Жаңа бағдарлама Информатика 7 сынып КТЖ Күнтізбелік тақырыптық жоспарлау Обновленка

«7 сынып № Сабақтың тақырыбы Сағат саны Оқу мақсаттары Мерзімі Ескерту 7а 7б Ақпараттыөлшеужәне компьютер жадысы 1 Ақпараттыңөлшембірліктері 1 7.2.1.1-ақпараттыңөлшембірліктерінатап өту 7.2.1.2-ақпараттыбірөлшембірлігіненбасқаөлшембірліктерінеауыстырудыжүзегеасыру 2 Компьютерлікжады 1 7.1.1.1-компьютердіңжадытүрлерініңқызметін(жеделсақтауқұрылғысы, тұрақтысақтауқұрылғысы, сыртқысақтауқұрылғысы, кэш-жады) сипаттау 3 Файлдардыңкөлемі 1 7.1.2.3 -бірдей ақпарат сақталған әртүрлі пішімдегі файлдардың көлемін салыстыру 4 Файлдардың көлемі БЖБ №1 «Ақпараттыөлшеужәне компьютер жадысы» бөлімі (20 минут) 1 7.1.2.3 […]