СОЧ ТЖБ Қазақ тілі мен әдебиеті (орыс мектеп) Т2 5-сынып

Тоқсандық жиынтық бағалаудың спецификациясы «Қазақ тілі мен әдебиеті» (оқыту қазақ тілінде емес) 5-сынып 2 МАЗМҰНЫ 1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты……………………………4 2. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар…………4 3. Күтілетін нәтижелер……………………………………………….4 4. Ойлау дағдыларының деңгейі…………………………………………5 5. Жиынтық бағалауды өткізу ережесі……………………………………6 6. Модерация және балл қою……………………………………………6 1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ……………………….7 2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ […]

СОЧ ТЖБ Информатика 5 сынып

«Информатика» пәнінен тоқсандық жиынтық бағалау спецификациясы 5-сынып МАЗМҰНЫ 1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты………………………..3 2. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар……..3 3. Күтілетін нәтижелер……………………………………………3 4. Ойлау дағдыларының деңгейі……………………………………..4 5. Тоқсандарға ойлау дағдыларының деңгейіне байланысты тексерілетін мақсаттарды бөлу .. 5 6. Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері…………………5 7. Модерация және балл қою………………………………………..5 1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ […]

СОЧ ТЖБ Жаратылыстану 5 сынып

«Жаратылыстану» пәнінен тоқсандық жиынтық бағалау спецификациясы 5-сынып Мазмұны 1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты……………………..3 2. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар…..3 3. Күтілетін нәтижелер…………………………………………3 4. Ойлау дағдыларының деңгейі…………………………………..4 5. Тоқсандарға ойлау дағдыларының деңгейіне байланысты Тексерілетін оқу мақсатытарды бөлу…………………………………………………………4 6. Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері………………5 7. Модерация және балл қою……………………………………..5 1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ […]

СОЧ ТЖБ Қазақ әдебиеті 5-сынып

Тоқсандық жиынтық бағалаудың спецификациясы «Қазақ әдебиеті» (оқыту қазақ тілінде) 5-сынып 2 МАЗМҰНЫ 1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты…………………….4 2. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар….4 3. Күтілетін нәтижелер………………………………………..4 4. Ойлау дағдыларының деңгейі………………………………….5 5. Жиынтық бағалауды өткізу ережесі…………………………….6 6. Модерация және балл қою…………………………………….6 1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ………………..7 2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ……………….11 3-ТОҚСАН БОЙЫНША […]

СОЧ ТЖБ Дүниежүзі тарихы 5 сынып

«Дүниежүзі тарихы» пәнінен тоқсандық жиынтық бағалау спецификациясы 5-сынып Мазмұны 1. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мақсаты……………………………3 2. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар…………3 3. «Дүниежүзі тарихы» пәнінен күтілетін нәтижелер, 5-сынып…………..3 4. Ойлау дағдыларының деңгейі…………………………………….4 5. Тоқсандарға ойлау дағдыларының деңгейіне байланысты тексерілетін мақсаттарды бөлу .. 4 6. Жиынтық бағалауды өткізу ережесі……………………………….5 7. Модерация және балл қою……………………………………….5 1-ТОҚСАН БОЙЫНША […]

СОЧ Русский язык 5 класс

Спецификация суммативного оценивания за четверть по предмету «Русский язык» (как первый) 5 класс Содержание 1. Цель суммативного оценивания за четверть………………………….3 2. Документ, определяющий содержание суммативного оценивания за четверть..3 3. Ожидаемые результаты……………………………………………3 4. Уровни мыслительных навыков по предмету «Русский язык и литература», 5 класс 4 5. Правила проведения суммативного оценивания………………………..5 6. Модерация и выставление баллов…………………………………..5 СПЕЦИФИКАЦИЯ […]

СОЧ ТЖБ Русский язык и литература (каз школа) 5 класс

Спецификация суммативного оценивания за четверть по предмету «Русский язык и литература» (с нерусским языком обучения) 5 класс Содержание 1. Цель суммативного оценивания за четверть (СОЧ)……………………3 2. Документ, определяющий содержание суммативного оценивания за четверть.3 3. Ожидаемые результаты…………………………………………..3 4. Уровни мыслительных навыков по предмету «Русский язык и литература», 7 класс …. 4 5. Правила проведения суммативного оценивания……………………….5 […]

СОЧ Русская литература 5 класс

Спецификация суммативного оценивания за четверть по предмету «Русская литература» 5 класс Содержание 1. Цель суммативного оценивания за четверть………………………………3 2. Документ, определяющий содержание суммативного оценивания за четверть…….3 3. Ожидаемые результаты по предмету «Русская литература», 5 класс…………..3 4. Уровни мыслительных навыков………………………………………….4 5. Правила проведения суммативного оценивания…………………………….5 6. Модерация и выставление баллов……………………………………….5 СПЕЦИФИКАЦИЯ СУММАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ ЗА 1 ЧЕТВЕРТЬ………………………6 […]

СОЧ Математика 5 класс

Спецификация суммативного оценивания за четверть по предмету «Математика» 5 класс Содержание 1. Цель суммативного оценивания за четверть……………………………..3 2. Документ, определяющий содержание суммативного оценивания за четверть……3 3. Ожидаемые результаты по предмету «Математика»…………………………3 4. Уровни мыслительных навыков по предмету «Математика»…………………..4 5. Распределение проверяемых целей по уровням мыслительных навыков в разрезе четвертей 5 6. Правила проведения суммативного оценивания……………………………5 […]

СОЧ История Казахстана 5 класс

Спецификация суммативного оценивания за четверть по предмету «История Казахстана» 5 класс Содержание 1. Цель суммативного оценивания за четверть…………………………..3 2. Документ, определяющий содержание суммативного оценивания за четверть…3 3. Ожидаемые результаты по предмету «История Казахстана»……………….3 4. Уровни мыслительных навыков по предмету «История Казахстана», 5 класс…4 5. Распределение проверяемых целей по уровням мыслительных навыков в разрезе четвертей 4 […]

СОЧ Информатика 5 класс

Спецификация суммативного оценивания за четверть по предмету «Информатика» 5 класс СОДЕРЖАНИЕ 1. Цель суммативного оценивания за четверть……………………………3 2. Документ, определяющий содержание суммативного оценивания за четверть….3 3. Ожидаемые результаты……………………………………………..3 4. Уровни мыслительных навыков по предмету «Информатика», 5 класс………..4 5. Распределение проверяемых целей по уровням мыслительных навыков в разрезе четвертей .. 4 6. Правила проведения суммативного оценивания………………………….5 […]

СОЧ Естествознание 5 класс

Спецификация суммативного оценивания за четверть по предмету «Естествознание» 5 класс Содержание 1. Цель суммативного оценивания за четверть……………………………3 2. Документ, определяющий содержание суммативного оценивания за четверть….3 3. Ожидаемые результаты……………………………………………..3 4. Уровни мыслительных навыков……………………………………….3 5. Распределение проверяемых целей по уровням мыслительных навыков в разрезе четвертей 4 6. Правила проведения суммативного оценивания………………………….4 7. Модерация и выставление баллов…………………………………….4 СПЕЦИФИКАЦИЯ […]

СОЧ Всемирная история 5 класс

Спецификация суммативного оценивания за четверть по предмету «Всемирная история» 5 класс 1 Содержание 1. Цель суммативного оценивания за четверть……………………………3 2. Документ, определяющий содержание суммативного оценивания за четверть….3 3. Ожидаемые результаты по предмету «Всемирная история», 5 класс…………3 4. Уровни мыслительных навыков по предмету «Всемирная история», 5 класс…..4 5. Распределение проверяемых целей по уровням мыслительных навыков в […]

СОЧ Specification of Summative Assessment for term English 5 Grade

Specification of Summative Assessment for term on the subject “English language” Grade 5 Contents 1. Aim of the Summative Assessment for the term…………………………….3 2. The document defining the content of the Summative Assessment for the term…..3 3. Expected outcomes on the subject “English language”, Grade 5………………3 4. Level of thinking skills on the subject „English […]

СОР ЖБ Русский язык и литература (каз школа) 5 класс

Методические рекомендации по суммативному оцениванию Русский язык и литература (с нерусским языком обучения) 5 класс Методические рекомендации составлены в помощь учителю при планировании, организации и проведении суммативного оценивания по предмету «Русский язык и литература» (с нерусским языком обучения) для обучающихся в 5 классах. Методические рекомендации подготовлены на основе учебной программы по предмету «Русский язык и […]