КТЖ Қазақ тілі 4 сынып Обновленка Жаңа бағдарлама Күнтізбелік-тақырыптық жоспар мазмұны бойынша

«ҚАЗАҚ ТІЛІ» ПӘНІ БОЙЫНША КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАР
Барлық-64 сағат,аптасына 4 сағат
№ Тақырыптар Оқу мақсаттары Сағат саны Мерзімі
1-бөлім: «Менің Отаным – Қазақстан»
Байлығым – байтақ елім
1 1-сабақ. Тіл және сөйлеу 4.1.1.1 — тыңдаған материал бойынша негізгі тұсын түртіп алу және солардың негізінде мәтіннің мазмұнын айту
1 03.09
2 2-сабақ. Ауызша және жазбаша сөйлеу 4.1.2.1 — мәтіннің тақырыбы мен берілген диаграмма, сызба, кесте бойынша мәтіннің мазмұнын болжау және өз ойын дәлелдеу 1 04
3 3-сабақ. Монолог құрай аламын 4.2.4.1 — мәтіннің тақырыбы мен мазмұнының өзара сәйкестігін анықтау және ондағы негізгі ойды тұжырымдау;
4.1.4.1 — тірек сөздер мен жоспарды пайдалана отырып монолог құрау 1 05
Ана тімім – ардағым
4 4-сабақ. Сөйлеу мәдениеті 4.1.3.1 — сұхбаттасының жасын, жай-күйін ескере отырып, белгілі бір тақырып аясында сөйлем мәдениетін сақтап, диалогке қатысу 1 06
5 5-сабақ. Сөйлеу мәдениеті 4.1.3.1 — сұхбаттасының жасын, жай-күйін ескере отырып, белгілі бір тақырып аясында сөйлеу мәдениетін сақтап, диалогке қатысу 1 10
Табиғат ғажайыптары
6 6-сабақ. Фонетика әлеміне саяхат 4.1.1.1 — тыңдаған материал бойынша негізгі тұсын түртіп алу және солардың негізінде мәтіннің мазмұнын айту 1 11
7 7-сабақ. Фонетика әлеміне саяхат 4.2.3.1 — мәтін мазмұны бойынша шешім табуға бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру 1 12
8 8-сабақ. Фонетика әлеміне саяхат 4.3.3.1* — оқыған, тыңдаған және аудиовизуалды материалдар бойынша жоспар құрып мазмұндама/тірек сөздерді пайдаланып эссе жазу 1 13
9 9-сабақ. Буын үндестігі 1.2.3.1 — мәтін мазмұны бойынша шешім табуға бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру;
4.4.1.2 — сөзге қосымшалар жалғауда буын үндестігін ескеріп қолдану 1 17
10 10-сабақ. Буын үндестігі 1.2.3.2 — мәтін мазмұны бойынша шешім табуға бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру;
4.4.1.2 — сөзге қосымшалар жалғауда буын үндестігін ескеріп қолдану 1 18
11 11-сабақ. Дыбыс үндестігі 4.2.4.1 — мәтіннің тақырыбы мен мазмұнының өзара сәйкестігін анықтау және ондағы негізгі ойды тұжырымдау;
4.4.1.1 — сөзге қосымшалар жалғауда дыбыс үндестігін ескеріп қолдану 1 19
12 12-сабақ. Дыбыс үндестігі 4.4.1.3 — айтылуы мен жазылуында айырмашылығы бар сөздерді анықтап жазу;
4.1.1.1 — тыңдаған материал бойынша негізгі тұсын түртіп алу және солардың негізінде мәтіннің мазмұнын айту. 1 20
13 13-сабақ. Дыбыс үндестігі 4.4.1.3 — айтылуы мен жазылуында айырмашылығы бар сөздерді анықтап жазу;
4.1.4.1 — тірек сөздер мен жоспарды пайдалана отырып монолог құрау 1 24
14 14-сабақ. Қорытынды бақылау (бақылау шығармасы) 4.1.1.1 Тыңдаған материал бойынша негізгі тұсын түртіп алу және солардың негізінде мәтіннің мазмұнын айту

15 15-сабақ. Нәтиже сабақ. Мен не үйрендім? 4.1.1.1 Тыңдаған материал бойынша негізгі 4.1.1.1 Тыңдаған материал бойынша негізгі тұсын түртіп алу және солардың негізінде мәтіннің мазмұнын айту
тұсын түртіп алу және солардың негізінде мәтіннің мазмұнын айту 1 25
16 16-сабақ. Біздің жобамыз 4.1.4.1 Тірек сөздер мен жоспарды пайдалана отырыпмонолог құрау 1 26
17 17-сабақ. Бақылау диктанты 4.1.4.1 Тірек сөздер мен жоспарды пайдалана отырыпмонолог құрау 1 27
18 «Менің Отаным – Қазақстан» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау 4.1.1.1 Тыңдаған материал бойынша негізгі тұсын түртіп алу және солардың негізінде мәтіннің мазмұнын айту
4.1.4.1 Тірек сөздер мен жоспарды пайдалана отырыпмонолог құрау 1 01.10
2-бөлім: «Құндылықтар»
Көркем мінез дегеніміз не?
19 19-сабақ. Мәтін туралы не білемін? 4.3.5.1 — стилистикалық қателерді мұғалімінің көмегімен анықтап түзету; жазба жұмысын пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық нормаларға сәйкес өз бетінше редакциялау 1 02.10
20 20-сабақ. Мәтіннің тақырыбы және мәтіндегі негізгі ой 4.2.4.1 — мәтіннің тақырыбы мен мазмұнының өзара сәйкестігін анықтау және ондағы негізгі ойды тұжырымдау 1 03.10
21 21-сабақ. Мәтіннің тақырыбы және мәтіндегі негізгі ой 4.2.4.1 — мәтіннің тақырыбы мен мазмұнының өзара сәйкестігін анықтау және ондағы негізгі ойды тұжырымдау 1 04.10
22 22-сабақ. Мәтін және оның құрылымы 4.1.1.1 — тыңдаған материал бойынша негізгі тұсын түртіп алу және солардың негізінде мәтіннің мазмұнын айту;
4.2.1.1 — мәтін түрлерін (әңгімелеу/ сипаттау/ пайымдау) және олардың құрылымдық бөліктерін анықтау 1 08.10
23 23-сабақ. Мәтін және оның түрлері 4.2.1.1 — мәтін түрлерін (әңгімелеу/ сипаттау/ пайымдау) және олардың құрылымдық бөліктерін анықтау 1 09.
Жылы жүрек, тәтті тіл
24 24-сабақ. Мәтін түрлері 4.2.1.1* — мәтін түрлерін (әңгімелеу/ сипаттау/ пайымдау) және олардың құрылымдық бөліктерін анықтау;
4.2.3.1 — мәтін мазмұны бойынша шешім табуға бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру 1 10
25 25-сабақ. Пайымдау мәтінінің мазмұндық және құрылымдық ерекшеліктері 4.2.1.1* — мәтін түрлерін (әңгімелеу/ сипаттау/ пайымдау) және олардың құрылымдық бөліктерін анықтау
1 11
26 26-сабақ. Пайымдау мәтінінің мазмұндық және құрылымдық ерекшеліктері 4.2.1.1* — мәтін түрлерін (әңгімелеу/ сипаттау/ пайымдау) және олардың құрылымдық бөліктерін анықтау 1 15

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *