СОР Русский язык 10 класс ОГН

Методические рекомендации по суммативному оцениванию по предмету «Русский язык» (с русским языком обучения) 10 класс (общественно-гуманитарное направление) СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ ПО СУММАТИВНОМУ ОЦЕНИВАНИЮ ЗА 1 ЧЕТВЕРТЬ……………………..4 Задания по суммативному оцениванию за раздел «Имидж Казахстана: современный и исторический обзор»…………………………………………….4 Задания по суммативному оцениванию за раздел «Искусство и литература: различные формы художественного выражения»………………………………………9 ЗАДАНИЯ ПО СУММАТИВНОМУ ОЦЕНИВАНИЮ ЗА […]

СОР Русский язык 10 класс ЕМН

Методические рекомендации по суммативному оцениванию по предмету «Русский язык» (с русским языком обучения) 10 класс (естественно-математическое направление) СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ ПО СУММАТИВНОМУ ОЦЕНИВАНИЮ ЗА 1 ЧЕТВЕРТЬ……………………..4 Задания по суммативному оцениванию за раздел «Толерантность и межкультурный диалог» . 4 Задания по суммативному оцениванию за раздел «Толерантность и межкультурный диалог» . 7 ЗАДАНИЯ ПО СУММАТИВНОМУ ОЦЕНИВАНИЮ ЗА 2 […]

СОР Русская литература 10 класс ОГН

Методические рекомендации по суммативному оцениванию по предмету «Русская литература» (с русским языком обучения) 10 класс (общественно-гуманитарное направление) СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ ПО СУММАТИВНОМУ ОЦЕНИВАНИЮ ЗА 1 ЧЕТВЕРТЬ…………………….4 Задания по суммативному оцениванию за раздел «Лишние люди»………….4 Задания по суммативному оцениванию за раздел «Лишние люди»………….7 ЗАДАНИЯ ПО СУММАТИВНОМУ ОЦЕНИВАНИЮ ЗА 2 ЧЕТВЕРТЬ……………………11 Задания по суммативному оцениванию за раздел «Г […]

СОР Русская литература 10 класс ЕМН

Методические рекомендации по суммативному оцениванию по предмету «Русская литература» (с русским языком обучения) 10 класс (естественно-математическое направление) СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ ПО СУММАТИВНОМУ ОЦЕНИВАНИЮ ЗА 1 ЧЕТВЕРТЬ……………………3 Задания по суммативному оцениванию за раздел «Лишние люди»…………3 ЗАДАНИЯ ПО СУММАТИВНОМУ ОЦЕНИВАНИЮ ЗА 2 ЧЕТВЕРТЬ……………………7 Задания по суммативному оцениванию за раздел «Герой нашего времени»..7 Задания по суммативному оцениванию за раздел […]

СОР Основы права 10 класс ОГН

Методические рекомендации по суммативному оцениванию по предмету «Основы права» 10 класс (общественно-гуманитарного направления) СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ ПО СУММАТИВНОМУ ОЦЕНИВАНИЮ ЗА 1 ЧЕТВЕРТЬ………………….4 Суммативное оценивание за раздел «Право и государство»…………..4 ЗАДАНИЯ ПО СУММАТИВНОМУ ОЦЕНИВАНИЮ ЗА 2 ЧЕТВЕРТЬ………………….8 Суммативное оценивание за раздел «Публичное право»………………8 ЗАДАНИЯ ПО СУММАТИВНОМУ ОЦЕНИВАНИЮ ЗА 3 ЧЕТВЕРТЬ…………………12 Суммативное оценивание за раздел «Частное право»……………….12 ЗАДАНИЯ […]

СОР Основы права 10 класс ЕМН

Методические рекомендации по суммативному оцениванию по предмету «Основы права» (с русским языком обучения) 10 класс (естественно-математического направления) СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ СУММАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ ЗА I ЧЕТВЕРТЬ………………….4 Суммативное оценивание за раздел «Право и государство»…………..4 ЗАДАНИЯ ДЛЯ СУММАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ ЗА II ЧЕТВЕРТЬ………………..8 Суммативное оценивание за раздел «Публичное право»………………8 ЗАДАНИЯ ДЛЯ СУММАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ ЗА III ЧЕТВЕРТЬ………………14 Суммативное оценивание за […]

СОР Казахский язык и литература 10 класс ЕМН ОГН — ЖБ БЖБ Қазақ тілі мен әдебиеті 10 сынып ЖМБ ҚГБ

«Қазақ тілі мен әдебиеті» пәнінен (оқыту қазақ тілінде емес) жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар 10-сынып (жаратылыстану-математикалық, қогамдық-гуманитарлық багыт) МАЗМҰНЫ 1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР 4 «Еңбек нарығы және сұраныс». Балғабек Қыдырбекұлы «Теміржолшы» бөлімдері бойынша жиынтық бағалау……………………………………………4 «Отандық өнеркәсіп өнімі», «Қазақ киносы мен театрының қазіргі келбеті»…9 2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР 13 «Ұлттық экологиялық […]

СОР ЖБ БЖБ Химия 10 сынып ЖМБ

«Химия» пәнінен Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар 10-сынып (жаратылыстану-математикалық багыт) СОДЕРЖАНИЕ 1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР………………….4 10.1А «Атомның құрылысы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау………………..4 10.1В «Элементтер мен олардың қосылыстарының периодты өзгеруі» және 10.1С «Химиялық байланыс» бөлімдері бойынша жиынтық бағалау…………….8 10.Ш «Стехиометрия» бөлімі бойынша жиынтық бағалау……………………15 2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР…………………21 10.2А «Термодинамикаға кіріспе» бөлімі […]

СОР ЖБ БЖБ Химия 10 сынып ҚГБ

«Химия» пәнінен Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар 10-сынып (қоғамдық-гуманитарлық бағыт) МАЗМҰНЫ 1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР 4 10.1А «Атом құрылысы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау……………………..4 10.1В «Периодтық заң және химиялық элементтердің периодтық жүиесі» бөлімі бойынша жиынтық бағалау………………………………………………………9 10.1С «Химиялық байланыс және зат құрылысы» бөлімдері бойынша жиынтық бағалау .. 13 2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР […]

СОР ЖБ БЖБ Физика 10 сынып ҚГБ

«Физика» пәнінен жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар 10-сынып (қогамдық-гуманитарлық багыт) МАЗМҰНЫ 1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ………………………4 «Кинематика» бөлімі бойынша жиынтық бағалау………………………4 «Динамика» бөлімі бойынша жиынтық бағалау………………………..8 «Статика және гидростатика», «Сақталу заңдары» және «Гидродинамика» бөлімдері бойынша жиынтық бағалау……………………………………….12 2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ……………………..16 «Молекулалық кинетикалық теорияның негіздері» бөлімі бойынша жиынтық бағалау 16 «Газ заңдары» және «Термодинамика […]

СОР ЖБ БЖБ Физика 10 сынып ЖМБ

«Физика» пәнінен бөлім бойынша жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар 10-сынып (жаратылыстану — математикалық бағыт) МАЗМҰНЫ I-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ……………………….4 «Кинематика» бөлімі бойынша жиынтық бағалау……………………….4 «Динамика» бөлімі бойынша жиынтық бағалау………………………..10 «Статика», «Сақталу заңдары» және «Сұйықтар мен газдардың механикасы» бөлімдері бойынша жиынтық бағалау………………………………………..15 II-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ……………………..21 «Молекулалық- кинетикалық теория негіздері» бөлімі бойынша жиынтық бағалау […]

СОР ЖБ БЖБ Русский язык и литература 10 сынып

Методические рекомендации по суммативному оцениванию по предмету «Русский язык и литература» (с нерусским языком обучения) 10 класс СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ ПО СУММАТИВНОМУ ОЦЕНИВАНИЮ ЗА 1 ЧЕТВЕРТЬ……………………………4 Задания по суммативному оцениванию за раздел «Туризм. Экотуризм»……………4 Задания по суммативному оцениванию за раздел «Человек и Родина»…………….8 ЗАДАНИЯ ПО СУММАТИВНОМУ ОЦЕНИВАНИЮ ЗА 2 ЧЕТВЕРТЬ…………………………..12 Суммативное оценивание за раздел «Наука и […]

СОР ЖБ БЖБ Құқық негіздері 10 сынып ҚГБ

«Құқық негіздері» пәнінен жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар 10-сынып (қоғамдық-гуманитарлық бағыт) МАЗМҰНЫ I ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР …. 4 «Мемлекет және құқық» бөлімі бойынша жиынтық бағалау………….4 II ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР … 8 «Жария құқық» бөлімі бойынша жиынтық бағалау…………………8 III ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР 12 «Жеке құқық» бөлімі бойынша […]

СОР ЖБ БЖБ Құқық негіздері 10 сынып ЖМБ

«Құқық негіздері» пәнінен жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар 10-сынып (жаратылыстану-математикалық бағыт) МАЗМҰНЫ I ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР……………4 «Мемлекет және құқық» бөлімі бойынша жиынтық бағалау…………….4 II ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР…………..8 «Жария құқық» бөлімі бойынша жиынтық бағалау……………………8 III ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР…………12 «Жеке құқық » бөлімі бойынша жиынтық бағалау…………………..12 IV ТОҚСАН […]

СОР ЖБ БЖБ Қазақстан тарихы 10 сынып ҚГБ ЖМБ

«Қазақстан тарихы» пәнінен жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар 10-сынып (жаратылыстану-математикалық бағыт, қоғамдық-гуманитарлық бағыт) МАЗМҰНЫ I ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР……………………4 «Өркениет: даму ерекшеліктері» бөлімі бойынша жиынтық бағалау……………..4 II ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР…………………..8 «Этникалық және әлеуметтік процестер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау……….8 III ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР…………………12 «Мемлекет, соғыс және революциялар тарихынан» […]