СОР ЖБ Дүниежузі тарихы 7 сынып

Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар
Дүниежүзі тарихы
7-сынып
Әдістемелік ұсыныстар мұғалімге 7-сынып оқушыларына «Дүниежүзі тарихы» пәні бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы ретінде құрастырылған.
Бөлім/ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары мұғалімге оқушылардың тоқсан бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін анықтауға мүмкіндік береді.
Әдістемелік ұсыныстарда бөлім/ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалауды өткізуге арналған бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар ұсынылған. Сондай-ақ, жинақта оқушылардың оқу жетістіктерінің мүмкін деңгейлері (рубрикалар) сипатталған. Дескрипторлары мен балдары бар тапсырмалар ұсыныстар түрінде берілген.
Әдістемелік ұсыныстарды дайындау барысында ресми интернет-сайттағы қолжетімді ресурстар (суреттер, фотосуреттер, мәтіндер, аудио және бейнематериалдар) қолданылды.
2
ЖОБА
Мазмұны
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР……………….4
«Рим империясының құлауы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау…………….5
«Феодализм» бөлімі бойынша жиынтық бағалау…………………………8
«Ислам тарихы» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау………………12
2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР………………15
«Крест жорықтары» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау……………16
«Моңғолдар» ортақ тақырыптар бойынша жиынтық бағалау……………….20
«ХГУ-ХУГ ғ. бірінші жартысындағы ортағасырлық еуропалық қоғам» бөлімі бойынша жиынтық бағалау………………………………………………24
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР………………28
«Абсолютизм:Батыс пен Шығыс» бөлімі бойынша жиынтық бағалау…………29
«Сауда, қолөнер және әлемді игеру» бөлімі бойынша жиынтық бағалау……33
4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР………………37
«Қайта Өрлеу дәуірі» бөлімі бойынша жиынтық бағалау………………..38
«Реформация» бөлімі бойынша жиынтық бағалау……………………….42
«Ғылыми революция» бөлімі бойынша жиынтық бағалау………………….45
3
ЖОБА
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
4
ЖОБА
«Рим империясының құлауы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Тақырып Кіріспе. Неліктен Батыста Рим империясы құлады
Түрік қағаны Иштемиге 568 ж. Византия неліктен елші жіберді
Княгиня Ольганың Константинопольге сапары Киев Русін қалай өзгертті
Оқу мақсаты 6.3.1.1«ерте, орта, кейінгі орта ғасырлар» хроноло-гиялық
шегін білу және уақыт сызығында белгілеу
6.3.2.1 Рим империясының ыдырау себептерін анықтау
және жіктеу
6.3.2.4 Византияның дипломатиялық саясатын оның көршілес елдермен қарым-қатынасының мысалында қарастырып, сипаттау
Бағалау критерийі Білім алушы
• Ерте, орта, кейінгі орта ғасырлар тарихының хронологиялық шеңбері мен кезеңдерін уақыт сызығында анықтайды
• Рим империясының ыдырау себептерін жіктейді
• Византияның көршілес елдермен халықаралық қарым-қатынасын анықтайды
Ойлау дағдыларының Білу және түсіну
деңгейі Қолдану
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырма
1. Хронологиялық шеңберін көрсету арқылы уақыт лентасында ерте, орта, кейінгі орта ғасырлар тарихының кезеңдерді белгілеңіз.
■ =>
2. Рим империясының ыдырау себептерін мұқият оқып, кестеге категория (себептер) бойынша топтастырыңыз.
1. Рим империясының әскерлері өз әсери қуаттылығын жоғарылатты;
2. Құлдар өнеркәсіптің дамуына қарсы болды;
3. Варвар тайпаларының әскерлері Рим империясын ығыстырды;
4. Құл иеленушілік жүйесі елдің дамуын тежеді;
5. Императордың қаржыны тиімсіз жұмсаудың нәтижесінде ақша жүйесі құлдырады;
6. Рим империясының әскер мен билікті қамтамасыз ету үшін жинаған салықтың өсуі қарапайым халықтың наразылығын тудырды;
7. Тауарларға, азық-түлікке бағаның өсуі;
8. Императордың билігінің әлсіреуі .
5
ЖОБА
Саяси себептер Әлеуметтік — экономикалық себептер

3. Ақпаратты оқып, сұрақтарға жауап жазыңыз:
a) 568 жылы соғды көпесі Маниах Иранға қарсы Византия империясымен сауда және әскери келісімге қол қойған Константинопольда Түрік қағанатының елшілігін басқарды.
b) Жылнамалар жинағында баяндалғандай X ғасырда княгиния Ольганың үкіметі Византия императоры мен патриархына барып Константинополда шоқындырылды. Византия елшісі Киев жеріне келіп екі ел арасында дипломатиялық қадам жасалды.
1. Византия империясы көршілес мемлекеттермен дипломатиялық қарым-қатынас барысында қандайрөл атқарды?
2. Түрік қаганаты мен Киев Русьінің Византия империясымен елшілік қатынасының мақсаты неде?
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескрипторлар Балл
Білім алушы
Ерте, орта, кейінгі орта ғасырлар тарихының хронологиялық шеңбері мен кезеңдерін уақыт сызығында анықтайды 1 Ерте орта ғасырдың хронологиялық шеңберін анықтайды; 1
Орта ортағасырдың хронологиялық шеңберін анықтайды; 1
Кейінгі ортағасырдың хронологиялық шеңберін анықтайды; 1
Рим империясының ыдырау себептерін жіктейді 2 Рим империясының әскерінің қуаттылығының жоғалтқаның анықтайды; 1
Құлдардың өнеркәсіптің дамуына тигізген кері әсерін анықтайды, 1
Варвар тайпаларының Рим империясының ығыстырғаның анықтайды; 1
Елдің дамуына құл иеленушіліктің кері әсерін анықтайды; 1
Император билігінің әлсіреуін анықтайды; 1
Рим империясындағы салықтың өсуіне халық наразылығын анықтайды; 1
Тауарларға, азық-түлікке бағаның өсуін анықтайды; 1
Рим империясындағы қаржының дұрыс жұмсалмауын анықтайды; 1
Византияның көршілес елдермен халықаралық қарым-қатынасын анықтайды 3 Византия елшісінің түрік қағанатына бару сепебін анықтайды; 2
Киев Русьінің Византияға елші жіберуінің себебін анықтайды . 2
Барлығы 15
6
«Рим империясының құлауы» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға
ақпарат ұсынуға арналған рубрика Білім алушының аты-жөні_____________________________________________
Бағалау критерийлері Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Ерте, орта, кейінгі орта ғасырлар Ерте, орта, кейінгі орта ғасырлар Ерте, орта, кейінгі орта ғасырлар Ерте, орта, кейінгі орта
тарихының хронологиялық тарихының хронологиялық тарихының хронологиялық ғасырлар тарихының
шеңбері мен кезеңдерін уақыт шеңбері мен кезеңдерін уақыт шеңбері мен кезеңдерін уақыт хронологиялық шеңбері мен
сызығында анықтайды сызығында көрсетуде қиналады сызығында көрсетеді, бірақ аздаған қателіктер жібереді кезеңдерін уақыт сызығында дұрыс көрсетеді
Рим империясының ыдырау Батыс Рим империясының Батыс Рим империясының Батыс Рим империясының
себептерін жіктейді ыдырау себептерін категориялар бойынша жіктеп, талдауда қиналады ыдырау себептерін белгілі категориялар бойынша жіктейді, бірақ аздаған қателіктер жібереді ыдырау себептерін белгілі категориялар бойынша дұрыс жіктеп, талдайды
Византияның көршілес елдермен Византияның көршілес Византияның көршілес елдермен Византияның көршілес
халықаралық қарым-қатынасын елдермен халықаралық қарым- халықаралық қарым-қатынасын елдермен халықаралық
анықтайды қатынасын анықтауда қиналады анықтауда 1 ғана қателіктер жібереді қарым-қатынасын дұрыс әрі жан-жақты анықтайды
7
«Феодализм» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Тақырып Феодалдық экономика деген не
Феодалдық қоғам қалай ұйымдасқан
Ортағасырлық қоғамды қаланың сәулеті мен өнері қалай бейнелейді
Оқу мақсаты 6.4.2.1 экономикалық қатынастардың формаларын
түсіндіру арқылы феодалдық шаруашылықтың ерекшеліктерін сипаттау
6.1.2.1 үстемдік етушілер мен бағыныштылардың (феодалдар мен шаруалардың) өзара қатынасын сипаттау
6.2.2.2 өнердің (сәулет, сурет өнері) дамуына қоғамдағы өзгерістердің ықпалын анықтау
Бағалау критерийі Білім алушы
• Феодализмнің белгілерін анықтайды
• Федалдық қоғам мүшелерінің міндеттерін жіктейді
• Сеньор мен вассал арасындағы феодалдық қатынастарды сипаттайды
• Роман және готикалық үлгінің (стильдердің) ерекшеліктерін сипаттайды
• Қоғамдағы өзгерістердің өнердің дамуына ықпалын анықтайды
Ойлау дағдыларының Білу және Түсіну
деңгейі Қолдану
Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырма
1. Феодалдық қоғамның белгілерін атаңыз.
1.
2.
3. _______________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________
5. _______________________________________________________________________
2. Мәтінді оқып, кестеге шаруалардың міндеткерліктерінен мысалдар келтіріңіздер.
Конрад шаруа өз отбасын асырау және жақсы өнім жинау үшін өзінің аздаған жерін өндеп отырды. Осы жер үшін ол өз мырзасына 1 қой, азық-түліктен 3 себет (корзина) және қос қазы ақысын төлеуі қажет. Соынмен қатар ол өз еңбек құралдарымен мырзаның жерін жыртып, оқан ұрықтар себіп, уақыт келгенде өнім жинауы қажет. Конрадтың екі қызы және әйелі тоқу станогында мат тоқып, киім тіккен және ол өнімді мырзасын апарып беру керек еді.
Еңбекпен өтеу (Барщина) Шаруалардан заттай алым-салық (оброк)

8
ЖОБА
3. Вассал мен сеньордың міндеттерін анықтаңдар.
1. Әскери қызметке шаруалар қоныстанған жер беру.
2. Үлкен баласын рыцарь дәрежесіне ауыстыру кезінде өз мырзасына көмектесу.
Вассал міндеттері Сеньор міндеттері

4. Романтикалық және готикалық стильдердің ерекшеліктерін анықтаңыздар.
1. Ғимараттардың қарапайым сұстылығы
2. Үлкен терезелер, көптүсті витраждар мен түсті эффектілер.
3. Күрделі формалар, әшекейлер мен орнаменттердің жоқтығы.
4. Доға тәрізді аркалар.
Роман стилі Готикалық стиль

5. Мәтінмен суретті негізге ала отырып,төмендегі сұраққа жауап беріңіз.
Готикалық собор схемасы:
1 — орталық жағы; 2 -жаны; 3 — тірегі 4 -қойма; 5 — Доға тәрізді арка .
X ғасырда Батыс Европада архитектуралық роман стилі қалыптасты. Бұл ХІ-ХІІ ғасырларда таралған алғашқы жалпыевропалық стиль. Христиандар құдайға деген мәңгі сүйіспеншілігін көрікті храмдарда өткізбек болды. Роман стиліндегі ғимараттар түнеріңкі болды. Сәулетшілер бұны жарық түспен толықтырғысы келді, бұл жаңа готикалық стиль дүниеге келгеннен кейін мүмкін болды. (гот тайпаларының атына байланысты) Ол ХІІІ-ХІУғасырларда дамыды, роман стилінен айырмашылығы ол варварлық деп аталды.
Қалаларда қолөнершілер шеберханасы өзін -өзі басқару билігіне ие болғаннан кейін ратуша тұрғызды. Мұнда қалалық өзін- өзі басқару органы орналасты. Ең маңызды готикалық архитектура құрылымы — бұл собор. Готикалық собор — қаладағы байлықтың және биліктің, аспан әлеміндегі ұлы күшке табынудың белгісін білдірді.
^ Қоғамдағы қандай өзгерістер сәулет құрылысының дамуына ықпал етті?
9
ЖОБА
Бағалау критерийі № тапсырма Дескрипторлар Балл
Білім алушы
Феодализм белгілерін атайды 1 Феодалдық құрылыстың 1-белгісін атайды; 1
Феодалдық құрылыстың 2 -белгісін атайды; 1
Феодалдық құрылыстың 3 -белгісін атайды; 1
Феодалдық құрылыстың 4 -белгісін атайды; 1
Феодалдық құрылыстың 5 -белгісін атайды; 1
Федалдық қоғам мүшелерінің міндеттерін жіктейді 2 Барщинаға 1 мысал келтіреді; 1
Барщинаға 2 мысал келтіреді; 1
Оброкқа 1 мысал келтіреді; 1
Оброкқа 2 мысал келтіреді; 1
Сеньор мен вассал арасындағы феодалдық қатынастарды сипаттайды 3 Сеньордың міндеткерліктеріне мысал келтіреді; 1
вассалдың міндеткерліктеріне мысал келтіреді; 1
Роман және готикалық стилдің ерекшелігін көрсетеді 4 роман стилінен мысалдар келтіреді; 1
готикалық стильден мысалдар келтіреді; 1
Қоғамдағы өзгерістердің өнерге тигізген әсерін анықтайды 5 қоғамдағы өзгерістер мен сәулет өнерінің дамуына кем дегенде 2 мысал келтіреді. 2
Барлығы: 15
10
«Феодализм» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған
рубрика
Білім алушының аты-жөні:_______________________________________________________
Бағалау критерийлері Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Феодализмнің белгілерін атайды Феодалдық құрылыстың к кезеңдерін білетіндігін көрсетуде қиналады йб ір Феодалдық құрылыстың барлық белгілерін білетін-дігін көрсетеді, бірақ аздаған қателіктер жібереді Феодалдық құрылыс белгілерін дұ білетіндігін көрсетеді тың рыс
Федалдық қоғам мүшелерінің міндеттерін жіктейді Шаруаның міндеттер мысалдарды келтіруге қинала іне ды н Шаруаның міндеттерінен мысал келтіреді, бірақ аздаған қателік жібереді дар тер Шаруаның міндеттері мысалдарды дұрыс келтір нен еді
Сеньор мен вассал арасындағы феодалдық қатынастарды сипаттайды Вассал мен сеньо міндеттерін анықтап, көрсе қиналады рды туд ң е Вассал мен сеньордың міндетте анықтай отырып феодал арасындағы қарым-қатынастар сипаттайды, бірақ азда қателіктер жібереді рін цар ды ған Вассал мен сеньор міндеттерін анықтай оты феодалдар арасынд қарым-қатынастарды дұ сипаттайды дың рыг ағы рыс і
Роман және готикалық стилдің ерекшелігін көрсетеді Готикалық және рома стильдердің ерекшелік анықтайтындығын көрсе қиналады нды тері туд қ н е Готикалық және романд стильдердің ерекшелікте сипаттайды, бірақ азда қателіктер жібереді ық рін ған Готикалық және роман стильдердің ерекшелікт дұрыс сипаттайды дық ерін
Қоғамдағы өзгерістердің өнерге тигізген әсерін анықтайды. Қоғамдағы өзгерістердің өнер тигізген әсерін анықтауда қиналады. ге Қоғамдағы өзгерістердің өнерге тигізген әсерін анықтайды, бірақ аздаған қателіктер жібереді Қоғамдағы өзгерістердің өнерге тигізген әсерін дұр анықтайды. ыс
11
«Ислам тарихы» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау
Тақырып 610-1258 жж. аралығында ислам тарихында қандай негізгі
оқиғалар орын алды
Неге ‘УШ-ХП ғғ. Ислам мәдениетінде «алтын ғасыр» деп атайды
Оқу мақсаты
6.3.2.5 ортағасырлық шапқыншылықтар кезіндегі халықаралық қатынастардың сипатын түсіндіру
6.2.2.1 тарихи оқиғалардың өзара байланысын орнату арқылы діндерің әлемдік мәдениетке ықпалын анықтау
6.2.3.1 Шығыс ойшылдары жетістіктерінің маңызын түсіндіру
Бағалау критерийі
Білім алушы
• Кескін картада араб шапқыншылығын белгілейді
• Ислам тарихында орын алған оқиғаларды сәйкестендіреді
• Шығыс ойшылдарының жетістіктерін талдайды
Ойлау дағдыларының деңгейі
Қолдану
Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уақыты
20 минут
Тапсырма
1. Төмендегі кескін картаны пайдаланып, сұрақтарға жауап беріңіз.
a) Арабтардың кем дегенде 3 жаулаушылық жорықтарының бағыттарын картада белгілеңіз.
b) Жаулап алған мемлекеттердің атауларын картада белгілеңіз. (кем дегенде 3 мемлекеттің)
12
ЖОБА
2. 610 және 1258 жылдар аралығындағы ислам тарихындағы негізгі 3 оқиғаны сәйкестендіріп жазып, «V» белгісімен белгілеңіз.
□ 630 ж.
□ 610 ж.
□ 622 ж.
□ 929 ж.
□ 661-750 ж.ж.
□ 1258 ж.
3. Шығыс ойшылдарының жетістіктері мен маңыздылығын төменде берілген кестеде талдаңыз.
№ Шығыс ойшылдары Жетістіктері Маңыздылығы
1 Омар Хайям
2 Аль-Бируни
3 Абу-Али Ибн Сина (Авиценна)
Бағалау критерийлері Тапсырма № Дескриптор Балл
Кескін картада араб шапқыншылығын белгілейді 1 Сызықшамен араб шапқыншылығының 1 бағытың белгілейді; 1
Сызықшамен араб шапқыншылығының 2 бағытың белгілейді; 1
Сызықшамен араб шапқыншылығының 3 бағытың белгілейді; 1
Арабтар жаулап алған 1 мемлекеттің атауын жазады; 1
Арабтар жаулап алған 2 мемлекеттің атауын жазады; 1
Арабтар жаулап алған 3 мемлекеттің атауын жазады; 1
Ислам тарихында орын алған оқиғаларды сәйкестендіреді 2 Ислам тарихындағы 1 оқиғаны сәйкестендіреді; 1
Ислам тарихындағы 2 оқиғаны сәйкестендіреді; 1
Ислам тарихындағы 3 оқиғаны сәйкестендіреді; 1
Шығыс ойшылдарының жетістіктерін талдайды 3 Омар Хайамның ғылым саласындағы жетістігін және еңбегінің маңыздылығын анықтайды; 2
Аль-Буринидің ғылым саласындағы жетістігін және еңбегінің маңыздылығын анықтайды; 2
Аль-Хорезмидің ғылым саласындағы жетістігін және еңбегінің маңыздылығын анықтайды; 2
Барлығы: 15
13
«Ислам тарихы» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған
рубрика
Білім алушының аты-жөні:
Бағалау критерийлері Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Кескін картада араб Арабтардың жаулаушылық Арабтардың жаулаушылық Арабтардың жаулаушылық
шапқыншылығын белгілейді жорықтарының бағытын және жаулап алған мемлекеттердің атауларын картада белгілеуде қиналады жорықтарының бағытын және жаулап алған мемлекеттердің атауларын картада белгілейді, бірақ аздаған қателіктер жібереді жорықтарының бағытын және жаулап алған мемлекеттердің атауларын картада дұрыс белгілейді
Ислам тарихында орын алған 610 және 1258 жылдар 610 және 1258 жылдар 610 және 1258 жылдар
оқиғаларды сәйкестендіреді аралығындағы ислам тарихындағы оқиғаларды сәйкестендіріп,белгілеуде жазуда қиналады аралығындағы ислам тарихындағы оқиғаларды сәйкестендіріп белгілейді, бірақ аздаған қателіктер жібереді аралығындағы ислам тарихындағы оқиғаларды дұрыс сәйкестендіріп, белгілейді
Шығыс ойшылдары жетістіктерін Шығыс ойшылдары Шығыс ойшылдары Шығыс ойшылдары
талдайды жетістіктерінің маңыздылығын кестеде талдауда қиналады жетістіктерінің маңыздылығын кестеде талдайды, бірақ аздаған қателіктер жібереді. жетістіктерінің маңыздылығын кестеде дұрыс талдайды
14
2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
15
ЖОБА
«Крест жорықтары» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау
Тақырып Крест жорықтары христиандық Еуропа мен мұсылман
әлемін қалай өзгертті
Оқу мақсаты 6.2.2.1 тарихи оқиғалардың өзара байланысын орнату
арқылы діндерің әлемдік мәдениетке ықпалын анықтау
6.3.2.6 картада оқиғаларды даму динамикасында белгілей отырып, 1-4 жорықтар мысалында крест жорықтарының себеп-салдарларын анықтау
Бағалау критерийі Білім алушы
• Крест жорықтарының себептерін анықтайды.
• Картада крест жорықтарындағы оқиғалардын даму динамикасын белгілейді
• Еуропа мәдениетіндегі өзгеріс пен крест жорықтарының өзара байланысын анықтайды
Ойлау дағдыларының Білу, түсіну
деңгейі Қолдану
Синтез
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырма
1. Тест сұрақтарына жауап беріңіз.
1. Крест жорықтарының мақсатын анықтаңыз:
A) Қасиетті жерді босатуға ұмтылу
B) Шығыс дістүрлерімен танысу
C) сауда жолдарын ашуға ұмтылу
2. Крест жорықтарының басты ұйымдастырушысы мен шабыттандырушысы:
A) еуропалық билеушілер
B) көпестер мен рыцарьлар
C) рим папасы бастаған католиктік шіркеу
3. Крест жорықтарына үндеу қалай қалады жасалды:
A) Клермон
B) Рим
C) Иерусалим;
4. Рыцарь-монахтардың бірігуі қалай аталды:
A)орден;
B) интердикт
C) аббаттық
16
ЖОБА
5. Крест жорықтарына қатысқан рыцарьлардың өз мүдделері болды:
A) жеке бостандық алу;
B) христиан дінін тарату;
C) жер және бодандарға ие болу
2. Контур картасында бірінші, екінші және төртінші крест жорықтарының бағыттарын көрсетіңіз:
і
3. «Крест жорықтары еуропалық елдерге қалай әсер етті»? тақырыбында шығарма жазыңыз. Шығармада төмендегі аспектілерге назар аударыңыздар:
Еуропалықтардың күнделікті өміріне ықпалы;
Ауыл шаруашылығындағы өзгерістер;
Шаруашылықтағы өзгерістер.
17
ЖОБА
Бағалау критерийлері Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Крест жорықтарының себептерін анықтайды 1 1 тест жауабын дұрыс белгілейді; 1
1 тест жауабын дұрыс белгілейді; 1
1 тест жауабын дұрыс белгілейді; 1
1 тест жауабын дұрыс белгілейді; 1
1 тест жауабын дұрыс белгілейді; 1
Картада крест жорықтарындағы оқиғалардын даму динамикасын белгілейді 2 картадан 1 крест жорықтарының белгілейді; 1
картадан 2 крест жорықтарының белгілейді; 1
картадан 3 крест жорықтарының белгілейді; 1
Еуропа мәдениетіндегі өзгеріс пен крест жорықтарының өзара байланысын анықтайды 3 Крест жорықтарының себебін анықтайды; 1
Крест жорықтарының мақсатын анықтайды; 1
Европалықтардың ауыл шаруашылығындағы өзгерісін көрсетеді; 1
Европалықтардың қолөнер кәсібіндегі өзгерісті көрсетеді; 1
Европалықтардың күнделікті өміріндегі өзгерістерді көрсетеді; 1
Крест жорықтарының салдары бойынша қорытынды жасайды. 2
Қорытынды: 15
18
«Крест жорықтары» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты
ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика Білім алушының аты-жөні:__________________________________________________
Бағалау критерийлері Оқу жетістіктерінің деңгейі
Жоғары Орта Төмен
Крест жорықтарының Крест жорықтары кезіндегі Крест жорықтары кезіндегі Крест жорықтары кезіндегі
себептерін анықтайды оқиғалар мен терминдер бойынша терең білімін көрсетеді негізгі оқиғалар мен терминдерді білетін-дігін көрсетеді кейбір оқиғалар мен терминдерді білетіндігін көрсетеді
Картада крест Контур картада тарихи Тарихи оқиғаларды контур Контур картада тарихи
жорықтарындағы оқиғаларды белгілейтіні жөнінде картада белгілей алатындығын оқиғаларды белгілей
оқиғалардын даму динамикасын белгілейді білімін көрсетеді көрсетеді алатындығын көрсетеді
Еуропа мәдениетіндегі Крест жорықтарының оң және Крест жорықтарының оң және Крест жорықтарының
өзгеріс пен крест жорықтарының өзара байланысын анықтайды теріс салдарын анықтау кезінде мәтінді толық талдай алатының көрсетеді теріс салдарын анық-тайды кейбір оң және теріс салдарын анықтайды
19
«Моңғолдар» ортақ тақырыптар бойынша жиынтық бағалау
Тақырып Неліктен монғолдар өз жауларын тез бағындыра алды.
Моңғолдар мен жаулап алынған халықтар бірін-бірі қаншалықты өзгертті
Оқу мақсаты 6.3.2.5 ортағасырлық шапқыншылықтар кезіндегі
халықаралық қатынастардың ерекшеліктерін анықтау
Ойлау дағдыларының Білу. Түсіну
деңгейі Қолдану
Талдау
Бағалау критерийі Білім алушы
• Моңғол мемлекетінің ішкі әлеуметтік-экономикалық және саяси құрылымын анықтайды
• Моңғол шапқыншылығының бағытын картадан көрсетеді
• Монғолдардың өз жауларын тез бағындыру себептерін талдайды
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырма
1. Тест сұрақтарына жауап беріңіз.
1.Шыңғыс ханның өмір сүрген жылдарын атаңыз.
А) 1155-1227; В) 1185-1206; С) 1190-1227
2. Моңғол мемлекетінің негізгі заңы:
А) Салиқалы шындық; В) Жасақ; С) Құпиялық аңыз.
3. Моңғол әскерінің бөлінісжүйесін атаңыз:
A) ондық-жүздік-мыңдық-түмен (мыңдық)
B) жүздік-мыңдық-ондық
C) түмен-жүздік-ондық.
4. Құрылтай — деген..
А) халықтық жиналыс; В) билер жиналысы; С) отбасылық жиналыс;
5. Барұңғар, Жоңғар, Құл — бұл не?
A) моңғол әскерінің әскери-әкімшілік бөлінісі;
B) моңғол қолбасшыларының есімдері;
C) Моңғолдар жаулап алған Орталық Азия қалалары.
20
2. Картада белгіленген моңғолдар жаулап алған терроторияларды атаңыз:
ЖОБА
1.
2.
3. _______________________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________________
5. _______________________________________________________________________________
3. Мәтінді оқыңыз. Моңғолдардың жеңістерінің саяси және әскери себептерін белгілеңіз.
Моңғол әскерлерінің жеңуінің бір себебі олардың мықты ұйымдасқан және тактикалық жағынан мықты болуында. Моңғол әскерлері қатал тәртіп ұстанғандықтан әлемдегі ең мықты әскер болып саналды. Моңғол әскері толығымен атты әскерден құрылған болатын, сол себепті ұзақ қашықтыққа төзімді болған және маневрлі (маневренное) болған. Моңғолдың негізгі қаруы бірнеше қорамсағы бар жебелер және мықты садақ. Қарсылас ара-қашықтықта атысты, содан кейін керек кезде шайқасқа әскерлердің таңдалған бөлшектері шықты. Моңғолдардың кеңінен қолданған әскери әдістердің бірі — жалған қашу, қоршауға алу және флангтік (фланговый) айналып өту. Моңғолдар Қытайдан қоршау қаруларын алған, бұл қарулармен олар ірі қамалдарды жаулап алған. Жаулап алынған халықтар жиі-жиі моңғолдарға әскер беріп отырған. Әскери жорықтар алдында моңғолдар жаулап алатын елге барлаушылар жіберіп отырған. Моңғолдар оларға қарсылық көрсеткендерді аямай, тез арада көзін жойып отырған. «Бөліп ал да билей бер» саясатын ұстанған моңғолдар қарсы шыққан мемлекеттер әскерлерлерін жан-жаққа шашыруға тырысқан. Осындай стратегияны қолданып моңғолдар Русті жеңген. Осы стратегияға сүйене отырып, моңғолдар ұзақ уақыт бойы жаулап алған жерлерді өз ықпалдылығын сақтаған. Орыс князьдықтардың саяси бытыраңқылығы моңғолдарға оларды тез жеңуге өз көмегін тигізді.
1. Моңғол әскерлерінің әскери және саяси жеңіс себептерін анықтаңыз.
2. Сіздің ойыңызша моңғол әскерлерінің жеңісіндегі басты себептері не?
21
ЖОБА
Бағалау критерийлері Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Моңғол мемлекетінің ішкі әлеуметтік-экономикалық және саяси құрылымын түсіндіреді 1 Тестің 1 сұрағына дұрыс жауап береді; 1
Тестің 1 сұрағына дұрыс жауап береді; 1
Тестің 1 сұрағына дұрыс жауап береді; 1
Тестің 1 сұрағына дұрыс жауап береді; 1
Тестің 1 сұрағына дұрыс жауап береді; 1
Моңғол шапқыншылығының бағытын картадан көрсетеді 2 Моңғолдар жаулап алған бірінші территорияны көрсетеді; 1
Моңғолдар жаулап алған екінші территорияны көрсетеді; 1
Моңғолдар жаулап алған үшінші территорияны көрсетеді; 1
Моңғолдар жаулап алған төртінші территорияны көрсетеді; 1
Моңғолдар жаулап алған бесінші территорияны көрсетеді 1
Монғолдардың өз жауларын тез жаулап алу себептерін талдайды 3 Моңғолдардың тез жаулап алуының әскери себебін анықтайды; 1
Моңғолдардың тез жаулап алуының саяси себебін анықтайды; 1
Моңғолдардың тез жаулап алуының әлеуметтік себебін анықтайды 1
Моңғолдардың тез жаулап алуының экономикалық себебін анықтайды; 1
Өз ойын қорытындылайды. 1
Барлығы 15
22
«Моңғолдар» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған
рубрика
Білім алушының аты-жөні:________________________________________________
Бағалау критерийлері
Оқу жетістіктерінің деңгейі
Жоғары
Орта
Төмен
Моңғол мемлекетінің ішкі әлеуметтік-экономикалық және саяси құрылымын түсіндіреді
Моңғол шапқыншылығы кезе-ңіндегі оқиғалар мен терминдер туралы білімін көрсетеді
Моңғол шапқыншылығы ке-зіндегі негізгі оқиғалар мен терминдер бойынша білімін көрсетеді
Моңғол шапқыншылығы дәуірінің кейбір оқи-ғалар мен терминдерін білетінің көрсетеді
Моңғол шапқыншылығының бағытын картадан көрсетеді
Контур картада тарихи оқиғаларды белгілейтіні
жөнінде білімін көрсетеді
Тарихи оқиғаларды контур картада белгілей
алатындығын көрсетеді
Контур картада тарихи оқиғаларды белгілей
алатындығын көрсетеді
Монғолдардың өз жауларын тез бағындыру себептерін талдайды
Моңғол әскерлерінің шешуші женіс себептерін анықтай оты-рып, мәтінде толық талдайтын-дығын көрсетеді
Моңғол әскерлерінің саяси және әскери жеңіс себептерін сипаттай отырып, мәтінді талдауда қарапайым білімін көрсетеді
Моңғол әскерлерінің жеңісі үшін саяси және әскери себептерін анықтау,
қарапайым материал талдау қабілетін көрсетеді
23
«ХІУ-ХУІ ғ. бірінші жартысындағы ортағасырлық еуропалық қоғам» бөлімі
бойынша жиынтық бағалау
Тақырып «Қара індет» Еуропаны қалай өзгертті
Оқу мақсаты 6.3.2.2 У.Тайлер, Г. Каль жетекшілігімен болған анти-
феодалдық көтерілістердің себептері мен маңызын анықтау
6.3.1.4 феодалдық со-ғыстар мен орталықтан-дырылған мемлекеттердің құрылуы арасында байла-ныс орнату
Бағалау критерийі Білім алушы
• У.Тайлер, Г. Каль басқарған шаруалар көтерілістерінің себептері мен маңызын анықтайды
• Феодалдық бытыраңқылық пен орталықтанған мемлекеттің ерекшеліктерін көрсетеді
• Орталықтандырылған мемлекеттің құрылуының саяси және әлеуметтік-экономикалық маңызына баға береді
Ойлау дағдыларының Білу, түсіну
деңгейі Қолдану
Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырма
1. Тест сұрақтарына дұрыс жауап беріңіз.
1.Франциядағы шаруалар көтерілісінің себебі:
A) Күпірлердің (еретиктердің) қызметі
B) феодалдық қыспақтың күшеюі
C) францияның Жүзжылдық соғыста жеңілуі.
2. Ұлыбританиядағы 1381 ж. шаруалар көтерілісінің себебі не?
A) христиандықтық күштеп тарату;
B) Жүзжылдық соғыс нәтижесіндегі елдің күйреуі;
C) ағылшын патшасының көтерілісшілермен кездесуге қарсылығы.
3.Ұлыбритания мен Франциядағы шаруалар көтерілістер басшыларын не бірітктіреді?
A) патшамен кездесті
B) көтеріс кезінде өлтірілді;
C) Париж қаласының жаулап алуға қатысты.
4.Г.Каль мен У.Тайлер бастаған көтерістерді не біріктіреді?
A) бас көтерудің стихиялық түрде болуы
B) Рим папасына қарсы күрес
C) шайқастың жаңа тактикасын пайдалану.
5.ХГУ ғ. Франция мен Ұлыбританиядағы шаруалар көтерілісінің салдары:
A) феодалдық қыспақтың күшеюі
B) крест жорықтарының басталуы;
C) шаруалардың бостандық алуының кұшеюі
24
ЖОБА
2. Феодалды-бытыраңқы (бөлшектенген) және орталықтандырылған мемлекеттің ерекшеліктерін анықтаңыз.
1. Патша мемлекеттің ең басты басшысы;
2. Патшаның мемлекеттегі барлық жерлерді бақылауы;
3. Мемлекеттің заңдарының бірлігі
4.Біріккен қорғау жүйесінің болмауы;
5. Мемлекеттің ішінде ірі және майда феодалдардың арасындағы соғыстар.
6. Әр феодал өз жерлерінде (аудандарында) ақша жасады.
Бытыраңқы мемлекет Орталықтандырылған мемлекет

3. Орталықтандырылған мемлекеттің пайда болуының саяси және әлеуметтік-экономикалық жағынан маңыздылығын анықтаңыз.
Орталықтандырылған мемлекет
Саяси маңызы Әлеуметтік-экономикалық

Бағалау критерийлері Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
У.Тайлер, Г. Каль басшылық еткен көтерілістердің себептері мен маңызын анықтайды 1 Бірінші тест сұрағына дұрыс жауап береді; 1
Екінші тест сұрағына дұрыс жауап береді; 1
Үшінші тест сұрағына дұрыс жауап береді; 1
Төртінші тест сұрағына дұрыс жауап береді; 1
Бесінші тест сұрағына дұрыс жауап береді; 1
Феодалды бытыраңқы және орталықтандырылған мемлекеттер-дің ерекшеліктерін көрсетеді. 2 Бытыраңқы феодалды мемлекеттің белгісін көрсетеді; 1
Бытыраңқы феодалды мемлекеттің белгісін көрсетеді; 1
Бытыраңқы феодалды мемлекеттің белгісін көрсетеді; 1
Орталықтандырылған феодалды мемлекеттің белгісін көрсетеді; 1
Орталықтандырылған феодалды мемлекеттің белгісін көрсетеді; 1
Орталықтандырылған феодалды мемлекеттің белгісін көрсетеді; 1
Орталықтандырылған мемлекеттердің құрылуының саяси және әлеуметтік- 3 Орталықтандырылған мемлекеттердің құрылуының саяси маңызын анықтайды; 1
Орталықтандырылған мемлекеттердің 1
25
ЖОБА
экономикалық маңызын бағалайды. құрылуының саяси маңызын анықтайды;
Орталықтандырылған мемлекеттердің құрылуының әлеуметтік-экономикалық маңызын анықтайды; 1
Орталықтандырылған мемлекеттердің құрылуының әлеуметтік-экономикалық маңызын анықтайды. 1
Барлығы 15
26
«ХІУ-ХУІ ғ. бірінші жартысындағы ортағасырлық еуропалық қоғам» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне
қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика Білім алушының аты-жөні__________________________________________________
Бағалау критерийлері Оқу жетістіктерінің деңгейі
Жоғары Орта Төмен
У.Тайлер, Г. Каль ХІУ-Х^ ғ. бірінші жартысы кезеңі ХІУ-Х^ ғ. бірінші жартысы кезеңі ХІУ-Х^ ғ. бірінші жартысы
басқарған шаруалар бойынша терминдер мен бойынша терминдер мен түсініктер кезеңі бойынша терминдер мен
көтерілістерінің себептері түсініктер бойынша терең білімін бойынша білімін көр-сетеді түсініктер бойынша беткейлік
мен маңызын анықтайды көр-сетеді білімін көрсетеді
Феодалдық бытыраңқылық Феодалды-бытыраңқы және Феодалды-бытыраңқы және Феодалды-бытыраңқы және
пен орталықтанған орталықтандырылған мемлекеттің орталықтандырылған мемлекеттің орталықтандырылған
мемлекеттің ерекшеліктерін көрсетеді белгілерін анықтайды белгілерін анықтайды мемлекеттерді ажыратады
Орталықтандырылған Орталықтандырылған орталықтандырылған мемлекеттің орталықтандырылған мемлекет
мемлекеттің құрылуының мемлекеттің құрылу маңызын алыптастыру құнын айқындау, тіңқалыптастыру құнын
саяси және әлеуметтік- анықтай отырып, мәтінді терең материалды талдау қабілетін айқындау, қарапайым материал
экономикалық маңызына бағалайды талдай алатынын көрсетеді көрсетеді талдау қабілетін көрсетеді
27
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
28
ЖОБА
«Абсолютизм:Батыс пен Шығыс» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Тақырып
Шығыс билеушілерінің билігі XIV Людовик мен Ұлы Петр биліктері секілді шексіз болды ма
Шығыс билеушілерінің билігі XIV Людовик мен Ұлы Петр биліктері секілді шексіз болды ма
Неліктен І Карл мен ІІ Осман шексіз билеуші монарх бола алмады
Оқу мақсаты
6.3.1.6 «Парламент», «Бас штаттар», «Сейм», «Кортес»,
«Боярлар Думасы» ұғымдарын түсіндіру
6.3.1.2 Батыс пен Шығыстағы монархия формаларын
(сословиелік-өкілдік және шексіз билік) ажырату
6.3.1.5 саяси биліктің ерекшеліктерін анықтау үшін әр түрлі
елбилеушілерінің қызметін салыстыру
Бағалау критерийі
Білім алушы
Билік формаларын (шексіз билік және сословиелік-өкілдік) анықтайды
Батыс пен Шығыстағы монархия формаларын (сословиелік-өкілдік және шексіз билік) сәйкестендіреді
Қытай мен Франция императорларының биліктерінің ұқсастығы мен айырмашылығын салыстырады
Ойлау дағдыларының деңгейі
Қолдану
Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырма
1. Суреттердегі монархия түрін сипаттаңыз.
29
2. Кестеде берілген терминді анықтамасымен дұрыс сәйкестендіріңіз.
ЖОБА
Тарихи термин Дұрыс жауап Анықтама
1. Земс соборы А) Франциядағы сословиелік-өкілдік орган.
2. Парламент Б) Ресейгі сословиелік-өкілдік орган
3. Бас штаттар В) Польша мен Чехиядағы сословиелік-өкілдік орган
4. Кортес Г) Ұлыбританиядағы сословиелік-өкілдік орган.
5. Сейм Д) Испаниялдағы сословиелік-өкілдік орган.
3. Венн диаграммасында Қытай императоры Юнли мен Франция императоры ХІУ Людовиг қызметінің ұқсастықтары мен айырмашылықтарын салыстырыңыз.
Бағалау критерийлері Тапсырма Дескриптор Балл
Білім алушы
Билік формаларын (шексіз билік және сословиелік-өкілдік) анықтайды 1 Шексіз билік түрін сипаттайды; 1
Сословиелік-өкілдік билік түрін сипаттайды; 1
Батыс пен Шығыстағы монархия формаларын (сословиелік-өкілдік және шексіз билік) сәйкестендіреді 2 Земс соборы ұғымын сәйкестендіреді; 1
Парламент ұғымын сәйкестендіреді; 1
Бас штат ұғымын сәйкестендіреді; 1
Кортес ұғымын сәйкестендіреді; 1
Сейм ұғымын сәйкестендіреді; 1
Қытай мен Франция императорларының биліктерінің ұқсастығы мен айырмашылығын салыстырады 3 Қытай мен Франция императорларының 1-і ұқсастығын атайды; 1
Қытай мен Франция императорларының 2-і ұқсастығын атайды; 1
Қытай мен Франция императорларының 3-і ұқсастығын атайды; 1
Қытай мен Франция императорларының 4-і 1
30
ЖОБА
ұқсастығын атайды;
Қытай мен Франция императорларының 1-і айырмашылығын атайды; 1
Қытай мен Франция императорларының 2-і айырмашылығын атайды; 1
Қытай мен Франция императорларының 3-і айырмашылығын атайды; 1
Қытай мен Франция императорларының 4-і айырмашылығын атайды. 1
Барлығы 15
31
«Абсолютизм: Батыс пен Шығыс» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға
арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні________________________________________________
Бағалау критерийлері Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Билік формаларын (шексіз Суреттердегі монархия түрін Суреттердегі монархия түрін Суреттердегі монархия түрін дұрыс
билік және сословиелік-өкілдік) анықтайды сипаттауда қиналады сипаттайды, бірақ аздаған қателіктер жібереді әрі толық сипаттайды
Батыс пен Шығыстағы монархия әр елдегі сословиелік-өкілдік әр елдегі сословиелік-өкілдік әр елдегі сословиелік-өкілдік
формаларын (сословиелік- монархия органдарын монархия органдарын монархия органдарын
өкілдік және шексіз билік) ұғымдарымен ұғымдарымен сәйкестендіреді, ұғымдарымен дұрыс
сәйкестендіреді сәйкестендіруде қиналады бірақ аздаған қателіктер жібереді сәйкестендіреді
Қытай мен Франция әр елдің императорлар әр елдің императорлар қызметінің әр елдің императорлар қызметінің
императорларының биліктерінің қызметінің ұқсастығы мен ұқсастығы мен айырмашылығын нақты 3 ұқсастығы мен 3
ұқсастығы мен айырмашылығын айырмашылығын анықтап анықтап салыстырады, бірақ айырмашылығын дұрыс анықтап
салыстырады салыстыруда қиналады аздаған қателіктер жібереді салыстырады
32
«Сауда, қолөнер және әлемді игеру» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Тақырып
Ұлы Жібек жолы Шығыс пен Батысты қалай байланыстырды
Теңіз саяхаттарына қытай мен еуропалық билеушілердің көзқарастары қандай болды
Ұлы географиялық ашулардың нәтижесінде әлемде қандай өзгерістер орын алды
Оқу мақсаты
6.4.1.2 ортағасырлардағы халықаралық сауда мен саяхаттардың рөлін түсіндіру
6.3.2.7 «отаршылдық саясат» ұғымын түсіндіру (Испания және Португалияның жаулап алуының мысалында)
6.2.4.3 картада Х^-Х^І ғғ. саяхатшылардың негізгі бағыт-бағдарларын белгілей отырып,¥лы географиялық жаңалықтардың адамдардың әлем туралы түсінігіне ықпалын анықтау
Бағалау критерийі
Ойлау дағдыларының деңгейі
Білім алушы
• Картадан саяхатшылардың жүріп өткен жолдарын анықтайды
• Қытайлық және еуропалық теңіз экспедицияларының мақсаттарын сипаттайды
• Европалықтардың жүргізген отаршылдық саясатын сипаттайды
Қолдану
Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уақыты
20 минут
Тапсырма
1. Кескін картада Христофор Колумб, Америго Веспуччи, Бартоломеу Диаш, Васко де Гама, Фернандо Магелан атты саяхатшылардың бағыттарын белгілеңіз.
33
ЖОБА
2. Кестеде еуропалық және қытайлық экспедициялардың мақсаттары мен жергілікті халыққа қатынасын жазыңыздар.___________________________________________________
Сұрақтар Қытай Еуропалық елдер
Ұйымдастырылған экспедициялардың мақсаттары
Жаңадан ашылған жерлердегі жергілікті халыққа қатынасы
3. Бартоломе де лас Касаса «Үндістанның ыдырауының қысқаша реляциясы» атты шығармасынан үзіндіні оқып, автордың кімге жақтасып отырғанын анықтаңыз. Өз жауабыңызға дәйек келтіріңіз
Үндістер (индейцы) көтеріске шықты, бірақ олардың қару-жарақтары өте нашар болды. Христиандар өздерінің қару-жарақтарымен (аттарымен, шанышқыларымен) оларға шабуылдап, барлық жерлерде тас-талқанын шығарды. Ауылдарына шабуыл жасап, не балаларын, не шалдарды, не әйелдерін аяған жоқ, тірі нәрсенің барлығының көзін жойды, барлығын тас-талқан етті. Индеицтерді (үндістерді) тірідей өртеп, ірі мөлшерде дарғасты. Үндістер бірнеше христиандарды өлтірді деп айыптап, соңғылары бір христианның орнына жүздеген үндіс өлтіріледі» деді.
Бағалау критерийлері Тапсырма Дескриптор Балл
Білім алушы
Картадан саяхатшылардың жүріп өткен жолдарын анықтайды 1 Христофор Колумбтың жүріп өткен жолын белгілейді; 1
Америго Веспуччидің жүріп өткен жолын белгілейді; 1
Бартоломеу Диаштың жүріп өткен жолын белгілейді; 1
Васко де Г аманың жүріп өткен жолын белгілейді; 1
Фернандо Магеланның жүріп өткен жолын белгілейді; 1
Қытайлық және еуропалық теңіз экспедицияларының мақсаттарын сипаттайды 2 Қытайлық теңіз экспедицияларының мақсатын сипаттайды; 1
Европалық теңіз экспедицияларының мақсатын сипаттайды; 1
Қытайлықтардың теңіз экспедицияларының нәтижесінде ашлған жерлердің халықтарына жүргізген саясатын сипаттайды; 1
Европалықтардың теңіз экспедицияларының нәтижесінде ашлған жерлердің халықтарына жүргізген саясатын сипаттайды; 1
Европалықтардың жүргізген 3 Европалық отаршылдықтың мақсатын талдайды; 2
34
ЖОБА
отаршылдық саясатын сипаттайды Европалық отаршылдықтың жергілікті халықтарға жүргізген саясатын талдайды; 2
Европалық отаршылдықтың нәтижелерін талдайды. 2
Барлығы 15
35
«Сауда, қолөнер және әлемді игеру» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға
арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні_________________________________________________
Бағалау критерийлері Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Картадан саяхатшылардың Кескін картада саяхатшылар-дың Кескін картада саяхатшылардың Кескін картада
жүріп өткен жолдарын маршруттарын белгілеуде маршруттарын белгілейді, бірақ саяхатшылардың марш-
анықтайды қиналады аздаған қателіктер жібереді руттарын дұрыс белгілейді
Қытайлық және еуропалық Еуропалық және қытайлық Еуропалық және қытайлық саяхатшы Еуропалық және қытайлық
теңіз экспедицияларының саяхатшы экспедицияларының экспедицияларының мақсаттарын саяхатшы экспедицияларының
мақсаттарын сипаттайды мақсаттарын анықтап, жаңадан ашылған жерлердегі жергілікті халыққа деген қатынасын сипаттауда қиналады анықтап, жаңадан ашылған жерлердегі жергілікті халыққа деген қатынасын сипаттайды, бірақ аздаған қателіктер жібереді мақсаттарын анықтап, жаңадан ашылған жерлердегі жергілікті халыққа деген қатынасын дұрыс сипаттайды
Европалықтардың жүргізген Испания мен Португалия Испания мен Португалия Испания мен Португалия
отаршылдық саясатын мысалындағы тарихи дерек мысалындағы тарихи дерек мысалындағы тарихи дерек
сипаттайды авторының ұстанымын анықтап, өз жауабын дәйектермен нақтылауға қиналады авторының ұстанымын анықтап, өз жауабын дәйектермен нақтылауда қателіктер жібереді. авторының ұстанымын дұрыс анықтап, өз жауабын дәйектермен нақтылайды
36
4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
37
ЖОБА
«Қайта Өрлеу дәуірі» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Тақырып 1300-1500 жж. аралығында Еуропадағы өнер қалай және
неліктен өзгерді
Оқу мақсаты 6.2.2.3 Антикалық мәдениет-пен байланыс орнату арқылы
Қайта өрлеу дәуірінің мәдениетін (бейнелеу, мүсін өнері) сипаттау
Бағалау критерийі
Ойлау дағдыларының деңгейі
Білім алушы
• Қайта өрлеу дәуірі мен антикалық мәдениеттің өзара байланысын анықтайды
• Ортағасырлық шығыс мәдениетінің ерекшеліктерін сипаттайды
Қолдану
Жоғарғы деңгей дағдылары
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырма
1. Сіздердің алдарыңызда Микеланджелоның Сикет капелласы суреті көрсетілген. Суретке мұқият қарап, төмендегі сұрақтарға жауап беріңіздер.
А) Фреска үзінділері мен сурет номерлерін сәйкестіндіріңіз.
Адамның пайда болуы.
Адам мен Хауа Ананың жұмақтан қуылуы.
Қорқынышты Сот.
Б) Микеланджелоның Сикет капелласы суретіндегу Адам ата мен Хауа ана деген кімдер және қандай Қорқынышты Сот туралы айтылған?
В) Сіздің ойыңызша фресканың Қайта Өрлеу дәуірінде жазылғаны туралы оның қандай бөлшектері дәделдейді?
38
ЖОБА
2. Төменде берілген Шығыс мәдениет қайраткерлерінің әлемдік өркениетке құсқан үлесін сипаттаныз.
Улуғбек Әлішер Навои Бабур

Бағалау критерийлері Тапсырма Дескриптор Баллдар
Білім алушы
Қайта өрлеу дәуірі мен антикалық мәдениеттің өзара байланысын анықтайды 1 а Фрескада үзіндісімен 1 суретті сәйкестендір еді; 1
Фрескада үзіндісімен 2 суретті сәйкестендір еді; 1
Фрескада үзіндісімен 3 суретті сәйкестендір еді; 1
1 б Адам атаның кім болғандығын атайды; 1
Хауа ананың кім болғандығын атайды; 1
Қорқынышты сотты сипаттайды; 1
1 в Библия тарихы сипатталғаның атайды; 1
Қайта өрлеу дәуіріне тән фрескаларды атайды; 1
Құдаймен әлемнің және адамзаттын пайда болуы бейнеленгенің атайды; 1
39
ЖОБА
Ортағасырлық шығыс мәдениетінің ерекшеліктерін сипаттайды 2 Шығыс мәдениет қайраткері Ұлығбектің әлемдік өркениетке қосқан үлесін сипаттайды; 2
Шығыс мәдениет қайраткері Әлішер Новаидің әлемдік өркениетке қосқан үлесін сипаттайды; 2
Шығыс мәдениет қайраткері Бабурдың әлемдік өркениетке қосқан үлесін сипаттайды. 2
Барлығы 15
40
«Қайта Өрлеу дәуірі» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты
ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийлері Оқу жетістіктерінің деңгейі
Жоғары Орта Төмен
Қайта өрлеу дәуірінің мәдениеті мен антикалық мәдениеттің өзара байланысын анықтау Қайта Өрлеу дәуірі мәдениеті шығармалар аттарын мен авторларын біледі Қайта Өрлеу дәуірі мәдениеті мен ортағасыр мәдениеттерін салыстырады және ерекшеліктерін анық-тайды Қайта Өрлеу дәуірі мәдениеті шығармалар аттарын мен авторларын біледі Қайта Өрлеу дәуірі мә-дениетінің жалпы ерекше-ліктерін анықтайды «Қайта Өрлеу мәдениеті» анықтамасын біледі Қайта Өрлеу мәдениеті-нің өнер шығармаларын және олардың авторларын біледі
Ортағасырлық шығыс мәдениетінің ерекшеліктерін сипаттайды Ортағасырлық шығыс мәдениетінің ерекшеліктерін дұрыс сипаттайды Ортағасырлық шығыс мәдениетінің ерекшеліктерін сипаттағанда қателіктер жібереді Ортағасырлық шығыс мәдениетінің ерекшеліктерін сипаттағанда қиналады
41
«Реформация» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Тақырып Оқу мақсаты
Мартин Лютердің Виттенберг қаласындағы Еуропаны қалай өзгертті
наразылығы
6.2.1.2 Тарихи процестердің контекстінде «гуманизм», «реформация», «протестантизм», «лютеранство»,
«кальвинизм», «контрреформация», «кезуиттер ордені» ұғымдарын түсіндіру
Бағалау критерийі
Ойлау дағдыларының деңгейі
Білім алушы
• Тарихи үдерістерді пайдаланып анықтау
Білу, түсіну Қолдану
түсіндіруде ұғымдарды
Орындау уақыты
20 минут
Тапсырма
1. Берілген суреттер бойынша тарихи оқиғаны анықтаңыз.
42
ЖОБА
2. «Шын ба» әлде «Жалған ба» деген сұраққа жауап беріңіз.
1. Шіркеулердің бай болу көздерінің бірі — индульгенция сату — шаруалардың бостан-дығы туралы құжат.
2. Кешірім ақшаға емес, Құдаймен беріледі — деген М.Лютер.
3. Шіркеуді реформалау мен қайта ұйымдастыру — Реформация деп аталады.
4. Төмендегі суретте көрсетілген оқиға Реформацияның бастау болып ескептеледі.
5. Рим папасы Реформациямен күресу үшін Иезуиттер орденің құрды?
6. Мартин Лютердің екінші аты — «Женевский папа».
7. Иезуит орден мүшелерінің ойынша шіркеу үшін кез-келген қылмыс жасауға болады.
8. Германиядағы 1524-1525 жж. Шаруалар көтерілісінің қолбасшысы Жан Кальвин болған.
9. Ұлыбританияда орын алған Реформацияның ерекшеліктері — оны патшаның өзі өткізген (жоғарыдан өткізілген).
10. Католиктік шіркеудің көзқарастарына қарсы болған ғалымдар еңбектері мен кітаптар «Тыйым салынған Индекс» деп аталған.
Бағалау критерийлері Тапсырма Дескриптор Балл
Білім алушы
Тарихи үдерістерді түсіндіруде ұғымдарды пайдаланып анықтау 1 1-ші суретте бейнеленген тарихи оқиғаны анықтайды 1
2-ші суретте бейнеленген тарихи оқиғаны анықтайды 1
3-ші суретте бейнеленген тарихи оқиғаны анықтайды 1
4-ші суретте бейнеленген тарихи оқиғаны анықтайды 1
5-ші суретте бейнеленген тарихи оқиғаны анықтайды 1
2 Дұрыс немесе жалған 1-ші сұраққа жауап береді 1
Дұрыс немесе жалған 2-ші сұраққа жауап береді 1
Дұрыс немесе жалған 3-ші сұраққа жауап береді 1
Дұрыс немесе жалған 4-ші сұраққа жауап береді 1
Дұрыс немесе жалған 5-ші сұраққа жауап береді 1
Дұрыс немесе жалған 6-ші сұраққа жауап береді 1
Дұрыс немесе жалған 7-ші сұраққа жауап береді 1
Дұрыс немесе жалған 8-ші сұраққа жауап береді 1
Дұрыс немесе жалған 9-шы сұраққа жауап береді 1
Дұрыс немесе жалған 10-шы сұраққа жауап береді 1
Барлығы 15
43
«Реформация» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты
ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийлері Оқу жетістіктерінің деңгейі
Жоғары Орта Төмен
Тарихи үдерістерді түсіндіру үшін түйінді ұғымдарды пайдаланады «Реформация» бөлімі бойынша негізгі терминдердің анықтамасын біледі. Реформацияның себеп -салдарын толық және терең талдайды Тарихи оқиғаларды түсіндіруде «реформа-ция», «протестантизм», «лютеранство», «кальвинизм», «контрреформа-ция», «иезуиттік орден» терминдерін қолданғанда қателіктер жібереді Реформация салдарын түсінеді «Реформация», «протес-тантизм», «лютеранство», «кальвинизм», «контррефор-мация», «иезуиттік орден» терминдерін түсіндіргенде қиналады Реформация салдарын түсінеді
44
«Ғ ылыми революция» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Тақырып Оқу мақсаты
Бағалау критерийі
Жердің Күнді айналатыны туралы Коперниктің теориясы қаншалықты айқын болды
6.2.4.2 жаратылыстану ғылымдарының келешектегі дамуы үшін кейінгі орта ғасырлар кезеңінде Жердің құрылысы туралы жасалған ғылыми жаңалықтардың маңыздылығын анықтау
Білім алушы
• Ғылыми революция жаналықтарын талдайды
Ойлау дағдыларының деңгейі
Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырма
1. «Н.Коперниктің теориясы ғылым мен техниканың дамуына әсер етті ме? деген тақырыпқа ПОПС (Тұжырым, Түсіндіру, Мысал, Қорытынды) — стратегиясы бойынша ой тұжырым жасаңыз.:
1 сөйлем (Тұжырым) — менің ойымша……
2 сөйлем (Негіздеу) — Себебі…….
3-4 сөйлем (Мысал келтіру). Мен мынадай мысал келтіре аламын……..
4 сөйлем (қорытынды). Қорытындылай келе………
1.1 Коперниктің өлімінен кейінгі оның ойының өзгерістеріне төмендегі елдер ғалымдарының ұстанымдарына қысқаша дәйектеме келтіріңіз.
1. Поляк-американдық ұстаным А.
2. Неміс-американдық ұстаным В.
3. Италиян-американдық ұстаным С.
4. Грек-американдық ұстаным Б.
5. Араб-американдық ұстаным Е.
6. Үнді-американдық ұстаным Ғ.
7. Қытай-американдық ұстаным О.
45
ЖОБА
Бағалау критерийлері Тапсырма Дескриптор Балл
Білім алушы
Ғылыми революция жаналықтарын талдайды 1 өз ойын айтады; 2
өз жауабына дәлелдейді; 2
мысал келтіреді; 2
қорытынды жасайды; 2
2 Поляк-американдық ұстанымға дәлел келтіреді; 1
Неміс-американдық ұстанымға дәлел келтіреді; 1
Италия-американдық ұстанымға дәлел келтіреді; 1
Грек-американдық ұстанымға дәлел келтіреді; 1
Араб-американдық ұстанымға дәлел келтіреді; 1
Үнді-американдық ұстанымға дәлел келтіреді; 1
қытай-американдық ұстанымға дәлел келтіреді; 1
Барлығы 15
46
«Ғылыми революция» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты
ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийлері Оқу жетістіктерінің деңгейі
Жоғары Орта Төмен
Ғылыми революция жаналықтарын талдайды Ғылыми революция жаналықтарын дұрыс талдайды талдайды □ Ғылыми революция жаналықтарын талдағанда қателіктер жібереді. □ Ғылыми революция жаналықтарын талдағанда қиналады. □
47
48

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *