СОР СОЧ ЖБ ТЖБ БЖБ Қазақ тілі (Т1) (қазақ мектеп) 2 сынып

Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар
Қазақ тілі
(оқыту қазақ тілінде)
2-сынып
Әдістемелік ұсыныстар мұғалімге 2-сынып білім алушыларына «Қазақ тілі» (оқыту қазақ тілінде) пәні бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы ретінде құрастырылған. Әдістемелік ұсыныстар (қазақ тілінде білім беретін) бастауыш сыныптың (2-4-сыныптары) «Қазақ тілі» (оқыту қазақ тілінде) пәні бойынша оқу бағдарламасы (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы) мен оқу жоспарының негізінде дайындалған.
Бөлім / ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары мұғалімге білім алушылардың тоқсан бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін анықтауға мүмкіндік береді.
Әдістемелік ұсыныстарда бөлім / ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалауды өткізуге арналған бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар ұсынылған. Сондай-ақ, жинақта білім алушылардың оқу жетістіктерінің мүмкін деңгейлері (рубрикалар) сипатталған. Тапсырмалар мен рубрикалар ұсыныс түрінде берілген.
Тоқсандық жиынтық бағалауды өткізу үшін спецификацияда тапсырма үлгілері мен балл қою кестесі ұсынылған. Спецификация стандартталған және оны тоқсандық жиынтық бағалауды өткізуде басшылыққа алу міндеттелген.
Әдістемелік ұсыныстар бастауыш сынып мұғалімдеріне, мектеп әкімшілігіне, білім беру бөлімінің әдіскерлеріне, критериалды бағалау бойынша мектеп, өңірлік үйлестірушілеріне және басқа да мүдделі тұлғаларға арналған.
Әдістемелік ұсыныстарды дайындау барысында ресми интернет-сайттағы қолжетімді ресурстар (суреттер, фотосуреттер, мәтіндер, аудио және бейнематериалдар) қолданылды.
2
Мазмұны
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР………………….4
«Өзім туралы» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау…………………..4
«Менің отбасым және достарым» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау…….7
1-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы……………………10
2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР…………………15
«Менің мектебім» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау……………….15
«Менің туған өлкем» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау…………….17
2-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы……………………20
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР…………………26
«Дені саудың — жаны сау» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау………..26
«Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау…28
3-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы……………………31
4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР…………………36
«Қоршаған орта» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау………………..36
«Саяхат» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау………………………38
4-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы……………………41
3
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Өзім туралы» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау
Сөйлеу әрекетінің Тыңдалым және айтылым
түрлері
Оқу мақсаты 2.1.1.1 Тыңдаған материал бойынша түсінбеген сөздерін
белгілеу, мәтін мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға жауап беру
2.1.4.1 Тірек сөздерді қатыстыра отырып, берілген тақырып бойынша әңгіме құрау
Бағалау критерийі Білім алушы
• Мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтарға жауап береді
• Тірек сөздер арқылы тақырыпқа қатысты әңгіме құрастырады
Ойлау дағдыларының Білу және түсіну
деңгейі Қолдану
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырма
1. Мәтінді тыңда. Тапсырмаларды орында.
Бүгін Аяулым өте қуанышты. Себебі, бүгін оның туған күні. Анасы Аяулымның туған күніне арнап, үлкен торт пісірді. Тортқа әдемілеп «7» деген жазу жазды. Әкесі оған сыйлыққа ертегілер кітабын тарту етті. Туған күнге Аяулымның дос қыздары келді. Олар дастарқан басында Аяулымға тілектерін айтып, әкелген сыйлықтарын тарту етті. Туған күн көңілді өтті.
Әр сұрақтың жауабын тауып, сәйкестендір.
Ертегілер кітабын тарту етті.
Л
Аяулым неге қуанды?
Себебі, бүгін оның туған күні.

( Л
Әкесі Аяулымға қандай сыйлық жасады? V у Үлкен торт сатып әкелді. V — У
————————————
Себебі, бүгін жексенбі күн.
2. Сен туған күніңді қалай өткізесің? Сұрақтарға сүйене отырып, әңгімеле.
• Сенің туған күнің қашан?
• Сенің туған күніңе кімдер келді?
• Сен туған күніңе қалай дайындалдың?
• Туған күніңе қандай сыйлықтар алдың?
• Туған күніңді қалай тойладың?
Тірек сөздер: туған күн, дайындалу, шақыру, сыйлық, тілек, көңіл күй.
4
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтарға жауап береді 1 бірінші сұрақтың жауабын анықтайды; 1
екінші сұрақтың жауабын анықтайды; 1
Тірек сөздер арқылы тақырыпқа қатысты әңгіме құрастырады 2 сұрақтардың негізінде өзінің туған күнін сипаттап айтады; 1
тірек сөздерді орынды пайдаланады; 1
сөйлемнің құрылымын сақтайды; 1
сөйлеу барысында тілдік нормаларды сақтайды. 1
Барлығы 6
5
Өзім туралы» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийі Тапсырма № Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Мэтіннің мазмұны бойынша сұрақтарға жауап береді 1 Мэтіннің мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беруде қиналады □ Мэтіннің мазмуны бойынша сурақтарға жауап беруде қателіктер жібереді □ Мэтіннің мазмуны бойынша сурақтарга жауап береді □
Тірек сөздер арқылы тақырыпқа қатысты эңгіме кұрастырады 2 Тақырып пен тірек сөздерді пайдаланып, эңгіме курастыруда қиналады □ Тақырып бойынша әңгімелеуде/ тірек сөздерді қолдануда/сөйлем қурылымын сақтауда қателіктер жібереді □ Берілген тақырып бойынша тірек сөздерді пайдаланып, эңгіме қурастырады □
6
«Менің отбасым және достарым» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау
Сөйлеу әрекетінің түрлері
Оқу мақсаты
Бағалау критерийі
Ойлау дағдыларының деңгейі
Орындау уақыты Тапсырма
Оқылым
Жазылым
2.2.3.1 Мәтін мазмұнын анықтауға бағытталған сұрақтар
құрастыру және жауап беру
2.4.1.2 «у», «и, й» әріптерінің емлесін сақтап жазу
Білім алушы
• Мәтінге қатысты сұрақ қояды және жауап береді
• «у» дыбысының дауысты және дауыссыз түрлерін
ажыратады
Қолдану 20 минут
1. Мәтінді оқы.
Біз Гауһар екеуміз көрші тұрдық. Кішкентай кезімізден бірге ойнадық. Бірінші сыныпқа да бірге бардық.
Қазір ол отбасымен шетелге көшіп кетті. Маған өзінің әдемі қуыршағын сыйлап кетті. Осы ойыншықты қолыма алған сайын досым есіме түседі.
Мен оны туған күнімен құттықтап, телефон соқтым. Ол қуанып қалды. Мен оны қатты сағындым.
1) Сұрақтарға қысқаша жауап жаз.
Досының аты кім?
Досы қазір қайда тұрады?
[
2) Мәтіннің мазмұны бойынша сұрақ құрастырып жаз.
2. Мәтіннен «у» дыбысы бар сөздерді теріп жаз. Дауысты «у» дыбысының астын бір, дауыссыз «у» дыбысының астын екі рет сыз.
7
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Мәтінге қатысты сұрақ қояды және жауап береді 1 бірінші сұраққа жауап жазады; 1
екінші сұраққа жауап жазады; 1
мәтіннің мазмұны бойынша сұрақ құрастырады; 1
«У» дыбысының дауысты және дауыссыз түрлерін ажыратады 2 «у» дыбысы бар сөздерді теріп жазады; 1
дауысты «у» дыбысын анықтайды; 1
дауыссыз «у» дыбысын анықтайды. 1
Барлығы 6
8
«Менің отбасым және достарым» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат
ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні________________________________________________________
Бағалау критерийі Тапсырма № Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Мэтінге қатысты сұрақ қояды жэне жауап береді 1 Мэтіннің мазмүны бойынша сүрақтар қоюда жэне сүраққа жауап беруде қиналады □ Мэтіннің мазмүны бойынша сүрақтар қоюда /сүраққа жауап беруде қателіктер жібереді □ Мэтіннің мазмүны бойынша сүрақтар қояды жэне сүраққа жауап береді □
«у» дыбысының дауысты жэне дауыссыз түрлерін ажыратады 2 Мәтіннен «у» дыбысы бар сөздерді теріп жазуда жэне «у» дыбысының дауысты, дауыссыз түрлерін анықтауда қиналады □ Мәтіннен «у» дыбысы бар сөздерді теріп жазуда/дауысты «у» дыбысын/ дауыссыз «у» дыбысын анықтауда қателіктер жібереді Мәтіннен «у» дыбысы бар сөздерді теріп жазады, «у» дыбысының дауысты жэне дауыссыз түрлерін анықтайды |—|
9
1-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы
1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес білім алушылардың оқу мақсаттарына жеткендігін тексеруге және тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.
Спецификация 2-сыныпта «Қазақ тілі» пәні бойынша тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұны мен өткізу рәсімін сипаттайды.
2. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар
«Қазақ тілі» пәні бойынша оқу бағдарламасы (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясында). Бастауыш білім беру (2-4 сыныптар).
3. 1-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
3.1 Ұзақтығы — 40 минут Балл саны — 15
Тыңдалым мен айтылым бөлек тексеріледі.
3.2. Жиынтық бағалаудың құрылымы
Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда әр түрлі тапсырмалар: көп таңдауы бар сұрақтар, қысқа немесе толық жауапты қажет ететін сұрақтар қолданылады.
Берілген нұсқа көп таңдауы бар және қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарды қамтитын 3 тапсырмадан тұрады.
Көп таңдауы бар сұрақтарда білім алушы ұсынылған жауап нұсқаларынан дұрысын таңдайды.
Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушы сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.
Бірінші тапсырма тыңдалым және айтылым дағдысын, екіншісі оқылым дағдысын, үшіншісі жазылым дағдысын тексеруге бағытталған.
10
№ Сөйлеу әрекетінің түрлері Ортақ тақырып Оқу мақсаты Т апсырманың сипаттамасы Тапсырма саны Жалпы балл
1 Тыңдалым жэне айтылым Өзім туралы Менің отбасым жэне достарым 2.1.3.1 Күнделікті өмірде кездесетін оқиғалар туралы өзара сұхбаттасу Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды. 1 5
2 Оқылым 2.2.3.1 Мэтін мазмүнын анықтауға бағытталған сүрақтар қүрастыру жэне жауап беру Білім алушы жабық түрдегі көп таңдауы бар жэне ашық түрдегі қысқа жауаптарды қажет ететін тапсырманы орындайды. 1 5
3 Жазылым 2.4.1.1 «я», «ю» әріптерінің емлесін сақтап жазу 2.4.1.2 «у», «и, й» әріптерінің емлесін сақтап жазу Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапырманы орындайды. 1 5
11
4. Тапсырма үлгілері және балл қою кестесі
«Қазақ тілі» (оқыту қазақ тілінде) пәнінен
1-тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмалары
Тыңдалым және айтылым
1. Сұрақтарды мұқият тыңда. Берілген сұрақтарды пайдаланып, досыңнан оның отбасы туралы сұхбат ал.
Сенің отбасың қандай? Отбасыңда неше адам бар?

Ата-анаң қайда жұмыс істейді? (й Ағаң, інің, қарындасың, сіңлің бар ма?
—»
[5]
Балл қою кестесі
Сұрақ № Жауап Балл Қосымша ақпарат
1 Білім алушының ықтимал жауабы: — Сенің отбасың қандай? — Менің отбасым үлкен — Отбасыңда неше адам бар? — Менің отбасымда төрт адам бар. Олар: әкем, шешем, мен және қарындасым. — Әкең қайда жұмыс істейді? — Әкем емханада дәрігер болып істейді. — Қарындасыңның аты кім? — Оның аты — Балнұр. 1 Білім алушының тақырыпқа сәйкес кез келген диалогы қабылданады.
Тақырыпқа сәйкес диалог құрастырады.
1 Сұхбаттасына сұрақ қояды.
1 Сұхбаттасының сұрағына сәйкес жауап береді.
1 Сөздер мен сөйлемдерді орынды қолданады.
1 Сөйлеу барысында тілдік нормаларды сақтайды.
Барлығы 5
Оцылым
2. Мәтінді оқы.
Менің досымның аты — Қанат. Оның түрлі түсті қарындаштары көп. Қанат сурет салуды жақсы көреді. Оның альбомында неше түрлі суреттер бар. Қанат күннің суретін салды. Оның астына «Әрқашан күн сөнбесін!» деп жазып қойды.
12
1) Сұрақтарға жауап бер. Белгіле (С),
%
• Қанат нені жақсы көреді? * %

• Ол ненің суретін салды?

• Суреттің астына қандай жазу жазды? _
2) Мәтіннің мазмұны бойынша 1 сұрақ құрастырып жаз.
[5]
Балл қою кестесі
Сұрақ № Жауап Балл Қосымша ақпарат
€|’; 1 «Сурет салуды» жауабы да қабылданады.
2 □ 1? 1 «Күннің» жауабы да қабылданады.
Әрқашан күн сөнбесін! 1
Кейіпкердің аты кім?/ Оның қандай қарындаштары бар?/Оның альбомында нелер бар?/Оның альбомында қандай суреттер бар? 2 Мәтіннің мазмұнына сәйкес кез келген сұрақтар қабылданады. Мәтіннің мазмұны бойынша сұрақ қояды — 1 балл. Сөйлемді бас әріппен жазады және тыныс белгісін қояды — 1 балл қойылады.
Барлығы 5
Жазылым
3. Көп нүктенің орнына тиісті әріпті қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз.
1. Ол қи…р жинауға көмектесті. 2. Келесі күні те…ізге бардық. 3. Бұлт қо…лана түсті. 4. Балалар тоға…дан ж…дек терді.
[5]
13
Балл қою кестесі
Сұрақ № Жауап Балл Қосымша ақпарат
қияр 1
Теңізге 1
3 қоюлана 1
тоғайдан 1
жидек 1
Барлығы 5
5. Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойған дұрыс.
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқау оқылып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығы хабарланады. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтылады.
Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіледі. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі.
Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қою ұсынылады.
Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады.
Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отыру қажет.
Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтіну керек.
6. Модерация және балл қою
Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.
14
2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР «Менің мектебім» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау
Бөлімше Тыңдалым және айтылым
Оқу мақсаты 2.1.2.1 Мәтіннің тақырыбы мен тірек сөздердің негізінде
мәтіннің мазмұнын болжау
2.1.3.1 Күнделікті өмірде кездесетін жағдаяттарға байланысты өзара сұхбаттасу
Бағалау критерийі Білім алушы
• Тақырып пен тірек сөздерге сүйеніп, мәтіннің мазмұнын болжайды
• Тақырып бойынша диалогке қатысады
Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейі Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уақыты 20 минут
1. Берілген тақырып пен тірек сөздерді мұқият тыңда. Бұл мәтінде не туралы айтылуы мүмкін?
Тақырып: Кітапханада
Тірек сөздер: мектеп кітапханасы, кітапханашы, қарсы алу, спорт туралы, кітап, іздеу, көмек, қуаныш.
2. Жұптық жұмыс. Сурет пен тірек сөздерді қолдана отырып, кітапханашы мен оқушының рөлінде сұхбаттас.
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Тақырып пен тірек сөздерге сүйеніп, мәтіннің мазмұнын болжайды 1 тақырып пен тірек сөздердің негізінде мәтіннің мазмұнын болжап айтады; 1
Тақырып бойынша диалогке қатысады 2 берілген тақырыпқа сәйкес диалог құрастырады; 1
тірек сөздерді орынды қолданады; 1
сұхбаттасына сұрақ қояды және жауап береді; 1
сөйлеу барысында тілдік нормаларды сақтайды. 1
Барлығы 5
15
«Менің мектебім» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты
ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні:
Бағалау критерийі Тапсырма № Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Тақырып пен тірек сөздерге сүйеніп, мэтіннің мазмүнын болжайды 1 Берілген тақырып пен тірек сөздер арқылы мэтіннің мазмүнын болжауда қиналады Берілген тақырып пен тірек сөздер арқылы мэтіннің мазмүнын болжап айтуда қателеседі — Берілген тақырып пен тірек сөздер арқылы мэтіннің мазмүнын болжап айтады
Тақырып бойынша диалогке қатысады 2 Берілген тақырып бойынша диалогке түсуде қиналады Берілген тақырып бойынша диалог құрастыруда/тірек сөздерді қолдануда/тілдік нормаларды сақтауда қателіктер жібереді Берілген тақырып бойынша диалогке қатысады
16
«Менің туған өлкем» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау
Бөлімше
Оқу мақсаты
Бағалау критерийі
Ойлау дағдыларының деңгейі
Орындау уақыты Тапсырма
Оқылым
Жазылым
2.2.1.1 Сұрақ қою арқылы (не істеді? қандай? неліктен?)
мәтін түрлерін (әңгімелеу/сипаттау/пайымдау) және құрылымдық бөліктерін (басы, негізгі бөлім, соңы) анықтау
2.3.7.1 Сөйлем түрлерінің айтылу мақсатына сәйкес тыныс белгілерін (нүкте, сұрақ белгісі, леп белгісі) қою
Білім алушы
• Мәтіннің құрылымдық бөліктерін ажыратады
• Сұрақ қою арқылы мәтіннің түрін анықтайды
• Сөйлем түрлерін ажыратады, тиісті тыныс белгілерді қояды
Қолдану
20 минут
1. Мәтіннің бөліктерін түсініп оқы.
1) Мәтіннің басқы, ортаңғы және соңғы бөліктерін анықтап, дөңгелектің ішіне ретін көрсетіп жаз (1, 2, 3).
Алма ағашы жайқалып өсе бастады. Бірақ алма ағашында зиянды құрттар пайда болды. Қанат пен атасы зиянды жәндіктермен күресуге кірісті. Олар құрттарға қарсы дәрі қолданды.
Жаз соңында Қанат пен атасы алмадан мол өнім алды.
Қанаттың атасы — бағбан. Ол баққа алма ағашының көшетін отырғызды. Қанат атасына көмектесті.
2) Мәтінге сәйкес сұрақты анықта және мәтіннің түрін көрсетіп жаз.
Қандай?
3
Бұл
17
2. Берілген сөздерден 3 сөйлем құрастырып жаз. Сөйлемнің соңына тиісті тыныс белгіні қой.
1) Астана, орналасқан, қаласы, жерде, қай
2) Астанада, тұрады, өкілдері, ұлт, көптеген
3) Астанам, бер, гүлдене
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Мәтіннің құрылымдық бөліктерін ажыратады 1 мәтіннің құрылымдық бөлігін анықтайды (басы); 1
мәтіннің құрылымдық бөлігін анықтайды (ортасы); 1
мәтіннің құрылымдық бөлігін анықтайды (соңы); 1
Сұрақ қою арқылы мәтіннің түрін анықтайды мәтінге сұрақ қояды; 1
мәтіннің түрін анықтайды; 1
Сөйлем түрлерін ажыратады, тиісті тыныс белгілерді қояды 2 тиісті тыныс белгісін қоя отырып, хабарлы сөйлем құрастырып жазады; 1
тиісті тыныс белгісін қоя отырып, сұраулы сөйлем құрастырып жазады; 1
тиісті тыныс белгісін қоя отырып, лепті сөйлем құрастырып жазады. 1
Барлығы 8
18
«Менің туған өлкем» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға
арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні:
Бағалау критерийі Тапсырма № Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Мэтіннің құрылымдық бөліктерін ажыратады 1 Мэтіннің қүрылымдық бөліктерін анықтауда қиналады □ Мэтіннің қүрылымдық бөліктерін анықтауда қателеседі (басы/ортасы/соңьі) Мэтіннің қүрылымдық бөліктерін анықтайды □
Сұрақ қою арқылы мэтіннің түрін анықтайды 2 Мэтінге сүрақ қоюда жэне мэтіннің түрін анықтауда қиналады | | Мэтінге сүрақ қоюда/ мэтіннің түрін анықтауда қателеседі □ Мэтінге сүрақ қояды жэне мэтіннің түрін анықтайды □
Сөйлем түрлерін ажыратады, тиісті тыныс белгілерді қояды 3 Сөйлем қүрастыруда жэне тиісті тыныс белгісін қоюда қиналады □ Сөйлем қүрастыруда/сөйлемге сэйкес тыныс белгісін қоюда қателеседі □ Берілген сөздерден сөйлем қүрастырып жазады жэне тиісті тыныс белгісін қояды П
19
2-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы
1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес білім алушылардың оқу мақсаттарына жеткендігін тексеруге және тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.
Спецификация 2-сыныпта «Қазақ тілі» пәні бойынша тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұны мен өткізу рәсімін сипаттайды.
2. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар
«Қазақ тілі» пәні бойынша оқу бағдарламасы (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясында). Бастауыш білім беру (2-4 сыныптар).
3. 2-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
3.1 Ұзақтығы — 40 минут
Балл саны — 15
Тыңдалым мен айтылым бөлек тексеріледі.
3.2 Жиынтық бағалаудың құрылымы
Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда әр түрлі тапсырмалар: көп таңдауы бар сұрақтар, қысқа немесе толық жауапты қажет ететін сұрақтар қолданылады.
Берілген нұсқа көп таңдауы бар, қысқа және толық жауапты қажет ететін сұрақтарды қамтитын 4 тапсырмадан тұрады.
Көп таңдауы бар сұрақтарда білім алушы ұсынылған жауап нұсқаларынан дұрысын таңдайды.
Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушы сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
Толық жауапты қажет ететін тапсырмалар мәтінді түсінуге, өз ойын ауызша және жазбаша түрде толық, жүйелі, түсінікті етіп жеткізуге бағытталған.
Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.
Бірінші тапсырма тыңдалым және айтылым дағдысын, екінші тапсырма оқылым дағдысын, үшінші, төртінші тапсырмалар жазылым дағдысын тексеруге бағытталған.
20
№ Сөйлеу әрекетінің түрлері Ортақ тақырып Оқу мақсаты Т апсырманың сипаттамасы Тапсырма саны Жалпы балл
1 Тыңдалым жэне айтылым Менің мектебім Менің туған өлкем 2.1.5.1 Аудио-бейнежазба мазмұны бойынша өз ойын (унайды/унамайды, себебі…, пайдалы/пайдасыз болды, себебі … т.б.) білдіру Білім алушы қысқа жауапты қажет ететін ашық түрдегі тапсырманы орындайды 1 5
2 Оқылым 2.2.1.1 Сурақ қою арқылы (не істеді? қандай? неліктен?) мэтін түрлерін (әңгімелеу/сипаттау/ пайымдау) жэне қүрылымдық бөліктерін (басы, негізгі бөлім, соңы) анықтау Білім алушы жабық түрдегі көп таңдауы бар жэне ашық түрдегі толық жауаптарды қажет ететін тапсырманы орындайды 1 5
3 Жазылым 2.3.7.1 Сөйлем түрлерін айтылу мақсатына сәйкес тыныс белгілерін (нүкте, сүрақ белгісі, леп белгісі) қою Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды 1 3
2.4.2.6 Сөйлемдегі бір-бірімен байланысып түрған сөздерді табу Білім алушы ашық түрдегі толық жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды 1 2
21
4. Тапсырма үлгілері және балл қою кестесі
«Қазақ тілі» (оқыту қазақ тілді) пәнінен
2-тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмалары
Тыңдалым және айтылым
1. Мәтінді мұқият тыңда. Сұрақтарға жауап бер.
Бөгде адам
Балалар жол бойымен жүріп келеді. Олардың алдында бір қарт әжей кетіп бара
жатты.
Жолдың бетін мұз басқан, тайғанақ болатын. Бір кезде қарт әжей тайғанап кетіп, құлап қалды. Ұл бала әжейге қарай тұра ұмтылды. Ол әжейді орнынан тұрғызып, жолдан өтуіне көмектесті.
Қыз бала әрі қарай жүре берді. Ол досы өз әжесіне көмектесіп жатыр деп ойлады. Бірақ әжей мүлде бөгде адам еді.
1) Мәтіннің кейіпкерлерін жаз________________________________________________
2) Әжейге кім көмектесті?
3) Екінші кейіпкер не деп ойлады?
4) Саған қай кейіпкердің іс-әрекеті ұнады? Неліктен?
5) Мәтіннің мазмұны бойынша қандай ой түйдің?
Балл қою кестесі
Тапсырма № Жауап Балл Қосымша ақпарат
1 Ұл, қыз, әжей 1 Екі кейіпкерден кем болмаған жағдайда 1балл беріледі.
Әжейге ұл бала көмектесті/ұл бала көмектесті/ұл бала/ұл 1 Сұрақтың мазмұнына сәйкес басқа да дұрыс жауаптар қабылданады.
Досы өз әжесіне көмектесіп жатыр деп ойлады/ өз әжесіне көмектесті деп ойлады/әжесіне көмектесті деп ойлады 1
Білім алушының ықтимал жауабы: Маған ұл баланың ісі ұнады. Себебі ол өзі танымайтын әжейге көмектесті/Ұл бала ұнады. Себебі ол құлап қалған әжейге көмектесті. 1
Білім алушының ықтимал жауабы: Үлкендерге көмектесу керек/ өзімшіл болмау керек/ 1
Барлығы 5
22
Оқылым
2. Мәтінді оқы. Мәтінге сәйкес сұрақпен сәйкестендір.
Бүгін — білім күні. Әсел мектепке жиналды. Киініп айнаның алдына келді. Өзін тәртіпке келтіре бастады. Өзіне-өзі қарап ұзақ тұрды. Бантигінің байлауын шешіп, қайта байлады. Содан соң қуанышы қойнына сыймай, сөмкесін асынып, сыртқа шықты. Уақытын өткізіп алғанын енді аңғарды. Жүгіре басып мектепке келді. Алғашқы күні сабаққа кешігіп қалғанына қатты өкінді.
Қандай?
Не істеді?
Неліктен?
1) Мәтіннің түрін белгіле (^).
Пайымдау мәтіні
Сипаттау мәтіні
Әңгімелеу мәтіні
2) Мәтіннің ортасын білдіретін бөлікті тауып, қоршап сыз.
3) Әселдің сабаққа кешігуінің себебі неде? Сұраққа жауап жаз.
4) Мәтінге ат қой
Балл қою кестесі
Тапсырма № Жауап Балл Қосымша ақпарат
2 Не істеді? 1
1
Бүгін- білімкүні. Өсел мектепке жиналды. Киініп айнаның алдына келдц^Өзін тәртіпке «Ч /»келтіре бастады. Өзіне-өзі карап үзақ түрды. Бантигінің байлауын шешіп, қайта байлады. Содан соң қуанышы койнына сыймай, сөмкесін \асынып, сыртқа шықты. ^’акытын өткізіп адганын енді аңгарды. Жұтіре басып мекгепке келді. Атгашкыкүні сабакка кешігіп 1
Себебі, өзін ұзақ уақыт ретке келтіріп тұрды/Айнаның алдында ұзақ тұрды/Киінуге көп уақыт жіберіп алды. 1 Сұрақтың мазмұнына сәйкес басқа да дұрыс жауаптар қабылданады.
Алғашқы күн/Мектепке дайындық/ Дайындық/Кешігу. 1 Білім алушының кез келген дұрыс нұсқасы қабылданады.
Барлығы 5
23
Жазылым
3. Сөйлемдерді сөйлем түрімен сәйкестендір. Сөйлемнің соңына тиісті тыныс белгіні қой.
Хабарлы сөйлем

‘ Сұраулы сөйлем

Лепті сөйлем

Өркенің өссін, қарағым Тоғайда түрлі аңдар болады Қалада қандай үйлер бой көтерді
4. Сызбаға мұқият қара. Сөйлемдегі сөздердің байланысын анықта. Сызба бойынша 2 хабарлы сөйлем құрап жаз.
Балл қою кестесі
Тапсырма № Жауап Балл Қосымша ақпарат
3 1 Сурадглы с»ілт у/ ^^Тогайд*тү|Иіанмр болады. г ^ ^ ү/ Калала кшиай уПіср боП көіерді? 3 Әр дұрыс сәйкестікке 1 балл қойылады.
4 Білім алушының ықтимал жауабы: Қалада биік үйлер салынды/Айжан қызық кітап оқыды. 2 Сызбаға сәйкес кез келген дұрыс сөйлем қабылданады. Әр сөйлемге 1 балл қойылады.
Барлығы 5
5. Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойған дұрыс.
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқау оқылып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығы хабарланады. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтылады.
24
Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіледі. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі.
Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қою ұсынылады.
Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады.
Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отыру қажет.
Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтіну керек.
6. Модерация және балл қою
Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.
25
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР «Дені саудың — жаны сау» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау Бөлімше Тыңдалым және айтылым
Оқу мақсаты 2.1.2.1 Мәтіннің тақырыбы мен тірек сөздердің негізінде
мәтіннің мазмұнын болжау
2.1.3.1 Күнделікті өмірде кездесетін жағдаяттарға байланысты өзара сұхбаттасу
Бағалау критерийі Білім алушы
• Тақырып пен тірек сөздер бойынша мәтіннің мазмұнын болжайды
• Тақырып бойынша диалогке қатысады
Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейі
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырма
1. Берілген тақырып пен тірек сөздерді мұқият тыңда. Бұл мәтінде не туралы айтылуы мүмкін?
Тақырып: Тіс күтімі
Тірек сөздер: тісті тазалау, тіс пастасы, тіс жегісі ауруы, тістің эмалі, тіс ысқышты ауыстырып тұру, тіс дәрігерінің кеңесі, ауызды шаю, тәттіні аз жеу, әдемілік, сөзді дұрыс айту.
2. Жұптық жұмыс.
«Тіс күтімі» тақырыбы бойынша тіс дәрігері мен науқас адамның рөлінде сұхбаттас. Диалогті жалғастыр.
— Сәлеметсіз бе, дәрігер!
— Сәлеметсің бе! Кел, кір, орындыққа отыр.
— Рақмет.
— Қай жерің ауырады?
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Тақырып пен тірек сөздер бойынша мәтіннің мазмұнын болжайды 1 тақырып пен тірек сөздерге сүйеніп, мәтіннің мазмұнын болжайды; 1
Тақырып бойынша диалогке қатысады 2 тақырыпқа сай диалог құрастырады; 1
берілген тақырып бойынша сұрақтар қояды; 1
сұхбаттасының қойған сұрақтарына жауап береді; 1
тірек сөздерді орынды қолданады; 1
сөйлеу барысында тілдік нормаларды сақтайды. 1
Барлығы 6
26
«Дені саудың — жаны сау» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат
ұсынуға арналған рубрика Білім алушының аты-жөні_____________________________________________________
Бағалау критерийі Тапсырма № Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Тақырып пен тірек сөздер бойынша мэтіннің мазмұнын болжайды 1 Берілген тақырып пен тірек сөздер арқылы мэтіннің мазмұнына болжау жасауда қиналады □ Тақырып пен тірек сөздер арқылы мэтіннің мазмунын болжауда/ тірек сөздерді қолдануда қателеседі □ Берілген тақырып пен тірек сөздер арқылы мэтіннің мазмунын болжайды □
Тақырып бойынша диалогке қатысады 2 Берілген тақырып бойынша сухбаттасуға қиналады □ Берілген тақырып бойынша сурақ қоюда / сураққа жауап беруде/тірек сөздерді қолдануда/ тілдік нормаларды сақтауда қателіктер жібереді |^| Берілген тақырып бойынша сухбатқа қатысады □
27
«Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау
Бөлімше
Оқылым
Жазылым
Оқу мақсаты
2.2.6.1 Мұғалімнің көмегімен белгілі бір тақырыпта жазылған мәтіндердің ұқсастығы мен айырмашылығын (жанры/мәтін түрі) табу
2.4.2.1 Мұғалімнің көмегімен түбір мен қосымшаны ажырату
2.3.5.1 Жіберілген пунктуациялық, орфографиялық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып түзету және құрастырған сөйлемін толықтыру
Бағалау критерийі
Білім алушы
• Салыстыру арқылы мәтіндердің ұқсастығы мен айырмашылығын анықтайды
• Сөз құрамына талдайды
• Сөйлемдегі орфографиялық және пунктуациялық қателерді анықтап, түзетеді
Ойлау дағдыларының деңгейі
Қолдану
Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уақыты
20 минут
Тапсырма
1. Мәтіндерді оқы және салыстыр. Салыстыру нәтижесін кестеге түсір.
1-мәтін
Асанның анасы — шебер тігінші. Ол теріден ішіктер тігеді. Апасы Асанға қойдың терісінен жылы ішік тігіп берді. Асан қатты қуанды.
2-мәтін
Ішік — қыста киетін жылы киім. Ішік суық күндері киіледі. Ішік киген адам суықта тоңбайды. Оның тысы қымбат матамен қапталады.
Ұқсастығы Айырмашылығы

2. Қарамен жазылған сөздерді сөз құрамына талда.
Тігінші
Матамен
28
3. Жіберілген қателерді түзетіп, мәтінді көшіріп жаз.
Асан мен мәди сырғанақ теуіп жүрді. Асан қолғапын жоғалтып алды. Қолы тоңған Асан жылады!
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Салыстыру арқылы мәтіндердің ұқсастығы мен айырмашылығын анықтайды 1 мәтіндердің ұқсастығын анықтайды; 1
мәтіндердің айырмашылығын анықтайды; 1
Сөз құрамына талдайды 2 сөздің түбірін және жұрнағын анықтайды; 1
сөздің түбірін және жалғауын анықтайды; 1
Сөйлемдегі орфографиялық және пунктуациялық қателерді анықтап, түзетеді 3 бірінші сөйлемдегі орфографиялық қатені анықтайды және түзетеді; 1
екінші сөйлемдегі орфографиялық қатені анықтайды және түзетеді; 1
үшінші сөйлемдегі пунктуациялық қатені анықтайды және түзетеді; 1
Барлығы 7
29
«Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат
үсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні______________________________________________________________
Бағалау критерийі Тапсырма № Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Салыстыру арқылы мәтіндердің ұксастығы мен айырмашылығын анықтайды 1 Мэтіндердің ұқсастығы мен айырмашылығын анықтауда қиналады □ Мәтіндердің үқсастығын/ айырмашылығын анықтауда қателеседі □ Мэтіндердің үқсастыгы мен айырмашылыгын ажыратады □
Сөз қүрамына талдайды 2 Берілген сөздерді сөз қүрамына талдауда қиналады □ Сөздің түбірін/жүрнағын/ жалғауын ажыратуда қателеседі Берілген сөздерді сөз қүрамына дұрыс талдайды □
Сөйлемдегі орфографиялық жэне пунктуациялық қателерді анықтап, түзетеді 2 Мәтіндегі орфографиялық/ пунктуациялық қателерді түзетіп жазуда қиналады □ Мэтіндегі орфографиялық/ пунктуациялық қателерді тауып, түзетіп жазуда қателіктер жібереді □ Мәтіндегі орфографиялық/ пунктуациялық қателерді тауып, түзетіп жазады □
30
3-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы
1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес білім алушылардың оқу мақсаттарына жеткендігін тексеруге және тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.
Спецификация 2-сыныпта «Қазақ тілі» пәні бойынша тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұны мен өткізу рәсімін сипаттайды.
2. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар
«Қазақ тілі» пәні бойынша оқу бағдарламасы (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясында). Бастауыш білім беру (2-4 сыныптар).
3. 3-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
3.1 Ұзақтығы — 40 минут Балл саны — 15
Тыңдалым мен айтылым бөлек тексеріледі.
3.2 Жиынтық бағалаудың құрылымы
Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда әр түрлі тапсырмалар: көп таңдауы бар сұрақтар, қысқа немесе толық жауапты қажет ететін сұрақтар қолданылады.
Берілген нұсқа көп таңдауы бар, қысқа және толық жауапты қажет ететін сұрақтарды қамтитын 3 тапсырмадан тұрады.
Көп таңдауы бар сұрақтарда білім алушы ұсынылған жауап нұсқаларынан дұрысын таңдайды.
Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушы сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
Толық жауапты қажет ететін тапсырмалар мәтінді түсінуге, өз ойын ауызша және жазбаша түрде толық, жүйелі, түсінікті етіп жеткізуге бағытталған.
Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.
Бірінші тапсырма тыңдалым және айтылым дағдысын, екіншісі оқылым дағдысын, үшінші тапсырма жазылым дағдысын тексеруге бағытталған.
31
Тапсыр ма № Ортақ тақырып Сөйлеу әрекетінің түрлері Оқу мақсаты Тапсырманың сипаттамасы Тапсырма саны Жалпы балл
1 Дені саудың -жаны сау Тыңдалым жэне айтылым 2.1.4.1 Тірек сөздерді қатыстыра отырып, берілген тақырып бойынша эңгіме құрау Білім алушы ашық түрдегі толық жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды 1 5
2 Салт-дәстүр жэне ауыз әдебиеті Оқылым 2.2.3.1 Мэтін мазмүнын анықтауға бағытталған сүрақтар қүрастыру жэне жауап беру 2.2.2.1 Синоним, антоним, омоним (сөздік қолдану) сөздерді ажырату жэне мағынасын түсіну, сөйлеу барысында қолдану Білім алушы жабық түрдегі көп таңдауы бар жэне ашық түрдегі қысқа жауаптарды қажет ететін тапсырманы орындайды 1 5
Дені саудың -жаны сау Жазылым 2.3.3.1 Оқыған, тыңдаған жэне аудиовизуалды материалдар бойынша мүғалімнің көмегімен жоспар құру жэне тірек сөздерді пайдалана отырып мазмүндама жазу Білім алушы ашық түрдегі толық жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды 1 5
32
4. Тапсырма үлгілері және балл қою кестесі
«Қазақ тілі» (оқыту қазақ тілінде )пәнінен 3-тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмалары
Тыңдалым және айтылым
1. Берілген тақырып пен тірек сөздерді пайдаланып, мәтін құрастырып айт.
Тақырып: Спорт — денсаулық кепілі
Тірек сөздер: әр адам, спортпен шұғылдану, мықты денсаулық, шыдамдылық, жаттығу
жасау, ойындар, денені шынықтыру, үйірмеге қатысу, пайдалы, көтеріңкі көңіл күй, ұзақ өмір, спорттың барлық түрі, футбол, күрес, денсаулық кепілі.
[5]
Балл қою кестесі
Тапсырма № Жауап Балл Қосымша ақпарат
1 Білім алушының ықтимал жауабы: Әрбір адам спортпен айналысу керек. Өйткені спортпен үнемі айналысқан адамның дені сау, көңіл күйі көтеріңкі болады. Денсаулығы жақсарады. Спорттық ойындардың түрлері өте көп: футбол, баскетбол, волейбол т.б. Біз отбасымызбен спортпен айналысамыз. Достарымды да спортпен айналысуға шақырамын. Тақырыпқа сәйкес болатын кез келген мәтін қабылданады.
5 Тақырыпқа сәйкес жүйелі әңгіме құрастырады — 1 балл. Мәтіннің құрылымдық бөліктерін (басы, негізгі бөлім, соңы) сақтайды — 1 балл. Тірек сөздерді орынды қолданады -1 балл. Сөйлемдердің құрылымын сақтайды — 1 балл. Сөйлеу барысында тілдік нормаларды сақтайды — 1 балл.
Барлығы 5
Оқылым
2. Мәтінді түсініп оқы. Тапсырмаларды орында.
Асар жасау — қазақ халқының көне салт-дәстүрлерінің бірі. Бұл — көпшіліктің көмегін пайдалану дәстүрі. Бұл салт бойынша ауыр жұмыстарды атқару үшін адамдар бір-бірін көмекке шақырады. Мысалы: үй салу, той жасау, ас беру т.б. Асарға келгендер еңбегі үшін ақы алмайды. Үй иесі оларға арнап ас әзірлеп, дастарқан жаяды.
Асар — адамдардың арасындағы өзара көмектің бір түрі. Ол халқымыздың бірлігін, қайырымдылығы мен ұйымшылдығын танытады.
1) Асар деген не? Белгіле (^).
қонаққа шақыру
өзара көмек
О
еңбегіне ақы алу
33
2) Асар туралы жалған ақпаратты анықта.
A) көмекке шақырады
B) еңбекақы төленеді
C) тегін көмек беріледі Д) үй иесі ас дайындайды
3) Мәтіннің мазмұны бойынша бір сұрақ құрастырып жаз.
4) Мәтіндегі қарамен берілген сөздерге мағынасы қарама-қарсы сөздер (антоним) тауып жаз. ___________________________________________________
[5]
Балл қою кестесі
Тапсырма № Жауап Балл Қосымша ақпарат
2 өзара көмек 1
В 1
Білім алушының ықтимал жауабы: Асарға қандай мақсатпен шақырады?/Үй иесі не дайындайды?/Асарға қандай жағдайда шақырады? 1 Мәтін мазмұнына сәйкес басқа да сұрақтар қабылданады
көне — жаңа 1
ауыр — жеңіл 1
Барлығы 5
Жазылым
3. Мәтінді мұқият тыңда. Берілген жоспар бойынша мәтіннің мазмұнын жаз.
Саматтың добы
Әкесі Саматқа доп сатып әперді. Оның қуанышында шек болмады. Самат добын құшақтап далаға шықты. Ойнап жүрген балалар көріп қасына келді. Допқа қызыға қарады.
Самат допты ортаға тастады. Балалар екіге бөлініп, футбол ойнауға кірісіп кетті. Самат доп қуғандарға қосылып, көңілденіп жүгіре жөнелді. Балаларға ойын қызықты болды.
Жоспар:
1) Саматтың қуанышы.
2) Балалардың футбол ойнауы.
[5]
34
Балл қою кестесі
Тапсырма № Жауап Балл Қосымша ақпарат
3 Білім алушының ықтимал жауабы: Саматқа әкесі доп сатып әперді. Самат қатты қуанды. Добын алып балалардың қасына келді. Олар доппен футбол ойнады. Ойын қызықты болды. 1 Мәтіннің мазмұнын жоспарға сәйкес жазады.
1 Мәтіннің мазмұнын III жақта жазады.
1 Мәтіннің құрылымдық бөліктерін сақтайды.
1 Орфографиялық нормаларды сақтап жазады (3 қатеден артық емес).
1 Пунктуациялық нормаларды сақтап жазады (3 белгіден артық емес).
Барлығы 5
5. Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойған дұрыс.
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқау оқылып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығы хабарланады. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтылады.
Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіледі. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі.
Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қою ұсынылады.
Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады.
Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отыру қажет.
Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтіну керек.
6. Модерация және балл қою
Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.
35
4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Қоршаған орта» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау Бөлімше Тыңдалым және айтылым
Оқу мақсаты 2.1.2.1 Мәтіннің тақырыбы мен тірек сөздердің негізінде
мәтіннің мазмұнын болжау
2.1.4.1 Тірек сөздерді қатыстыра отырып, берілген тақырып бойынша әңгіме құрау
Бағалау критерийі Білім алушы
• Тақырып пен тірек сөздерге сүйеніп, мәтіннің мазмұнын болжайды
• Тақырыпқа сәйкес әңгіме құрастырады
Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейі Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырма
1. Берілген тірек сөздерді мұқият тыңда. Бұл мәтінде не туралы айтылуы мүмкін? Тірек сөздер: өзен, жаңбыр, су болу, ағаш арасы, тығылу, қармақ салу, балық аулау, көңілді.
2. Тірек сөздерді пайдаланып, «Балық аулаған балалар» тақырыбына әңгіме құрастырып айт.
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Тақырып пен тірек сөздерге сүйеніп, мәтіннің мазмұнын болжайды 1 тірек сөздердің негізінде мәтіннің не туралы екенін болжап айтады; 1
Тақырыпқа сәйкес әңгіме құрастырады 2 тақырыпқа сәйкес жүйелі әңгіме құрастырып айтады; 1
мәтіннің құрылымдық бөліктерін (басы, негізгі бөлім, соңы) сақтайды; 1
тірек сөздерді орынды қолданады; 1
сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтайды. 1
Барлығы 5
36
«Қоршаған орта» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға
арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні_______________________________________________
Бағалау критерийі Тапсырма № Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Тақырып пен тірек сөздерге сүйеніп, мэтіннің мазмүнын болжайды. Тақырыпқа сәйкес эңгіме қүрастырады 1,2 Тірек сөздерге сүйеніп мэтіннің мазмүнын болжауда жэне берілген тақырыпқа мэтін қүрастырып айтуда қиналады □ Тірек сөздерге сүйеніп мэтіннің мазмүнын болжауда /тақырыпқа сәйкес мэтін қүруда/ мэтіннің қүрылымдық бөліктерін сақтауда/тірек сөздерді қолдануда/ сөйлемдер қүрастыруда қателіктер жібереді □ Тірек сөздерге сүйеніп мэтіннің мазмүнын болжайды жэне берілген тақырыпқа мэтін қүрастырып айтады □
37
«Саяхат» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау
Бөлімше
Оқылым
Жазылым
Оқу мақсаты
Бағалау критерийі
Ойлау дағдыларының деңгейі
2.2.1.1 Сұрақ қою арқылы (не істеді? қандай? неліктен?) мәтін түрлерін (әңгімелеу, сипаттау, пайымдау) және құрылымдық бөліктерін (басы, негізгі бөлім, соңы) анықтау
2.3.1.1 Мұғалім көмегімен жеке сурет/сюжетті суреттер арқылы шағын сипаттау/әңгімелеу мәтіндерін құрап жазу
Білім алушы
• Сұрақ қою арқылы мәтіннің түрін, құрылымын анықтайды
• Сурет бойынша мәтін құрастырып жазады Қолдану
Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уақыты Тапсырма
1. Берілген мәтіндерді оқы.
1-мәтін
25 минут
Орман ішінен «тоқ-тоқ» еткен дыбыс естідім. Жан-жағыма таңдана қарадым. Ағаш басынан шұбар ала тоқылдақты көрдім.
Тоқылдақ ағаш бойымен өрмелеп, әр жерді бір тоқылдатады. Содан соң біздей тұмсығымен ағаш қабығының астындағы зиянды жәндіктерді суырып алады.
Бұл менің тоқылдақты алғаш рет көруім еді. Оған қызыға әрі таңдана қарап қалдым.
2-мәтін
Тоқылдақ — орман құсы. Ол ағаш қабығының астындағы зиянды жәндіктерді теріп жейді.
Тоқылдақты «орман емшісі» деп бекер айтпаған. Себебі, тоқылдақ орманды құрттардан, ұсақ жәндіктерден тазартады.
Тоқылдақ — пайдалы құс.
Әр мәтінге сұрақ қоя отырып, түрін анықта. Кестені толтыр.
Мәтін Сұрағы Мәтіннің түрі
1-мәтін
2-мәтін
38
2. Берілген сұрақтарға сүйеніп, суреттегі құсты сипаттап жаз.
1) Бұл қандай құс?
2) Оның түр-түсі (денесі, басы, түмсыгы, қанаты, цүйрыгы, тырнағы т.б) қандай?
3) Ол қайда мекендейді?
4) Немен қоректенеді?
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Сұрақ қою арқылы мәтіннің түрін, құрылымын анықтайды 1 сұрақ қою арқылы әңгімелеу мәтінін анықтайды; 1
сұрақ қою арқылы пайымдау мәтінін анықтайды; 1
Сурет бойынша мәтін құрастырып жазады 2 сурет бойынша сипаттау мәтінін құрастырып жазады; 1
сын есімдерді орынды қолданады; 1
мәтіннің құрылымдық бөліктерін сақтайды; 1
сөйлемдерді сауатты жазады. 1
Барлығы 6
39
«Саяхат» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийі Тапсырма № Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Сұрақ қою арқылы мэтіннің түрін, қүрылымын анықтайды 1 Сүрақ қою арқылы мэтіннің түрін анықтауда қиналады □ Мэтінге сүрақ қоюда / мэтіннің түрін анықтауда қателіктер жібереді Мэтінге сүрақ қоя отырып, түріне ажыратады □
Сурет бойынша мэтін қүрастырып жазады 2 Сурет бойынша сипаттау мэтінін қүрап жазуда қиналады □ Сурет бойынша сипаттау мэтінін қүрастыруда/ мэтіннің қүрылымдық бөліктерін сақтауда/ сын есімдерді қолдануда қателіктер жібереді □ Сурет бойынша сипаттау мэтінін қүрап жазады □
40
4-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы
1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес білім алушылардың оқу мақсаттарына жеткендігін тексеруге және тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.
Спецификация 2-сыныпта «Қазақ тілі» пәні бойынша тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұны мен өткізу рәсімін сипаттайды.
2. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар
«Қазақ тілі» пәні бойынша оқу бағдарламасы (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясында). Бастауыш білім беру (2-4 сыныптар).
3. 4-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
3.1 Ұзақтығы — 40 минут Балл саны — 15
Тыңдалым мен айтылым бөлек тексеріледі.
3.2 Жиынтық бағалаудың құрылымы
Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда әр түрлі тапсырмалар: көп таңдауы бар сұрақтар, қысқа немесе толық жауапты қажет ететін сұрақтар қолданылады.
Берілген нұсқа көп таңдауы бар, қысқа және толық жауапты қажет ететін сұрақтарды қамтитын 3 тапсырмадан тұрады.
Көп таңдауы бар сұрақтарда білім алушы ұсынылған жауап нұсқаларынан дұрысын таңдайды.
Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушы сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
Толық жауапты қажет ететін тапсырмалар мәтінді түсінуге, өз ойын ауызша және жазбаша түрде толық, жүйелі, түсінікті етіп жеткізуге бағытталған.
Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.
Бірінші тапсырма тыңдалым және айтылым дағдысын, екіншісі-оқылым, үшінші тапсырма жазылым дағдысын тексеруге бағытталған.
41
№ Ортақ тақырып Сөйлеу әрекетінің түрлері Оқу мақсаты Тапсырманың сипаттамасы Тапсырма саны Жалпы балл
1 Қоршаған орта Тыңдалым жэне айтылым 2.1.4.1 Тірек сөздерді қатыстыра отырып, берілген тақырып бойынша эңгіме құрау Білім алушы ашық түрдегі толық жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды 1 5
Оқылым 2.2.3.1 Мэтін мазмұнын анықтауға бағытталған сұрақтар курастыру жэне жауап беру Білім алушы жабық түрдегі көп таңдауы бар жэне ашық түрдегі толық жауаптарды қажет ететін тапсырманы орындайды 1 5
2.4.2.5 Дара жэне күрделі зат есім/сын есім/сан есім/етістікті анықтау
2 Саяхат Жазылым 2.3.1.1 Мүғалім көмегімен жеке сурет/сюжетті суреттер арқылы шағын сипаттау/әңгімелеу мэтіндерін қүрап жазу Білім алушы ашық түрдегі толық жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды 1 5
42
4. Тапсырма үлгілері және балл қою кестесі
«Қазақ тілі» (оқыту қазақ тілінде) пәнінен 4-тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмалары
Тыңдалым және айтылым
1. Мәтінді тыңда.
Көктемде жылы жақтан жыл құстары ұшып келеді. Жыл құстарының алғашқысы болып ұзақ қарғалар келеді. Оларды халық «көктем хабаршысы» деп атайды. Содан кейін бозторғайлар мен қараторғайлар келеді. Қараторғайлар келісімен күннің көзі ашылып, жер беті жылынады. Қар еріп, жылғалардан су ағады. Ең соңынан су құстары ұшып келеді.
Жыл құстары жол бойы талай қиындықтардан өтіп, топ-тобымен туған жерлеріне оралады. Ұя салып, балапан өргізеді. Адамдар жыл құстарын қуана қарсы алады.
Мәтінге сүйеніп, «Құстарға қамқорлық» тақырыбында әңгіме құрастырып айт.
Тірек сөздер: көктем, ауа райы, жыл құстары, ұшып келу, күтіп алу, балалар, көмек, ұя, жем шашу, қуаныш.
[5]
Балл қою кестесі
Тапсырма № Жауап Балл Қосымша ақпарат
1 Білім алушының ықтимал жауабы: Көктемде жыл құстары ұшып келеді. Адамдар оларды қуана қарсы алады. Балалар құстарға арнап ұя, жемсауыт жасайды. Оны ағаштың бұтағына іледі. Олар құстарға қамқорлық жасап, жем шашып тұрады. 5 Тақырыпқа сәйкес болатын кез келген мәтін қабылданады.
Тақырыпқа сәйкес жүйелі әңгіме құрастырады — 1 балл. Мәтіннің құрылымдық бөліктерін (басы, негізгі бөлім, соңы) сақтайды -1 балл. Тірек сөздерді орынды қолданады — 1 балл. Сөйлемдердің құрылымын сақтайды -1 балл. Сөйлеу барысында тілдік нормаларды сақтайды — 1 балл.
Барлығы 5
Оқылым
2. Мәтінді түсініп оқы. Сұрақтарға жауап бер.
Жыл сайын мамыр айында Жомарттың әкесі үйінің жанына бір түп жас қарағай көшетін отырғызады. Қазір олардың үйінің алдында жап-жасыл алты түп қарағай иық тіресе өсіп тұр. Жомарт дүниеге келгелі бері әкесі баласының туған күніне арнап, белгі ретінде бір түп қарағай отырғызуды әдетке айналдырған.
Енді, міне, жетінші қарағай да осы мекеннің сәні болып жайқалады.
43
1) Әкесі Жомарттың туған күніне қандай сыйлық жасайды? Жаз.
2) Жомарт қазір неше жаста деп ойлайсың? Белгіле (^).
Алты жаста :

Жеті жаста :
3) Мәтіннің мазмұнына сәйкес келетін мақалды таңда. Белгіле (^).
\
Бір тал кессең, он тал ек. 1 )

Г і Бабалар еккен шынарды балалар саялайды. ( 1
4) Мәтіннен дара және күрделі сын есімдерді теріп жаз.
Дара сын есім:
Күрделі сын есім:
Балл қою кестесі
Тапсырма № Жауап Балл Қосымша ақпарат
2 Білім алушының ықтимал жауабы: Аулаға қарағай көшетін отырғызады/ аулаға ағаш егеді/қарағай отырғызады/ағаш отырғызады. 1 Сұрақтың мазмұнына сәйкес басқа да дұрыс жауаптар қабылданады.
Жеті жаста / жетіде 1
Бабалар еккен шынарды балалар саялайды. 1
жас 1
жап-жасыл 1
Барлығы 5
44
Жазылым
3. Берілген суреттердің біреуін таңда. Сызбаға сүйеніп, сурет бойынша әңгімелеу мәтінін құрастырып жаз.
[5]
Балл қою кестесі
Тапсырма № Жауап Балл Қосымша ақпарат
3 Білім алушының ықтимал жауабы: 1-сурет бойынша: Жазда әкем екеуміз балық аулауға бардық. Әкем өзенге қармақ салды. Ол бес балық ұстады. Балықтарды шелекке салып қойды. Мен өз қармағыммен шелектегі балықтарды аулауға кірістім. Әкем менің ісіме қарап, күлді. Біздің демалысымыз жақсы өтті. 2-сурет бойынша: Қыздар орманға жидек теруге келді. Маржан мен Ғалия жидегі көп жерге кездесті. Айқайлап басқа қыздарды шақырды. Олар жидек терді. Гүлден тәж жасады. Үйлеріне көңілді оралды. 5 Суреттің мазмұнына сәйкес болатын кез келген мәтін қабылданады. Мәтіннің мазмұны тақырыпқа сәйкес келеді — 1 балл. Мәтіннің құрылымдық бөліктерін (басы, негізгі бөлімі, соңы) сақтайды — 1 балл. Орфографиялық нормаларды сақтайды (3 қатеден артық емес) — 1 балл. Пунктуациялық нормаларды сақтайды (3 белгіден артық емес) — 1 балл. Каллиграфиялық нормаларды сақтайды — 1 балл қойылады.
Барлығы 5
45
5. Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойған дұрыс.
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқау оқылып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығы хабарланады. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтылады.
Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіледі. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі.
Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қою ұсынылады.
Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады.
Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отыру қажет.
Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтіну керек.
6. Модерация және балл қою
Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.
46
Жазбаларға арналған орын
Теруге 19.07.2017. берілді. Басуға 20.07.2017. қол қойылды. Пішімі 60×84/8. Кеңсе қағаз 80 гр/м2. Сандық басылыс. Шартты б. т.5,6. Таралымы 18 дана. Тапсырыс № 1574 «Педагогикалық шеберлік орталығы» ЖМ типографиясында басылды. 010000, Астана қ., №31 көше, 37а үй. е-таіі: інҒо@срт.к2.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *