Жаңа бағдарлама Қазақ тілі 4 сынып КТЖ Күнтізбелік тақырыптық жоспарлау Обновленка

«Қазақ тілі Т2» пәні бойынша тақырыптық-күнтізбелік жоспар
(жоба)
4- сынып
Барлық сағат саны: 136сағат (34 апта /аптасына 4 сағаттан)

Ортақ тақырыптар Оқу мақсаттары Сағат саны Мерзімі
Тыңдалым Айтылым Оқылым Жазылым Тілдікдағдылар
І тоқсан
1.Менің Отаным –Қазақстан

2. Құндылықтар 4.1.1.1* анық айтылған сөзді тыңдап, қысқаша жазба (тірек сөздер) жасау және нақтылау мақсатында сұрақтар құру 4.2.1.1* берілген сөздерге қарама-қарсы мағыналы, мағыналас сөздерді табу және сөйлеу барысында қолдану 4.3.1.1* мәтінді іштей, түсініп және қажетті ақпаратты тауып/шолып/белгі қойып оқу 4.4.1.1* шағынсюжетті комикс/буклет/
коллаж/жарнама/презентациянысөйлемдерментолықтыру 4.5.1.1* мұғалімніңқолдауыменшылауларды, көмекшісөздердіажырату, ауызекіжәнежазбатілдеқолдану
4.1.2.1 бейтаныс сөздер мен сөз тіркестері бар мәтіннің мағынасын мәнмәтінге қатысты анықтап түсіну 4.2.2.1 берілген тірек сөздер мен жоспардың негізінде қысқа монолог құру 4.3.2.1 бейтаныс сөздер кездесетін шағын мәтіндегі негізгі ойды түсіну 4.4.5.1 мұғалімнің қолдауымен айтылуы мен жазылуында айырмашылығы бар сөздерді дұрыс жазу 4.5.1.2* көптік/тәуелдік/септік/жіктік жалғаулы сөздерді ауызша/жазбаша тілде қолдану
4.1.3.1* тыңдаған материалдың (ұзақтығы 2-2,5 мин) мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру/сөйлемді толықтыру және түйінді тұстарын анықтау/кесте толтыру/кластер құрастыру 4.2.3.1* белгілі бір тақырыпта сұхбаттасу барысында шағын мәліметті (4-5 сөйлем) баяндау, кері байланыс беру, сөйлеу стилін сақтау, дауыс ырғағын келтіріп сөйлеу 4.3.4.1* мұғалімнің қолдауымен мәтін мазмұнын және кейіпкерлердің іс-әрекетін бағалауға бағытталған сұрақтар (неліктен? не үшін?) құрастыру және оған жауап беру 4.4.4.1 каллиграфиялық нормаларға сәйкес әріптердің өзара байланысын сақтап, бір сызықта көркем жазу 4.5.1.3* өз бетінше шағын мәтіннен етістіктің грамматикалық категорияларын ауызекі және жазба тілде қолдану
4.1.4.1* тыңдаған мәтін бойынша оқиғаның себеп-салдарлық байланысын (кейіпкерлер, оқиға) және негізгі ойды мұғалімнің қолдауымен анықтау 4.2.6.1 айтылуы мен жазылуында айырмашылығы бар сөздерді дұрыс айту 4.3.4.1 мұғалімнің көмегімен шығарманың құрылымын, стилін жетілдіру, өз бетінше сын тұрғысынан бағалау және лексикалық, орфографиялық, пунктуациялық қателерді тауып түзету 4.5.1.4* септік/жіктік формалардағы жіктеу есімдіктерін және септеулік шылауларды ауызша/жазбаша тілде қолдану
4.5.1.5 *сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтап жай және құрмалас сөйлем құрастыру

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *