«Қазақ тілі» пәні бойынша күнтізбелік — тақырыптық жоспарлау 9 сынып АрманПВ

«Қазақ тілі» пәні бойынша күнтізбелік — тақырыптық жоспарлау

9-сынып 1-тоқсан 16 сағат
(Барлығы – 68 сағат, аптасына 2 сағат)
№ Сабақтың тақырыптары Ұсынылатын сабақтың оқу мақсаттары Сағат саны Мерзімі
І бөлім : Мәңгілік ел-мұратым Стилистика

1 «Қазақстан -2050»- Мәңгілік Елге бастайтын ең абыройлы жол 9.1.1.1 мәтін мазмұны бойынша дайындалған сұрақтарға болжаммен жауап беру, түпнұсқамен салыстыру
9.4.1.1 мәнмәтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық нормаға сай жазу
1
2 Мәңгілік Ел құндылықтары 9.3.1.1 жинақталған материалдар негізінде көзделген мақсатқа сәйкес ауызша және жазбаша мәтіндер үшін күрделі жоспар құру;
9.4.1.1 мәнмәтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық нормаға сай жазу
1
3 Мәңгілік Ел-бабалар арманы 9.2.3.1 мақала құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату;
9.4.1.1 мәнмәтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық нормаға сай жазу
1
4 «Мәңгілік Ел» идеясы-ұлы мұратымыз 9.1.1.1 мәтін мазмұны бойынша дайындалған сұрақтарға болжаммен жауап беру, түпнұсқамен салыстыру
9.4.1.1 мәнмәтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық нормаға сай жазу
1
5 Мәңгілік Ел болу үшін… 9.3.2.1 мақсатты аудиторияның қызығушылығын ынталандыру үшін әртүрлі жанрда мәтіндер құрастыру;
9.4.1.1 мәнмәтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық нормаға сай жазу
1
6 Тәрбие мен тәлім-Әл-Фараби теориясының ажырамас бір бөлігі 9.3.1.1 жинақталған материалдар негізінде көзделген мақсатқа сәйкес ауызша және жазбаша мәтіндер үшін күрделі жоспар құру;
9.4.1.1 мәнмәтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық нормаға сай жазу
1
7 Астана-тәуелсіздік тұғыры 9.2.3.1 мақала құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату;
9.4.1.1 мәнмәтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық нормаға сай жазу

1
8 Мәңгілік Ел-ұлт пен ұлыс тілегіБЖБ№1 9.3.6.1 жазба жұмысын абзацтар мен бөліктерге бөлу, ойын (ақпарат, идея) дұрыс жүйелеп, логикалық түзетулер енгізу, редакциялау
9.4.1.1 мәнмәтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық нормаға сай жазу
1
ІІ бөлім: Жаһандану мәселелері Стилистика
1 «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» 9.1.4.1 мәтіннің мақсаты арқылы негізгі ойды анықтау;
9.4.3.1 стильдік ерекшеліктерге сай тілдік бірліктердің дұрыс қолдана білу 1
2 Жаһандану дәуірі мен ана тілі 9.2.4.1 әртүрлі стильдегі мәтіндердің тақырыбын, қызметін, құрылымын, тілдік ерекшелігін салыстыра талдау
9.4.3.1 стильдік ерекшеліктерге сай тілдік бірліктердің дұрыс қолдана білу
1
3 Қазіргі замандағы жаһандық мәселелер 9.3.4.1 эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, көтерілген мәселе бойынша екіжақты пікірді немесе жағдаятты талқылау, біреуіне таңдау жасап, өз ойын дәлелдеп жазу (аргументативті эссе)
9.4.3.1 стильдік ерекшеліктерге сай тілдік бірліктердің дұрыс қолдана білу
1
4 Мәдени жаһандану процесі 9.2.1.1 тұтас емес (кесте, диаграмма, сызба, сурет) мәтіндердегі мәліметтерді салыстыру, өңдеу;
9.4.3.1 стильдік ерекшеліктерге сай тілдік бірліктердің дұрыс қолдана білу
1
5 Латын әліпбиіне көшу-жаһандану талабы 9.2.4.1 әртүрлі стильдегі мәтіндердің тақырыбын, қызметін, құрылымын, тілдік ерекшелігін салыстыра талдау
9.4.3.1 стильдік ерекшеліктерге сай тілдік бірліктердің дұрыс қолдана білу 1
6 Жаһандағы қымбат 7 брендБЖБ№2 99.2.4.1 әртүрлі стильдегі мәтіндердің тақырыбын, қызметін, құрылымын, тілдік ерекшелігін салыстыра талдау
.4.3.1 стильдік ерекшеліктерге сай тілдік бірліктердің дұрыс қолдана білу
1
7 Тоқсандық жиынтық бағалау№1 1
8 Жаһандану процесіндегі Қазақстанның құндылық бағдарлары 9.2.1.1 тұтас емес (кесте, диаграмма, сызба, сурет) мәтіндердегі мәліметтерді салыстыру, өңдеу;
9.4.3.1 стильдік ерекшеліктерге сай тілдік бірліктердің дұрыс қолдана білу

1

ІІ тоқсан 16 сағат

ІІІ бөлім: Тәуелсіздік жылдарындағы Қазақстан «ЭКСПО-2017» Синтаксис

1 Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күні 9.2.7.1 ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдар, оқулықтар, ғылыми еңбектерден алынған деректерді дәлел ретінде қолдану, авторына сілтеме жасау
9.4.4.1 құрмалас сөйлем жасалу жолдарын, түрлерін білу
1
2 Тәуелсіз Қазақстанның халықаралық жетістіктері 9.2.6.1 белгілі бір мақсат үшін оқылым стратегияларын тиімді қолдана білу;
9.4.4.1 құрмалас сөйлем жасалу жолдарын, түрлерін білу 1
3 Тәуелсіз Қазақстаным 9.3.5.1 оқылым және тыңдалым материалдары бойынша автордың негізгі ойын сақтай отырып, перифраз тәсілдері арқылы жинақы мәтін (аннотация, тезис) жазу;
9.4.4.1 құрмалас сөйлем жасалу жолдарын, түрлерін білу
1
4 Қазақ елінің тұңғыш Президенті 9.3.5.1 оқылым және тыңдалым материалдары бойынша автордың негізгі ойын сақтай отырып, перифраз тәсілдері арқылы жинақы мәтін (аннотация, тезис) жазу;
9.4.4.1 құрмалас сөйлем жасалу жолдарын, түрлерін білу
1
5 Қазақстан Республикасының елордасы 9.3.6.1 жазба жұмысын абзацтар мен бөліктерге бөлу, ойын (ақпарат, идея) дұрыс жүйелеп, логикалық түзетулер енгізу, редакциялау
9.4.4.1 құрмалас сөйлем жасалу жолдарын, түрлерін білу
1
6 Есіл жағасындағы арман қала 9.2.3.1 мақала, тезистердің құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату;
9.4.4.1 құрмалас сөйлем жасалу жолдарын, түрлерін білу 1
7 Болашақтың энергиясы 9.3.6.1 жазба жұмысын абзацтар мен бөліктерге бөлу, ойын (ақпарат, идея) дұрыс жүйелеп, логикалық түзетулер енгізу, редакциялау
9.4.4.1 құрмалас сөйлем жасалу жолдарын, түрлерін білу
1
8 «ЭКСПО-2017» -Қазақстанның мақтанышыБЖБ№1 9.3.5.1 оқылым және тыңдалым материалдары бойынша автордың негізгі ойын сақтай отырып, перифраз тәсілдері арқылы жинақы мәтін (аннотация, тезис) жазу;
9.4.4.1 құрмалас сөйлем жасалу жолдарын, түрлерін білу
1

ІҮ бөлім: Адам құқығы мен бостандығы Синтаксис
1 Азаттықтың Ата Заңы 9.2.4.1 әртүрлі стильдегі мәтіндердің тақырыбын, қызметін, құрылымын, тілдік ерекшелігін салыстыра талдау;
9.4.4.2 салалас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін ажырата білу, түрлендіру 1
2 Азаматтардың құқықтары мен бостандығы 9.1.1.1 мәтін мазмұны бойынша дайындалған сұрақтарға болжаммен жауап беру, түпнұсқамен салыстыру;
9.4.4.2 салалас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін ажырата білу, түрлендіру
1
3 Адам құқығы- мемлекеттің басты қуаты 9.2.4.1 әртүрлі стильдегі мәтіндердің тақырыбын, қызметін, құрылымын, тілдік ерекшелігін салыстыра талдау
9.4.4.2 салалас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін ажырата білу, түрлендіру
1
4 Әйел құқығы 9.2.5.1 мәтінде көтерілген мәселеге оқырманның қарым-қатынасын анықтауға арналған талқылау сұрақтарын құрастыру
9.4.4.2 салалас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін ажырата білу, түрлендіру
1
5 Бала құқығы-басты құндылық 9.2.4.1 әртүрлі стильдегі мәтіндердің тақырыбын, қызметін, құрылымын, тілдік ерекшелігін салыстыра талдау
9.4.4.2 салалас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін ажырата білу, түрлендіру
1
6 Бала құқығының қорғалуы БЖБ№2 9.3.4.1 эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, көтерілген мәселе бойынша екіжақты пікірді немесе жағдаятты талқылау, біреуіне таңдау жасап, өз ойын дәлелдеп жазу(аргументативті эссе);
9.4.4.2 салалас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін ажырата білу, түрлендіру
1
7 Тоқсандық жиынтық бағалау ТЖБ№2 1
8 Туған жерге туың тік 9.2.5.1 мәтінде көтерілген мәселеге оқырманның қарым-қатынасын анықтауға арналған талқылау сұрақтарын құрастыру
9.4.4.2 салалас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін ажырата білу, түрлендіру
1

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *