СОР ЖБ БЖБ Дүниежүзі тарихы 5 сынып

Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар
Дүниежүзі тарихы
5-сынып
Әдістемелік ұсыныстар мұғалімге 5-сынып білім алушыларына «Дүниежүзі тарихы» пәні бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы ретінде құрастырылған. Әдістемелік ұсыныстар «Дүниежүзі тарихы» пәні бойынша оқу бағдарламасы негізінде дайындалған.
Бөлім/ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары мұғалімге білім алушының тоқсан бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін анықтауға мүмкіндік береді.
Әдістемелік ұсыныстарда бөлім/ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалауды өткізуге арналған бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар ұсынылған. Сондай-ақ, жинақта білім алушылардың оқу жетістіктерінің мүмкін деңгейлері (рубрикалар) сипатталған. Дескрипторлары мен балдары бар тапсырмалар ұсыныстар түрінде берілген.
Әдістемелік ұсыныстарды дайындау барысында ресми интернет-сайттағы қолжетімді ресурстар (суреттер, фотосуреттер, мәтіндер, аудио және бейнематериалдар) қолданылды.
2
Мазмұны
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР…………………..4
«Терімшілер — аңшылардан бастап жер иеленушілер мен мал өсірушілерге дейін» және «Өзен алқаптар өркениеттері» бөлімдері бойынша жиынтық бағалау……………………4
«Ежелгі Египет» бөлімі бойынша жиынтық бағалау…………………………..7
2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР………………….10
«Қос дөңгелекті арбалар және империялар» бөлімі бойынша жиынтық бағалау……10
«Ежелгі Үндістан: буддизмнің гүлденуі мен индуизмнің салтанат құруы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау……………………………………………………..14
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР………………….17
«Ежелгі Қытай» бөлімі бойынша жиынтық бағалау…………………………..17
«Ежелгі Грекия» және «Ежелгі Грекия мәдениеті» бөлімдері бойынша жиынтық бағалау 21
4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР………………….24
«Рим империясының гүлденуі» бөлімі бойынша жиынтық бағалау……………….24
«Дәуірлер кезеңіндегі Рим» бөлімі бойынша жиынтық бағалау………………..28
3
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Терімшілер-аңшылардан бастап жер иеленушілер мен мал өсірушілерге дейін» және «Өзен алқаптар өркениеттері» бөлімдері бойынша жиынтық бағалау
Тақырып Неліктен ежелгі адамдар Ласко үңгірінің қабырғаларына
сурет салған?
Оқу мақсаты 5.2.1.2 Тотемизм, анимизм, фетишизм, магия сияқты ежелгі
діни наным-сенімдерді білу
5.2.2.3 Ежелгі дүниенің өнеріне сипаттама беру Бағалау критерийі Білім алушы
• Суреттерден тотемизм, анимизм, фетишизм, магия сияқты ежелгі діни наным-сенімдерді табады
• Ежелгі дүние өнеріне қатысты ұғымдарға (өркениет, пиктограмма, сына жазуы, мөр, зиккурат, ирригация) анықтама береді
Ойлау дағдыларының Білу және түсіну
деңгейі Қолдану
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырма
1. Берілген суреттерге сәйкес ежелгі діни наным-сенімдердің түрін тауып, жауабын кестеге жазыңыз.
1 2
3 4
4
1- 2- 3- 4-
2.Кестеде берілген ұғымдарға сипаттама жазыңыз.
р/с ¥гым Сипаттамасы
1 Өркениет
2 Пиктограмма
3 Сына жазуы
4 Мөр
5 Зиккурат
6 Ирригация
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Суреттерден тотемизм, анимизм, фетишизм, магия сияқты ежелгі діни наным-сенімдерді табады 1 тотемизмге сәйкес суретті табады; 1
анимизмге сәйкес суретті табады; 1
фетишизмге сәйкес суретті табады; 1
магияға сәйкес суретті табады; 1
Ежелгі дүние өнеріне қатысты ұғымдарға (өркениет, пиктограмма, сына жазуы, мөр, зиккурат, ирригация) анықтама береді 2 өркениет ұғымына сипаттама жазады, 1
пиктограмма ұғымына сипаттама жазады; 1
сына жазуы ұғымына сипаттама жазады, 1
мөр ұғымына сипаттама жазады; 1
зиккурат ұғымына сипаттама жазады; 1
ирригация ұғымына сипаттама жазады. 1
Жалпы балл 10
5
«Терімшілер-аңшылардан бастап жер иеленушілер мен мал өсірушілерге дейін» және «Өзен алқаптары өркениеттері»бөлімдері бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийі Оқу жетістігідеңгейі
Төмен Орта Жоғары
Суреттерден тотемизм, анимизм, фетишизм, магия сияқты ежелгі діни наным-сенімдерді табады Суреттерден тотемизм, анимизм, фетишизм, магия сияқты ежелгі діни наным-сенімдерді табуда қиналады □ Суреттерден тотемизм, анимизм, фетишизм, магия сияқты ежелгі діни наным-сенімдерді (анимизм/фетишизм/тотемизм/магия) табуда қателіктер жібереді □ Суреттерден тотемизм, анимизм, фетишизм, магия сияқты ежелгі діни наным-сенімдерді табады □
Ежелгі дүние өнеріне қатысты ұғымдарға (өркениет, пиктограмма, сына жазуы, мөр, зиккурат, ирригация) анықтама береді Ежелгі дүние өнеріне қатысты ұғымдарға (өркениет, пиктограмма, сына жазуы, мөр, зиккурат, ирригация) анықтама беруде қиналады □ Ежелгі дүние өнеріне қатысты ұғымдарға (өркениет, пиктограмма, сына жазуы, мөр, зиккурат, ирригация) анықтама беруде қателіктер жібереді □ Ежелгі дүние өнеріне қатысты ұғымдарға (өркениет, пиктограмма, сына жазуы, мөр, зиккурат, ирригация) анықтама береді □
6
Тақырып Оқу мақсаты
«Ежелгі Египет»бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Неліктен Египет «Қара жер» деп аталған?
Бағалау критерийі
Ойлау дағдыларының деңгейі
Орындау уақыты Тапсырма
өркениеттердің шаруашылық жүйесін
5.4.1.3 Ежелгі сипаттау
5.2.4.2 Ғылымдардың (арифметика, геометрия, астрономия, медицина) пайда болып, дамуына шаруашылық іс-әрекет пен әлеуметтік өзгерістердің ықпалын сипаттау Білім алушы
• Ежелгі Египеттегі шаруашылық жүйесін анықтайды
• Математика, геометрия, астрономия, медицина ғылымдарының пайда болып, оның қоғамға әсерін анықтайды
Білу және түсіну Қолдану 20 минут
1. Суреттерге сәйкес Ежелгі Египеттің шаруашылық жүйесін анықтап, арнайы берілген орынға жазыңыз.
7
2. Төмендегі ғылым салаларының пайда болуына шаруашылық пен әлеуметтік өзгерістердің ықпалынанықтап, кестені толтырыңыз.
Ғылым саласы Шаруашылық пен әлеуметтік өзгерістердің ықпалы
Математика
Геометрия
Астрономия
Медицина
Арифметика
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Ежелгі Египеттегі шаруашылық жүйесін анықтайды 1 егіншілік жүйесін анықтайды; 1
өзен шаруашылығы жүйесін анықтайды; 1
мал шаруашылығын анықтайды; 1
балық аулау кәсібін анықтайды; 1
қолөнер шаруашылығын анықтайды; 1
Математика, геометрия, астрономия, медицина ғылымдарының пайда болып, оның қоғамға әсерін анықтайды 2 математиканың дамуына шаруашылық пен әлеуметтік өзгерістердің ықпалын анықтайды; 1
геометрияның дамуына шаруашылық пен әлеуметтік өзгерістердің ықпалын анықтайды; 1
астрономияның дамуына шаруашылық пен әлеуметтік өзгерістердің ықпалын анықтайды; 1
медицинаның дамуына шаруашылық пен әлеуметтік өзгерістердің ықпалын анықтайды; 1
арифметиканың дамуына шаруашылық пен әлеуметтік өзгерістердің ықпалын анықтайды. 1
Жалпы балл 10
8
«Ежелгі Египет тарихы»бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға
ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийі Оқу жетістігідеңгейі
Төмен Орта Жоғары
Ежелгі Египеттегі шаруашылықтың жүйесін анықтайды Ежелгі Египеттегі шаруашылықтың жүйесін (егіншілік, мал шаруашылығы, өзен шаруашылығы, балық шаруашылығы, қолөнер)анықтаудақиналады □ Ежелгі Египеттегі шаруашылықтың жүйелерін (егіншілік, мал шаруашылығы, өзен шаруашылығы, балық шаруашылығы, қолөнер)анықтауда қателіктер жібереді |—| Ежелгі Египеттегі шаруашылықтың жүйесін (егіншілік, мал шаруашылығы, өзен шаруашылығы, балық шаруашылығы, қолөнер)анықтайды □
Математика, геометрия, астрономия, медицина ғылымдарының пайда болып, оның қоғамға әсерін анықтайды Математика, геометрия, астрономия, медицина ғылымдарының пайда болуын, оның қоғамға әсерін анықтаудақиналады □ Математика, геометрия, астрономия, медицина ғылымдарының пайда болуын, оның қоғамға әсерін анықтауда қателіктер жібереді □ Математика, геометрия, астрономия, медицина ғылымдарының пайда болуын, оның қоғамға әсерін анықтайды □
9
2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Қос дөңгелекті арбалар және империялар» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Тақырып
Қос дөңгелекті арбаның пайда болуы әлемді қалай өзгертті?
Таяу және Орта Шығыстағы ежелгі империялар неліктен қуатты болды?
Ежелгі Орта Азия империялары қаншалықты қуатты болды?
Оқу мақсаты
Бағалау критерийі
Ойлау дағдыларының деңгейі
5.3.2.1 Ежелгі заман тарихындағы мемлекетаралық қатынастарды түсіндіру үшін «империя» ұғымын білу және пайдалану
5.4.1.3 Ежелгі өркениеттердің шаруашылық жүйесін сипаттау
5.3.2.2 Басқыншылық соғыстар мен империялардың пайда болуы мемлекеттердің шекараларын қалай өзгергерткенін талдау
Білім алушы
• Ежелгі заман тарихындағы мемлекетаралық қатынастарды түсіндіру үшін «империя» ұғымының мағынасын анықтайды
• Орта Азия империяларының қуаттылығын көрсетеді
• Ежелгі өркениеттердің шаруашылық жүйесін анықтайды
• Басқыншылық соғыстардың шаруашылыққа, мәдениетке, мемлекеттердің шекараларының өзгеруіне тигізген ықпалын дәлелдейді
Қолдану
Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уақыты
20 минут
Тапсырма
1. Төмендегі сұрақтарға жауап беріңіз. Империя дегеніміз не?
Үлкен империялардың қалыптасуына қандай жағдайлар әсер етті?
10
2. Ежелгі империялардың шаруашылық жүйесін кестеде сипаттаңыз.
р/с Ежелгі империялар Шаруашылық жүйесі
1 Ассирия
2 Вавилон
3 Парсы
4 Хетт
5 Парфия
3. Кестеге басқыншылық соғыстардың салдарының әрбір салаға әсерін мысалдармен дәлелдеңіз.
Басқыншылық согыстардыц салдары
Шаруашылыща Мәдениет саласына Ортаазиялық мемлекеттердің құрылуына

11
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Ежелгі заман тарихындағы мемлекетаралық қатынастарды түсіндіру үшін «империя» ұғымының мағынасын анықтайды 1 «империя» ұғымының мағынасын ашады; 1
үлкен империялардың қалыптасуына әсер еткен жағдайларды анықтайды; 1
Ежелгі өркениеттердің шаруашылық жүйесін анықтайды 2 Ассирияның шаруашылық жүйесін сипаттайды; 1
Вавилонның шаруашылық жүйесін сипаттайды; 1
Парсы мемлекетінің шаруашылық жүйесін сипаттайды; 1
Хетт мемлекетінің шаруашылық жүйесін сипаттайды; 1
Парфия мемлекетінің шаруашылық жүйесін сипаттайды; 1
Басқыншылық соғыстардың шаруашылыққа, мәдениетке, мемлекеттердің шекараларының өзгеруіне тигізген ықпалын дәлелдейді 3 шаруашылықтың дамуына басқыншылық соғыстардың керіәсері болғандығын дәлелдейді; 1
мәдениеттің дамуына басқыншылық соғыстардың кері әсері болғандығын дәлелдейді; 1
Ортаазиялық мемлекеттердің құрылуына соғыстың кері әсері болғандығын дәлелдейді. 1
Жалпы балл 10
12
«Қос дөңгелекті арбалар және империялар»бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат
ұсынуға арналған рубрика Білім алушының аты-жөні___________________________________________________
Бағалау критерийі Оқу жетістігідеңгейі
Төмен Орта Жоғары
Ежелгі заман тарихындағы мемлекетаралық қатынастарды түсіндіру үшін «империя» ұғымының мағынасын анықтайды Ежелгі заман тарихындағы мемлекетаралық қатынастарды түсіндіру үшін «империя» ұғымының мағынасын анықтауда қиналады □ Ежелгі заман тарихындағы мемлекетаралық қатынастарды түсіндіру үшін «империя» ұғымының мағынасын анықтауда қателіктер жібереді □ Ежелгі заман тарихындағы мемлекетаралық қатынастарды түсіндіру үшін «империя» ұғымының мағынасын анықтайды П
Ежелгі өркениеттердің шаруашылық жүйесін анықтайды Ежелгі өркениеттердің (Ассирия, Вавилон, Парсы, Хетт, Парфия) шаруашылық жүйесін анықтауда қиналады □ Ежелгі өркениеттердің(Ассирия, Вавилон, Парсы, Хетт, Парфия) шаруашылық жүйесін анықтауда қателіктер жібереД | Ежелгі өркениеттердің шаруашылық жүйесін анықтайды □
Басқыншылық соғыстардың шаруашылыққа, мәдениетке, мемлекеттердің шекараларының өзгеруіне тигізген ықпалын дәлелдейді Басқыншылық соғыстардың шаруашылыққа, мәдениетке, мемлекеттердің шекараларының өзгеруіне тигізген ықпалын дәлелдеуде қиналады □ Басқыншылық соғыстардың шаруашылыққа, мәдениетке, мемлекеттердің шекараларының өзгеруіне тигізген ықпалын дәлелдеуде қателіктер жібереді Басқыншылық соғыстардың шаруашылыққа, мәдениетке, мемлекеттердің шекараларының өзгеруіне тигізген ықпалын дәлелдейді □
13
«Ежелгі Үндістан:буддизмнің гүлденуі мен индуизмнің салтанат құруы»бөлімі
бойынша жиынтық бағалау
Тақырып Неліктен Ежелгі Үндістанда индуизм буддизмнен басым
болды?
Оқу мақсаты 5.1.2.3 Қоғамның әлеуметтік құрылымын түсіндіру үшін
Үндістандағы «касталық жүйе» ұғымын қолдану
5.2.1.3 Ежелгі қоғамның дамуына діндердің ықпалын
сипаттау
Бағалау критерийі Білім алушы
• «Касталық жүйенің» құрылымын анықтайды
• Ежелгі қоғамның дамуындағы діндердің ықпалын сипаттайды
Ойлау дағдыларының Білу және түсіну
деңгейі Қолдану
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырма
1. Суреттер бойыншакасталық топтардың атауын анықтап, арнайы ұяшықтарға толтырыңыз.
2. Ежелгі қоғамның дамуындағы діндердің ықпалын анықтап, кестедегі бос орындарды толтырыңыз.
Индуизм дініндегі басты цүдайлары
Брахма 1 1 1 2 1 1

Құдайлардың қызметі
3 табиғатты қиратушы күштердің иесі 4
14
Буддизм
Діннің негізін салушы 5
Шексіз тыныштық жағдайға қол жеткізу 6
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
«Касталық жүйенің» құрылымын анықтайды 1 кастаның 1 -тобын анықтайды; 1
кастаның 2-тобын анықтайды; 1
кастаның 3-тобын анықтайды; 1
кастаның 4-тобын анықтайды; 1
Ежелгі қоғамның дамуындағы діндердің ықпалын сипаттайды 2 индуизмдегі басты құдайды көрсетеді ; 1
индуизмдегі басты құдайды көрсетеді ; 1
бүкіл әлем мен тәртіпті жаратушы құдайды көрсетеді; 1
адамзат өмірін жаратушы және оны қорғаушы құдайды көрсетеді; 1
буддизмнің негізін қалаушысын көрсетеді; 1
шексіз тыныштық жағдайға қол жеткізу ұғымын көрсетеді. 1
Жалпы балл 10
15
«Ежелгі Үндістан: буддизмнің гүлденуі мен индуизмнің салтанат құруы» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне
қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийі Оқу жетістігідеңгейі
Төмен Орта Жоғары
«Касталық жүйенің» құрылымын анықтайды «Касталық жүйенің» 1/2/3/4 құрылымын анықтауда қиналады □ «Касталық жүйенің» 1/2/3/4 құрылымын анықтауда қателіктер жібереді П «Касталық жүйенің» құрылымынанықтайды □
Ежелгі қоғамның дамуындағы діндердің ықпалын сипаттайды Ежелгі қоғамның дамуындағы діндердің (индуизм/буддизм) ықпалын сипаттаудақиналады □ Ежелгі қоғамның дамуындағы діндердің (индуизм/буддизм) ықпалын сипаттауда қателіктер жібереді 1—1 Ежелгі қоғамның дамуындағы діндердің ықпалын сипаттайды П
16
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР «Ежелгі Қытай» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Тақырып
Ежелгі Қытайдың ойшылдары нені үйретті?
Ежелгі Қытайдың қандай ғылыми ашулары бүгінгі күнге дейін жетті?
Оқу мақсаты
Бағалау критерийі
Ойлау дағдыларының деңгейі
геометрия,
дамуына
өзгерістердің
5.2.3.1 Ежелгі философтардың көзқарастарына қарапайым түсіндірмеберу
5.2.4.2 Ғылымдардың (арифметика, астрономия,медицина) пайда болып. шаруашылық іс-әрекет пенәлеуметтік ықпалын сипаттау
Білім алушы
• Ежелгі Қытай философтарын анықтап, олардыңмемлекет туралы көзқарастарына сипаттама береді
• Ғылымдардың пайда болып, дамуына шаруашылық іс-әрекет пенәлеуметтік өзгерістердің ықпалын көрсетеді
Білу және түсіну Қолдану
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырма
1. Қытай философтарын анықтап, олардың мемлекет туралы көзқарастарына сипаттама беріңіз.
1 Конфуций 2 3
«Билеуші-билеуші, азамат -азамат, әкесі — әке, ал баласы — бала болуы керек» «Әрбір адам ар-ұят заңы бойынша өмір сүруі керек, сонда тәртіп болады» «Халық биліктен қуатты болған жағдайдамемлекет әлсіз болады, ал билік халықтан қуатты болса онда әскері мықты болады»
Философтардың көзқарастарына сипаттама
■ ■
17
18
2. Берілген суреттердің атауын жазыңыз.
1/————————————————————- 2/—————————————————— 3/-
Жоғарыда көрсетілген жаңалықтар қытайлықтардың өмірін қалай өзгертті?
Пайдасы/зияны неде болды?
1 2 3

Бағалау критерийі Тапсырма Дескриптор Балл
Білім алушы
Ежелгі Қытай философтарын анықтап, олардың мемлекет туралы көзқарастарына сипаттама береді 1 екінші философты анықтайды; 1
үшінші философты анықтайды; 1
Конфуцийдің мемлекет туралы көзқарасына сипаттама жазады; 1
Лао-цзының мемлекет туралы көзқарасына сипаттама жазады; 1
Шан Янның мемлекет туралы көзқарасына сипаттама жазады; 1
Ғылымдардың пайда болып, дамуына шаруашылық іс-әрекет пен әлеуметтік өзгерістердің ықпалын көрсетеді 2 оқ-дәріні анықтайды; 1
папирус қағазды анықтайды; 1
компасты анықтайды; 1
оқ-дәрінің пайдасын, не зиянын атайды; 1
папирус қағаздың пайдасын ажыратады; 1
компастың пайдасын көрсетеді. 1
Жалпы балл 10
19
«Ежелгі Қытай»бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийі Оқу жетістігідеңгейі
Төмен Орта Жоғары
Ежелгі Қытай философтарын анықтап, олардың мемлекет туралы көзқарастарына сипаттама береді Ежелгі Қытай 1/2/3 философтарын анықтап, олардың мемлекет туралы көзқарастарына сипаттама беруде қиналады П Ежелгі Қытай 1/2/3 философтарын анықтап, олардың мемлекет туралы көзқарастарына сипаттама беруде қателіктер жібереді | | Ежелгі Қытай философтарын анықтап, олардың мемлекет туралы көзқарастарына сипаттама береді П
Ғылымдардың пайда болып, дамуына шаруашылық іс-әрекет пен әлеуметтік өзгерістердің ықпалын көрсетеді Ғылымдардың пайда болып, дамуына шаруашылық іс-әрекет пен әлеуметтік өзгерістердің ықпалын көрсетуде қиналады П Ғылымдардың пайда болып, дамуына шаруашылық іс-әрекет пен әлеуметтік өзгерістердің ықпалын көрсетуде қателіктер жібереді П Ғылымдардың пайда болып, дамуына шаруашылық іс-әрекет пен әлеуметтік өзгерістердің ықпалын көрсетеді П
20
«Ежелгі Грекия»және «Ежелгі Грекия мәдениеті» бөлімдері бойынша жиынтық бағалау
Тақырып Оқу мақсаты
Бағалау критерийі
Ойлау дағдыларының деңгейі
Ежелгі Грекия өркениеті бастауын қайдан алады Ежелгі спарта Афиныдан несімен ерекшеленді?
5.3.1.1 Ежелгі мемлекеттердің саяси құрылымының ерекшеліктерін сипаттау
5.2.3.1 Ежелгі философтардың көзқарастарына қарапайым түсіндірме беру
Білім алушы
• Ежелгі Спарта, Афины мемлекетінің халқының құрамын, басқару жүйесін сипаттайды
• Ежелгі Грекия философтарын анықтап, олардың көзқарастарын сипаттайды
Білу және түсіну Қолдану
Орындау уақыты
20 минут
Тапсырма
1. Кестені толтырыңыз.
Сипаттамасы Афины Спарта
Халқының құрамы
Басқаружүйесі
2. Ежелгі Грекия философтарын анықтап, олардың ойларына қатысты сипаттаманы арнайы ұяшықтарға толтырыңыз.
1
2
3
«Менің білетінім, ештеңе білмейтінім»
«Данышпан (философтар) билеуші болуы керек, ал батылдары мен күштілері (әскерилер) — күзетші; ақылды, әрі адал адамдар егінші (диқан) және қолөнерші болуы тиіс. Олардың әрқайсысы
мемлекетте тек өз ісімен айналасуы қажет»___________
«Өмірдің мрні неде?
Басқаларға қызмет ету және жақсылық жасау»
Философтардың ойларына сипаттама беріңіз.
5
6

4
21
Бағалау критерийі Тапсырма Дескриптор Балл
Білім алушы
Ежелгі Спарта, Афины мемлекетінің халқының құрамын, басқару жүйесін сипаттайды 1 Афины халқының құрамын анықтайды; 1
Спарта халқының құрамын ажыратады; 1
Афины мемлекетінің басқару жүйесін сипаттайды; 1
Спартаның басқару жүйесін сипаттайды; 1
Ежелгі Грекия философтарын анықтап, олардың көзқарастарын сипаттайды 2 1-пікірдің авторын көрсетеді; 1
2-пікірдің авторын көрсетеді; 1
3-пікірдің авторын көрсетеді; 1
Сокарттың пікіріне қатысты сипаттама жазады; 1
Платонның пікіріне қатысты сипаттама жазады; 1
Аристотельдің пікіріне қатыстысипаттама жазады; 1
Жалпы балл 10
22
«Ежелгі Г рекия» және «Ежелгі Г рекия мәдениеті» бөлімдері бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға
ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийі Оқу жетістігідеңгейі
Төмен Орта Жоғары
Ежелгі Спарта, Афины мемлекетінің халқының құрамын, басқару жүйесін сипаттайды Ежелгі Спарта, Афины мемлекетінің халқының құрамын, басқару жүйесін сипаттауда қиналады □ Ежелгі Спарта, Афины мемлекетінің халқының құрамын, басқару жүйесін сипаттауда қателіктер жібереді □ Ежелгі Спарта, Афины мемлекетінің халқының құрамын, басқару жүйесін сипаттайды □
Ежелгі Грекия философтарын анықтап, олардың көзқарастарын сипаттайды Ежелгі Грекия 1/2/3 философтарын анықтап, олардың көзқарастарын сипаттауда қиналады Ежелгі Грекия 1/2/3 философтарын анықтап, олардың көзқарастарын сипаттауда қателіктер жібереді □ Ежелгі Грекия философтарын анықтап, олардың көзқарастарын сипаттайды
23
4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Рим империясының гүлденуі» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Тақырып Рим ежелгі дүниенің ең қуатты империясына қалай
айналды?
Ежелгі римдік қоғамның дамуы мәдениеті арқылы қалай айқындалады?
Оқу мақсаты 5.2.2.3 Ежелгі дүние өнеріне сипаттама беру
5.1.2.2 Ежелгі дүниедегі құлдықтың ерекшеліктерін сипаттау
Бағалау критерийі Білім алушы
• Ежелгі Римніңәскери өнерінің жетістіктерін сипаттайды
• Рим қоғамының құрамын анықтап, олардың қоғамдағы орнын ажыратады
Ойлау дағдыларының Білу және түсіну
деңгейі Қолдану
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырма
1. Берілген суреттердегі заттарды анықтап, бос орындарға атауын жазыңыз.
4
24
2. Рим қоғамының құрамын анықтап, олардың қоғамдағы орнын кестеге толтырыңыз.
25
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Ежелгі Римніңәскери өнерінің жетістіктерін сипаттайды 1 1-суреттегі қаруды көрсетеді; 1
2-суреттегі қаруды көрсетеді; 1
3-суреттегі қаруды көрсетеді; 1
4-суреттегі жазуды анықтайды; 1
Рим қоғамының құрамын анықтап, олардың қоғамдағы орнын ажыратады 2 Рим қоғамындағы 1 -тобын анықтайды; 1
Рим қоғамындағы 2-тобын анықтайды; 1
Рим қоғамындағы 3-тобын анықтайды; 1
1-топ өкілдерінің қоғамдағы орнын сипаттайды; 1
2-топ өкілдерінің қоғамдағы орнын сипаттайды; 1
3-топ өкілдерінің қоғамдағы орнын сипаттайды. 1
Жалпы балл 10
26
«Рим империясының гүлденуі» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға
ақпарат ұсынуға арналған рубрика Білімалушыныңаты-жөні_____________________________________________
Бағалау критерииі Оқу жетістігідеңгейі
Төмен Орта Жоғары
Ежелгі Римніңәскери өнерінің жетістіктерін сипаттайды Ежелгі Римнің әскери1/2/3/4 өнерінің ерекшеліктерін көрсетуде қиналады □ Ежелгі Римнің 1/2/3/4 әскери өнерініңерекшеліктерін көрсетуде қателіктер жібереді □ Ежелгі Римнің саяси құрылымының ерекшеліктерін көрсетеді □
Рим қоғамының құрамын анықтап, олардың қоғамдағы орнын ажыратады Рим қоғамының 1/2/3 құрамын анықтап, олардың қоғамдағы орнын ажыратуда қиналады □ Рим қоғамының 1/2/3 құрамын анықтап, олардың қоғамдағы орнын ажыратуда қателіктер жібереді □ Рим қоғамының құрамын анықтап, олардың қоғамдағы орнын ажыратады □
27
«Дәуірлер кезеңіндегіРим»бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Тақырып І-ІІІ ғасырларда Рим империясы қалай дамыды?
Ежелгі дүниенің мәдени мұрасы қандай?
Оқу мақсаты 5.2.1.3 Ежелгі қоғамның дамуына діндердің ықпалын
сипаттау
5.2.2.3 Ежелгі дүниенің өнеріне сипаттама беру
Бағалау критерийі Білім алушы
• Ежелгі Рим императорларының христиан дініне қатысты көзқарастарын ажыратады
• Ежелгі заманның өнер туындылары мен жазу түрлерін анықтайды
Ойлау дағдыларының Білу және түсіну
деңгейі Қолдану
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырма
1. Ежелгі Рим императорларының христиан дініне қатысты көзқарастарын анықтап, кестені толтырыңыз.
Христиан дініне байланысты көзқарастары
Император Диоклетиан Император Константин

Императорлардыц дінге қатысты саясаты

2. Ежелгі заманның өнер туындылары мен жазу түрлерін анықтаңыз.
1 2 3 4
28
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Ежелгі Рим императорларының христиан дініне қатысты көзқарастарын ажыратады 1 Император Диоклетианның христиан дініне қатысты көзқарасын жазады; 1
Император Константиннің христиан дініне қатысты көзқарасын жазады; 1
Император Диоклетианның христиан дініне қатысты саясатын көрсетеді; 1
Император Константиннің христиан дініне қатысты саясатын көрсетеді; 1
Ежелгі заманның өнер туындылары мен жазу түрлерін анықтайды 2 зиккуратты анықтайды; 1
клепсидраны анықтайды; 1
гномонды анықтайды, 1
шексіз бұраманы анықтайды; 1
сына жазуын анықтайды; 1
финикия әліпбиін анықтайды. 1
Жалпы балл 10
29
«Дәуірлер кезеңіндегі Рим» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға
ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білімалушыныңаты-жөні
Бағалау критерииі Оқу жетістігідеңгейі
Төмен Орта Жоғары
Ежелгі Рим императорларының христиан дініне қатысты көзқарастарын ажыратады Ежелгі Рим императорларының (Диоклетиан/Константин) христиан дініне қатысты көзқарастарын ажыратуда қиналады Ежелгі Рим императорларының (Диоклетиан/Константин) христиан дініне қатысты көзқарастарын ажыратуда қателіктер жібереді □ Ежелгі Рим императорларының христиан дініне қатысты көзқарастарын ажыратады □
Ежелгі заманның өнер туындылары мен жазу түрлерін анықтайды Ежелгі заманның 1/2/34/5/6 өнер туындылары мен жазу түрлерін анықтауда қиналады □ Ежелгі заманның 1/2/3/4/5/6 өнер туындылары мен жазу түрлерін анықтауда қателіктер жібереді □ Ежелгі заманның өнер туындылары мен жазу түрлерін анықтайды □
30

3 thoughts on “СОР ЖБ БЖБ Дүниежүзі тарихы 5 сынып

  1. Сыздердын комектерынызбен мен кыйналмай бжб , тжбларды орындадым рахмет сыздерге!!!???

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *