СОР ЖБ БЖБ Қазақстан тарихы 5 сынып

Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар Қазақстан тарихы 5-сынып 1 Әдістемелік ұсыныстар мұғалімге 5-сынып білім алушыларына «Қазақстан тарихы» пәні бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы ретінде құрастырылған. Әдістемелік ұсыныстар «Қазақстан тарихы» пәні бойынша оқу бағдарламасы негізінде дайындалған. Бөлім/ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары мұғалімге білім алушының тоқсан бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін […]

СОР ЖБ БЖБ Дүниежүзі тарихы 5 сынып

Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар Дүниежүзі тарихы 5-сынып Әдістемелік ұсыныстар мұғалімге 5-сынып білім алушыларына «Дүниежүзі тарихы» пәні бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы ретінде құрастырылған. Әдістемелік ұсыныстар «Дүниежүзі тарихы» пәні бойынша оқу бағдарламасы негізінде дайындалған. Бөлім/ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары мұғалімге білім алушының тоқсан бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін анықтауға […]

СОЧ ТЖБ Математика 5 сынып

«Математика» пәнінен тоқсандық жиынтық бағалаудың спецификациясы 5-сынып Мазмұны 1. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мақсаты……………………………….3 2. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар…………….3 3. «Математика» пәні бойынша күтілетін нәтижелер……………………….3 4. «Математика» пәні бойынша ойлау дағдыларының деңгейлері………………4 5. Ойлау дағдыларының деңгейіне байланысты тексерілетін мақсаттарды тоқсандар бойынша бөлу5 6. Жиынтық бағалауды өткізу ережесі…………………………………..6 7. Модерация және балл қою…………………………………………..6 1-ТОҚСАН БОЙЫНША […]

СОЧ ТЖБ Қазақстан тарихы 5 сынып

«Қазақстан тарихы» пәнінен тоқсан бойынша жиынтық бағалау спецификациясы 5-сынып Мазмұны 1. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мақсаты……………………………3 2. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар…………3 3. «Қазақстан тарихы» пәнінен күтілетін нәтижелер…………………..3 4. Ойлау дағдыларының деңгейі…………………………………….4 5. Тоқсандарға ойлау дағдыларының деңгейіне байланысты тексерілетін мақсаттарды бөлу 4 6. Жиынтық бағалауды өткізу ережесі……………………………….5 7. Модерация және балл қою……………………………………….5 1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ […]

СОЧ ТЖБ Қазақ тілі Т1 5-сынып

Тоқсандық жиынтық бағалаудың спецификациясы «Қазақ тілі» (оқыту қазақ тілінде) 5-сынып 2 МАЗМҰНЫ 1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты…………………….4 2. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар….4 3. Күтілетін нәтижелер………………………………………..4 4. Ойлау дағдыларының деңгейі………………………………….5 5. Жиынтық бағалауды өткізу ережесі…………………………….6 6. Модерация және балл қою…………………………………….6 1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ………………..7 2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ……………….13 3-ТОҚСАН БОЙЫНША […]

СОЧ ТЖБ Қазақ тілі мен әдебиеті (орыс мектеп) Т2 5-сынып

Тоқсандық жиынтық бағалаудың спецификациясы «Қазақ тілі мен әдебиеті» (оқыту қазақ тілінде емес) 5-сынып 2 МАЗМҰНЫ 1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты……………………………4 2. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар…………4 3. Күтілетін нәтижелер……………………………………………….4 4. Ойлау дағдыларының деңгейі…………………………………………5 5. Жиынтық бағалауды өткізу ережесі……………………………………6 6. Модерация және балл қою……………………………………………6 1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ……………………….7 2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ […]

СОЧ ТЖБ Информатика 5 сынып

«Информатика» пәнінен тоқсандық жиынтық бағалау спецификациясы 5-сынып МАЗМҰНЫ 1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты………………………..3 2. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар……..3 3. Күтілетін нәтижелер……………………………………………3 4. Ойлау дағдыларының деңгейі……………………………………..4 5. Тоқсандарға ойлау дағдыларының деңгейіне байланысты тексерілетін мақсаттарды бөлу .. 5 6. Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері…………………5 7. Модерация және балл қою………………………………………..5 1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ […]

СОЧ ТЖБ Жаратылыстану 5 сынып

«Жаратылыстану» пәнінен тоқсандық жиынтық бағалау спецификациясы 5-сынып Мазмұны 1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты……………………..3 2. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар…..3 3. Күтілетін нәтижелер…………………………………………3 4. Ойлау дағдыларының деңгейі…………………………………..4 5. Тоқсандарға ойлау дағдыларының деңгейіне байланысты Тексерілетін оқу мақсатытарды бөлу…………………………………………………………4 6. Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері………………5 7. Модерация және балл қою……………………………………..5 1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ […]

СОЧ ТЖБ Қазақ әдебиеті 5-сынып

Тоқсандық жиынтық бағалаудың спецификациясы «Қазақ әдебиеті» (оқыту қазақ тілінде) 5-сынып 2 МАЗМҰНЫ 1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты…………………….4 2. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар….4 3. Күтілетін нәтижелер………………………………………..4 4. Ойлау дағдыларының деңгейі………………………………….5 5. Жиынтық бағалауды өткізу ережесі…………………………….6 6. Модерация және балл қою…………………………………….6 1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ………………..7 2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ……………….11 3-ТОҚСАН БОЙЫНША […]

СОЧ ТЖБ Дүниежүзі тарихы 5 сынып

«Дүниежүзі тарихы» пәнінен тоқсандық жиынтық бағалау спецификациясы 5-сынып Мазмұны 1. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мақсаты……………………………3 2. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар…………3 3. «Дүниежүзі тарихы» пәнінен күтілетін нәтижелер, 5-сынып…………..3 4. Ойлау дағдыларының деңгейі…………………………………….4 5. Тоқсандарға ойлау дағдыларының деңгейіне байланысты тексерілетін мақсаттарды бөлу .. 4 6. Жиынтық бағалауды өткізу ережесі……………………………….5 7. Модерация және балл қою……………………………………….5 1-ТОҚСАН БОЙЫНША […]

СОЧ Русский язык 5 класс

Спецификация суммативного оценивания за четверть по предмету «Русский язык» (как первый) 5 класс Содержание 1. Цель суммативного оценивания за четверть………………………….3 2. Документ, определяющий содержание суммативного оценивания за четверть..3 3. Ожидаемые результаты……………………………………………3 4. Уровни мыслительных навыков по предмету «Русский язык и литература», 5 класс 4 5. Правила проведения суммативного оценивания………………………..5 6. Модерация и выставление баллов…………………………………..5 СПЕЦИФИКАЦИЯ […]

СОЧ ТЖБ Русский язык и литература (каз школа) 5 класс

Спецификация суммативного оценивания за четверть по предмету «Русский язык и литература» (с нерусским языком обучения) 5 класс Содержание 1. Цель суммативного оценивания за четверть (СОЧ)……………………3 2. Документ, определяющий содержание суммативного оценивания за четверть.3 3. Ожидаемые результаты…………………………………………..3 4. Уровни мыслительных навыков по предмету «Русский язык и литература», 7 класс …. 4 5. Правила проведения суммативного оценивания……………………….5 […]

СОЧ Русская литература 5 класс

Спецификация суммативного оценивания за четверть по предмету «Русская литература» 5 класс Содержание 1. Цель суммативного оценивания за четверть………………………………3 2. Документ, определяющий содержание суммативного оценивания за четверть…….3 3. Ожидаемые результаты по предмету «Русская литература», 5 класс…………..3 4. Уровни мыслительных навыков………………………………………….4 5. Правила проведения суммативного оценивания…………………………….5 6. Модерация и выставление баллов……………………………………….5 СПЕЦИФИКАЦИЯ СУММАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ ЗА 1 ЧЕТВЕРТЬ………………………6 […]

СОЧ Математика 5 класс

Спецификация суммативного оценивания за четверть по предмету «Математика» 5 класс Содержание 1. Цель суммативного оценивания за четверть……………………………..3 2. Документ, определяющий содержание суммативного оценивания за четверть……3 3. Ожидаемые результаты по предмету «Математика»…………………………3 4. Уровни мыслительных навыков по предмету «Математика»…………………..4 5. Распределение проверяемых целей по уровням мыслительных навыков в разрезе четвертей 5 6. Правила проведения суммативного оценивания……………………………5 […]

СОЧ История Казахстана 5 класс

Спецификация суммативного оценивания за четверть по предмету «История Казахстана» 5 класс Содержание 1. Цель суммативного оценивания за четверть…………………………..3 2. Документ, определяющий содержание суммативного оценивания за четверть…3 3. Ожидаемые результаты по предмету «История Казахстана»……………….3 4. Уровни мыслительных навыков по предмету «История Казахстана», 5 класс…4 5. Распределение проверяемых целей по уровням мыслительных навыков в разрезе четвертей 4 […]