СОР СОЧ ЖБ ТЖБ БЖБ Информатика АКТ 3 сынып

Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар
Информатика
3-сынып
ЖОБА
Әдістемелік ұсыныстар мұғалімге 3-сынып білім алушыларына «Ақпараттық коммуникациялық технология «АКТ»» пәні бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы ретінде құрастырылған. Әдістемелік ұсыныстар (қазақ тілінде білім беретін) бастауыш сыныптың (3-4-сыныптары) «Ақпараттық коммуникациялық технология «АКТ»» пәні бойынша оқу бағдарламасы (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы) мен оқу жоспарының негізінде дайындалған.
Бөлім / ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары мұғалімге білім алушылардың тоқсан бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін анықтауға мүмкіндік береді.
Әдістемелік ұсыныстарда бөлім / ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалауды өткізуге арналған бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар ұсынылған. Сондай-ақ, жинақта білім алушылардың оқу жетістіктерінің мүмкін деңгейлері (рубрикалар) сипатталған. Тапсырмалар мен рубрикалар ұсыныс түрінде берілген.
Тоқсандық жиынтық бағалауды өткізу үшін спецификацияда тапсырма үлгілері мен балл қою кестесі ұсынылған. Спецификация стандартталған және оны тоқсандық жиынтық бағалауды өткізуде басшылыққа алу міндеттелген.
Әдістемелік ұсыныстар бастауыш сынып мұғалімдеріне, мектеп әкімшілігіне, білім беру бөлімінің әдіскерлеріне, критериалды бағалау бойынша мектеп, өңірлік үйлестірушілеріне және басқа да мүдделі тұлғаларға арналған.
Әдістемелік ұсыныстарды дайындау барысында ресми интернет-сайттағы қолжетімді ресурстар (суреттер, фотосуреттер, мәтіндер, аудио және бейнематериалдар) қолданылды.
2
ЖОБА
МАЗМҰНЫ
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР…………………..4
«Компьютер және программалар» бөлімі бойынша жиынтық бағалау…………….4
«Сөз артында сөз» бөлімі бойынша жиынтық бағалау……………………….8
1-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы………………………11
2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР………………….17
«Компьютер және дыбыстар» бөлімі бойынша жиынтық бағалау……………….17
«Компьютерлік суреттер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау…………………20
2-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы………………………23
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР………………….29
«Шығармашылық және компьютер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау……………29
«Әлемнің барлығы интернетте» бөлімі бойынша жиынтық бағалау…………….32
3-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы………………………35
4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР………………….42
«Презентацияны безендіру» бөлімі бойынша жиынтық бағалау……………….42
«Мәтін, дыбыс және презентация» бөлімі бойынша жиынтық бағалау………….44
4-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы………………………47
3
ЖОБА
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР «Компьютер және программалар» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаты
Бағалау критерийі
3.1.3.1 Цифрлық құрылғылармен жұмыс жасауда қауіпсіздік техникасының негізгі ережелерін сақтау
3.1.1.1 Енгізу (мысалы, тінтуір, пернетақта) және шығару құрылғыларын (мысалы, монитор мен принтер) ажырату
3.1.2.4 Компьютерлік программаларда меню командаларын қолдану
3.1.2.3 Файл және бума ұғымдарын түсіндіру Білім алушы
• Цифрлық құрылғылармен жұмыс жасауда қауіпсіздік техникасының ережелерін. қолданады
• Қызметі бойынша енгізу мен шығару құрылғыларын ажыратады
• Меню бағдарламасының құралдарын қолданады
• Бума және файл ұғымдарының қолданысын түсіндіреді
Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейі
Орындау уақыты 15 минут
Тапсырма
1. Суреттерге мұқият қара. Кейіпкердің іс-әрекетіне сүйеніп, компьютермен жұмыс жасау кезіндегі қауіпсіздік ережелерін құрып жаз.
1-сурет
2-сурет
1) 2)
2. Компьютерге енгізу құрылғысын жасыл қарындашпен, шығару құрылғысын қызыл қарындашпен дөңгелектеп қорша.
4
ЖОБА
3. Берілген тұжырымдар мен меню бағдарламасының құралдарын сәйкестендір.
Тұжырым Құралдар
1. Суретті оңға және солға бұру д>-
2. Суреттің өлшемін үлкейту және X
кішірейту
3. Суретті өшіру (жою) І с
4. Тұжырымдаманы оқы және сәйкес атауымен байланыстырып сыз.
л
Компьютерде белгілі бір атаумен сақталатын мәліметтер жиынтығы
бума
Мәліметтер жиынтығын сақтауға арналған
—————————————-у
файл
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Цифрлық құрылғылармен жұмыс жасауда қауіпсіздік техникасының ережелерін. қолданады 1 1- сурет бойынша қауіпсіздік ережесін жазады; 1
2- сурет бойынша қауіпсіздік ережесін жазады; 1
Қызметі бойынша енгізу мен шығару құрылғыларын ажыратады. 2 бірінші енгізу құралын анықтайды; 1
екінші енгізу құралын анықтайды; 1
бірінші шығару құралын анықтайды; 1
екінші шығару құралын анықтайды; 1
5
ЖОБА
Меню бағдарламасының құралдарын қолданады 3 ұлғайтқыш құралын сәйкестендіреді; 1
өшіру құралын сәйкестендіреді; 1
бұру құралын сәйкестендіреді; 1
Бума және файл ұғымдарының қолданысын түсіндіреді 4 бума ұғымын анықтайды; 1
файл ұғымын анықтайды. 1
Барлығы 11
6
ЖОБА
«Компьютер және программалар» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға
арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні:_________________________________________________
Бағалау критерийлері Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орташа Жоғары
Цифрлық құрылғылармен жұмыс жасауда қауіпсіздік техникасының ережелерін қолданады. Цифрлық құрылғылармен жұмыс жасау кезіндегі қауіпсіздік техникасының ережелерін жазуда қиналады. Бірінші /екінші сурет бойынша қауіпсіздік ережелерін құрып жазуда қателеседі. Цифрлық құрылғылармен жұмыс жасау кезіндегі қауіпсіздік техникасының ережелерін жазады.
Қызметі бойынша енгізу мен шығару құрылғыларын ажыратады. Енгізу және шығару құрылғыларын ажыратуда қиналады. □ Енгізу/ шығару құрылғыларын анықтауда қателіктер жібереді. □ Енгізу және шығару құрылғыларын дұрыс анықтайды. □
Меню бағдарламасының құралдарын қолданады. Меню бағдарламасының құралдарын ажыратуда қиналады □ Ұлғайтқыш/өшіру/бұру құралдарын анықтауда қателеседі. □ Меню бағдарламасының құралдарын дұрыс ажыратады. □
Бума және файл ұғымдарының қолданысын түсіндіреді. Бума және файл ұғымдарының қолданысын түсіндіруде қиналады. Бума /файл ұғымдарының қолданысын түсіндіруде қателеседі. Бума және файл ұғымдарының қолданысын түсіндіреді.
7
ЖОБА
«Сөз артында сөз» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаты 3.1.2.1 Компьютерлік программалар қолданушының
міндеттерін шешу үшін қажет екенін түсіндіру
3.2.1.3 Құжаттағы ерекшеленген мәтінді қиып алу, өшіру,
қою
3.2.1.2 Қаріпті пішімдеу (қаріптің жазылу стилі, түсі, түзету)
Бағалау критерийі Білім алушыл
• Компьютерлік бағдарламаның міндеттерін сипаттайды
• Мәтіндік редактор құралдарының қызметін сипаттайды
• Қаріпті пішімдеу құралдарын анықтайды
Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейі
Орындау уақыты 15 минут
Тапсырма
1. Оқы және компьютерлік бағдарламалар атауын жаз.
Міндеті Компьютерлік бағдарлама
1. Мәтінді теріп жазуға арналған бағдарлама
2.Суретті өзгертуге арналған бағдарлама
2. Берілген құралдардың қызметін жаз.
Құралдар Мәтіндік редактордағы қызметі
к
Іі Уі
ггі I
8
ЖОБА
3. Суреттегі белгіленген бөліктерге мұқият қара. Қаріпті пішімдеу командаларының атауын жаз.
1.
2.
3.
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Компьютерлік бағдарламаның міндеттерін сипаттайды 1 бірінші компьютерлік бағдарламаны анықтайды; 1
екінші компьютерлік бағдарламаны анықтайды; 1
Мәтіндік редактор құралдарының қызметін сипаттайды 2 бірінші құралдың қызметін сипаттайды; 1
екінші құралдың қызметін сипаттайды; 1
үшінші құралдың қызметін сипаттайды; 1
Қаріпті пішімдеу құралдарын анықтайды 3 қаріпті пішімдеудің бірінші құралын анықтайды; 1
қаріпті пішімдеудің екінші құралын анықтайды; 1
қаріпті пішімдеудің үшінші құралын анықтайды. 1
Барлығы: 8
9
ЖОБА
«Компьютер және программалар» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға
арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні:__________________________________________________
Бағалау критерийлері Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орташа Жоғары
Компьютерлік бағдарламаның міндеттерін сипаттайды. Компьютерлік бағдарламаның міндеттерін сипаттауда қиналады. □ Компьютерлік бағдарламалардың біріншісін/екіншісін анықтауда қателіктер жібереді. | | Компьютерлік бағдарламаның міндеттерін сипаттайды. | |
Мәтіндік редактор құралдарының қызметін сипаттайды. Мәтіндік редактор құралдарының қызметін сипаттауда қиналады. □ Мәтіндік редактордың бірінші/екінші/үшінші құралдарының қызметін сипаттауда қателіктер жібереді. ^ ^ Мәтіндік редактор құралдарының қызметін сипаттайды. □
Қаріпті пішімдеу құралдарын анықтайды. Қаріпті пішімдеу құралдарын анықтауда қиналады. □ Жазу стилі/түсі/түзету командаларын анықтауда қателіктер жібереді. | | Қаріпті пішімдеу құралдарын дұрыс анықтайды. | |
10
ЖОБА
1-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы
1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес білім алушылардың оқу мақсаттарына жеткендігін тексеруге және тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.
Спецификация 3-сыныпта «Ақпараттық коммуникациялық технология «АКТ»» пәні бойынша тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұны мен өткізу рәсімін сипаттайды.
2. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар
«Ақпараттық коммуникациялық технология «АКТ»» пәні бойынша (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы) бастауыш мектепке арналған оқу бағдарламасы (3-4-сыныптар) (қазақ тілінде оқыту).
3. 1-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
3.1 Ұзақтығы — 40 минут Балл саны — 16
3.2 Жиынтық бағалаудың құрылымы
Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда әртүрлі тапсырмалар: көп таңдауы бар сұрақтар, қысқа/толық жауапты қажет ететін сұрақтар қолданылады.
Берілген нұсқа қысқа және толық жауапты қажет ететін сұрақтарды қамтитын 8 тапсырмадан тұрады.
Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушылар есептелген мәні, сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
Толық жауапты қажет ететін сұрақтарда білім алушыдан максималды балл жинау үшін тапсырманың шешімін табудың әр қадамын анық көрсетуі талап етіледі.
Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.
11
ЖОБА
№ Бөлім Тақырып Оқу мақсаты Тапсырма сипаты Тапсырма саны Жалпы Балл
1 Компьютер және программалар (ортақ тақырып «Жанды табиғат») Компьютердің құрылғылары 3.1.1.1 Енгізу (мысалы, тінтуір, пернетақта) және шығару құрылғыларын (мысалы, монитор мен принтер) ажырату Білім алушылар қысқа жауапты талап ететін 1тапсырманы орындайды 1 2
Файлдар мен бумалар 3.1.2.3 Файл және бума ұғымдарын түсіндіру Білім алушылар қысқа жауапты талап ететін 1 тапсырманы орындайды 1 2
Программалар терезесі 3.1.2.1 Компьютерлік программалар қолданушының міндеттерін шешу үшін қажет екенін түсіндіру Білім алушылар сәйкестендіруге арналған 1 тапсырманы орындайды 1 3
2 Сөз артында сөз (ортақ тақырып: «Жақсы деген Мәтінді теру және өңдеу 3.2.1.1 Мәтіндік редакторда қарапайым сөйлемдерді теруді жүзеге асыру Білім алушылар қысқа жауапты талап ететін 1 тапсырманы орындайды 1 1
не, жаман деген не?» ) 3.1.2.2 Компьютерлік программаларда файлдарды ашу және сақтау командаларын пайдалану Білім алушылар қысқа жауапты талап ететін 1 тапсырманы орындайды 1 2
Мәтінді пішімдеу 3.1.2.4 Компьютерлік программаларда мәзір командаларын қолдану Білім алушылар ашық түрдегі толық жауапты талап ететін 1 тапсырманы орындайды 1 2
3.2.1.2 Қаріпті пішімдеу (қаріптің жазылу стилі, түсі, түзету) Білім алушылар сәйкестендіруге арналған 1 тапсырманы орындайды 1 3
3.2.1.3 Құжаттағы ерекшеленген мәтінді қиып алу, көшіру, қою Білім алушылар қысқа жауапты талап ететін 1 тапсырманы орындайды 1 1
Барлығы 8 16
12
4. Тапсырма үлгілері және балл қою кестесі
«Ақпараттық коммуникациялық технология «АКТ»» пәнінен 1-тоқсанға арналған
жиынтық бағалаудың тапсырмалары
1. Сәйкестігін анықтап, байланыстырып сыз.
шығару құралы
енгізу құралы
[2]
2. Бос орынға тиісті сөздерді жаз.
Керекті сөздер: файл, бума, диск
• Файлдар мен басқа бумаларды сақтауға арналған орын —
• Компьютерде сақталған ақпарат -________________________
3. Сәйкестендір.
Бағдарлама
4. Ақиқат пікірді «+» таңбасымен белгіле.
[2]
Сипаттамасы
Мәтіндік редактор
Г рафикалық редактор
Көруге арналған бағдарлама
[3]
Пікірлер Жауабы
«8ҺШ» пернесін басу арқылы кіші әріптерді жазуға болады
«8ҺШ» пернесін басу арқылы бас әріптерді жазуға болады
[1]
ЖОБА
5. Жұмыс үстелінде «Мәтін» деп аталатын бума бар. Берілген бумаға «Жақсылық» деп аталатын файлды сақтау алгоритмін толықтыр.
1. Файлды ерекшелеп алып, қосымша менюді ашу
2 ._____________командасын басу
3. Жұмыс үстелінен «Мәтін» деп аталатын буманы таңдау
4. Қосымша менюді ашып,__________________командасын басу
[2]
6. Берілген командалардың қызметін жаз.
Команда Команданың қызметі

[2]
7 Құралдар мен олардың қызметін сәйкестендір.
Қызметі
Қаріптің түрін және түсін таңдау
Жартылай қарайтылған қаріпті және өлшемін таңдау.
Мәтінді ені бойымен түзеу және курсивті таңдау.
[3]
8. Ақпаратты көшіру және қою командасының дұрыс ретін анықта. Кестеге нөмірлеп жаз.
1 2 3 4
Құралдар тақтасынан «Көшіру» батырмасын шертеміз «Қою» батырмасын шертеміз Мәтіннің қажетті бөлігін белгілейміз Көшірілген ақпарат орналасатын жерге меңзерді орналастырамыз
Жауабы:
[1]
14
ЖОБА
Балл қою кестесі
Сұрақ № Жауап Балл Қосымша ақпарат
1 Веб-камера — енгізу құралы 1
Принтер- шығару құрылғысы 1
2 Бума 1
Файл 1
3 Г рафикалық редактор 1 Әр дұрыс сәйкестік үшін 1 балл қойылады
®І( Зуретті көруге арналған бағдарлама 1
1к т УІәтіндік редактор 1
4 «8ҺІП» пернесін басу арқылы бас әріптер жазылады (+) 1
5 Көшіру/қиып алу 1
Қою 1
6 1) жою 2) қағазға шығару 2 Әрбір дұрыс жауапқа 1 балл қойылады
7 Ж пт т н т 12 ‘ . Жартылай қарайтылған лшемін таңдау. >тінді ені бойымен түзеу және іу. — Қаріптің түрін жэне 3 Әрбір дұрыс сәйкестікке 1 балл беріледі
қарі курс АгіаІ түсіі жэне ө £ М; іті таңд; т аңдау
8 3,1,4,2 1 Дұрыс жауапқа 1 балл қойылады
Барлығы: 16
5. Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойыңыз.
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқауды оқып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығын хабарлаңыз. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығын ескертіңіз. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтыңыз.
Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіңіз. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығын ескертіңіз.
Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қоюды ұсыныңыз.
Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек
15
ЖОБА
беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады.
Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отырыңыз.
Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтініңіз.
6. Модерация және балл қою
Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.
16
ЖОБА
2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Компьютер және дыбыстар» бөлімі бойынша жиынтық бағалау Оқу мақсаты 3.1.1.1 Енгізу (мысалы, тінтуір, пернетақта) және шығару
құрылғыларын (мысалы, монитор мен принтер) ажырату
3.1.2.1 Компьютерлік программалар қолданушының міндеттерін шешу үшін қажет екенін түсіндіру
3.2.4.1 Арнайы программаны пайдалана отырып дыбысты жазу, өңдеу және шығару**
Бағалау критерийі Білім алушы
• Қызметі бойынша енгізу мен шығару құрылғыларын ажыратады
• Компьютерлік бағдарламаның міндеттерін сипаттайды
• Дыбысты жазуға арналған бағдарламаны қолданады
Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейі
Орындау уақыты 15 минут
Тапсырма
1. Дыбысты тыңдауға және жазуға арналған енгізу, шығару құрылғыларының атауын жаз.
Енгізу құрылғысы: ___________________________________________________________
Шығару құрылғысы:____________________________________________________________
2. Берілген бағдарламалардың міндеттерін жаз.
ф Проигрыміель >Мл<іо<ап М«4і« 15?_1 ^ЙНЁЭНІ ** муімм Воспро*»... 3«лм<* Симіром... 4* • ■!» З.Сәйкестігін анықта. Жазуды бастау Жазбаны тыңдау Жазбаны тоқтату 17 ЖОБА Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл Білім алушы Қызметі бойынша енгізу мен шығару құрылғыларын ажыратады 1 дыбысты енгізу құралының атауын жазады; 1 дыбысты шығару құралының атауын жазады; 1 Компьютерлік бағдарламаның міндеттерін сипаттайды 2 бірінші бағдарламаның міндетін жазады; 1 екінші бағдарламаның міндетін жазады; 1 Дыбысты жазуға арналған бағдарламаны қолданады 3 тоқтату құралын сәйкестендіреді; 1 жазу құралын сәйкестендіреді; 1 тыңдау құралын сәйкестендіреді. 1 Барлығы: 7 18 ЖОБА «Компьютер және дыбыстар» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика Білім алушының аты-жөні: Бағалау критерийлері Оқу жетістіктерінің деңгейі Төмен Орташа Жоғары Қызметі бойынша енгізу мен шығару құрылғыларын ажыратады. Дыбысты енгізу және шығару құрылғыларының атауларын жазуда қиналады. |—| Дыбысты енгізу / шығару құрылғыларының атауларын жазуда қателіктер жібереді. □ Дыбысты енгізу / шығару құрылғыларының атауларын дұрыс жазады. |—| Компьютерлік бағдарламаның міндеттерін сипаттайды. Компьютерлік бағдарламаның міндеттерін сипаттауда қиналады. □ Бірінші/ екінші бағдарламалардың міндеттерін сипаттауда қателіктер жібереді. ^ Компьютерлік бағдарламаның міндеттерін сипаттайды. □ Дыбысты жазуға арналған бағдарламаны қолданады. Дыбыстық бағдарламаның командаларын анықтауда қиналады. □ Тоқтату/ жазу/ тыңдау командаларын анықтауда қателеседі. □ Дыбыстық бағдарламаның командаларын дұрыс анықтайды. □ 19 ЖОБА «Компьютерлік суреттер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау Оқу мақсаты 3.1.2.1 Компьютерлік программалар қолданушының міндеттерін шешу үшін қажет екенін түсіндіру 3.1.2.2 Компьютерлік программаларда файлдарды ашу және сақтау командаларын пайдалану 3.1.2.4 Компьютерлік программаларда меню командаларын қолдану 3.2.2.1 Қарапайым графикалық редактор құралдарын қолдану Бағалау критерийі Білім алушылар • Компьютерлік бағдарламаның міндеттерін сипаттайды • Компьютерлік бағдарламаның басқару командаларын қолданады • Меню бағдарламасының құралдарын қолданады • Г рафикалық редактордың құралдарын анықтайды Ойлау дағдыларының Қолдану деңгейі Орындау уақыты 15 минут Тапсырма 1. Жағдаятты оқы және компьютерлік бағдарламаның атауын жаз. № Жағдаят Компьютерлік бағдарлама 1 Медет «Менің үйім» тақырыбына сурет салды. 2 Медет суретін көпшілікке таныстырды. 2. Суретке мұқият қара. Қызыл түспен ерекшеленген командалардың міндетін сипаттап жаз. 20 ЖОБА 3. Меню командаларының міндеттерін жаз. Команда түрі Команданың міндеті ёі 4. Суретте қандай графикалық құралдар қолданылған? Атауын жаз. □ □ _И_ 1- құрал: 2- құрал; 3- құрал: Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл Білім алушы Компьютерлік бағдарламаның міндеттерін сипаттайды 1 сурет салу бағдарламасының атауын жазады; 1 көрсету бағдарламасының атауын жазады; 1 Компьютерлік бағдарламаның басқару командаларын қолданады 2 «құру» командасының міндетін жазады; 1 «сақтау» командасының міндетін жазады; 1 Меню бағдарламасының құралдарын қолданады 3 бірінші команданың міндетін жазады; 1 екінші команданың міндетін жазады; 1 Г рафикалық редактордың құралдарын анықтайды 4 бірінші құралды анықтайды; 1 екінші құралды анықтайды; 1 үшінші құралды анықтайды. 1 Барлығы 9 21 ЖОБА «Компьютерлік суреттер» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика Білім алушының аты-жөні:_________________________________________________ Бағалау критерийлері Оқу жетістіктерінің деңгейі Төмен Орташа Жоғары Компьютерлік бағдарламаның міндеттерін сипаттайды. Компьютерлік бағдарламаның міндеттерін сипаттауда қиналады. □ Сурет салу бағдарламасының/ көрсету бағдарламасының атауын жазуда қателеседі. □ Компьютерлік бағдарламаның міндеттерін дұрыс сипаттайды. □ Компьютерлік бағдарламаның басқару командаларын қолданады. Компьютерлік бағдарламаның басқару командаларының міндетін анықтауда қиналады. □ «Құру» / «Сақтау» командаларының міндетін жазуда қателеседі. □ Компьютерлік бағдарламаның басқару командаларының міндетін дұрыс анықтайды. | | Меню бағдарламасының құралдарын қолданады. Меню командаларының қызметін жазуда қиналады. □ Бірінші /екінші команданың міндетін жазуда қателеседі. □ Меню командаларының қызметін дұрыс жазады. □ Г рафикалық редактордың құралдарын анықтайды. Графикалық редактордың қолданылған құралдарын анықтауда қиналады. □ Графикалық редактордың қолданылған бірінші/ екінші/үшінші құралдарын анықтауда қателеседі. 1 1 Г рафикалық редактордың қолданылған құралдарын дұрыс анықтайды. □ 22 ЖОБА 2-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы 1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты Тоқсан бойынша жиынтық бағалау білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес білім алушылардың оқу мақсаттарына жеткендігін тексеруге және тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған. Спецификация 3-сыныпта «Ақпараттық коммуникациялық технология «АКТ» пәні бойынша тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұны мен өткізу рәсімін сипаттайды. 2. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар «Ақпараттық коммуникациялық технология «АКТ» пәні бойынша (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы) негізгі мектепке арналған оқу бағдарламасы (3-4-сыныптар) (қазақ тілінде оқыту). 3. 2-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу 3.1 Ұзақтығы - 40 минут Балл саны - 16 3.2 Жиынтық бағалаудың құрылымы Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда әр түрлі тапсырмалар: көп таңдауы бар сұрақтар, қысқа/толық жауапты қажет ететін сұрақтар қолданылады. Берілген нұсқа қысқа және толық жауапты қажет ететін сұрақтарды қамтитын 6 тапсырмадан тұрады. Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушылар есептелген мәні, сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді. Толық жауапты қажет ететін сұрақтарда білім алушыдан максималды балл жинау үшін тапсырманың шешімін табудың әр қадамын анық көрсетуі талап етіледі. Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін. 23 ЖОБА № Бөлім Тақырып Оқу мақсаты Тапсырма сипаты Тапсырма саны Жалпы Балл 1 Компьютер және дыбыстар (ортақ тақырып: «Уақыт») Дыбысты жазу және ойнату 3.1.2.1 Компьютерлік программалар қолданушының міндеттерін шешу үшін қажет екенін түсіндіру Білім алушылар сәйкестендіруге бағытталған 1 тапсырманы орындайды 1 3 Дыбыстық әсерлер 3.1.2.4 Компьютерлік программаларда мәзір командаларын қолдану Білім алушылар сәйкестендіруге бағытталған 1 тапсырманы орындайды 1 3 2 Компьютерлік суреттер (ортақ Графикалық редактордың құрал жабдықтары 3.1.2.1 Компьютерлік программалар қолданушының міндеттерін шешу үшін қажет екенін түсіндіру Білім алушылар ашық түрдегі қысқа жауапты талап ететін 1 тапсырманы орындайды 1 3 тақырып: «Сәулет») 3.1.2.4 Компьютерлік программаларда мәзір командаларын қолдану Білім алушылар ашық түрдегі қысқа жауапты талап ететін 1 тапсырманы орындайды 1 1 Суретті өңдеу 3.2.2.1 Қарапайым графикалық редактор құралдарын қолдану Білім алушылар сәйкестендіруге бағытталған 1 тапсырманы орындайды 1 4 3.1.2.2 Компьютерлік программаларда файлдарды ашу және сақтау командаларын пайдалану Білім алушылар ашық түрдегі қысқа жауапты талап ететін 1 тапсырманы орындайды 1 2 Барлығы 6 16 24 4. Тапсырма үлгілері және балл қою кестесі «Ақпараттық коммуникациялық технология «АКТ» пәнінен 2-тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмалары 1. Сәйкестігін анықта. Бағдарлама оә«« бсспроі' . Си«фО№,„ \ Ііукоигип ЫШ О- Сипаттамасы Дыбысты жазуға және түзетуге арналған бағдарлама Дыбысты жазуға арналған стандарттық программа Дыбысты тыңдауға арналған бағдарлама [3] 2. Дыбысты өңдеу бағдарламасының атауын және меню командаларын сәйкестендір. Меню «Файл» Меню «Правка» Меню «Эфекты» Отменить Нормализация Новый. Повторить Плавное нарастание или Открыть Вырезать затухание Импортировать Скопировать Повтор Закрыть Вставка Смена темпа Сохранить проект Обрезать по краям Сохранить проект как Удалить Удаление шума Экспортировать Заполнить тишиной Усиление базовых частот Выйти Разделить Усиление сигнала Дублирование Эквалайзер [3] 3. Графикалық редактордың командаларын жаз. Г рафикалық редактор [3] ЖОБА 4. Ерекшеленген командалардың ортақ атауын жаз. [1] 5. Міндеттері бойынша құралдарды тауып, сәйкестендір. _____________Міндеттері___________ Бұрыштары дөңгеленген квадраттар мен тік төртбұрыштарды салуға мүмкіндік береді Суреттің белгілі бір бөлігін өшіруге арналған Тік төртбұрыштар салуға арналған Қисық пішінді үзіндіні таңдау қызметін атқарады [4] 6. Көп нүктенің орнына тиісті командаларды жаз. Графикалық редактор бағдарламасында суретті сақтау үшін Файл —......................... командасы орындалады. Сақталған суретті ашу үшін Файл —..........................командасы орындалады. [2] 26 ЖОБА Балл қою кестесі Сұрақ № Жауап Балл Қосымша ақпарат Бағдарлама о - ■ * • .:' . I нпаттамасы Дыоысты жаз>та және түзетуте арнатғая бағдарлама
Дыоысты жазуга арналған стандарттык дрограьада
Дьібысты тындалта арналған бағдартаыа
Әр дұрыс сәйкестік үшін 1 балл қойылады
Отмняять Норпгллзался НОЕаИ
П0ЕТ0рК7Ъ ПлаЕное зарастгхке нлк Открыть
Выргзгть затухгнке Ігізпортхровать
СкОПЕрО 5£7Ъ Повтор Зазфыть
Вттавка наа те дла СОЦЯННП лроакт
Обргзгть ло қргхн Содраккть лрогкт как
Удажатъ Удалеяхе шука ЭкслорткроЕгть
Залолнить поиной УснлвЕке базоЕыд часгот Выйхн
Раіделвть Уснленве ситагла
Дублкроггкке Эхгглгкзер
Әрбір дұрыс сәйкестікке 1 балл қойылады
Сурет салу/енгізу/басып шығару/бояу/өшіру/ерекшелеу/…
Әр дұрыс жауапқа 1балл қойылады. Басқа да дұрыс жауаптар қабылданады
Меню командалары
Мінлеттері
Бурьпгтары дөнгеленген квадраттар ыеы тіы тертбурыштзрдьг салуға ыүмзнндік середі
С>-реттщ белгйгі оір оелігін епгір\те арналған
Тік тертбурьпгтар сал>та арналған
Қнсыз; ппдікді утіндіні тандау кызыетін аткарады
Қура.тдар
&
Гч ч_.> Выделить
>1 о

Әрбір дұрыс сәйкестікке 1 балл қойылады
«Файл-сохранить как» командасы орындалады
«Файл-открыть» командасы орындалады
Әрбір дұрыс жауапқа 1 балл қойылады
Барлығы
16
1
3
2
3
3
3
4
1
5
4
6
2
27
ЖОБА
5. Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойыңыз.
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқауды оқып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығын хабарлаңыз. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығын ескертіңіз. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтыңыз.
Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіңіз. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығын ескертіңіз.
Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қоюды ұсыныңыз.
Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады.
Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отырыңыз.
Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтініңіз.
6. Модерация және балл қою
Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.
28
ЖОБА
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Шығармашылық және компьютер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау Оқу мақсаты 3.2.2.1 Қарапайым графикалық редактор құралдарын
қолдану
3.2.4.2 Арнайы тақырыпқа сай фотосуреттерді қолдану
3.2.2.2 Нысанның сыртқы түрін өзгерту (мысалы, қию, бұру, өлшемін өзгерту және т.б.)
Бағалау критерийі Білім алушы
• Г рафикалық редактордың құралдарын анықтайды
• Тақырыпқа сәйкес суреттерді қолданады
• Нысанды түзету командаларын пайдаланады
Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейі
Орындау уақыты 15 минут
Практикалық жұмыс
1. Раіпі бағдарламасын аш.
2. Суретті сал.
3. Суретті жұмыс үстеліне сақтап қой. Тақырыпқа сәйкес фотосурет таңдап алып, өз суретіңмен байланыстырып композиция жаса.
Мысалы:
Бағалау критерийі Тапсырм а № Дескриптор Балл
Білім алушы
Графикалық редактордың 1 фигуралар құралын қолданады; 1
29
ЖОБА
құралдарын анықтайды құю құралын қолданады; 1
Тақырыпқа сәйкес суреттерді қолданады 2 тақырыпқа сәйкес суретті анықтайды; 1
суретті графикалық редакторда қолданады; 1
Нысанды түзету командаларын пайдаланады 3 қиып алу командасын қолданады; 1
бұру командасын қолданады; 1
өлшемін өзгерту командасын қолданады. 1
Барлығы: 7
30
ЖОБА
«Шығармашылық және компьютер» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға
арналған рубрика.
Білім алушының аты-жөні:___________________________________________
Бағалау критерийлері Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орташа Жоғары
Графикалық редактордың құралдарын анықтайды. Графикалық редактордың құралдарын қолдануда қиналады.. ^ Графикалық редактордың фигуралар/құю құралдарын қолдануда қателіктер жібереді. 1 1 Г рафикалық редактордың құралдарын дұрыс қолданады. ^
Тақырыпқа сәйкес суреттерді қолданады. Тақырыпқа сәйкес суреттерді анықтауда және қолдануда қиналады. ^ ^ Тақырыпқа сәйкес суреттерді анықтауда/ суретті графикалық редакторда қолдануда кателікт^р жібереді. 1 1 Тақырыпқа сәйкес суреттерді анықтайды және орынды қолданады. ^ ^
Нысанды түзету командаларын пайдаланады. Нысанды түзету командаларын қолдануда қиналады. □ Қиып алу/бұру/өлшемін өзгерту командаларын орындауда қателіктер жібереді. □ Нысанды түзету командаларын дұрыс қолданады. □
31
ЖОБА
«Әлемнің барлығы Интернетте» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаты
3.3.1.1 Нақты сұрақтарға жауап табу үшін Интернетті қолдану
3.2.1.3 Құжаттағы ерекшеленген мәтінді қиып алу, көшіру, қою
3.2.3.3 Презентацияны безендіру үшін дайын дизайнды пайдалану
Бағалау критерийі
Ойлау дағдыларының деңгейі
Орындау уақыты
Білім алушы
• Керекті ақпаратты іздеу жүйесін (браузер) қолданып анықтайды
• Мәтінмен жұмыс жасауға арналған командаларды қолданады
• Презентация құру үшін дайын дизайнды
қолданады
Қолдану
15 минут
Практикалық жұмыс
Қазақстандық атақты тұлғалардың біреуі туралы презентация жаса және безендір.
1. Ақпаратты іздеу жүйесін (браузер) іске қос.
2. Қазақстандық атақты тұлға туралы ақпараттар (суреті, өмірбаяны т.б) іздеп тап.
3. Табылған ақпаратты презентацияға сал.
4. Презентацияны дайын дизайнның көмегімен безендір.
5. Құжатты жұмыс үстеліне сақта.
32
ЖОБА
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Керекті ақпаратты іздеу жүйесін (браузер) қолданып анықтайды 1 кілттік сөзді анықтайды; 1
іздеу параметрлерін жазады; 1
қажетті ақпаратты іріктеп алады; 1
Мәтінмен жұмыс жасауға арналған командаларды қолданады «қию» командасын қолданады; 1
«көшіру»командасын қолданады; 1
«қою» командасын қолданады; 1
Презентация құру үшін дайын дизайнды қолданады презентация құрады; 1
безендіруде дайын дизайнды қолданады; 1
презентацияны сақтайды. 1
Барлығы: 9
33
ЖОБА
«Әлемнің барлығы Ғаламторда» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға
арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні:____________________________________________________
Бағалау критерийлері Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орташа Жоғары
Керекті ақпаратты іздеу жүйесін (браузер) қолданып анықтайды. Керекті ақпаратты іздеу жүйесін (браузер) қолдануда қиналады. □ Қажетті ақпараттың кілттік сөзін анықтауда/іздеу параметрлерін жазуда/ ақпаратты іріктеуде қателіктер жібереді. | | Керекті ақпаратты іздеу жүйесін (браузер) дұрыс қолданады. □
Мәтінмен жұмыс жасауға арналған командаларды қолданады. Мәтінмен жұмыс жасауға арналған командаларды қолдануда қиналады. □ Мәтінмен жұмыс жасау барысында «қию»/ «көшіру»/ «қою» командаларын қолдануда қателіктер жібереді. | | Мәтінмен жұмыс жасауға арналған командаларды дұрыс қолданады. ^ ^
Презентация құру үшін дайын дизайнды қолданады. Презентация құру үшін дайын дизайнды қолдануда қиналады. П Презентация құруда/дайын дизайн арқылы безендіруде/презентацияны сақтауда қателіктер жібереді. 1 1 Презентация құру үшін дайын дизайнды орынды қолданады.
34
ЖОБА
3-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы
1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес білім алушылардың оқу мақсаттарына жеткендігін тексеруге және тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.
Спецификация 3-сыныпта «Ақпараттық коммуникациялық технология «АКТ»» пәні бойынша тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұны мен өткізу рәсімін сипаттайды.
2. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар
«Ақпараттық коммуникациялық технология «АКТ»» пәні бойынша (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы) негізгі мектепке арналған оқу бағдарламасы (3-4-сыныптар) (қазақ тілінде оқыту).
3. 2-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
3.1 Ұзақтығы — 40 минут Балл саны — 16
3.2 Жиынтық бағалаудың құрылымы
Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда әр түрлі тапсырмалар: көп таңдауы бар сұрақтар, қысқа/толық жауапты қажет ететін сұрақтар қолданылады.
Берілген нұсқа қысқа және толық жауапты қажет ететін сұрақтарды қамтитын 7 тапсырмадан тұрады.
Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушылар есептелген мәні, сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
Толық жауапты қажет ететін сұрақтарда білім алушыдан максималды балл жинау үшін тапсырманың шешімін табудың әр қадамын анық көрсетуі талап етіледі.
Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.
35
ЖОБА
№ Бөлім Тақырып Оқу мақсаты Тапсырма сипаты Тапсырма саны Жалпы балл
1 Шығармашыл ық және компьютер (ортақ тақырып: «Өнер») Г рафикалық редактордағы фигуралар 3.2.2.1 Қарапайым графикалық редактор құралдарын қолдану Білім алушылар ашық түрдегі қысқа жауапты талап ететін 1 тапсырманы орындайды 1 3
Қайталанатын үлгілер 3.1.2.4 Компьютерлік программаларда меню командаларын қолдану Білім алушылар ашық түрдегі қысқа жауапты талап ететін 1 тапсырманы орындайды 1 3
2 Әлемнің барлығы Ғаламторда (ортақ тақырып: «Танымал тұлғалар») Ақпаратты іздеу 3.3.1.1 нақты сұрақтарға жауап табу үшін Интернетті қолдану Білім алушылар ашық түрдегі қысқа жауапты талап ететін 1 тапсырманы орындайды 2 4
Интернеттегі қауіпсіздік 3.2.1.1 мәтіндік редакторда қарапайым сөйлемдерді теруді жүзеге асыру. Білім алушылар ашық түрдегі қысқа жауапты талап ететін 1 тапсырманы орындайды 1 1
3.3.3.1 Интернет желісіндегі қажетсіз байланыстың қауіпін түсіну Білім алушылар ашық түрдегі толық жауапты талап ететін 1 тапсырманы орындайды 1 2
Презентация құру 3.2.3.1 мәтін мен бейнелерден тұратын қарапайым презентациялар жасау 3.2.3.2 слайдтар арасындағы ауысуларды пайдалану 3.2.3.3 презентацияны безендіру үшін дайын дизайнды пайдалану Білім алушылар ашық түрдегі толық жауапты талап ететін 1 тапсырманы орындайды 1 3
Барлығы: 7 16
36
4. Тапсырма үлгілері және балл қою кестесі
«Ақпараттық коммуникациялық технология «АКТ»» пәнінен 3-тоқсанға арналған
жиынтық бағалаудың тапсырмалары
1. Суреттерден кестеде берілген әрекеттерді орындауға көмектесетін құралдарды анықтап, сәйкес нөмірін жаз.
Графнкалық редактор
Сурет салу. Мәтінді енгізу Суретті түрлендіру, өзгерту және өңдеу Суретті көшіру, қию және қою

[3]
2. Суреттен қию, бұру, өлшемін өзгерту командаларын тауып, қоршап сыз.
Ш &С
! ! 1 А ■
Кнгги ■Іигуры т ! *■ Толщинә ‘Т цвет 1
ҺЕ | Фсірыы КҺІДЕЛВҺИН Фигурьі
[3]
3. Суреттерге мұқият қара. Сипаттамасы бойынша төмендегі кестеге сәйкес нөмірін жаз.
ЖОБА
№ Сипаттамасы
Іздеу жүйесі — интернеттен жылдам ақпарат табуға арналған бағдарлама
Сілтеме — басқа веб-бетке көшу
Веб-бет — мәтін, сурет, бейнежазба, дыбыс және әртүрлі сілтемелері бар интернеттегі құжат
[3]
4. Берілген терезелер қандай бағдарламада ашылады? Жаз.
[1]
5. Мәтіндік редакторда орындалған жұмысты белгіле (^).
Лпрриеттг*» жуми: хэсзғаида төменде беригеи аречеттерь досычмеи эоидс •
• лС*£>*Г9 АА*^М(<І **«* >**4№< «М* »Х>»»,Сь
хмке мвгмт», жщы* айтх
• . — хд Гапмціі <><*мціоіііі»" 'іф »и хмч ц>иа^і <ф>рг *»»•+ д»ут бо<м»дц • «еее^іеес>р»*һе«інгсенму гэе^агоіңйгеі^^о^еіиххехбчх».
• 6я»т»м< 6оеу»и ія ихп схмме бокх х« хуаасырм в»це ашл ііиммч псігмт ►_ »х* хга • юеепімартірпярмчмхркечгмсімгрумхетайпл • - - ■ *— ..* • •■ • . ■ . ■••....■ .• • Юнстд(мшы • вх-ірі»< >«есе т/и-қм»т*»\ ажмчы бдеу •-• ■ ■ ■ ■• ■- -■
йрмс хама сэ>хп мм’ бср.
• нтггхпгі ш>іі іііііпігиі ммЦщі іГііП(іпі ГгІсЯіпіміігпггиДіпі» іп іпіп ~ чргс ХВМ*І МРіГХ орл оу «ЭуП 5ор|
[1]
бағдарламасының көмегімен қандай әрекеттер орындауға болады?
і) Скайппен жұмыс жасау кезіндегі қауіпсіздік ережесін жаз.
[2]
7. Берілген командалардың міндеттерін жаз.
38
ЖОБА
Командалар
Міндеті
[3]
39
ЖОБА
Балл қою кестесі
Сұрақ №
Жауап
Балл
Қосымша ақпарат
Әр дұрыс жауапқа 1 балл қойылады
Әр дұрыс жауапқа 1 балл қойылады
№ Сипаттамасы
Іздеу жүйесі — интернеттен жылдаы акпарат табуға арналған бағдарлама
Сілтеме — басқа веб-бетке көш\-
Веб-бет — мәтін: сурет; бейнежазба: дыбыс және әртүрлі сьттемелері оар ннтернеттегі күжат_________________________
Әр дұрыс жауапқа 1 балл қойылады
Браузер (опера, гугл хром, мозила)
Кез келген дұрыс жауап қабылданады

Сөйлесуге/хат/хабарлама суреттер/құжаттар жіберуге/…
жазысуға/
Кез келген дұрыс жауап қабылданады
Бөтен адамдармен сөйлесуге болмайды
1) Слайд құру үшін
2) слайдтарды ауыстыру үшін
3)презентацияның дизайнын құру үшін
Әр дұрыс жауапқа 1 балл қойылады
Барлығы
16
1
3
2
3
3
3
4
1
5
1
6
1
1
7
3
40
ЖОБА
5. Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойыңыз.
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқауды оқып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығын хабарлаңыз. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығын ескертіңіз. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтыңыз.
Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіңіз. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығын ескертіңіз.
Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қоюды ұсыныңыз.
Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады.
Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отырыңыз.
Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтініңіз.
6. Модерация және балл қою
Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.
41
ЖОБА
4-ТОҚСАН БОИЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР «Презентацяны безендіру» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаты
3.2.3.1 Мәтін мен бейнелерден тұратын қарапайым презентациялар жасау
3.1.2.4 Компьютерлік программаларда меню командаларын қолдану
3.2.4.2 Арнайы тақырыпқа сай фотосуреттерді қолдану
3.2.3.3 Презентацияны безендіру үшін дайын безендіруді пайдалану
Бағалау критерийі
Білім алушы
• Презентацияда мәтін мен бейнелерді қолданады
• Меню бағдарламасының құралдарын қолданады
• Тақырыпқа сәйкес суреттерді қолданады
• Презентация кұру үшін дайын дизайнды қолданады
Ойлау дағдыларының деңгейі
Қолдану
Орындау уақыты
15 минут
Практикалық жұмыс
«Су -тіршілік көзі» тақырыбына презентация жаса. Презентацияның құрылымы:
1-слайд: атауы
2-слайд: мазмұны
3-слайд: мәтін және сурет
Презентацияда дизайн, анимация, слайдтар арасындағы ауысулар көрсетілуі тиіс. Презентацияны жұмыс үстеліне сақта.
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Презентацияда мәтін мен бейнелерді қолданады 1 тақырыпқа сәйкес презентация кұрады; 1
презентацияны сақтайды; 1
Меню бағдарламасының кұралдарын қолданады анимацияны қолданады; 1
слайдтар арасындағы ауысуларды қолданады; 1
Тақырыпқа сәйкес суреттерді қолданады тақырыпқа сәйкес суреттерді іріктейді; 1
суретті мәтінмен сәйкестендіріп орналастырады; 1
Презентация кұру үшін дайын дизайнды қолданады тақырыпқа сәйкес мәтін қолданады; 1
безендіруде дайын дизайнды қолданады. 1
Барлығы: 8
42
ЖОБА
«Презентация безендіру» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған
рубрика
Білім алушының аты-жөні:___________________________________________________
Бағалау критерийлері Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орташа Жоғары
Презентацияда мәтін мен бейнелерді колданады. Такырыпка сәйкес презентация құруда және сақтауда қиналады. □ Тақырыпқа сәйкес презентация кұруда/ сақтауда қателіктер жібереді. □ Такырыпка сәйкес презентация кұрады және сактайды. □
Меню бағдарламасының кұралдарын қолданады. Меню бағдарламасының құралдарын қолдануда қиналады. |—| Анимацияны/слайдтар арасындағы ауысуларды колдануда кателіктер жібереді. |—| Меню бағдарламасының кұралдарын дұрыс колданады. □
Такырыпка сәйкес суреттерді колданады. Такырыпка сәйкес суреттерді іріктеуде және орналастыруда қиналады. □ Такырыпка сәйкес суреттерді іріктеуде/ суретті мәтінмен сәйкестендіріп орналастыруда кателіктер жібереді. | | Такырыпка сәйкес суреттерді іріктейді және дұрыс орналастырады. □
Презентация кұру үшін дайын дизайнды колданады. Такырыпка сәйкес мәтін жазуда және презентацияны дайын дизайн арқылы безендіруде киналады. □ Такырыпка сәйкес мәтін жазуда/ презентацияны дайын дизайнды колданып безендіруде кателіктер жібереді. р □ Такырыпка сәйкес мәтін жазады және презентацияны дайын дизайнды колданып безендіреді.
43
ЖОБА
«Мәтін, дыбыс және презентация» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Бағалау критерийі
Оқу мақсаты
3.2.1.1 Мәтіндік редакторда карапайым сөйлемдерді теруді жүзеге асыру
3.2.1.3 Құжаттағы ерекшеленген мәтінді киып алу, көшіру, кою
Білім алушылар
• Мәтінді теруде компьютерлік бағдарламаны
колданады
• Мәтінмен жұмыс жасау командаларын колданады
Ойлау дағдыларының деңгейі
Орындау уақыты
Қолдану
15 минут
Практикалық жұмыс
1. Мәтіндік редакторды іске кос. Ерекшеліктерін сактай отырып, мәтінді теріп жаз.
22-наурыз — Ұлыстың ұлы күні. Наурыз — жыл басы. Бұл күні күн мен түн теңеледі. Дастарканға дәстүрлі ет тағамдары, ұлттык тамактар койылады. Бұл мейрамның негізгі асы — наурыз көже. Оны жеті түрлі тагамнан пісіреді.______________________________________________________________
2. Мәтіндегі калың жазумен берілген сөйлемді көшіріп алып, мәтіннің төменгі жағына 5 рет кой.
Мысалы:
Бұл күні күн мен түн теңеледі.
Бұл күні күн мен түн теңеледі.
Бұл күні күн мен түн теңеледі.
Бұл күні күн мен түн теңеледі.
Бұл күні күн мен түн теңеледі.
3. Құжатты жұмыс үстеліне сакта.
44
ЖОБА
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Мәтінді теруде компьютерлік бағдарламаны қолданады 1 мәтінді қатесіз тереді; 1
қиғаш жазу командасын қолданады; 1
қалың жазу командасын қолданады; 1
астын сызу командасын қолданады; 1
Мәтінмен жұмыс жасау командаларын қолданады 2 ерекшелеу-көшіру командасын қолданады; 1
қою командасын қолданады; 1
құжатты өз атымен сақтайды. 1
Барлығы 7
45
ЖОБА
« Мәтін, дыбыс және презентация» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға
арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні:___________________________________________________
Бағалау критерийлері Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орташа Жоғары
Мәтінді теруде компьютерлік бағдарламаны колданады. Мәтінді теруде компьютерлік бағдарламаны колдануда киналады. П Мәтінді теруде/ киғаш жазу/калың жазу/астын сызу командаларын колдануда кателіктер жібереді. □ Мәтінді теруде компьютерлік бағдарламаны колданады. □
Мәтінмен жұмыс жасау командаларын колданады. Форматтау тактасының командаларын колдануда киналады. □ Форматтау тактасының көшіру/ кою командаларын колдануда кателіктер жібереді. Форматтау тактасының командаларын дұрыс колданады. □
46
ЖОБА
4-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы
1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес білім алушылардың оқу мақсаттарына жеткендігін тексеруге және тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.
Спецификация 3-сыныпта «Ақпараттық коммуникациялық технология «АКТ»» пәні бойынша тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұны мен өткізу рәсімін сипаттайды.
2. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар
«Ақпараттық коммуникациялық технология «АКТ»» пәні бойынша (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы) негізгі мектепке арналған оқу бағдарламасы (3-4-сыныптар) (қазақ тілінде оқыту).
3. 2-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
3.1 Ұзақтығы — 40 минут Балл саны — 16
3.2 Жиынтық бағалаудың құрылымы
Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда әр түрлі тапсырмалар: көп таңдауы бар сұрақтар, қысқа/толық жауапты қажет ететін сұрақтар қолданылады.
Берілген нұсқа қысқа және толық жауапты қажет ететін сұрақтарды қамтитын 5 тапсырмадан тұрады.
Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушылар есептелген мәні, сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
Толық жауапты қажет ететін сұрақтарда білім алушыдан максималды балл жинау үшін тапсырманың шешімін табудың әр қадамын анық көрсетуі талап етіледі.
Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.
47
ЖОБА
№ Бөлім Тақырып Оқу мақсаты Тапсырма сипаты Тапсырма саны Жалпы балл
1 Презентациян ы безендіру (ортак такырып: «Су — тіршіліктің көзі») Презентацияны кұрып безендіру 3.1.2.4 Компьютерлі к программаларда меню командаларын колдану Білім алушылар сәйкестендіруге бағытталған 1 тапсырманы орындайды 1 2
Презентацияға арналған акпарат 3.2.3.2 Слайдтар арасындағы ауысуларды пайдалану 3.2.3.3 презентацияны безендіру үшін дайын безендіру пайдалану Білім алушылар ашык түрдегі кыска жауапты талап ететін 1 тапсырманы орындайды 1 4
2 Мәтін, дыбыс және презентация (ортак такырып: «Демалу мәдениеті. Мейрамдар») Мәтінмен жұмыс 3.2.1.1 Мәтіндік редакторда карапайым сөйлемдерді теруді жүзеге асыру Білім алушылар ашык түрдегі толык жауапты талап ететін 1 тапсырманы орындайды 1 3
Пернетактада жок символдар 3.2.1.3 Құжаттағы ерекшеленген мәтінді киып алу, көшіру, кою Білім алушылар ашык түрдегі кыска жауапты талап ететін 1 тапсырманы орындайды 1 4
Презентациядағы дыбыстар 3.2.4.1 Арнайы программаны пайдалана отырып дыбысты жазу, өңдеу және шығару Білім алушылар ашык түрдегі толык жауапты талап ететін 1 тапсырманы орындайды 1 3
Барлығы: 5 16
48
4. Тапсырма үлгілері және балл қою кестесі
«Ақпараттық коммуникациялық технология «АКТ» пәнінен 4-тоқсанға арналған
жиынтық бағалаудың тапсырмалары
1. Сәйкестігін анықта.
Файл (Файл бөлім) Сурет, фигура, дыбыс,
Г лавная (Негізгі бөлім) Жаңа құжатты ашу, сақтау, баспаға шығару
Көшіру, қиып алу, жою, қою
[2]
2. Сипаттамасы бойынша сызықшаның орнына тиісті команданың атауын сөзді жаз.Керекті сөздер:
анимация, демонстрация, көрсету режимі, фон
1) Басынан бастап, ағымдағы слайдтан
2) Жасақтау, көркемдеу, безендіру-____
3) Эффектілер беру-___________________
4) Қарапайым, құрылымдық, іріктеу, көрсету-_
[4]
3. Суретте бейнеленген құралдардың міндетін жаз.
[4]
4. Берілген пернелердің қызметін жаз.
ҒП*[П
[4]
1
2
3
4
5. Берілген қүралдардың міндетін анықтап жаз.
ЖОБА
4}
[2]
50
ЖОБА
Балл қою кестесі
Сұрақ №
Жауап
Балл
Қосымша ақпарат
Файл (Файл бөлім) — Жаңа құжатты ашу, сақтау, баспаға шығару Главная (Негізгі бөлім) — Көшіру, қиып алу, жою, қою.___________________________________
Әр сәйкестік үшін 1 балл қойылады
демонстрация,
фон
анимация көрсету режимі
Әр дұрыс жауапқа 1 балл беріледі
Мәтінді теру бағдарламасының атауы/
Мәтіндік редактор
Бас әріппен жазу, қазақ тіліне ауыстыру, келесі жолға өту, мәтіндегі символды өшіру үшін қолданылатын құралдар/ Қосымша клавиатура
Мәтін түсін, көлемін, қаріп кескінін өзгерту үшін
пайдаланылатын құралдар/ Форматтау тақтасы
Мәтін бөліктерін түзеу, оң жаққа, сол жаққа және ортаға баптау құралдары/
Мәтінді түзету____________________
Әр дұрыс жауапқа 1 балл беріледі
толық
ерекшелеу
қою
қию
көшіру
Әр дұрыс жауапқа 1 балл беріледі
видео қою дыбыс қосу
Әр дұрыс жауапқа 1 балл беріледі
Барлығы:
16
2
2
4
3
4
1
2
3
4
4
4
5
2
51
ЖОБА
5. Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойыңыз.
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқауды оқып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығын хабарлаңыз. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығын ескертіңіз. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтыңыз.
Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіңіз. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығын ескертіңіз.
Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қоюды ұсыныңыз.
Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады.
Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отырыңыз.
Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтініңіз.
6. Модерация және балл қою
Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.
52

3 thoughts on “СОР СОЧ ЖБ ТЖБ БЖБ Информатика АКТ 3 сынып

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *