Жаңа бағдарлама Информатика 9 сынып КТЖ Күнтізбелік тақырыптық жоспарлау Обновленка

9-сынып № Сабақтың тақырыбы с/с Оқу мақсаты Сыныбы ескерту 9 а 9 б 9 ә І тоқсан. Ақпаратпен жұмыс Ақпараттыңқасиеттері 1 9.2.1.1 ақпараттыңқасиеттерінанықтау (өзектілігі, нақтылығы, анықтығы, құндылығы); 9.4.1.1 компьютердіұзақуақытбойықолдануғабайланыстықауіптердісынапбағалау Құжаттарменбірлескенжұмыс 1 9.1.3.1 бұлттытехнологиялардықолданаотырып, құжаттарменбірлесежұмысістеудіұйымдастыру Желілік этикет 1 9.4.2.1 желідежұмысістеубарысындаэтикалықжәнеқұқықтықнормалардыңбұзылусалдарытуралы ой қорытыпайту Компьютердітаңдау Компьютердіңконфигурациясы 1 9.1.1.1 компьютердіңміндетінеқарайконфигурациясынтаңдау Программалыққамтамасызетудітаңдау 1 9.1.2.1 қолданушыныңқажеттілігінебайланыстыпрограммалыққамтамасызетудітаңдау «Компьютер бағасыныңесебі» БЖБ №1 «Ақпаратпен […]

Жаңа бағдарлама Информатика 8 сынып КТЖ Күнтізбелік тақырыптық жоспарлау Обновленка

8 cынып № Сабақтыңтақырыбы Сағат саны Оқумақсаты Сыныбы Ескерту 8а 8б 1 тоқсан 1 бөлім. Компьютер мен желілердіңтехникалықсипаттамалары 1 Ақпараттыөлшеу 1 8.2.1.1-ақпарат көлемін анықтауда алфавиттік (әліпби) тәсілін қолдану 2 Ақпараттыөлшеу 1 8.2.1.1-ақпарат көлемін анықтауда алфавиттік (әліпби) тәсілін қолдану 3 Процессор жәнеоныңсипаттамалары 1 8.1.1.1- қарапайым деңгейінде процессордың қызметін және оның негізгі сипаттамасын түсіндіру 4 Процессор жәнеоныңсипаттамалары […]

Жаңа бағдарлама Информатика 7 сынып КТЖ Күнтізбелік тақырыптық жоспарлау Обновленка

«7 сынып № Сабақтың тақырыбы Сағат саны Оқу мақсаттары Мерзімі Ескерту 7а 7б Ақпараттыөлшеужәне компьютер жадысы 1 Ақпараттыңөлшембірліктері 1 7.2.1.1-ақпараттыңөлшембірліктерінатап өту 7.2.1.2-ақпараттыбірөлшембірлігіненбасқаөлшембірліктерінеауыстырудыжүзегеасыру 2 Компьютерлікжады 1 7.1.1.1-компьютердіңжадытүрлерініңқызметін(жеделсақтауқұрылғысы, тұрақтысақтауқұрылғысы, сыртқысақтауқұрылғысы, кэш-жады) сипаттау 3 Файлдардыңкөлемі 1 7.1.2.3 -бірдей ақпарат сақталған әртүрлі пішімдегі файлдардың көлемін салыстыру 4 Файлдардың көлемі БЖБ №1 «Ақпараттыөлшеужәне компьютер жадысы» бөлімі (20 минут) 1 7.1.2.3 […]

Жаңа бағдарлама АКТ Информатика 4 сынып КТЖ Күнтізбелік тақырыптық жоспарлау Обновленка

Күнтізбелік-тақырыптықжоспар Пән: АКТ 4 сынып Сабақтың нөмері Сабақтыңтақырыбы Оқумақсаты 1 тоқсан 1-бөлім. Программалау (ортақ тақырыптары: «Менің Отаным — Қазақстан», «Адами құндылықтар») 1 Айнымалылар 4.4.2.1 айнымалыларды қолдану 2 Кейіпкердің костюмін өзгерту 4.4.1.1 кірістірілген циклды жүзеге асыру 3 Өз ойынының сценарийі 4.2.1.1 мәтінде қарапайым кестелер жасау 4 Логикалық операторлар 4.4.1.2 логикалық операторларды пайдалану 5 Салыстыру операторлары 4.4.1.3 […]

Таблицы в текстовом процессоре КСП Информатика 7 класс

Краткосрочный план урока №7 Раздел долгосрочного плана: 7.2A: Решение задач с помощью электронных таблиц Школа: Дата: ФИО учителя: Класс: 7 Количество присутствующих: отсутствующих: Тема урока: Таблицы в текстовом процессоре Цели обучения, которые достигаются на данном уроке (ссылка на учебную программу) 7.2.2.1 форматировать элементы таблицы в текстовом процессоре Цели урока: — научиться создавать и использовать таблицы […]

Защита компьютера КСП Информатика 7 класс

Краткосрочный план урока №6 Раздел долгосрочного плана: 7.1В: Сети и безопасность Школа: Дата: ФИО учителя: Класс: 7 класс Количество присутствующих: отсутствующих: Тема урока: Защита компьютера Вид урока: Урок изучения нового материала Цели обучения, которые достигаются на данном уроке (ссылка на учебную программу) 7.4.2.1 Защищать компьютер от вредоносных программ Цели урока Защищать компьютер от вредоносных программ […]

Компьютерные сети КСП Информатика 7 класс

Краткосрочный план урока №4-5 Раздел долгосрочного плана: 7.2 Сети и компьютерная безопасность Школа: ФИО учителя: Дата: Класс: 7 Количество присутствующих: отсутствующих: Тема урока Компьютерные сети Вид урока Изучение новой темы Цели обучения, которые достигаются на данном уроке 7.1.3.1 классифицировать компьютерные сети Цель урока классифицировать сети по типу среды и скорости передачи информации Критерии успеха Учащийся […]

Размеры файлов КСП Информатика 7 класс

Краткосрочный план урока №3 Раздел долгосрочного плана: 7.1A — Измерение информации и компьютерная память Школа: Дата: ФИО учителя: Класс: Количество присутствующих: отсутствующих: Тема урока: Размеры файлов Цели обучения, которые достигаются на данном уроке (ссылка на учебную программу) 7.17.1.2.3 сравнивать размеры файлов разных форматов, хранящих одинаковую информацию 7.1.2.2 создавать и распаковывать архивы различных форматов Цели урока […]

Компьютерная память КСП Информатика 7 класс

План урока .№2 Раздел долгосрочного плана: 7.1А – Измерение информации и компьютерная память Школа: Дата: ФИО учителя: Класс: 7 Количество присутствующих: отсутствующих: Тема урока: Компьютерная память Цели обучения, которые достигаются на данном уроке (ссылка на учебную программу) 7.1.1.1 описывать назначение видов памяти компьютера (ОЗУ, ПЗУ, ВЗУ, кеш-память) Цели урока Знать и понимать назначение и основные […]

Единицы измерения информации КСП Информатика 7 класс

Краткосрочный план урока № 1 Школа: Дата:«____»____________20___г. ФИО учителя: Класс:7 «____» класс. Количество присутствующих: отсутствующих: Тема урока: Единицы измерения информации Цели обучения, которые достигаются на данном уроке (ссылка на учебную программу): 7.2.1.1 называть единицы измерения информации 7.2.1.2 осуществлять перевод из одних единиц измерения информации в другие Цели урока: сможет переводить одни единицы измерения информации в […]

Открытия, изменившие мир КСП Информатика 5 класс

Краткосрочный план урока №5 Раздел долгосрочного плана: Раздел 5.1 А — Компьютер и безопасность Школа: Предмет Информатика Дата: ФИО учителя: Класс: 5 Количество присутствующих: отсутствующих: Тема урока Проект «Открытия, изменившие мир» Вид урока Формирование практических навыков Цели обучения, которые достигаются на данном уроке (ссылка на учебную программу) 5.4.2.2 устанавливать пароль на документы 5.1.3.1 размещать, изменять, […]

Как защитить свои данные на компьютере? КСП Информатика 5 класс

Краткосрочный план урока №4 Раздел 5.1А — Компьютер и безопасность Дата: Школа: ФИО учителя: Количество присутствующих: Класс: 5 отсутствующих: Тема урока Как защитить свои данные на компьютере? Цели обучения, которые достигаются на данном уроке (ссылка на учебную программу) 5.4.2.2 устанавливать пароль на документы 5.1.3.1 размещать, изменять, скачивать файлы общего доступа 5.2.2.1 эффективно организовывать документ для […]

Какие есть опасности при работе в Интернете? КСП Информатика 5 класс

Краткосрочный план урока №3 Раздел долгосрочного плана: 5.1 В Безопасность в Интернете Школа: Дата: «____»_________ 20___ г. ФИО учителя: Класс: 5____ Участвовали: ____ Отсутствовали: ____ Тема урока Какие есть опасности при работе в Интернете? Учебные цели для достижения на этом уроке (ссылка на учебную программу) 5.4.2.1 Рассуждать о незаконности копирования чужой работы. Цель урока Усвоение […]

Какие важные устройства есть в компьютере? КСП Информатика 5 класс

Краткосрочный план урока №2 Раздел долгосрочного плана:Раздел 5.1А Компьютер и безопасность Школа: Дата: ФИО учителя: Класс: Количество присутствующих: отсутствующих: Тема урока Какие важные устройства есть в компьютере? Цели обучения, которые достигаются на данном уроке (ссылка на учебную программу) 5.1.1.1объяснять на элементарном уровне назначение процессора и жесткого диска Цели урока Знать основные компоненты системного блока, назначение […]

Как не навредить себе при работе за компьютером? КСП Информатика 5 класс

Краткосрочный план урока №1 Раздел долгосрочного плана: Раздел 5.1А — Компьютер и безопасность Школа: Дата: ФИО учителя: Класс: 7 Количество присутствующих: отсутствующих: Тема урока Как не навредить себе при работе за компьютером? Цели обучения, которые достигаются на данном уроке 5.4.1.1 рассуждать о последствиях нарушения правил техники безопасности Цели урока -определять вредные последствия для своего здоровья […]