КТЖ Математика 4 сынып Обновленка Жаңа бағдарлама Күнтізбелік-тақырыптық жоспар мазмұны бойынша

«МАТЕМАТИКА» ПӘНІ БОЙЫНША КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАР
Барлық сағат саны: 170 сағат (34 апта /аптасына 5 сағаттан)

№ Сабақтың тақырыбы Оқу мақсаттары Сағат саны Мерзімі
І тоқсан

І. Көптаңбалы сандарды нөмірлеу және олармен амалдар орындау
1 Көптаңбалы сандар 4.1.1.1 көптаңбалы сандардың құрылу жолын түсіну, натурал сандар қатарындағы 1 000 000 көлеміндегі санның орнын анықтау
4.1.1.2 көптаңбалы сандарды оқу, жазу және салыстыру 1 03.09
2 Разрядтар мен кластар кестесі 4.1.1.3 көптаңбалы сандардың разрядтық және кластық құрамын және разрядтық бірліктердің жалпы санын анықтау, разрядтық қосылғыштар
қосындысына жіктеу 1 04
3 Санды разрядтық қосылғыштарға жіктеу 4.1.1.3 — көптаңбалы сандардың разрядтық және кластық құрамын және разрядтық бірліктердің жалпы санын анықтау, разрядтық қосылғыштар қосындысына жіктеу 1 05
4 Көптаңбалы санның моделі 4.1.1.3 — көптаңбалы сандардың разрядтық және кластық құрамын және разрядтық бірліктердің жалпы санын анықтау, разрядтық қосылғыштар қосындысына жіктеу4.1.1.2 көптаңбалы сандарды оқу, жазу және салыстыру 1 06
5 Миллион көлемінде санау 4.1.1.4 — санаудың ірі бірлігі – миллионды құрастыру миллиард көлемінде санау, жазу, салыстыру 1 07
6 Заңдылықтар 4.4.3.1- 1 000 000-ға дейінгі сандар тізбектерінің заңдылықтарын анықтау 1 10
7 Көптаңбалы сандарды дөңгелектеу 4.1.1.2 — көптаңбалы сандарды оқу, жазу және салыстыру/ сандарды берілген разрядқа дейін дөңгелектеу 1 11
8 Көптаңбалы сандарды салыстыру 4.1.2.5 — көптаңбалы сандарды ондық құрамы негізінде ауызша қосу және азайтуды орындау; микрокалькулятордың көмегімен есептеулер жүргізу 1 12
9 Көптаңбалы сандарды ауызша қосу 4.1.2.5 — көптаңбалы сандарды ондық құрамы негізінде ауызша қосу және азайтуды орындау; микрокалькулятордың көмегімен есептеулер жүргізу 1 13
10 Көптаңбалы сандарды ауызша азайту 4.1.2.8 — көптаңбалы сандарды жазбаша қосу және азайту алгоритмдерін қолдану 1 14
11 Көптаңбалы сандарды жазбаша қосу тәсілдері 4.1.2.8 — көптаңбалы сандарды жазбаша қосу және азайту алгоритмдерін қолдану 1 17
12 Көптаңбалы сандарды жазбаша азайту тәсілдері 4.1.2.8 — көптаңбалы сандарды жазбаша қосу және азайту алгоритмдерін қолдану 1 18
13 Көптаңбалы сандарды қосу және азайту тәсілдері 4.1.2.8 — көптаңбалы сандарды жазбаша қосу және азайту алгоритмдерін қолдану 1 19
14 Көлем 4.1.3.1 — көлемі болатын нысандар мен кеңістіктік геометриялық фигураларды атау, көлемді өлшеуге арналған өлшемдер мен құралдарды таңдау, текшелермен (1 см3) өлшеу 1 20
15 Көлемнің өлшем бірліктері 4.1.3.1 — көлемі болатын нысандар мен кеңістіктік геометриялық фигураларды атау, көлемді өлшеуге арналған өлшемдер мен құралдарды таңдау, текшелермен (1 см3) өлшеу
4.1.3.2 — см3, дм3, м3, га, а, мг өлшем бірліктерін қолданып өлшеу 1 21
16 Көлемді өлшеу 4.1.3.2 – мм3см3, дм3, м3, га, а, мг өлшем бірліктерін қолданып өлшеу 1 24
17 Масса 4.1.3.4 — ұзындық (мм, см, дм, м, км)/масса (мг, г, кг, ц, т)/ аудан (мм2, см2, дм2, м2, г, а)/ көлем (мм3 , см3, дм3, м3 )/ уақыт (с, мин, сағ, тәул.) өлшем бірліктерін олардың арақатысына сүйеніп өрнектеу 1 25
18 Ұзындық 4.1.3.4 — ұзындық (мм, см, дм, м, км)/масса (мг, г, кг, ц, т)/ аудан (мм2, см2, дм2, м2, г, а)/ көлем (мм3 , см3, дм3, м3 )/ уақыт (с, мин, сағ, тәул.) өлшем бірліктерін олардың арақатысына сүйеніп өрнектеу 1 26

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *