілігін түсіндіру;
— Қазақстан
Республикасының азаматтық 2

қоғам институттары қызметінің тиімділігін бағалау (Үкіметтік емес ұйымдар және тағы басқалар)

Қазақстан Республикасынд а адам құқығын қорғау

Қазақстан Республикасында
адам және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының қорғалуы — нақты мысал келтіре отырып, Қазақстан Республикасының адам және азаматтың құқығы мен бостандықтарын қорғау механизмін түсіндіру;
— азаматтардың құқығын қорғайтын (адвокат, медиатор және тағы басқа) тұлғалардың функциялары мен құқықтық мәртебесін анықтау 2

Қазақстан Республикасындағы ювеналды юстиция 11.1.3.3 — Қазақстан Республикасындағы кәмелетке толмағандардың құқығын қорғау механизмдерін нақты жағдаяттар мысалында түсіндіру 2

Мүмкіндігі шектеулі тұлғалар
құқықтарының қорғалуы және жүзеге асырылуы 11.1.3.4 — Қазақстан Республикасындағы мүмкіндігі шектеулі адамдардың құқығын жүзеге асыру және қорғау механизмдерін нақты жағдаяттар мысалында түсіндіру 2

Сот жүйесі
Сот жүйесі және судьялардың мәртебесі — сот жүйесі элементтерін анықтау және оны графикалық түрде көрсету;
— судьялар мәртебесі және олардың қызметінің кепілдемесін ашып көрсету 4
Жобалық- зерттеу жұмысы Қазіргі кезеңдегі Қазақстан Республикасының құқық жүйесі және мемлекеттік органдар жүйесі 3
Тоқсандық жиынтық
бағалау (ТЖБ) I тоқсан бойынша оқу мақсаттары 1
2-тоқсан

Жария құқық Қазақстан Республикасынд ағы азаматтық және сайлау Азаматтық — Қазақстан Республикасы конституциялық
құқығының институты — азаматтық ұғымын ашу;
— қазақстандық
азаматтықты алу және 4

азаматтықтан айырылудың негіздемелерін нақты мысалдар арқылы түсіндіру

Қазақстан Республикасындағы сайлау құқығы 11.2.1.3 — Қазақстан Республикасы
сайлаушыларының және сайлау процесінің басқа да субъектілерінің құқықтары мен міндеттерін анықтау 2

Әкімшілік құқық бұзушылық түрлері Қоғамдық тәртіпке және адамгершілікке қол сұғатын әкімшілік құқық бұзушылық түрлері 11.2.2.1 — Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық нормаларына сәйкес адамдардың әрекетін саралау 2

Жер құқығы негіздері

Жер құқығының құқықтық реттелу түсінігі мен нысаны — жер құқығының құқықтық реттеу ұғымы мен нысанын түсіндіру;
— Қазақстан Республикасының Жер кодексі негізінде жерге меншік құқығы, пайдалану құқығы, және басқа да құқық түрлерін ажырату 4

Қылмыстық құқық
бұзушылық түрлері Адам және
азаматтардың конституция лық және басқа да құқықтары мен бостандықтарына қарсы қылмыстық құқық бұзушылық
11.2.4.1 — Қазақстан Республикасының қылмыстық құқық нормаларына сәйкес адамдардың әрекетін саралау 2
Қоғамдық қауіпсіздік пен қоғамдық тәртіпке қарсы қылмыстық құқық бұзушылық 11.2.4.1 — Қазақстан Республикасының қылмыстық құқық нормаларына сәйкес адамдардың әрекетін саралау 2

Сыбайлас жемқорлық құқық
бұзушылық үшін жауапкершілік

Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық
үшін тәртіптік, әкімшілік және қылмыстық
жауапкершілік — сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықты басқа құқық бұзушылық түрлерінен (заңсыз сыйақы алу, алаяқтық) ажырату;
— Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама нормаларына сәйкес адамдардың әрекетін саралау 4

Жобалық- зерттеу жұмысы Мемлекеттік билік пен басқару органдары қызметін реттеудегі жария құқықтың рөлі 3
Тоқсандық жиынтық
бағалау (ТЖБ) II тоқсан бойынша оқу мақсаттары 1
3-тоқсан

Жеке құқық

Азаматтық құқықтағы келісімшарттар мен
міндеттемелерді ң жекелеген түрлері
Сату-сатып алу келісімшарты.
Айырбас және сыйға тарту келісімшарты — келісімшарттың ерекше белгілерін айқындай отырып мазмұнын түсіндіру;
— келісімшарттың негізгі шарттарын нақты мысалдар арқылы түсіндіру 2
Жалға беру
келісімшарты. Тұрғын үйді жалдау. Қарыз келісімшарты.
Сақтандыру келісімшарты — келісімшарттың ерекше белгілерін айқындай отырып мазмұнын түсіндіру;
— келісімшарттың негізгі шарттарын нақты мысалдар арқылы түсіндіру 2

Мұрагерлік құқық — мұрагерлік құқықтың құқықтық реттелу ұғымы мен нысанын түсіндіру;
— заң және өсиет бойынша мұрагерлікке ие болуды ажырату 2

Тұтынушылар құқығының
жүзеге асырылуы

Қазақстан Республикасындағы тұтынушылар
құқығын қорғау механизмдері — қылмыстық, әкімшілік, азаматтық кодекстердің жеке нормаларын қолдана отырып, тұтынушылар құқығын қорғау механизмдерін түсіндіру;
— нақты мысалдар келтіре отырып сатушы (өндіруші, орындаушы) және басқа да жұмысты орындаушы (қызмет көрсету) тұлғалардың құқығы мен міндеттерін анықтау 4

Авторлық құқық негіздері
Авторлық және сабақтас құқықтың құқықтық реттелу түсінігі мен нысаны — авторлық және сабақтас құқықтарды құқықтық реттеу ұғымы мен нысанын түсіндіру;
— авторлық құқық саласында нақты жағдайды
шешудің құқықтық жолдарын 4

ұсыну

Отбасы құқығы институттары

Отбасы. Ерлі- зайыптылардың
құқықтары мен міндеттемелері — Отбасын отбасы құқығының институты ретінде айқындау;
— ерлі-зайыптылардың жеке және мүліктік құқықтары мен міндеттерінің мазмұнын нақты мысалдар арқылы түсіндіру 2
Ата-анасының қамқорлығысыз қалған және жетім балалардың құқығы мен мүддесін қорғау түрлері 11.3.4.3 — жетім балалар мен ата- анасының қамқорлығысыз қалған балалардың құқығы мен мүддесін қорғау формаларын айқындау 2

Отбасы мүшелерінің алименттік
міндеттемелері 11.3.4.4 — алименттік қатынастардың субъекті лерін және алименттік қатынастардың пайда болу негіздерін құқықтық жағдаяттар мысалында анықтау 2

Еңбек құқығының базалық нормалары Еңбек қарым- қатынасы субъектілерінің
құқықтары мен міндеттемелері және олардың мемлекеттік кепілдіктері — еңбек құқығын қамтамасыз ету тәсілдерінің тиімділігін құқықтық жағдаяттар мысалында бағалау;
— кәмелетке толмағандардың еңбек құқығын жүзеге асыруын зерттеу 4

Еңбек дауларының қаралуы 11.3.5.3 — жеке және ұжымдық еңбек дауларын қарастыру механизмдерін құқықтық жағдаяттар мысалында анықтау 2
Жобалық- зерттеу жұмысы Жеке меншік құқықты қорғауды қамтамасыз етудегі жеке құқықтың рөлі 3
Тоқсандық жиынтық
бағалау (ТЖБ) III тоқсан бойынша оқу мақсаттары 1
4-тоқсан

Іс
жүргізу құқығын ың негіздері
Қылмыстық іс жүргізу
құқығының институттары Қылмыстық қудалау — қылмыстық іс жүргізу құқығының институты 11.4.1.1 — қылмыстық қудалауды жүзеге асыру шарттарын түсіндіру 2
Кәмелетке
толмағандар дың
қылмыстық құқық бұзушылығы бойынша 11.4.1.2 — кәмелетке толмағандардың қатысуымен болатын қылмыстық құқық
бұзушылық істері бойынша іс 2

іс жүргізу жүргізу ерекшеліктерін айқындау
Алқабилер соты ұғымы және оның қызметінің негіздері 11.4.1.3 – Қазақстан Республикасы алқабилер соты қызметінің құқықтық негіздерін анықтау 1

Азаматтық іс жүргізу
құқығының институттары

Талап қою іс жүргізуінің негіздері — талап қою шарттарын түсіндіру;
— талап қою арызын оның мазмұны мен формасына қойылатын шарттарға сәйкес құрастыру 2

Азаматтық іс жүргізу құқығындағы соттық талқылаудың негіздері 11.4.2.3 — Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу кодексіне сәйкес соттың істі қарау негіздері мен ерекшеліктері бойынша білімдерін шығармашылық түрде көрсету 2

Әкімшілік іс жүргізу
құқығының институттары
Әкімшілік құқық бұзушылық бойынша істерді қарастыратын уәкілетті органдар 11.4.3.1 — әкімшілік құқық бұзушылық бойынша істерді қарастыратын уәкілеттті
органдардың (лауазымды
тұлғалардың) құзыретін
құқықтық жағдаяттар мысалында ажырата білу 2

Әкімшілік іс жүргізу құқығындағы соттық талқылаудың негіздері 11.4.3.2 — әкімшілік құқық бұзушылық бойынша соттың істі қарау ерекшеліктері туралы білімдерін шығармашылық түрде көрсету 2
Жобалық- зерттеу жұмысы Қазақстан Республикасында азаматтық құқықтарды қорғау әдістері 3

Халықар алық құқық

Қазақстан Республикасы халықаралық құқық субъектісі

Халықаралық актілер негізінде Қазақстан Республикасы азаматтары
құқығының жүзеге асырылуы — Қазақстан
Республикасы таныған халықаралық құқықтың қайнар көздері негізінде Қазақстан Республикасының халықаралық құқығы мен міндеттемелерін түсіндіру;
— Қазақстан
Республикасы азаматтарының шетелде адам құқығы, еңбек 4

қатынастары, білім беру салалалары бойынша құқықтарын жүзеге асыруын халықаралық актілер негізінде зерттеу
Жобалық- зерттеу жұмысы Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесінде халықаралық құқық нормаларын іске асыру. 3
Тоқсандық жиынтық
бағалау (ТЖБ) IV тоқсан бойынша оқу мақсаттары 1

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *